neděle 1. ledna 2017

Drazí přátelé,
tento blog, který vám přináší aktuální informace o Paramahamsovi Vishwanandovi, zemském Svámím Vishwabaladharanandovi a aktivitách Bhakti Margy je od 1. 1. 2017 začleněn do webových stránek Bhakti Margy Česká republika.
Od dnešního dne blog na této webové stránce končí a veškeré aktuální inforamce najdete ZDE.
S přáním lásky a úspěchu v novém roce
Bhakti Marga Česká republika

Nový rok.

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda navštívil na svých poutních cestách v roce 2016 také Assisi, odkud napsal:
„Sedíc v kostele Sv. Františka mi přichází na mysl modlitba, kterou složil."...

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje,
kde je nenávist, kéž vnáším lásku,
kde je ublížení, odpuštění, 
víru, kde je pochybnost,
kde je zoufalství, naději,
světlo, kde vládne tma,
radost, kde je smutek.

Ó božský Mistře, 
dej, ať nemusím tolik hledat,
netoužit tolik po útěše, ale těšit,
po pochopení, ale pochopit,
po lásce, ale milovat.

Vždyť je to v dávání, když jsme obdrželi,
je to v odpuštění, že je nám odpuštěno."

Kéž jsou vám tato slova inspirací na vaší cestě nejen v roce 2017!

čtvrtek 29. prosince 2016

Vzpomínka na Vánoční Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy v Brně

V adventním čase, v sobotu 17. prosince, pořádala Česká Bhakti Marga již podruhé setkání českých a slovenských oddaných a přátel Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, aby z rukou zemského Svámího Vishwabaladharanandy přijali velký dar - Vánoční Požehnání. Při Požehnání je předávána Božské energie a Láska Satgurua Paramahamsy Vishwanandy. Tato Božská láska, toto světlo odhaluje závoj zakrývající átma a uvědomuje lidi v tom, kým ve skutečnosti jsou, že nejsou jen tělem a myslí, ale že jejich podstatou je átma - Božství. Požehnání dává reálný prožitek, uzdravuje na všech úrovních bytosti a ukotvuje v duchovnosti. 
Do Brna si pro Svámího Požehnání přišlo bezmála dvě stě návštěvníky z celé České republiky a Slovenska. Ve vánočně vyzdobeném sále, ve kterém nechyběl tradiční vánoční stromeček, betlém a socha Ježíše Krista, jehož narození oslavuje o Vánocích křesťanský svět, zahájil slavnostní odpoledne Svámí Vishwabaladharananda Guru púdžou k padukám Paramahamsy Vishwanandy. Je těžké sdělovat, do jak krásné a silné energie se vnořilo společenství přítomných. Během Požehnání předávaného Svámím Vishwabaladharanandou se lidé propojili s energií Paramahamsy Vishwanandy a mohli pocítit hluboký pocit štěstí, lásky a radosti a mnohým se na tváři objevily slzy štěstí. 
Druhá část odpoledne patřila slovu a hudbě. Vánoční poselství lásky s přítomnými sdílel Svámí Vishwabaladharanada v hluboké rozmluvě, ve které nám připomněl úlohu Ježíše Krista, který na sebe dobrovolně vzal mnohá utrpení, aby pomohl lidem a ukázal jim cestu zpět k Bohu Otci. 
Za doprovodu hudebníků zněly sálem s velkou radostí a entuziasmem vánoční písně a koledy. Skupina hudebníků zvolila převážně známé staročeské koledy. Podporována zpěvem přítomných i Svámího Vishwabaladharanady, vytvořila často i momentální hudební improvizací radostné a láskyplné bujaré veselí. 
Vzájemné obdarovávání dárky, kdy si děti připravily pro Svámího krásné překvapení a složily mu básničku, kterou mu přednesly na pódiu, jen umocnilo krásnou atmosféru setkání. Poté Svámí umožnil lidem, aby mu mohli osobně předat dopisy se svými modlitbami a přáními. 
 
 
Vřelé a láskyplné setkání bylo zakončeno Mahá OM Chantingem. Plný zvuk ÓM a energie přítomných byla nasměrována k přání míru a lásky pro celý svět. 
Po ukončení celého programu se lidé jen neradi rozcházeli a ještě dlouhou dobu setrvávali v posvátné atmosféře lásky, míru a harmonie. Díky Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy obdrželi velký dar – hluboký prožitek naplnění a lásky, která plyne, dává a léčí. Lásky, která nemá žádná omezení, která nikde nezačíná ani nekončí. Lásky, která naplňuje a která je věčná. Pokud jí dovolíte, aby vás prostoupila, nezůstane nic jiného, než láska. 
Džai Gurudév
další fotografie najdete zde
 neděle 25. prosince 2016

Slova Paramahamsy Vishwanandy.


„Narození Krista je ve skutečnosti velmi mystické, protože Kristus obnovuje své narození každým rokem, kdykoli je slavíme, uvnitř lidského srdce. Musíme porozumět tajemství, které se za zrozením Krista skrývá... On nepřišel, aby mu bylo slouženo, přišel sloužit, to je velmi důležité pochopit, že stejně jako si přejeme Boha, jak moc po Něm toužíme, skutečnou touhou Boha je, aby se každý jednotlivec vrátil zpět ke své původní podstatě, která je Božská. K této živoucí jednotě s Božstvím, žít a uskutečnit tuto jednotu s Bohem, to je proč Kristus přišel a co nám ukazuje. Ukázal, že skrze pokoru, člověk vnímá Božství. Uvědomuje si, co leží uvnitř. Uvědomuje si skutečnou lásku a radost. Kristus je neustále s vámi, každou vteřinu, v každém okamžiku - ať už na něj myslíte nebo ne! Je tam. Kdykoli můžete držet Jeho ruku." 
(Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, Jen láska 3)

sobota 24. prosince 2016

PF 2017

Džai Gurudév, drazí přátelé, 

přejeme Vám krásné požehnané vánoční svátky a nový rok 2017. Nechť Vás v příštím roce provází milost a požehnání Gurudévy Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy a Pána Mahá Višnua, jehož otisk nohy z ostrova Tenerife najdete na připojeném PF.
S láskou
Bhakti Marga Česká republika

sobota 17. prosince 2016

OM Chanting v Terezíně- poděkování.

Milí přátelé,
velké poděkování patří bezmála 70 lidem z různých koutů naší vlasti, kteří se dne 10.12.2016 sešli v Památníku Terezín, aby svou přímou účastí podpořili výjimečnou akci "OM CHANTING V TEREZÍNĚ" a mnoha dalším, kteří se k této akci připojili podpůrnými OM Chantingy v místě svého bydliště. Tato akce se konala pod záštitou Bhakti Margy International, Bhakti Margy Česká republika a nese požehnání Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy. Česká republika se tak stala součástí mezinárodního projektu, jehož cílem je pomoci místům, která trpěla tragédiemi, válkou, nesmírným lidským utrpením - místům bývalých koncentračních táborů. Souběžně s OM Chantingem v Terezíně v ČR se ve stejném termínu a čase konaly OM Chantingy v bývalých koncentračních táborech v Německu, Rakousku, Polsku, podpořeny Slovenskem a mnoha dalšími. 
Jsme velmi vděční, že se podařilo získat povolení zorganizovat OM Chanting přímo v Terezíně, který se za 2. světové války stal největším koncentračním táborem na území českých zemí. Jeho branami prošlo celkem na 140 000 mužů, žen i dětí, kteří byli v nepředstavitelně krutých podmínkách využíváni jako lidské důstojnosti zbavený zdroj pracovní síly. Přes 35 000 lidí zde zahynulo. V nejkrušnějších časech se zde mezi hradbami Velké pevnosti tísnilo asi 58 500 Židů, tehdy zde v průměru umíralo 127 lidí denně.
Tato aktivita měla také plnou podporu a požehnání našeho zemského Svámího Vishwabaladharanandy. K OM Chantingu v Terezíně řekl: Všechno co budete dělat, je důležité dělat ze srdce a s láskou, potom vše bude mít úspěch. Ve svém konání byste měli stát vždy stranou co se týče své osobnosti a malého já. Pokud budete takto konat, bude mít vše úspěch. Jsem velmi nadšený, že OMC bude v Terezíně."
Vědomě jsme společně strávili v předvánočním období svůj čas skutečně smysluplným způsobem. Propojeni v mnoha zemích s upřímným záměrem a láskyplnou touhou pomoci těmto místům a podílet se na prosvětlení tohoto temného období lidských dějin, vnitřně naladěni na bezpodmínečnou službu, se touto akcí podařilo naplnit skutečnou podstatu adventu. 
As you know very well, the power of Love is the only thing that conquers everything. "
(Jak velmi dobře víš, síla lásky je to jediné, co zvítězí nade vším.)
-
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda

SDÍLENÍ JEDNÉ Z ÚČASTNIC AKCE "OM CHANTING V TEREZÍNĚ":
Bylo mi velkou ctí zúčastnit se této láskyplné akce, jejíž dosah mohu jen stěží odhadnout. Dověděla jsem se o ní nedlouho před jejím konáním a cítila jsem se rozpolcená. Silně mě oslovoval záměr a cítila jsem touhu pomoci, ale zároveň tu byly obavy a respekt z toho místa. Sama a bez jasného záměru pomoci bych do Terezína nešla ani za nic! Proto moc děkuji organizátorům, všem zúčastněným a hlavně Mistrům, kteří nad námi drželi ochrannou ruku. Silnou podporu jsem vnímala všude kolem i v energii a naladění celé naší skupiny. Díky tomu všemu byla návštěva Terezína pro mě skutečně obohacující duchovní zkušenost, kde jsem dokázala překročit své hranice.

Velmi důležitá pro mě byla krásná úvodní řeč před vstupem do Památníku. Hodně mi to pomohlo znovu se naladit se na společný záměr naší mise. Když jsme totiž dorazili na místo, začal mi běhat mráz po zádech. 
"Smyslem našeho setkání zde není jitřit starou bolest. Není to o tom vynášet na povrch tu tragédii, co se stala na těchto místech. To každý zná. Naším záměrem je léčit tyto místa. Ne živit tuto bolest prožíváním emocí."
Laskavými slovy nám byla připomenuta džapa mantra, abychom ji přizvali jako svého věrného společníka během celé akce, jako cenný nástroj, který nám pomůže zůstat nad myšlenkami i nad emocemi, bez ohledu na to, jaký film se nám zrovna promítá před očima, nebo v naší hlavě. Neustále si připomínat, že za tím vším je něco jiného. Pravda, soucit, přijetí, láska. My sami. To, kdo jsme opravdu. Cítila jsem, že přesně tohle toto místo potřebuje. Přesně tohle dnešní svět potřebuje. Přesně tohle potřebuji já sama. Mít to na paměti, kdykoliv se mě bude chtít zmocnit vnější svět, nebo i ten vnitřní svět emocí a myšlenek.

Tento vnitřní postoj jsem se tedy snažila udržet během zkrácené prohlídky Památníku a jeho důležitost jsem si uvědomila obzvláště v druhé cele, kam dle slov průvodkyně dozorci SS zavírali židovské vězně. V malé místnosti cca 5x5m, se prý v době fungování koncentračního tábora tísnilo až 70 lidí. Nebyly tu žádné postele, jediným vybavením byl v té době kyblík na vykonávání potřeby. Okno bylo zatarasené, jediný průduch byl malý otvor vedle dveří. Aby měli vězni vůbec vzduch k dýchání, museli se na sebe natlačit uprostřed místnosti a další chodili kolem nich, aby vzduch alespoň trochu cirkuloval. Mnoho se jich v této místnosti udusilo. Nesnadno se mi v druhé cele dýchalo, při nacítění se na tu situaci se o mně pokoušela silná úzkost až hrůza. Vrátila jsem pozornost zpět k záměru, se kterým jsme sem přišli a soustředila jsem se na prohloubení svého dechu a na džapu - mantru Om Namo Narayanaya. Přitom jsem v duchu požádala mistry, Paramahamsu Šrí Svámího Vishwanandu a Mahávatára Babajiho, aby mi pomohli to zvládnout. Pak jsem velmi pomalu s opakováním mantry prošla celou místnost po jejím obvodu. Když jsem vycházela ven ze dveří druhé cely, obrovsky se mi ulevilo. A také jsem si uvědomila, že tu intenzivní úzkost znám. Několikrát už jsem ji zažila v situacích, kdy se zdánlivě nic nedělo, byla prostě kdesi v mém těle, v nějaké mé vzpomínce a dokázal ji probudit třeba jen nepatrný odstín situace možná kdysi dávno prožité. Jsem tak vděčná za úžasnou podporu, které se mi na tomto místě dostalo. Děkuji za tuto velmi cennou zkušenost. Podívat se tváří v tvář do očí svému strachu a úzkosti a přeměnit je v odhodlání, ve vnitřní sílu ustát i těžkosti, v laskavost, soucit, odpuštění, ve víru v dobro v našich srdcích. Je to fakt síla, jak dokáže čistý záměr člověka provést i jinak nesnadnou cestou a jako bonus ho ještě vnitřně posílit.

Moc se mi líbilo, jak během celé akce byl kladen velký důraz na náš společný záměr. Vnímala jsem, že i ta zkrácená prohlídka měla svůj smysl. Vědomě jsme se dotkli staré bolesti, což nám umožnilo jít do OM Chantingu mnohem hlouběji. Těsně před samotným OM Chantingem přímo na místě bývalého popraviště, jsme si tento záměr znovu připomněli a přečetli. Silným momentem pro mě bylo, když každý člen naší skupiny osobně podpořil tento záměr tichou myšlenkou a na chvíli přiložil svou ruku na obálku se znakem ÓM, kam byl záměr vložen.

Při čtení záměru jsem na okamžik zahlédla alespoň zlomek dosahu našeho konání zde:
"Naším záměrem je léčit tato místa. Jsme tu, abychom na starou bolest položili hojivý obklad lásky a míru. Víme všichni dobře, že když na někoho nebo něco myslíme, tak to v nás vytváří určitý pocit. Stejné je to, když lidé myslí na tato místa velkého utrpení - vytváří to v lidech negativní pocit. Jsme tu, abychom vytvořili něco jiného - novou energii harmonie a čistoty. Hojivý obklad lásky a míru pomůže lidem, kteří zažili utrpení v těchto táborech ať už v tomto životě, nebo ve svých životech předchozích. Vyléčí se mnoho lidí na mnoha úrovních, vyléčí se mnoho generací na mnoha úrovních. Hojivý obklad lásky a míru bude položen na rány v srdci současných lidí německého národa, kteří v sobě nosí pocit viny za činy svých předků. Hojivý obklad lásky a míru bude položen do myslí a srdcí nás všech a lidí celého světa, kteří někde hluboko v sobě viní německý národ za to velké utrpení. Tento OM Chanting mění historii v tom smyslu, že všichni lidé bez rozdílu budou od teď o tomto období lidských dějin přemýšlet novým-jiným způsobem. Je čas vytvořit nový svět, novou realitu. Staňme se nástrojem této změny."

Samotný OM Chanting pro mě byl neobyčejný. Na začátku jsem vnímala těžkou energii toho místa a nesnadno se mi zpívalo. Postupně se vše začalo měnit. Energie se pročišťovala a byla mnohem lehčí. Změna postupovala a vnitřně jsem vnímala, jak nad námi začalo sílit jasné světlo. Najednou jsem si všimla, jak se z míst kolem nás začínají zvedat nějaké tenké světlé pramínky. Po chvíli jsem v nich rozpoznávala květy, krásně zářivé a různobarevné. Ve spirálách se točily vzhůru do kuželu jasného světla. Zaplavil mně nepopsatelný pocit štěstí, radosti a lásky... Ze všech těch cel a dalších míst v okolí začaly vylétávat další a další spirály květů a připojovaly se ke světelnému proudu nad námi. Nedokážu slovy popsat, jak nádherné a osvobozující to bylo...

Když jsem mezi posledními opouštěla toto místo, vzpomněla jsem si na článek v prosincovém OM Chantingovém zpravodaji, kde Amara nimai Das sdílel svoji dávnou zkušenost z návštěvy bývalého koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku. Popisoval, jak to místo bylo totálně mrtvé, v celém okolí nezazpíval jediný ptáček. 
Vzhlédla jsem nahoru. Po nádherné obloze zapadajícího slunce v tu chvíli prolétli dva větší dravci a za okamžik se objevilo hejno menších ptáků. Úsměv na tváři byl úsměvem mého srdce...
DĚKUJI,
s láskou Danuše

Více fotografií naleznete na Facebooku, na stránce OM Chantingu CZ,  ZDE .

čtvrtek 15. prosince 2016

Vánoční Požehnání se Svámím Vishwabaladharanandou v Brně

Drazí přátelé,
Od návštěvy Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy, kdy v Praze během dvou dnů dal osobní požehnání 2700 příchozím, uplynulo již několik měsíců a my bychom Vás rádi pozvali na další společné setkání, tentokrát se zemským Svámím Vishwabaladharanandou, přímým představitelem Paramahamsy Vishwanandy pro Českou republiku a Slovensko. Příležitost k setkání se naskytne 17. 12. 2016, kdy se ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2, v Brně – Bystrci uskuteční 2. vánoční požehnání se Svámím Vishwabaladharanandou.

Bohatý program, který je pro Vás zajištěný, začíná od 12 hodin Gurupúdžou k padukám Paramahamsy Vishwanady, kterou provede Svámí Vishwabaladharananda. Následně Svámí Vishwabaladharananda, jakožto nositel energie a požehnání Paramahamsy Vishwanandy, předá všem příchozím toto požehnání, které je významnou, činnou a přímou pomocí na duchovní cestě a cestě životem. V průběhu Satsangu můžete položit Svámímu Vishwabaladharanandovi otázky. Získáte živé odpovědi, které se dotknou nejen mysli, ale i hlubších rovin Vašeho bytí. Svámímu také budete moci osobně předat dopisy s Vašimi modlitbami a prosbami. Program bude provázet společné zpívání vánočních koled, manter a bhadžanů, které podpoří předvánoční atmosféru lásky, harmonie a sdílení. Celé setkání ukončíme společným Mahá OM Chantingem za světový mír.
Přijďte zažít požehnání Paramahamsy Vishwanandy předávané Svámím Vishwabaladharanandou. Přijďte prožít hlubokou, bezpodmínečnou lásku, která sídlí uvnitř Vašeho srdce. Přijďte si pro prožitek, který pro Vás může být začátkem silného transformačního procesu, který vede k nejvyššímu cíli zrození, k seberealizaci.
V případě, že se do Brna chystáte přijet a ještě jste se neregistrovali, prosíme, učiňte tak co nejdříve na bhaktimarga.cz/events/event/svami-vishwabaladharananda. Pokud to tak cítíte, neváhejte pozvat také své přátelé, kamarády, duchovní partnery či rodinu. Vítáni jsou všichni lidé všech věkových kategorií.
Vstup na Vánoční požehnání je volný, dary na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce jsou vřele vítány.
Věříme, že toto setkání pro Vás bude krásným duchovním zážitkem a odnesete si mnoho nezapomenutelných okamžiků do svých domovů.
Moc se těšíme na společné setkání.
S láskou,
Bhakti Marga Česká republika

Fotografie z loňského Vánočního Požehnání se Svámím Vishwabaladharanandou najdete zde

Video z Vánočního požehnání je dostupné zde. 

středa 14. prosince 2016

Internetová televize Cesty k sobě o Vánočním Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy v Brně

Džai Gurudév drazí přátelé,

v adventním čase zveřejnil internetový magazín Cesty k sobě krásný článek věnovaný Vánočnímu Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy, Paramahamsovi Vishwanandovi, Mahávatáru Babajim a Bhakti Marze.
Článek si můžete přečíst zde

pondělí 12. prosince 2016

Z poutní cesty Paramahamsy Vishwanandy po jižní Indii.

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda se, po slavnostním otevření nového ášramu Bhakti Margy ve Vrindávanu, vydal s některými poutníky na cestu po jižní Indii.
Cesta začala ve státě Tamilnádu v Kančipuram, také přezdívaném "Město tisíce chrámů", a pokračuje návštěvou mnoha chrámů a svatých míst v této oblasti, až po Arunáčalu, horu spojenou s Pánem Šivou.
Poutníci navštívili na cestě z Kančipuram do Arunáčaly/Thiruvannamalai/ několik významných a impozantních vaišnavských i šivaistických chrámů.


Skica vytvořená Gurudžím v hotelu v Kančipuram. Oči pocházejí od Šrí Nathdžího /forma Pána Kršny/, nos je Rádha Vallabha /ve vaišnavismu jednotná podoba Pána Kršny se Šrí Rádhé/, ústa jsou Pána Džaganáta, a skica také zahrnuje Bhakti Marga tilak.


Gurudév na Arunáčale, hoře, o které se praví, že je stělesněním samotného Pána Šivy.
Některé ze starověkých chrámů na jihu Indie byly vyvořeny před nejméně tisíci lety a je zde cítit - kromě božské vibrace - jak starobylé jsou. Jak zmiňují účastníci pouti: „...nejsou pouhými budovami, jsou božskými kosmickými elektrárnami".Paramahamsa Vishwananda navštívil také místo samádhi Ramana Maharšiho. Obdržel zde věci, které patřili Maharšimu a byly mu slíbeny před 3 lety. Oddaný Ramana Maharšiho, který je vlastnil, opustil vloni tělo a slíbené relikvie tak byly nyní předány Gurudžímu.


Více o těchto cestách a dojmy přímých účastníků naleznete na facebooku Paramahamsy Vishwanandy: 
https://www.facebook.com/ParamahamsaVishwananda/posts/1044954852297325

pátek 9. prosince 2016

Slova Paramahamsy Vishwanandy.


Ve svém životě přijměte pouze jednoho Gurua, 
pouze jednu Mantru a pouze jednu Cestu. 
Jen to vás povede přímo k lásce a milosti Giridháriho. Není jiné cesty.
-
Paramahamsa Viswananda