pondělí 26. září 2016

Slova Paramahamsy Vishwanandy.

Vztah mezi Guruem a žákem trvá věčně. 
Dokonce i když jste ho rozbili, bude pokračovat, protože je to vnitřní vztah. 
Čím více se člověk tomuto vztahu odevzdá, tím více si je tohoto vnitřního spojení vědom."
-
Paramahamsa Vishwananda

neděle 25. září 2016

Proč je důležitá Milost Mistra?

Paramahamsa Vishwananda říká:
V hinduistické tradici si ceníme milosti Mistra více než milosti Boha. A je to skrze Guru Kripu (Milost Gurua), že člověk dosáhne Boží milosti.
Proto je Milost Mistra považována za nejdůležitější věc. Dokonce i v křesťanství, v dávných dobách, to bylo stejné. Jednou jsem se setkal s křesťanským mnichem. Hovořili jsme, mimo jiné, o jeho mentorovi - o jeho učiteli... bylo to úžasné! Řekl jsem mu: V hinduismu je to stejné." Protože láska, kterou máme ke Guruovi, k našemu duchovnímu Mistrovi - to je stejné vyjádření. A proč myslíte, že je  Guruova Milost velmi důležitá? Často lidé říkají: Oh, můžu prostě jít sám. Nepotřebuji Gurua. Nepotřebuji mít někoho, aby mne vedl!" Tady uvažuje člověk špatně! Protože v duchovnosti to je jako vstoupit do hlubokého pralesa, kde se můžete ztratit. Když vstoupíte do pralesa, například jdete do Amazonie. Pokud prostě jdete sami do tohoto pralesa, který je tak hustý, s tolika nebezpečnými věcmi - jistě se v něm ztratíte. Kolik lidí se v něm ztratilo? Tak to je totéž. Mít Mistra není o tom stát se otrokem. Jak moc máte rádi Mistra - tolik lásky dá Bůh vám!


Protože milovat Mistra nebo se odevzdat Mistrovi je stejné, jako odevzdat se Bohu. V Mistrovi je Duch Boží plně přítomen! A když Mistr někoho požehná, to Bůh žehná tu osobu. Není rozdílu mezi Guruem a Bohem!"

pátek 23. září 2016

Daršan Paramahamsy Vishwanandy v Praze.


Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda přijíždí do České republiky, kde bude v Praze v pátek a v sobotu po dvou letech opět dávat daršan. Dostat osobní požehnání (neboli Daršan) od osvíceného Mistra je jedním z největších darů lidstvu.
V průběhu celého roku Paramahamsa Vishwananda cestuje po různých částech světa a umožňuje lidem, aby se s ním mohli setkat osobně. Jeho cílem je pomoci druhým nalézt a realizovat nejvyšší, ničím neomezenou bezpodmínečnou lásku, která je přítomna v každé lidské bytosti...

Datum: 23. a 24. září 2016
Čas: od 14 hodin / vstup do sálu od 13 hodin
Místo: HOTEL CHODOV, Mírového hnutí 7,
Praha 4 - Chodov

Registrace:
na daršan je nutné se zaregistrovat.
Registrovat se můžete přímo v místě konání daršanu.

Vstupné: vstup zdarma - dary na pokrytí nákladů spojených s organizací akce jsou vítány.
Při vstupu do sálu budou umístěny obálky s nápisem dakšina na vaše dary.
Děkujeme.


Další informace: praha@bhaktimarga.org
Telefon: +420 737 459 999

čtvrtek 22. září 2016

Daršan Paramahamsy Vishwanandy v Praze.

Online registrace na Daršan Paramahamsy Vishwanandy byla ukončena. Registrovat se můžete přímo v místě konání Daršanu.
Děkujeme

středa 21. září 2016

Daršan Paramahamsy Vishwanandy v Praze a nové knihy v českém jazyce

Džai Gurudév,
do návštěvy Paramahamsy Vishwanandy v Praze zbývají již jen dva dny. Na Daršanu bude první příležitost k zakoupení dvou knih nově vyšlých v českém jazyce. 
 
První knihou je posvátná kniha Šrí Gurugíta s komentáři našeho milovaného Gurudžího Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, která přináší hluboké poznání a umožňuje pochopení významu a hloubky vztahu mezi Guruem a jeho žákem. Lze jí chápat jako jakýsi návod pro realizaci Božství, který nám předává Pán Šiva, jenž je sám nejvyšším oddaným svého Gurua, samotného Pána Nárájany. 
V předmluvě této vzácné knihy Svámí Vishwabaladharananda říká: „Právě komentáře k těmto svatým písmům nám umožňují, aby se do našich srdcí tato kniha zapsala. Aby se pro nás stala transformačním, živým vodítkem na naší duchovní cestě a pochopením posvátného vztahu mezi Guruem a jeho žákem.“

Druhou knihou je Rozkvět srdce, ve které sdílí příbuzní, přátelé a oddaní z různých zemí své neobyčejné osobní zážitky s Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou. Ve svých příbězích přibližují čtenáři jakým způsobem se změnil jejich život po setkání s Paramahamsou Vishwanandou. Tyto příběhy nám poodhalují jeho srdečnou, pokornou a hravou osobnost a velmi praktický a přímý způsob jednání s lidmi. Pro něj je Bůh v každém člověku, v každé věci a na každém místě. Pokud se člověk dívá na svět jeho očima, vidí ho úplně jinak. Díky těmto jedinečným okamžikům, které s námi jeho rodina a oddaní sdílí, již nikdy nebudete vnímat „běžný život“ stejným způsobem. 
Více informací ke knize naleznete na: https://www.facebook.com/RozkvetSrdce/?ref=bookmarks

Po Daršanu si bude možno obě knihy objednat přes internetový obchod www.bhaktishop.cz

neděle 18. září 2016

Článek o Daršanu Pramahamsy Vishvanandy v deníku Metro - 19. 9. 2016


Džai Gurudév,
v zítřejším deníku Metro s datem 19. 9. 2016 vyjde další článek o Paramahamsovi Vishwanandovi spojený s pražským Daršanem, který bude již tento pátek a sobotu 23. a 24. 9. 2016.
Těšíme se s vámi na viděnou při této jedinečné příležitosti.
Registrovat se na Daršan je možné zde.

Zpráva Mahávatára Babajiho.


Mahávatár Babaji 14. září 2016:
Skutečný Mistr zaujímá vysoké postavení v obou - v poznání i v moudrosti. Tato moudrost je poskytována lidem tohoto světa z ohromné zásobárny poznání, skrze přenos moudrosti pomocí osvíceného stavu realizace Boha. Je vám to poskytováno pro dosažení stejného povzneseného stavu vědomí. Buďte si vědomi, kde tito Mistři v této době v tomto světě učí."Poznámka: Předáno přímo Mahávatárem Babajim, prostřednictvím Svámíní Vishwalakshmianandama, díky jeho lásce a milosti, a skrze požehnání jejího Satgurua, Paramahamsy Vishwanandy.
(Zdroj: Facebook - Sw.Vishwalakshmianandama)

pátek 16. září 2016

Inaugurace mandíru Širdi Sáí Báby ve Shree Peetha Nilaya

„Širdi Sáí Bába rozbíjel všechny překážky náboženství, které člověk může ve své mysli mít. Byl velikým vzorem a velikým světcem a vždy pokorným. Dal a dosud dává lidem tak moc.“ -Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

3. října 2016, během týdne oslav božské Matky (Navarátri), bude Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda inaugurovat mandír Širdiho Sáí Báby ve Shree Peetha Nilaya.
Tato speciální událost vám nabídne vzácnou příležitost zažít tradiční chrámovou ‚pránu pratištu‘, při které bude múrti Širdiho Sáí Báby v životní velikosti nainstalována a oživena.
Obřad bude doprovázen živou devocionální hudbou v překrásné přírodě a okouzlující atmosféře ášramu Shree Peetha Nilaya.

Všichni jste zváni, abyste se této příznivé události zúčastnili. 
O celém programu se můžete dozvědět více na: www.bhaktimarga.org/shirdisaimandir

Text z plakátku
Program:
10:30 komentovaná prohlídka 
12:30 představení Širdi Sáí Báby
13:00 vegetariánský oběd
14:00 obřad inaugurace
18:00 oslavy Navarátri (den třetí)
Bhajan Café bude otevřeno po celý den.

čtvrtek 15. září 2016

Úplňkový OM Chanting za toleranci a nenásilí - 16. 9. 2016

 
Džai Gurudév,
v pátek 16. září 2016 proběhne úplňkový OM Chanting, který bude věnovaný TOLERANCI A NENÁSILÍ. Připojte se k nám v době od 20:00 do 21:30h
Jedno z hlavních témat, ke kterému se Paramahamsa Vishwananda neustále vyslovuje, je násilí páchané na zvířatech. 
„Pokaždé, když dharma upadá, jako v dnešní době, a nespravedlnost je na vzestupu, pak se znovu zrodím.“ – Pán Krišna, Šrímad Bhagavadgíta, kapitola 4; verš 7
Když Pán Krišna předal Bhagavadgítu Ardžunovi, žil v době, kdy adharma (nespravedlnost) byla na vzestupu. Démoni jako Kamsa páchali škody a královské dynastie, jako byla rodová linie Kuruů, byla zkažena nemorálními dědici. A proto Pán Krišna porazil démony a vedl Pánduovce k vítězství v proslulé Mahábharat válce.
 Dnes také žijeme v době, která je prostoupena adharmou. Skrytí démoni uvnitř lidí se projevují v činech násilí, krutosti a dalších negativních skutků. Jedno z hlavních témat, ke kterému se Paramahamsa Vishwananda neustále vyslovuje, je násilí páchané na zvířatech. 
Ti z vás, kteří sledujete Svámidžího na twitteru, jste viděli realitu, jak je se zvířaty zacházeno, když jsou chována výhradně pro lidské uspokojení. Situace tohoto průmyslu je mírně řečeno šokující.
Nedávno během Gurupúrnimy Paramahamsa Vishwananda krátce promluvil na toto téma a projevil přání směrem k přítomným oddaným, které může být šířeno ke všem oddaným a lidem do celého světa.
Přepis z Gurupúrnimy 19.7.2016 - Slib Paramahamsovi Šrí Svámímu Vishwanandovi
Svámí Vishwananda: Džai Gurudév všichni! Pokud bych vás požádal o jednu věc, dali byste mi ji?
Publikum: Ano.
SV: Slibujete?
Publikum: Ano!
SV: Jste si jistí?
Publikum: Ano!
SV: Kolik z vás to slibuje? A ti zbylí? (smích)
Tou „jedinou věcí“, kterou od vás žádám je, abyste šířili vegetariánství; šiřte poselství, že by lidé neměli zabíjet zvířata. Slibujete mi to?
Publikum: Ano!
SV: Dobře!
Publikum: (potlesk) Hari Bol!
SV: Pro uspokojení vlastního jazyka, lidské bytosti podporují brutalitu páchanou na zvířatech. Je opravdu skličující to vidět. Pokud chcete mír, nejprve musíme změnit mysl, je to tak? A změnit mysl není jednoduchá věc, ale my to můžeme učinit jednouché tím, že budeme kontrolovat smysly. Jak říká Bhagaván Krišna v Gítě, pokud chcete kontrolovat mysl, začněte tím, že budete kontrolovat smysly. Takže, začněte jíst satvickou stravu a povzbuzujte lidi, aby se stali vegetariány. Takto se tato změna bude zrcadlit v mysli. 
To, co vkládáte dovnitř sebe, to také velice hluboce působí na mysl. Takže, velká část brutality v tomto světě je také zapříčiněna tím, co konzumujeme. Kdežto lidé, kteří jsou vegetariáni, nemají uvnitř sebe takovou agresivitu. Jsou mnohem více pokojní a klidní. Tady jasně vidíte, jak člověk může změnit stav mysli a jak může změnit způsob myšlení, v zájmu lepšího světa, v zájmu světa v míru a lásce. Proto, kdo ještě nejste vegetariánem, prosím staňte se vegetariánem. Předpokládám, že jste všichni, ano?
Publikum: Ano!
SV: Vaše tělo je chrám, ve kterém přebývá sám Pán v celé své vznešenosti a lásce. Takže připomínejme každému tuto posvátnost a udržujte své tělo zdravé.
Toto je ta „jediná věc“, o kterou vás žádám. O tohle. Nic jiného.
Džai Gurudév!
Všichni intuitivně víme, že vliv lidí, kteří se při meditaci nebo společné modlitbě ze srdce a z hloubi duše modlí se stejným záměrem, má na planetu a lidi nesmírný dopad. OMC je společnou modlitbou. Společně vytvořená energie, kterou podpoříme jeden záměr, je mnohem silnější. 
Propojme se tedy během tohoto úplňku při OM Chantingu se společným záměrem podpořit kvality TOLERANCE A SNÁŠENLIVOSTI ve vědomí všech lidí na planetě Zemi. 

středa 14. září 2016

Meditace jako dar k narozeninám Svámímu VishwabaladharanandoviVčera Bhakti Marga Slovensko věnovala našemu zemskému Svámímu Vishwabaladharanandovi krásný dáreček k narozeninám ve formě společné meditace lásky a světla. 


úterý 13. září 2016

Blahopřání k dnešním narozeninám česko – slovenského Svámího Vishwabaladharanandy


Milovaný Svámí Vishwabaladharanando,

k výročí Vašeho narození s datem 13. 9. 1969 Vám z hloubi duše i srdce přejeme mnoho lásky, radosti a míru. Přejeme Vám především pevné zdraví a mnoho šťastných momentů a radosti v znovu propojené duchovní česko-slovenské rodině. 

Děkujeme Vám s jakou láskou, péčí a neúnavným úsilím vedete oddané a žáky Paramahamsy Vishwanandy v Bhakti Marze Česká republika a Bhakti Marze Slovensko z mysli do srdce. Jak s milostí Paramahamsy Vishwanandy ukazujete oddaným cestu a otevíráte bránu do srdce k bezpodmínečné lásce, kterou náš milovaný Gurudží předává tomuto světu také prostřednictvím všeříkajícího „Prostě miluj - Just love." 

Děkujeme Vám za sílu a podporu, kterou nám dodáváte v těžkých okamžicích našich životů. Děkujeme i za Vaši láskyplnou otcovskou tvrdost, kterou projevujete vždy, když je třeba obrousit krustu nečistot ega a pýchy zakrývající naše srdce a zároveň za něžná, láskyplná mateřská pohlazení, kterými se hluboce dotýkáte našich srdcí. Za Vaši lásku, kterou nás chráníte a uzdravujete.

Přejeme Vám mnoho sil a bezedného entusiasmu při naplňování a šíření mise našeho Satgurua Paramahamsy Vishwanandy. Kéž se Vámi vynaložené úsilí a zažehnuté plamínky lásky a oddanosti v našich srdcí rozhoří a pomohou rozsvítit další. 

Děkujeme, že jste zde pro všechny bez rozdílu.

S láskou a vděkem, 

Bhakti Marga Česká republika

Slova Paramahamsy Vishwanandy.„Bhakta, který má satvické vlastnosti, ovlivňuje ostatní, přináší jim světlo. Máte-li lásku, nemusíte nic dělat. Láska se bude skrze vás šířit."
Paramahamsa 
Šrí Svámí Vishwananda

pátek 9. září 2016

Oslavy Navarátri 2016 ve Shree Peetha Nilaya.

Navarátri, devět nocí oslav Božské Matky, jeden z nejhezčích svátků v hinduistickém roce, se blíží...

Božská Matka nese tisíce jmen a je energií všeho. V hinduistické tradici jsou všechny tyto Její aspekty Jednou - Šakti.  V jaké podobě Ji uctíváte, v takové k vám přichází. Jako Navadurgu, Mahá Šakti, ji budeme v průběhu devíti dnů Navarátri velebit, dovolávat se Jejího požehnání. Prosit Ji, aby požehnala všem lidem...

Letošní oslavy Navarátri začínají ve Shree Peetha Nilaya 1. října. 2016.
Nezapomeňte se včas zaregistrovat v kalendáři událostí: 
https://www.bhaktimarga.org/events/event/navaratri-day-1-shailaputri-devi

1. den oslav k nám Navadurga
přichází jako
Šailaputrí Déví
2.den jako 
Brahmačáríní Déví
3. den jako 
Čandraghanta Déví
4. den ji velebíme jako
Kušmandu Déví
5. den jako
Skanda Mátu
6. den přichází v podobě 
Katjájání Déví

7. den jako
Kalaratrí Déví

8. den jako 
Mahágaurí Déví
9. den jako 
Sidhidatrí Déví

Více o významu svátku Navarátri a podrobnosti o těchto Jejích devíti aspektech si můžete přečíst v článcích z předcházejících let, například zde:

středa 7. září 2016

Zpráva Mahávatára Babajiho.


Mahávatár Babaji 6. září 2016:
Obrázky srdce, vkládané na sociální média v dnešní době, jsou intenzivní mediální připomínkou časů, kdy byly  pravidelně posílány pohlednice. Je to forma uznání druhého. Upřímné posílání této Božské lásky, skrze pocit a energii myšlenky z vašeho srdce do světa hmoty, může změnit svět."


Poznámka: Předáno přímo Mahávatárem Babajim, prostřednictvím Sváminí Vishwalakshmianandama, díky jeho lásce a milosti, a skrze lásku a požehnání jejího Satgurua, Paramahamsy Vishwanandy.
(Zdroj: Facebook - Sw. Vishwalakshmianandama)

úterý 6. září 2016

Ponoření se do božské lásky

Džai Gurudév, srdečně vás zveme na setkání s rišim Tulsidasanandou, který v říjnu navštíví Českou republiku a společně s oddanými Paramahamsy Vishwanandy, kteří praktikují Atma Kriya Yogu, se ponoří hlouběji do této nádherné techniky vedoucí do srdce.

Termín: 28. – 30. 10. 2016
začínáme v pátek od 18 hod. a končíme v neděli v 16 hod.

Místo konání:
Kubasova chalupa (www.kubasovachalupa.cz)
562 01, Sudislav nad Orlicí 11
10km od Chocně
Souřadnice GPS: 49°59’16.92″N, 16°18’53.238″E
Kdo nepojede autem, je možné přijet vlakem do Chocně (např. z Prahy jezdí každou hodinu rychlík) a na nádraží Vás, po předchozí domluvě, vyzvedneme.

Program:
Pátek- otevřený všem (nejen pro sádhaky) a na programu je abišékam (v případě příznivého počasí jadžňa). Obřad povede Tulsidasananda.


Sobota a neděle – program je přizpůsoben sádhakům, aby mohli jít hlouběji do srdce prostřednictvím společného cvičení Atma Kriya Yogy, púdži, meditace a džapa procházky.

Vstupné:
Pouze pátek – 650 Kč, možnost přespání za 400 Kč
Sobota-neděle – 2100 Kč, bez jídla 1500 Kč
Pátek – neděle – 2800 Kč, bez jídla 2200 Kč
Platba do 15. 10. 2016 číslo účtu zašlu po rezervaci emailem

Registrace: Shree, l.svilia@seznam.cz, 774 315 396

pondělí 5. září 2016

Gurugíta v českém jazyce

Džai Gurudév, 
s radostí vám chceme oznámit, že se nám dostalo velké milosti, a můžeme vám představit a nabídnout požehnanou knihu Gurugíta, která právě vyšla v českém jazyce.
 
Gurugíta přináší hluboké poznání a umožňuje pochopení významu a hloubky vztahu mezi Guruem a jeho žákem. Lze jí chápat jako jakýsi návod pro realizaci Božství, který nám předává Pán Šiva, jenž je sám nejvyšším oddaným svého Gurua, samotného Pána Nárájany. Toto osobní poznání Pána Šivy nám může velmi pomoci na cestě bhakti, cestě oddanosti ke Guruovi, který je nejvyšší podobou Boha na zemi. Tato kniha je o to cennější, neboť obsahuje komentáře našeho milovaného Gurudžího Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. V předmluvě této vzácné knihy Svámí Vishwabaladharananda říká: „Právě komentáře k těmto svatým písmům nám umožňují, aby se do našich srdcí tato kniha zapsala. Aby se pro nás stala transformačním, živým vodítkem na naší duchovní cestě a pochopením posvátného vztahu mezi Guruem a jeho žákem.“
Na tomto místě bychom velmi rádi poděkovali zemskému Svámímu Vishwabaladharanandovi, který ke Gurugítě napsal velmi otevřenou a láskyplnou předmluvu, ale především se zasadil o vydání této knihy; sestavil tým překladatelů, korektorů, grafiků a lidí, kteří zajistili vše potřebné pro tisk a distribuci knih Svámí Vishwabaladharananda celý tým při jejich nesnadné práci motivoval a nejen cennými radami po celou dobu práce podporoval. Bez velkého úsilí a nasazení, které všichni členové týmy vynaložili, bychom dnes neměli možnost tuto knihu číst. Všem tedy patří velké DĚKUJEME.
První představení této knihy veřejnosti bylo jakousi třešinkou na dortu návštěvy Svámího Vishwaanashuyanandy v Praze, jejímž hlavním tématem byl právě výklad vybraných kapitol Gurugíty. Svámí Vishwaanashuyananda při své návštěvě společně se zemský Svámí Vishwabaladharanandou knihám, a tak i jejich budoucím čtenářům, požehnali. 
 
Příležitost k zakoupení této posvátné knihy budete mít na pražském Daršanu Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy 23. a 24. září 2016 v hotelu Chodov. Přejeme vám krásné okamžiky s touto svatou knihou. Džai Gurudév

Ukázka z knihy:
Verš 9
Gurur buddhyātmano nānyat
satyaṁ satyaṁ na saṁśayaḥ
Tallābhārthaṁ prayatnastu
kartavyo hi manīṣibhiḥ

Guru se neodlišuje od bytí a vědomí. Toto je bezpochyby pravda, absolutní pravda. Proto musí moudrý člověk vnímat jako svou povinnost Gurua hledat a nalézt. 

Jak Bhagaván Šankara vysvětlil v předcházejícím verši: předtím, než začnete pracovat na své sádhaně či než se vydáte na pouť samotnou, měli byste znát hlubokou pravdu o Guruovi. Zde také říká, jak důležité je vědět, že mezi Guruem a vaším pravým bytím a vědomím není rozdíl. Ničím se neliší. Protože Guru je samotné absolutní bytí uvnitř bhakty. 

Satyaṁ satyaṁ na saṁśayaḥ: „Toto je bez pochyby pravda, absolutní pravda.“ Zde Pán Šankara připomíná, že nestačí vidět jen Guruovu vnější podobu, musíte též poznat, že Guru je vaše vnitřní bytí. 

Tallābhārthaṁ prayatnastu kartavyo hi manīṣibhiḥ: zde je řečeno, že pokud jste moudří, měli byste vědět, že povinností vaší duše je hledat a nalézt Gurua.

neděle 4. září 2016

Kírtan ve Shree Peetha Nilaya.„Bhakta,  který přijme útočiště u Boha, obdrží nekonečnou záplavu milosti od Nejvyššího soucitného Pána. Pán Krišna dává sám Sebe. 
 Svojí milostí odplaví všechen žal a bolest
z minulosti, přítomnosti a dokonce i do budoucnosti. 
Čistí člověka od všech nečistot a snímá z něj pouto karmy."
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

Kírtan je oddanost ve formě hudby. Ve vztahu mezi milujícím a milovaným existuje pouze jedna zkušenost, jedna motivace a pouze jedna skutečnost - Prostě miluj. Kírtanová setkání jsou zaměřena na představení milujícího a milovaného. 
Přidejte se k nim, když konají duchovní pouť do srdce Lásky...

sobota 3. září 2016

Česká republika má další nové brahmačarí/ní.

V sobotu 27. 8. 2016 Svámí Vishwabaladharananda zasvětil čtyři nové džal brahmačarí a dvě brahmačaríní, kteří se rozhodli udělat na své duchovní cestě další velmi důležitý krok směrem k Božství. Brahmačarí je sanskrtské slovo s doslovným významem „ten, kdo cílevědomě kráčí po cestě k věčnému Brahma či paramátmá (k Bohu, k nekonečnu)“. Slibem daným při zasvěcení se brahmačarí/ní zavazují k pravdivosti, loajalitě, oddanosti, poslušnosti a odevzdávají se do Božích rukou. Nově zasvěcení brahamčarí/ní tak rozšířili základnu Gurudžího žáků brahmačarí/ní, která v současné době  v České republice představuje šedesát pět brahmačarí/ní. Dvacet z nich zasvětil za rok svého působení zemským Svámí Vishwabaladharananda.

čtvrtek 1. září 2016

Setkání se Svámím Vishwaanashuyanandou v Praze

6. 8. 2016 přiletěl do České republiky na pozvání České Bhakti Margy Svámí Vishwaanashuyananda, aby společně se Svámím Vishwabaladharanandou, zemským Svámím pro Českou republiku a Slovensko, a oddanými Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, strávil v Praze víkend s bohatým programem.


Na úvodu sobotního programu, kterého se zúčastnilo okolo 60 oddaných z celé republiky, zmínil Svámí Vishwaanashuyananda rozšířenou duchovnost České republiky, která má hluboké kořeny v historii, zejména pak v době Karla IV.

Za doprovodu písní a bhadžanů věnovaných Guruovi a Kristovi následovali abišékam k padukám Gurudžího a púdža ke Kristovi.Hlavním tématem programu byl Svámího důkladný výklad vybraných veršů z posvátného písma Gurugíty. Na několika verších této vzácné knihy Svámí ukázal pevný duchovní základ Gurugíty, rozhovoru Pána Šivy a Párvatí o důležitosti a hlubokém významu vztahu mezi Guruem a jeho žákem.Gurugíta je pro žáka, který z Pánovi milosti na duchovní cestě potkal svého Mistra, nejdůležitější knihou. Je jakýmsi návodem, jak si vytvořit osobní vztah s Mistrem, jak myslet, hovořit a konat, abychom mohli Guruovi sloužit tím nejlepším způsobem, potěšit ho a díky Jeho milosti dosáhnout lotosových nohou Pána Nárájany. Guru, jak praví také Pán Krišna v Bhagavadgítě, se neliší od Nárájany, a Gurugíta se neliší od Gurua. Svámí Vishwaanashuyananda s obrovskou láskou, něhou a moudrostí přítomným odkrýval poznání, které předával Pán Šiva své ženě Párvatí, a humorně je doplňoval o příběhy, které zažil v blízkosti našeho milovaného Gurudžího.

Po krátké přestávce následovalo společné zpívání a pak slide show, ve kterém Svámí Vishwaanashuyananda s láskyplným komentářem barvitě prezentoval fotografie Paramahamsy Vishwanandy z různých jeho cest. Velmi příjemné povídání se značně protáhlo a tak OM Chanting přišel na řadu již ve velmi pokročilém čase.
Nedělní jadžňa k Lakšmínárájanovi začala abišékamem, při kterém oba Svámiové společně uctili múrtí a pokračovali v jadžně. Svámí Vishwaanashuyananda průběžně vysvětloval všem přítomným jednotlivé kroky posvátného rituálu. Během tohoto krásného obřadu bylo recitováno 108 jmen k Paramahamsovi Vishwanandovi, Babajimu, Lakšmí, Nárájanovi a Krišnovi.Vzhledem k tomu, že kromě ohně jadžni vydatně přitápělo i sluníčko, všichni uvítali příjemnou džapa procházku ve stínu stromů v blízkém přírodním lesoparku. Celodenní program byl zakončen opět OM Chantingem a společným cvičením Atma Kriya Yogy.

Celý víkend se nesl v harmonické rodinné atmosféře naplněné láskou, sdílením, vzájemnou pozorností a pomocí mezi jednotlivými účastníky.