středa 19. října 2016

Příběh Šrí Subhadra Dasi z Navadvipu (z poutní cesty Paramahamsy Vishwanandy po Indii), 3. část, závěr.

(Závěr příběhu, uveřejněného na tomto blogu v předchozích dnech...)

Ti čtyři se jmenovali: Madan Mohan, Gopál, Rakhal Rádža a Ungli Gopál. Madan Mohan a Gopál byli starší, zatímco ti druzí dva byli děťátka.

Jednou koupil Gopál Krišna Dasdží Madan Mohanovi míč. Ale byl pro něj příliš tvrdý. Poranil se. Poté co si Madan Mohan postěžoval svojí matce, povolali později Gopál Krišna Dasdžího, aby mu dal měkčí balón. Toho dne byl balón celý od bláta, takže pochopili, že si s ním Madan Mohan hrál.
Krom mnoha dalších věcí, byla Subhadra Dasi zaujatá jejich jídlem. Po položení jídla před božstva se  dveře chrámu zavíraly, aby božstva mohla pojíst a odpočívat. 
Ve 4 hodiny, kdy chtěli chrám otevřít, byly tácy prázdné, ani kousek jídla nezbýval.
Někdy si se svým jídlem hráli. Dva starší Gopálové házeli jídlo přes celý chrám, takže si zašpinili oblečení a celý chrám. Subhadra Dasi musela všechen ten nepořádek uklízet a také vyměnit oblečení múrti, stejně jako dečky na oltáři. Toto se jí stalo mnohokrát.
Gopál Krišna Dasdží nám řekl, že jednou vybuchla a začala plakat v návalu práce, kterou jí děti nadělaly. Muka – bylo slovo, které Gopál Krišna Dasdží použil, když vysvětloval trápení, kterými Subhadra Dasi procházela... Museli být pokládáni na podlahu jako malé děti, protože nevěděli jak správně jíst. K jídlu se připravilo to, co si Gopálové objednali. Madan Mohan vaříval po boku se svou matkou. Určoval jí množství ingrediencí, které mělo být do jídla přidáno. On sám jen míchal. Všichni čtyři milovali panýr a tofu. Subhadra Dasi používala panýr a tofu v každém sábdží a dálu.
Ve dnech, kdy Madan Mohan vařil se Subhadrou Dasi, nabízela jídlo všem lidem. Gopál Krišna Dasdží nám říkal, že jídlo chutnalo jako amrit. Jídlo, které Gopálům nechutnalo, nikdy nejedli.

Subhadra Dasi dělala vše, aby je učinila šťastné. Nikdy si nestěžovala na utrpení, kterým procházela. 
Měla žloutenku typu B a nateklé nohy. Unavili ji k smrti. Doslova tři roky nespala, od doby zjevení prvního Gopála až do své smrti. Její séva ke Gopálům byla neporovnatelná. Procházela intenzivní vatsalaja prémou ke Gopálům. Gopálové chtěli, aby nikdy nespala. Řekli jí, že v tomto světě není pro spánek důvod. Řekli jí, že ve světě, kam ji brzy přenesou, nikdo nespí. Že tam jsou aktivní po dobu 24 hodin. Ve skutečnosti ji připravovali pro lílu bez hranic ve Vaikuntě.

Když se Subhadra Dasi dívala na televizní seriály jako na Mahábháratu nebo Rámájanu, Gopálové se dívali s ní a popisovali jí detaily líly a události daleko otevřeněji než byly ukazovány v televizi. Díky milosti Gopálů jí byly ukazovány reálné obrazy líly.

V posledních měsících života Subhadry Dasi se na jejím dvorku objevila Góvardhana šíla. Měla sen o Kršnovi, oblečeném jako chlapec, který po ní u brány plakal. Následující ráno našla před svými dveřmi kámen. Nerozpoznala, že je to šíla, a vyhodila jej pryč. Další den našla kámen v blízkosti rostliny tulsi. Nechala ho tam. V noci pak znovu měla sen o chlapci, který plakal a říkal jí, že přichází z Vrindávanu a že sádhu, který se o něho staral, jej opustil a odešel pryč. Další ráno se kámen manifestoval sám od sebe uvnitř chrámu, poblíž nádoby s kadidlem.

Předtím než zemřela, řekli jí Gopálové, aby se nebála, a že oni také brzy po jejím odchodu toto místo opustí. Ujistili ji, že jejich přítomnost bude navždy v domě patrná, dokud se zde neodehrají nějaké neetické věci. 
3. dubna 2010 Šrí Subhadra Dasi opustila tento svět společně se svými čtyřmi dětmi.
Gopál Krišna Dasdží nám říkal, jak moc truchlil, když jeho sestra v Bohu  tento svět opustila. Po dobu šesti měsíců byl nemocen, protože nebyl schopen cokoliv sníst.
Člověk si dovede představit, jak opuštěný může být dům a jak se může cítit, když odejdou čtyři děti i se svou matkou.
Později zaslechl Gopál Krišna Dasdží zvuk jako by malé ručičky plácaly o podlahu a uviděl hračku slona se zapnutými bateriemi. Ale líla postupně ustávala.

Byl to jeden z nejdojímavějších objevů našeho výletu do Navadvipu. Pozoruhodné na tom je to, že tato světice není svatá z doby před sty nebo dvěma sty lety. Žila celou lílu do roku 2010. V tu chvíli jsme zapomněli, že jsme v kalijuze. To stejné se odehrává, když nasloucháme příběhům z dětství našeho Gurudéva.
Gurudéva nám neustále připomíná, že nikdy není pozdě. Když ho máme v našem každodenním životě, všichni se můžeme stát takovými jako byla Subhadra Dasi. To nám připomíná jeden z významů, který skrývá Vitala Pánduranga, majíc ruce v pase. Ukazuje na svůj pas, aby nám řekl, že jsme ponořeni do oceánu máji jenom do pasu - celé naše tělo se ještě neponořilo!

Děkuji Gurudévo za tento jedinečný zážitek.
Ašven a přátelé

pondělí 17. října 2016

Ohňový rituál Sudaršana jadžňa se Svámím Vishwabaladharanandou na Beránkově mlýně - 15. 10. 2016

 V sobotu 15. října 2016 se na Beránkově mlýně na Dvorecku uskutečnila další akce Bhakti Margy Česká republika, Sudaršana jadžňa se Svámím Vishwabaladharanandou. Ačkoli se očekávalo deštivé počasí, v okamžiku zahájení akce vysvitlo sluníčko a svítilo až do svého západu. 
Na tuto událost přijeli v hojném počtu lidé z celé České republiky, kterým se naskytla nevšední příležitost, kdy se mohli zúčastnit uvítacího rituálu, který se dělá vždy při vstupu Svámího do nového objektu. Tímto nádherným uvítacím rituálem vyjádřili účastníci vděčnost a radost, že Svámí přijal pozvání organizátorů a že mohou v jeho přítomnosti strávit sobotní odpoledne a obdržet požehnání s tím spojená.
Svámí Vishwabaladharananda v úvodu srdečně a s velkou láskou a radostí uvítal všechny přítomné, zejména nové oddané, které seznámil nejen s osobností Satgurua Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, ale ve stručnosti také přítomným přiblížil samotný rituál jadžni. Sudaršana jadžňa je jadžňa vedená k Pánu Sudaršanovi, který je zobrazován s diskem v pravé ruce. Tento disk je nejsilnější zbraní ve stvoření ničící veškerou negativitu v nás i kolem nás. Díky tomu je Sudaršana jadžňa velmi výjimečná svojí silou a intenzitou. Svámí vysvětlil, že vliv tohoto obřadu se projevuje nejen na fyzických tělech přítomných, ale na všech úrovních těla, duše, ducha a v zásadě působí na celou planetu Zemi a i ve vesmíru. Léčivá síla tohoto obřadu je požehnáním pro všechny zúčastněné i pro planetu Zemi.
 
 
Svámí informoval přítomné, že mají výjimečnou příležitost do Sudaršana jadžni vložit svá přání, která jim Pán Sudaršana a božstva přistupující do ohně mohou splnit. Na tomto místě všem připomněl, že je nutné řádně zvážit, jaká přání do Sudaršana jadžni vložíme, protože když tak učiníme, musíme za ně plně převzít zodpovědnost. S láskyplným přístupem a péčí, se kterou Svámí promlouval, připravil všechny přítomné na očistný rituál, aby jím každý mohl projít co nejvíce vědomě.
 
 Celý obřad byl zahájen púdžou a abišékamem k Pánu Sudaršanovi (inkarnaci Nárájany), k Pánu Krišnovi a k zemským padukám Paramahamsy Vishwanandy. Již při abišékamu postupně vznikala nádherná, zcela hmatatelná atmosféra lásky a boží přítomnosti. V okamžiku, kdy Svámí s ohněm z árati zapálil Sudaršana jadžňu věnovanou primárně českému národu, České republice a Matce Zemi, měli mnozí přítomní v očích slzy dojetí. Zvláštností této jadžni bylo, že každý účastník mohl na připravený rýžový papír napsat svá přání, která ke konci jadžni byla předána Svámímu a on je s požehnáním v obrovské pokoře a lásce nabídl ohni.
 
Ještě dlouho poté co dozněly modlitby a Svámí v tichu meditoval, byla energie přítomnosti božstev velmi silná, že se mnohým vůbec nechtělo vydat se na cestu domů.
 
„Vše se děje z milosti mého Satgurua Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy,“ uzavřel tuto požehnanou událost Svámí Vishwabaladharananda při závěrečném požehnání a rozloučení se s přítomnými.

Inspirace od Mahávatára Babajiho.


sobota 15. října 2016

Příběh Šrí Subhadra Dasi z Navadvipu (z poutní cesty Paramahamsy Vishwanandy po Indii), 2. část.

(pokračování příběhu uveřejněného 13.10.2016)

O několik let později zemřel manžel Subhadry Dasi. Gopál Krišna Dasdží nám řekl, že v letech 2007 až 2010, se v malém ášramu, kde on a jeho sestra v Bohu žili, děly věci, o kterých by si nikdy nepomyslel, že jsou možné. 

Subhadra Dasi začala mít sny o Bála Gopálovi, jak mluví a hraje si v jejím klíně. Když vstala, našla otisky nohou Gopála na své posteli a na sárí. Kdykoliv se něco takového stalo, rychle běžela ke Gopál Krišna Dasdžímu, aby mu řekla, co se v jejích snech událo. Gopál Krišna Dasdží nám řekl, že se pro něj stalo zvykem naslouchat každé ráno jejím snům. Byl poněkud skeptický ohledně otisků nohou nalezených několikrát ráno na sárí Subhadry Dasi. Až do 30. listopadu 2007. Noc předcházející tomuto datu snila Subhadra Dasi o tom, že se jí zjevila múrti a mluvila k ní. Následujícího rána vstala a našla múrti Bála Gopála /Kršna jako dítě lezoucí po čtyřech/ vedle své postele. Zavolala Gopál Krišnu Dasdžího a oba nemohli pochopit, jak se múrti mohla v jejím pokoji onjevit. Poté, co mu Subhadra Dasi povyprávěla sen, pochopil Gopál Krišna Dasdží, že pán Kršna s nimi hraje velkou a ojedinělou lílu. Od té doby Gopál Krišna Dasdží začal zapisovat sny Subhadry Dasi a zaznamenávat data a události.


Zjevila se jí druhá múrti. Noc předtím měla sen, že nepomalovaný Gopál jí říká, že pomalované múrti (Rádha Kršna a další) z chrámu plakaly, že k ní chtějí přijít. 

Druhá múrti se objevila na podlaze před jejími dveřmi. Když ráno otevřela dveře, uviděla múrti obklopenou zářivým světlem. Gopál Krišna Dasdží tvrdil, že ve druhém zjevení Subhadra Dasi vnímala divja swarúpu múrti /pozn.: božskou podobu múrti/. 

Třetí múrti se objevila blízko sloupu na dvoře a čtvrtá poblíž brány.

Od té doby se s těmito čtyřmi Gopály událo mnoho lílá her. Gopálové jako by byli dětmi tohoto domu. Gopál Krišna Dasdží nám vyprávěl mnoho příhod o těchto čtyřech dětech, žijících v podobě Gopál múrti. 

Byli svědky toho, jak múrti tisíckrát změnily své místo. Většinou se Subhadra Dasi vzbudila a našla je všechny spící vedle své postele. Chrám byl ráno schledán zavřený. Gopál Krišna Dasdží obvykle vídával tuto lílu každé ráno. 
Jednou našli Gopály společně s Gopál Krišna Dasdžího Rádha Krišnou v její posteli. Kršna neměl ve své ruce flétnu, namísto toho na jeho natažených rukou ležela Rádha. 


Múrti mnohokrát změnily v chrámu místo. Někdy byli Ungli Gopálové (Gopálové velikosti malíčku) nalezeni na podlaze při vstupu do chrámu.

Jednou Gopálové sundali všechno oblečení Subhadry Dasi ze šňůry a všechno ho zašpinili. To, že za tímto činem byli právě oni, dali vědět otisky svých nožiček, které bylo vidět všude na oblečení. Udělali to proto, že Subhadra Dasi nejprve vyprala své oblečení a pak až jejich. Od tohoto dne se pralo nejprve oblečení božství a také se čtyřem nezbedníkům z chrámu dávala přednost.

Čtyři Gopálové milovali hraní kuliček. Když je našli, jak se přemístili z chrámu na dvůr, Subhadra Dasi pochopila, že si chtějí hrát. Tak jim dala 4 kuličky, každému jednu. Během hraní s kuličkami je házeli na druhou stranu přes zeď. Subhadra Dasi je pak slyšela, jak ji volají, aby jim přinesla kuličky nazpět. Když kuličky našla, namísto čtyř jich bylo celkem osm. Házeli kuličky pryč schválně, aby si Subhadru Dasi dobírali, která na to patrně byla zvyklá.
Jejich uličnictví skončili zhoršováním jejího zdraví.
Jindy šla zase posbírat kuličky a dvě z nich nemohla najít. Gopálové na ni naléhali, aby šla a okamžitě jim dala nové kuličky. Gopál Krišna Dasdží dostal za úkol koupit jim kuličky a hračky. 


Není divu, že Gopálové-chlapci byli zvyklí při hraní bojovat. Hrávali si v noci a po celý čas bojovali. Jednu noc bojovali a volali svoji maminku (Subhadru Dasi). Když vyšla ven, aby se na ně podívala, nikoho neviděla. Místo toho uviděla různé druhy světel, pohybující se kolem ní. Popisovala světlo, které bylo měkčí než bavlna. Byla zvyklá mluvit ke světlům… 
(V této chvíli měl Gopál Krišna Dasdží slzy v očích a říkal nám, jak by si přál slyšet a vidět co Subhadra Dasi slyšela a viděla.) 
Někteří lidé ji vídávali, jak s někým hovoří, ale nikdo nikdy neviděl s kým.

(pokračování...)

čtvrtek 13. října 2016

Příběh Šrí Subhadra Dasi z Navadvipu (z poutní cesty Paramahamsy Vishwanandy po Indii).

Tento příběh byl zaznamenán Ašvenem, účastníkem jedné z poutních cest Paramahamsy Vishwanandy po Indii, a je Gurudžího přáním, aby byl sdílen také pro ostatní...

Šrí Subhadra Dasi a kněz Šrí Gopál Krišna Dasdží

Příběh Šrí Subhadra Dasi z Navadvipu.
(Subhadra Dasi, narozena jako Uša Rani Ghoš mezi roky 1950-1952, odešla do samádhi 3. 4. 2010, patřila do linie Šjamananda Sampradája (Dukhikrišna) a žila v ášramu v Navadvipu (na cestě do Džanmastanu).)

Bylo nádherné, jak nás Gurudéva poslal na božské místo této světice. Řidič rikši nás nechtěl zavézt na další místo, kam jsme měli v plánu jet. Zastavil přesně u chrámu Paramahamsy Rámakrišny v Navadvipu. Přímo naproti chrámu jsme uviděli malé dveře se jménem ašrámu napsaným na jejich vrcholu. Vešli jsme dovnitř a uviděli malý domácí chrám. Byli jsme vřele přivítáni knězem Šrí Gopál Krišna Dasdžím, který byl zaneprázdněn přípravou jídla pro božstva na devátou hodinu ranní. Poté, co jsme se poklonili božstvům, okamžitě jsme se zeptali, zda je v tomto ášramu nějaký svatý nebo maharádž. Gopál Dasdží se zdráhal nám cokoliv říci, dokud jsme mu pokorně nesdělili, za jakým účelem jsme toto místo navštívili. Pak začal vyprávět:

„Toto místo zažilo takové líly, že si ani nedokážete představit, že se to může stát.“

Zjistili jsme, že se na tomto místě objevili čtyři Bála Gopálové a tato božstva zde stále ještě jsou. Všechno se to stalo, když Šrí Subhadra Dasi přišla do Navadvipu v roce 1985, během velkých povodní. Původní jméno Šrí Subhadry Dasi je Uša Rani Goš, provdaná Ghose. Pocházela z Ásámu (Thedžpúr). Subhadra Dasi se narodila mezi roky 1950 až 1952 a byla oddanou Kršny a od svého dětství žila podobným životem jako Mírabai. Měla to štěstí, že se provdala za jiného pokorného bhaktu Šrí Kršny, který ji podporoval v její oddanosti. Subhadra Dasi bohužel nemohla mít děti. Z tohoto důvodu, kvůli tomu, že byla neplodná, ji švagr krutě týral, přestože její manžel si nikdy nestěžoval. Subhadra Dasi si však stěžovala Kršnovi. Plakala ve dne v noci, dokud Pán Kršna její modlitby nevyslyšel.

Brzy zjistila, že je těhotná. Porodila dítě, ale bezprostředně poté, co se několikrát nadechlo a trošku zaplakalo, okamžitě zemřelo. Nikdo nevěděl, co bylo příčinou úmrtí dítěte.
Znovu bědovala směrem ke Kršnovi, že porodila dítě, ale ani ho nemohla pochovat ve svém klíně.
Za několik měsíců byla opět těhotná a porodila druhé dítě. Jakmile se dítě narodilo, bylo vloženo do klína Subhadry Dasi. Prožívala tak mateřský pocit, mít děťátko ve svém klíně, což ale trvalo jen několik hodin, protože dítě najednou zemřelo.

Zarmoucená ztrátou svého druhého dítěte, ptala se Pána Kršny, proč jí vystavuje takovým dilematům a proč jí její děti odebírá. Modlila se, aby mohla slyšet své dítě nazývat jí matkou. Z Boží milosti porodila třetí dítě. Děťátko rostlo až do doby něco kolem jednoho roku, kdy nadešel den, kdy dítě vyřklo slovo „máma“, přesně v tom okamžiku se před jejíma očima naposledy nadechlo a zemřelo.

Po této třetí ztrátě matka propadla velkému zoufalství a beznaději. Hluboce truchlila nad smrtí svého třetího dítěte. Pochopila, že to je Kršnova vůle, že nezažije v tomto životě vatsalaja bháv. Vše co mohla dělat, bylo milovat Kršnu z celého svého srdce. V jedné ze svých modliteb Kršnu požádala: „Nechceš-li, abych měla děti, kvůli tomu, abych nebyla připoutána k tomuto světu, tak alespoň přijď Ty jako moje dítě a dovol mi Ti sloužit jako mému vlastnímu. Dovol mi chovat Tě, slyšet, jak mne nazýváš matkou, vařit pro Tebe, prát Tvé oblečení, uspávat Tě, hrát si s Tebou…“
Zcela nečekaně Subhadra Dasi porodila čtvrté dítě.

Jakmile chlapec dospěl do věku, kdy byl schopen mluvit, první věc, kterou jí řekl, bylo: 
„Odejdu pryč až dovrším pátý rok věku, mami.“
Slova přišla dříve než samotné slovo „máma“. Subhadra Dasi již byla mentálně připravena na to, že toto dítě může také z ničeho nic opustit tento svět. Vše odevzdala k nohám svého Pána Kršny.
Vychovávala čtvrté dítě s veškerými city a láskou, kterou měla, jako měla matka Jašoda pro svého Kánu. Ukázalo se, že dítě nebylo pouhým obyčejným dítětem. Po dobu pěti let Subhadra Dasi zažívala Kršnovu lílu jako v jeho dětských časech. Dítě bylo pojmenováno Madan Mohan.
Madan Mohan nikdy nedovolil, aby se ho dotkl kdokoli, kdo nebyl vegetariánem. Plakal jako by měl záchvat paniky. Navzdory svému nízkému věku byl schopen rozpoznat chyby v sánskrtu, když kněz během modliteb recitoval mantry. Vždycky dělával obličeje na nemorální lidi, kteří do domu přišli. Madan Mohan měl velmi rád krávy a také všechen hovězí dobytek. Vždy nerad viděl jakékoliv zvíře uvázané na provaze. Odvazoval krávy, když pršelo.
V ulici byl také jeden prodavač cukroví, od kterého Madan Mohan žádával cukroví. Některé dny mu prodavač nějaké cukroví dal, ale některé dny ho odmítl. Ve dnech, kdy prodavač dal Madan Mohanovi cukroví, Madan Mohan kopl do košíku s cukrovím a prodavačův den byl velmi úspěšný. Když ale prodavač Madan Mohana odmítl, nebyl schopen prodat jediné cukroví.

Roky plynuly a před očima Subhadra Dasi se takovéto líly odehrávaly každý den. Pár dní před tím, než bylo Madan Mohanovi 5 let, jí řekl: „Neplač, až zemřu. Vrátím se k tobě zpátky. Znovu mě uvidíš, až přijdeš do Navadvipu. Vezmu Tě tam s sebou.“

(Ptali jsme se po fotce Madan Mohana, ale bohužel ji neměli.)

Uplynulo několik let a během povodní Subhadra Dasi a její manžel přišli do Navadvipu. Zůstali v ášramu, kam obvykle lidé z Navadvipu v průběhu povodní odcházeli. Gopál Krišna Dasdží nám řekl, že to bylo v tomto ášramu, kdy potkal svou sestru v Bohu – Subhadru Dasi.
Gopál Krišna Dadží s sebou během povodní také přinesl svoji murti Rádha Kršny. Řekl nám, že důvod, proč se setkal se Subhadrou Dasi, byl, aby mu pomohla nepochybovat o určitých mystických událostech, které se děly také jemu.

(Pokračování...)

úterý 11. října 2016

Pozvánka na Daršan v Bratislavě.

S radostí sdílíme tuto pozvánku našich slovenských kolegů:

Drahý priateľ Bhakti Margy, priaznivec Paramahamsu Vishwanandu.
Po dvoch rokoch Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda prichádza opäť do Bratislavy a bude dávať všetkým prichádzajúcim daršan. Jeho cieľom je pomôcť druhým nájsť a realizovať najvyššiu, bezpodmienečnú lásku, ktorá je prítomná v každej ľudskej bytosti. Ak chcete zažiť dotyk naozajstnej lásky, nahliadnúť do svojho vnútra, do svojej podstaty, príďte 20. januára 2017 do Bratislavy.

Z kapacitných dôvodov je registrácia na daršan nutná.
Prosím registrujte sa tu:

(pro zvětšení plakátu na něj prosím klikněte)

pondělí 10. října 2016

sobota 8. října 2016

Iniciace do druhé úrovně Atma Kriya Yogy.

Dne 3. října 2016 se ve Shree Peetha Nilaya uskutečnilo největší zasvěcení do druhé úrovně Atma Kriya Yogy. Téměř 200 sádhaků dostalo požehnání být iniciováni Paramahamsou Vishwanandou.
Gurudží sám kontroloval, zda všichni sádhakové cvičili AKY úroveň 2 správně.
Během iniciace byla hala zaplněna nepopsatelnou energií, kterou mohl každý cítit. Přítomnost Mahávatára a Maa objala všechny sádhaky a mnozí z nich se po iniciaci nacházeli v slzách radosti.
Na konci Gurudží řekl:

„Jsem velmi rád, že vidím tolik z vás praktikovat. Je velmi pěkné praktikování udržet. Vidíte, tato kriya je velmi snadná. A pak lidé říkají, že realizace je obtížná! Čím více budete postupovat směrem k cíli, stane se snadnější. Ale musíte cvičit. To je první krok. Pokud se nebudete snažit, nic vám do cesty nepřijde. Ale když vložíte vaše úsilí, Bůh k vám položí celé nebe. Snaha je velmi důležité a jsem rád, že jste vaše úsilí vložili."

pátek 7. října 2016

Iniciace nových džal brahmačárí/ní Svámím Vishwabaladharanandou.

Pátý den slavnosti Navarátrí, 5.10.2016, byl velmi radostným dnem především pro 4 oddané Paramahamsy Vishwanandy z České republiky, kteří si přáli být v tento den zasvěceni zemským Svámím Vishwabaladharanandou do džal brahmačárí/ní Paramahamsy Vishwanandy.
Nádhernou iniciaci vedl v posvátné a radostné atmosféře Svámí Vishwabaladharananda v hlavním chrámu ve Shree Peetha Nilaya, domově Paramahamsy Vishwanandy.

Gratulujeme!

středa 5. října 2016

Noví Svámí a Sváminí Bhakti Margy.


Džai Gurudév, s potěšením vám oznamuje zasvěcení nových Svámí a Sváminí Bhakti Margy. Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda dal všem nově iniciovaným své požehnání a předal jim dandu (hůl), což představuje Paramparu, duchovní linii, do které nyní vstoupili. Spolu s nimi byl také iniciován nový riši.

Svámí VishwaAniruddhaananda,
1 z 12 pověřených Svámí

Svámí Atmikaananda, 
Svámí pro Polsko

Sváminí VishwaSarvaTirtha Ma, 
Sváminí pro Francii

Sváminí VishwaNimesika Ma, 
Sváminí pro Mauricius

Sváminí VishwaAparajita Ma, 
Sváminí pro Itálii

Sváminí VishwaYajnaVidhya Ma, 
Sváminí pro Portugalsko

riši Sambhavaananda

Nechť se všichni tito noví zasvěcení stanou skvělými služebníky a nesou učení Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy a jeho poslání bezpodmínečné lásky. Džai Gurudév!

Prem Se Bolo Bhakti Marga Svámí, Sváminí a riši ki - Džai!
Prem Se Bolo Šrí Ramanudža Ačárja ki - Džai!
Prem Se Bolo Mahávatár Kriya Babaji ki - Džai!
Prem Se Bolo Satgurudéva Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda ki - Džai!

úterý 4. října 2016

Mahá samádhi Širdi Sáí Báby podle vyprávění Paramahamsy Vishwanandy.

(Tento příběh je výňatkem z knihy Just Love 3: Esence všechno, od Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy):


Širdi Sáí Bába mohl zůstat (ve svém těle) déle, ale vzal na sebe nemoc jednoho ze svých oddaných. Byl to oddaný, kterého přijal jako svého syna, protože slíbil Tatja Patilově matce, že se o něj postará a nic špatného se mu nestane. Takže jednoho dne tento oddaný dostal tuberkulózu a samozřejmě, kašlal by krev, všechno tohle.

Běžní lidé by šli k Sáímu a řekli: „Hele, tvůj synovec je nemocný. Něco udělej, pomohl jsi tolika lidem, uzdravil jsi tolik lidí. Proč je stále nemocný? Proč něco neděláš?" Ale synovec to přijal a nikdy o tom neřekl jediné slovo. Nikdy Sáímu neřekl Uzdrav mne nebo udělej něco." Takže Sáí řekl: „Začínám být starý. Jsem starý muž. Tak je na čase, abych šel."

Byla tam jedna dáma, Lakšmí Bai, která se o Širdi Sáí Bábu starala. Těsně předtím než zemřel, dal jí devět mincí, pravíc: „Tyto mince, které ti dávám, to je devět forem bhakti." Pak s vědomím, že vezme na sebe nemoc Tatja Patila, poslal pro všechny a řekl: „Ano, je ten správný čas." ​​Pak přenesl veškerou nemoc na své vlastní tělo. Mohl to udělat prostřednictvím svých siddhi (duchovních sil). Potom ochotně přešel do Mahá samádhí.


Předtím jsem vysvětloval někomu rozdíl mezi samádhí a Mahá samádhí. Je spousta samádhí, ale svatí vždy přecházejí do Mahá samádhí, když zemřou, protože říkají ochotně: Ano, půjdu." Je to pro ně snadné. Samozřejmě, kdokoli by mohl říci: Ano, mohu se zabít a jít", ale neodešel by stejným způsobem. Je tolik událostí v životě Širdi Sáí Báby, o kterých bychom mohli mluvit. Můžeme vidět mnoho malých věcí, které mají velký význam, ale myslím, že všichni znáte příběh Širdi Sáího velmi dobře, takže nepůjdu moc do detailů. Jeho život byl příkladem, byl prostý a svobodný. Když ho lidé urazili, byl neutrální, protože měl takovou lásku k lidem, každý byl vítán.

Přesto se však někdy choval takovým zvláštním způsobem, když lidé k němu chtěli přijít. Byly případy, kdy lidé chtěli k němu přijít a on se choval opravdu šíleně a odháněl je pryč. Poté co je odehnal pryč, je chtěl zavolat zpět a zacházet s nimi jako něžná matka, se vší péčí a láskou. Samozřejmě, lidé to nemohli pochopit: Proč nás nejprve odháněl pryč a teď je k nám tak laskavý?" Ve skutečnosti neodháněl člověka jako osobu, ale odháněl pryč negativitu osoby; odháněl ji pryč od této osoby. Jeho postupy byly cizí, protože nikdy neřekl přímo, co dělá. Pořád mluvil sám k sobě, vždy se staral o blaho vesmíru, jako šílený člověk. No, je typické pro Mistry to takhle dělat, víte? V opačném případě by to bylo tak snadné, aby lidé věci pochopili. Pouze chytrý bude rozumět. Nemám na mysli chytrý myslí, ale chytrý srdcem, moudrý.Jednou jeden muž a jeho gang plánovali Širdi Sáího zabít. Věděli, že chodí určitou cestou, takže se skryli za kámen a jak Śirdi Sáí procházel, měli v plánu ho zmlátit. Když ho chtěli začít mlátit, on se jen otočil a oni uviděli v jeho očích Mekku a měsíc a hvězdy a byli transformováni. Někteří z nich utekli, protože dostali strach, ale muž, který měl v úmyslu ho zabít, se změnil. Padl k nohám Širdi Sáího a žádal o odpuštění.

Śirdi Sáí mu řekl: Podívej můj milý, v mysli, nevědomostí, člověk vidí rozdíl, vidí omezení, ale je jen jeden Bůh s tisíci jmény. Můžeš ho nazývat Alláh, můžeš mu říkat Bhagaván nebo jiným Božím jménem, ale je to tentýž Bůh, kterého voláš. Bude-li Bůh mít limit, nemohl by být Bohem. Nemůžeme říci: Bůh je jen toto" nebo Bůh je jen tamto." Jak by pak mohl být Bohem? Bůh je projevem všeho. Bůh je to i ono! A je to pouze Jeho projev, který se zdá být odlišný." Takže, když si to ten muž uvědomil, změnil se.

To byl jen jeden z příkladů, jak Širdi Sáí rozbíjel všechny bariéry náboženství, které si člověk může do mysli vložit. Byl zde také další podobný příběh. Jedna paní přišla k Śirdi Sáímu a zeptala se ho: Jsi muslim nebo jsi hinduista? Nemohu to pochopit." Širdi Sáí se rozlobil, roztrhl roucho, strhl šaty, a stojíc před ní úplně nahý, řekl: Co vidíš? Jsem muslim nebo jsem hinduista?"


Víte, díváme se tolik na vnější, vymezujeme se vně. Samozřejmě, že musíme vybudovat nejprve vnější, tak postupně můžeme  vnější překonat a přejít do nekonečna, přejít od konečného k nekonečnému, od omezeného k neomezenému. Máte mysl a máte tělo a v tom je omezení. Naučte se nejprve pracovat se svou lidskostí, potom můžete zvládnout božství.

Širdi Sáí Bába je skvělým příkladem, tak velkým světcem, ale vždy byl skromný. Mohl žít ve velkém paláci, kdyby chtěl. Dal lidem tolik, a stále jim tolik dává. I přesto, že zemřel už dávno, je tolik lidí, kteří z něj stále profitují. Jeden z jeho slibů byl: I když jsem mrtvý, mohu mluvit skrze mou hrobku." Také řekl: Když na mne pohlédnete, budu hledět na vás. Prokázal to tolikrát, tolika oddaným. Dokonce i já mám s ním tolik zkušeností. Upřímně ho volejte.

*****
Foto z nového chrámu Širdi Sáí Báby, který byl Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou inaugurován včera ve Shree Peetha Nilaya:

pondělí 3. října 2016

pátek 30. září 2016

Daršan Paramahamsy Vishwanandy v Dětském centru Praha Krč

Paramahamsa Vishwananda při své návštěvě Prahy v doprovodu zemského Svámího Vishwabaladharanandy navštívili Dětské centrum při Tamayerově nemocnici, kde strávil několik hodin, během kterých podpořil svou přítomností všechny děti, personál a vedení centra. Během chvíle vykouzlil úsměvy nejen ve tvářích dětí, ale také přítomného personálu. O této vzácné návštěvě přináší reportáž a fotografie časopis Stylenew.cz

Reportáž včetně fotografií naleznete na tomto odkazu http://www.stylenew.cz/darsan-pozehnani-v-detskem-centru-praha-krc.

čtvrtek 29. září 2016

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda navštívil po dvou letech opět Prahu - poohlédnutí druhá část

 V pátek 23. 9. 2016 si Paramahamsa Vishwananda při své návštěvě Prahy našel ve svém nabitém programu čas a v doprovodu zemského Svámího Vishwabaladharanandy navštívili Dětské centrum při Tamayerově nemocnici, kde je celkem 70 kojenců a malých dětí, kteří nemají rodiče nebo se o ně rodiče z různých důvodů nemohou starat a tak své dětství musí trávit namísto rodinného kruhu domova v tomto centru. Paramahamsa zde strávil několik hodin, během kterých postupně každému dítěti plně věnoval svoji pozornost, zájem, pohlazení, láskyplné povzbuzení a požehnání. Sílu dojemné atmosféry, která se vytvořila na tomto setkání, lze jen těžko slovy popsat. Hluboký pocit sounáležitosti, pochopení a soucitu umocňovala atmosféra lásky, která se hluboce dotýkala srdíček nejen dětí, ale odrážena se také na tvářích přítomného personálu. 
Poté Paramahamsa Vishwananda promluvil s vedením centra a veškerým zdravotnickým personálem, kde jeho slova plná lásky byla velikou podporou, povzbuzením a značnou inspiraci pro jejich nelehkou práci. Paramahamsa Vishwananda vyjádřil obrovskou vděčnost za to, s jako láskou a péčí se starají o všechny děti v centru a velmi ocenil tuto nezištnou službu, kterou každý den vykonávají. Jako ocenění této nelehkého služby a pro podporu nadačního fondu Dětský úsměv předal osobně Paramahamsa finanční příspěvek.
V sobotu 24. 9. 2016 před Daršanem poskytl Paramahamsa Vishwananda další interview producentům z České republiky, kteří natáčí dokumentární film o duchovních Mistrech, ve kterém je hlavní postavou právě Paramahamsa Vishwananda. 

Na začátku Daršanu, na který přišlo více jak 1 500 lidí nejen z České republiky, položil přítomným otázku, co je to život. Symbolikou krásného příběhu všem připomněl, jak v dnešní uspěchané době marníme a utrácíme naše životy honbou za naplněním materiálních přání a tužeb a skutečné žití života odkládáme na „potom“, které ale nemusí vůbec přijít. Od 12 do 30 let se zaměřujeme na smyslová potěšení, od 30 do 50 hledáme způsoby, jak vydělat peníze a vůbec si nevšimneme, že 50 let, tedy polovina života, nám proteklo mezi prsty. To si uvědomíme až ve chvíli, kdy nám smrt zaklepe na dveře. Důvodem toho je, že žijeme v mysli. V mysli, která myslí, ale necítí. V mysli, která nedokáže porozumět lásce. To dokáže pouze naše srdce. Proto všechny přítomné vyzval, aby sestoupili z mysli do srdce a na svět se dívali srdcem.

 

 

Stejně jako předchozí den Paramahamsa Vishwananda během Daršanu věnoval každému neúnavně svoji plnou pozornost a lásku. Každému nahlédl přímo do duše. Pro každého měl odpověď na jeho otázku, stejně tak řešení pro často nelehké životní situace. 
 
 
 
  
 
 
Sobotní Daršan stejně jako páteční se protáhl do časných ranních hodin - Paramahamsa opouštěl halu po závěrečném árati okolo 6 hodiny ráno, aby se vzápětí vrátil s přáním, že by se rád se všemi organizátory a oddanými z Bhakti Margy Česká republika vyfotil! Tak tedy Paramahamsa potěšil všechny ještě na několik okamžiků. 
 
 
 
 
Za oba dva dny udělil Paramahamsa Vishwananda okolo 2 700 požehnání a strávil tak v Daršanové hale přes 24 hodin. Česká republika tak během víkendu obdržela velké požehnání. Počet lidí, kteří na Daršan přišli, ukazuje patrně na to, že lidé mají zájem o svůj duchovní růst a změnu atmosféry ve společnosti a České republice. A především, že čím dál tím více touží se setkat s tímto výjimečným, plně osvíceným Mistrem.
Paramahamsa Vishwananda za doprovodu zemského Svámího a několika oddaných opustil v neděli v odpoledních hodinách Českou republiku, aby pokračoval ve svém plánovaném programu v Polsku. 
 
I přes veškerou únavu si oddaní společně se zemským Svámím Vishwabaladharanandou prodloužili posvátnou atmosféru procházky přes Karlův most, kdesi společně ve svém srdci připomněli procházku s Paramahamsou.

U příležitosti tohoto Daršanu vyšli vůbec poprvé v režii nově založeného vydavatelství Bhakti Marga Česká republika hned dvě publikace Paramahamsy Vishwanandy v českém jazyce. Obě knihy svým charakterem výjimečné a cenné. První z nich, Šrí Gurugíta s komentáři Paramahamsi Vishwanandy, je jedinou a vůbec první knihou tohoto druhu v České republice a je klenotem učení bhakti jógy. Druhá kniha s názvem Rozkvět srdce přináší neuvěřitelné, autentické zážitky a zkušenosti blízkých oddaných, žáků, přátel a rodiny Paramahamsy Vishwanandy s tímto výjimečným osvíceným Mistrem. Obě knihy si nyní můžete zakoupit také přes internetový obchod www.bhaktishop.cz.