pátek 26. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 7. den.


Celý týden dával Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda pojednání o Bhagavadgítě a čas rychle uplynul. Každý den Svámidží přednesl v průměru kolem 10-ti hodin komentářů a tento sedmý den zahrnul kapitoly 15, 16 a 17.

Patnáctá kapitola se nazývá "Purušottama jóga" (jóga jak dosáhnout Nejvyššího). V této kapitole Krišna předkládá téma, které je mimo Prakrti a Purušu - Išvara, Purušottama. Nejvyšší Božstvo, které Krišna identifikuje jako Sebe sama, leží dokonce i mimo duši a je původcem všech věcí. Tato kapitola mluví o jednotě, které lze s tímto Nejvyšším Pánem dosáhnout.

"Když člověk nechá duši, aby přebrala kontrolu nad jeho životem, uvědomí si, že je to Bůh, který je vládcem všeho. Ve skutečnosti je to jako když jedete, On je řidičem. Sedíte v autě a On je řidič. Všude vás zaveze. Takže tady vidíte, když on (Krišna) si vybral, aby byl vozatajem, nebylo to jen tak pro zábavu, jako kdyby řekl: "Dobře, nemám co na práci, ale pokud budu bojovat v tomto boji, vyhraji." On řekl: "Ne, nebudu bojovat." Víte? To je důvod, proč si vybral být vozatajem, aby prokázal, že On je ten, který řídí vše v celém tomto vesmíru, a že jsme s Ním věčně spojeni, ať již to chcete nebo nechcete. Jeho energie překonává všechny energie, zničitelné energie a nezničitelné energie. Takže všechno je On. Takže On je za tím. On sám je zdrojem této energie. On je zdrojem všech forem energií, všech vibrací.
Tato absolutní čistá skutečnost, ti, kteří dosáhnou této nejvyššího skutečnosti, vnímají jednotu ve všem. Člověk se stane vším. Uvědomí si, že je jedním se vším kolem. Tam neexistuje žádné oddělení. V tomto směru neexistuje zlo, není dobro. Tam je pouze nejvyšší klid, pokoj. Tam je ta nejvyšší blaženost. Tam je nejvyšší mír. Tam existuje pouze kosmická vibrace, vibrující všude. Člověk prorazí bariéru porozumění, toho slyšitelného. Slyší pouze kosmický zvuk za všemi zvuky, který je ÓM Namó Narájanája. To je důvodem, proč všichni mudrci řekli: "Zpívejte ÓM Namó Narájanája", protože to je kosmický zvuk.
Pokaždé, když ho zpíváte, je to zvuk, který je za všemi zvuky, které můžete vnímat. To je důvod, proč to jogíni učinili snadným. Bhagaván poskytl a odhalil toto tajemství ÓM Namó Narájanája. Mudrci řekli: "Chcete-li mír, zpívejte neustále ÓM Namó Narájanája." A nechte tuto vibraci vibrovat všude, protože to je nejvyšší vibrace sama o sobě."
Paramahamsa Vishwananda, 22. srpna 2016


Kapitola šestnáctá se nazývá Daivásurasampad Vibhága jóga (jóga rozlišování mezi dobrými vlastnostmi a negativními vlastnostmi). V této kapitole Krišna vysvětluje Božské vlastnosti, které má Bohem realizovaná duše. Šrí Krišna vysvětluje Ardžunovi, jak lze rozpoznat někoho, kdo je Bohem realizovaný, kdo má Božské vlastnosti, a jak byste si měli uvědomit ty, kteří mají démonické vlastnosti, zlé vlastnosti uvnitř. Zde to není v někom jiném, ​​je to uvnitř každého člověka.

"Bhagaván řekl, existuje určitý postup, jak očistit sám sebe, jak se očistit, a chcete-li to následovat, Božství tak učiní, učiní, aby se věci staly takovým způsobem, že budete k tomu přivedeni. Ale první krok je, že to budete muset chtít. Pokud si to nepřejete, nepřijde to k vám. Ale pokud učiníte tento první krok, chtít se změnit, toto chtění změnit se, samo otevře pro vás nový svět.
Zde Bhagaván řekl, nikdo není ztracen. Tady na Zemi jsou vždy otevřené příležitosti pro každého. Kdokoli se zde narodil, zejména lidé se zlými sklony, lidé tamasických kvalit, Bůh se jim bude stále připomínat. Bude se jim připomínat, ale jejich je volba. Do této volby On nemůže nikoho nutit. Bude se neustále připomínat. Stejně, jako vy jste neustálou připomínkou tolika lidem, tolika lidem, kteří směřují prsty směrem k vám, kritizují vás, soudí vás, vyslovují proti vám všechny typy zla. Ale také to je pro ně připomenutí Boha.
Bhagaván jim bude vždy připomínat Svou přítomnost, Svou sílu, Svou lásku. Bude jim vždy pomáhat, ale volba bude pouze jejich. Takže, jste inspirací pro ostatní, aby toužili po Božství, ale musejí jít touto cestou, musejí jít touto cestou dokonalosti sami. Musejí jít touto cestou osvobození sami."
-
 Paramahamsa Vishwananda, 22. srpna 2016


Kapitola sedmnáct se nazývá "Šraddhátraja Vibhága jóga" (jóga odlišností mezi třemi typy víry). V této kapitole se Krišna dotýká několika různých témat, zaměřujíc se především na analýzu různých aspektů života, včetně toho, co jíme, našeho konání nebo vykonávání oběti (uctívání Pána), ve vztahu ke třem gunám - Sattvě, Radžas a Tamas.

"Ten, kdo vykonává charitu, pomáhá lidem, s pravým pocitem služby, ne pro podívanou, ale ze srdce, ti, kteří dávají a zapomenout na to, neočekávajíc žádné uspokojení nebo 'děkuji'. Dělají to proto, že to cítí, je to jejich povinnost sloužit a cítí ve službě velkou radost. Cítí se ve službě povzneseni, ne proto, že chtějí něco na oplátku. Tady skutečný pocit služby, služba, neznamená, víte, že jste zaplatili nebo očekáváte něco na oplátku. Ne. Služba, "séva", je zdarma. Děláte to pro Pána, děláte to pro Boha, děláte to z lásky, bez jakéhokoli očekávání. Protože cokoli děláte z lásky je bez jakéhokoliv očekávání něčeho nazpět.
"Ale ti, kteří přemýšlí a něco udělají, to není pravá charita, to není pravá služba, to hrají jako přítěž pro mysl." Takže, tady Bhagaván říká, že mysl by měla být, když sloužíte, prázdná. Když vykonáváte službu, když vykonáváte sévu, musíte mít mysl, která je v klidu a tu sévu si užívat. Nechte tuto radost ze služby skrze vás vyvstat. Když máte tuto radost ze služby uvnitř, to vzniká ze sattvické kvality. Takže, služte bez očekávání."
Paramahamsa Vishwananda, 22. srpna 2016

Celkově lze říci, sedmý den byl intenzivní den komentářů, tím, že Paramahamsa Vishwananda uzavřel kapitolu sedmnáct v 1 hodinu ráno, hodinu po půlnoci. Týden uběhl rychle, a ještě jeden den a ještě jedna kapitola, je vzrušující vidět, jak duchovní Mistr uzavírá své epické komentáře, které zachycují podstatu Šrímad Bhagavadgíty. 

Džai Gurudév!

---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

čtvrtek 25. srpna 2016

Džal brahmačárí/ní iniciace se Svámím Vishwabaladharanandou
V sobotu, 27.8.2016 v ZŠ Pertoldova 3373, Praha 4 – Modřany, budou Svámím Vishwabaladharanandou iniciování noví džal brahmačárí/ní.

Bližší informace: stana@raghudas.org

Z kurzu Bhagavadgíty - 6. den.


"V noci, když spíte, pokud máte jen jednu minutu, zavřete oči a řekněte Bohu "děkuji". Řekněte, "Bože, děkuji za den, který jsi mi dal. Děkuji za všechny zkušenosti, které jsi mi dal. Ty jsi stále se mnou a já odevzdávám tento den Tvým lotosovým nohám." Tak jednoduché. A s hlubokou důvěrou zavřete oči, představte si nohy Pána, pokládáte vše k Jeho nohám." 
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016

Šestý den kurzu Bhagavadgíty byl obzvláště významným dnem, protože to bylo v tento den, kdy Paramahamsa Vishwananda probral kapitolu 12, "Bhakti jógu" - cestu oddanosti. Kromě kapitoly 12, poskytl Paramahamsa Vishwananda také komentář ke kapitole 13 a 14.


Kapitola 12.
Poté, co Ardžuna uviděl kosmickou podobu Krišny a uslyšel hluboké učení, chce vědět, která je nejlepší cesta: cesta oddanosti nebo cesta moudrosti. Ardžuna se ptá, jestli je lepší přistupovat k Pánu jako neosobnímu Bohu nebo jako osobnímu Božstvu. Krišna vysvětluje v kapitole Bhakti jóga, různé vlastnosti, které má skutečný oddaný, a jak tyto vlastnosti činí dotyčného Mu drahým.

""Moji oddaní vědí, že jsem to Já, který je volá, protože byli po životy zaměřeni na Mne a v každém životě vždy postupovali k dosažení Mne samotného. Nic jimi nemůže otřást." Těm, kteří jsou odevzdaní této lásce, Bhagaván Krišna říká: "Oni patří ke Mně a jsou Mi drazí. Odkuďkoli jsou, jdu a dostanu je. Byli Moji, jsou Moji a vždy Moji budou, i když jsou chyceni ve hře každodenní rutiny, i když jsou chyceni ve hře světských aktivit vně. Musím probudit uvnitř jejich srdcí tuto lásku. Musím jim připomenout, odkud pocházejí, a musím jim připomenout jejich cíl. Takoví oddaní, kteří mají toto na mysli, automaticky dojdou ke Mně."
Tento sattvický bháv, tato touha po duchovním životě, není něco, co se děje jen tak. Není to náhoda. Protože patříte k Němu, protože jste Mu drazí, to je důvod, proč se toto probouzí uvnitř vás."
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016


Paramahamsa Vishwananda pokračoval v prohlubování svého komentáře k Bhakti józe velmi praktickým způsobem, tím, že vysvětlil, jak se stát drahým oddaným Pána:

"Ať každý projev vašeho každodenního života se stane modlitbu, nejen když sedíte a meditujete, nejen když sedíte a modlíte se, ale každá povinnost vašeho života. Dokonce i když sedíte a mluvíte, ať se to stane modlitbou. I když se smějete, ať je to modlitba. Tančíte, ať je to modlitba. Jíte, ať je to modlitba. Pracujete.. a tak dále. Nechte vše, co děláte smysly, nechte vše, co děláte myslí, přeměnit v modlitbu na oltář Pána.
A to... jak to uděláte? Neříkám, že pokaždé si budete moci připomenout Boha, nepřetržitě po 24 hodin, nebudete si toho vědomi, ale čas od času na Něj myslete, zpívejte. Dokonce i když jednou řeknete "Šrí Krišnája Namaha", i když je to jen jednou "OM Namó Narájanája", to stačí." 
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016


V kapitole 13, "Kšetrakšetradžna Vibhága jóga" (je rozdíl mezi kšetra - pole a kšetradžna - znalec pole), začíná Krišna zavádět nová témata diskuse (Sankhja filozofii). Nejvýznamnějším z této diskuse je, "Jaký je rozdíl mezi Prakrti (Kšetra) a Puruša (Kšetradžna)". Ardžuna chce pochopit svou vlastní podstatu a kde se on nachází ve vztahu k Bohu a Jeho stvoření. Pokládá otázky jako: "Co je to tělo? Co je to duše?". Paramahamsa Vishwananda vysvětluje ve svém komentáři tato různá témata a jak se člověk dostne k tomu žít v tomto světě a přesto nebýt z tohoto světa.

"Tady Bhagaván Krišna říká, že tento svět je jako kancelář. Přišli jste sem vykonat svou Karma jógu, Karma Bhumi, pak se musíte vrátit zpátky domů. Nepatříte do tohoto světa. Nejste z tohoto světa. Patříš do světa Nejvyššího. Patříte k Němu. To je důvod, proč mu říkáme Milovaný, Milovaný Pán. Protože duše vždy touží být, milenec vždy touží být s milovaným. Tvá duše je věčným milovníkem Boha a jako milovník vždy touží být s Milovaným."
 - 
Paramahamsa Vishwananda, 21 srpna 2016

"Ti, kteří jsou moudří, vědí, že za vším je jen Pán. Cokoli On dělá, je to pro dobro věci, a je to pouze On, kdo sídlí v jádru vašeho srdce. Takže to srdce je velmi výjimečné. To srdce je velmi zvláštní. Srdce je projevem samotného Boha. Je to v tomto srdci, kde cítíte lásku. Je to v tomto srdci, kde se s ním setkáváte. Právě v tomto srdci s Ním hovoříte. Právě v tomto srdci s Ním máte jednotu. Nemluvím teď o fyzickém srdci. mluvím o vaší srdeční čakře, kosmickém srdci uvnitř tohoto těla."
-
Paramahamsa Vishwananda, 21 srpna 2016


Ve čtrnácté kapitole Pán Krišna nadále učí Ardžuna filozofii Sankhja jógy, a je to v této kapitole, kde se Krišna zaměřuje na tři guny (vládnoucí principy nebo "tendence" mysli, těla a vědomí): Sattva, Radžas a Tamas. Pán Krišna vysvětluje, že tyto guny prostupují celou Prakrti, hmotný projev, a společně utvářejí podstatu stvoření.

Paramahamsa Vishwananda zmínil, že nejdůležitější verš v kapitole 14 je závěrečný verš, verš 26: "Ten také, kdo miluje a usiluje o Mne s neochvějnou láskou a obdivem, překonává tři guny a je také připraven na příchod Brahmanu." V souvislosti s tímto citátem Krišny Paramahamsa Vishwananda řekl:

"Je to On, Pán, kdo dává svému oddanému Sebe sama. Vidíte, oddaní si vždy myslí, že jsou odevzdaní Mistrovi. Ve skutečnosti ne, je to naopak. Je to Mistr, kdo se odevzdává oddanému, takže mohou pozvednout oddaného na jejich úroveň."
-
Paramahamsa Vishwananda, 21. srpna 2016

Šesý den kurzu Gity byl dnem, který pokračoval v prohlubování pochopení duchovní cesty každému účastníkovi víc a víc. Ale Jak Paramahamsa Vishwananda připomněl, je na každé osobě uvést učení do praxe. Kéž se všichni odevzdáme Mistrovi a neustále zpíváme Boží Jména!

Džai Gurudév.
---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

2. česko - slovenské vánoční setkání se Svámím Vishwabaladharanandou


Termín: 17. 12. 2016 od 12.00 do 20.00 hod

Program
Gurupúdža
Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy
Satsang se Svámím Vishwabaladharanandou
Zpívání a dárečky u vánočního stromu
Mahá OM Chanting za světový mír

Místo konání: Společenské centrum Bystrc, Odbojářská 2, 635 00 Brno

Vstup: VOLNÝ – příspěvky na organizaci události jsou vítány

Registrace nutná: ZDE

Další informace: vanocesetkani@gmail.com

středa 24. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 5. den.


"Mysli těch, kteří jsou zaměřeni na Pána, tyto mysli, které jsou zaměřeny zcela na milujícího Boha, které jsou v této lásce absorbovány, vždy, když sedí v meditaci, vnímají Boha uvnitř svého srdce. "Ti, kteří nikoho nesoudí, ti, kteří vědí, že jsem zdrojem všech a všeho, ti, kteří chrání slabé, ti, kteří chrání nevinná zvířata, přijdou ke Mně a já je učiním Mně drahými. Odhalím sebe skrze lásku. Přeměním tuto lásku na blaženost, kde Mne věčně vnímají, cítí Mne, užívají si Mou přítomnost"."
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016

Pátý den kurzu Bhagavadgíty se zaměřil na slávu Boha. Během tohoto dne Paramahamsa Vishwananda poskytl komentář k oboum kapitolám, kapitole 10 a kapitole 11, kapitolám, v nichž Pán Krišna začne odhalovat Ardžunovi velikost Pána a Jeho vesmírného projevu.

Desátá kapitola Bhagavadgíty se nazývá "Vibhuti jóga" (jóga manifestace - Božská sláva). V této kapitole, jako v kapitolách 7 a 9, se Krišna noří hlouběji do své Božské přirozenosti, jakožto vládce vesmíru. Učí, že prostřednictvím láskyplného vztahu může člověk dosáhnout Jeho milosti. Ardžuna se rovněž táže Krišny, jak Ho může člověk ve světě poznat. V reakci na Ardžunovu touhu, druhá polovina kapitoly představuje Krišnu dávajícího řadu poetických popisů Jeho slávy (vibhūti), ukazujíc, jak může být poznán.


""Mezi uctíváním jsem džapa." Zde opět Bhagaván říká, co je nejlepší modlitbou, kterou můžete vykonat: je to zpívat Jeho jméno. Samotný akt zpívání je Bhagaván. To je důvod, proč jsem říkal dříve, víte, že když jste zasvěceni do Božího jména, Pán je již s vámi.
Když zpíváte, myslíte na Něho. Kamkoli jdete, každý dech, který jste provedli s Jeho jménem, to je On blízko vás. Zde Bhagaván říká, že tato mantra krija samotná je největší obětí. Je to díky tomuto zpívání Božího jména, že Ho člověk bude vnímat. Je to díky tomuto obětování v jednoduchosti, jak jednoduché to je, pouze zpíváním jména, protože akt zpívání je On sám. To je důvod, proč řekl, že džapam je největším uctíváním.
Takže mezi uctíváním, mezi všemi modlitbami a rituály, je zpívání Božího jména nejvyšší, konečné, protože tento akt opěvování, tento akt uctívání, je On sám. Tak když zpíváte, mysl se stává naprosto klidnou, naprosto uvolněnou. Zpíváním Božího jména se vaše mysl překonává a stoupá do nejvyššího stupně, nejvyššího stavu blaženosti."
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016


V jedenácté kapitole, po vyslechnutí podrobností o vibhūti (slávě) Pána, Ardžunova touha roste ještě intenzivněji. V důsledku toho chce Ardžuna vidět "avjakta murti", to, co se skrývá za stvořením. To je vyvrcholením Gíty, kdy Ardžuna vidí přímo kosmickou podobu Krišny, kosmickou podobu Nejvyššího.
Po shlédnutí této kosmické podoby, Višva Svaróp, kterou Krišna Ardžunovi odhaluje, upadá do stavu šoku. Pohled na Pána vytváří v Ardžunovi zmatek a strach, tím, že je to mimo cokoliv, co si kdy mohl představovat.


"Vidíte, uvnitř své mysli jste si vytvořili určitou představu Boha, ale to není realita, to není Bůh. Můžete vytvořit omezeného Boha, Boha, se kterým se cítítete v pohodě, kterého můžete vnímat, "O.k., líbí se mi takto." Je to pravda. Celý svět, lidé přemýšlejí takto. Všichni mluví o Bohu, ale mluví o Bohu, se kterým se mohou porovnat. Každý si vytváří obraz Boha, se kterým se cítíme dobře. A když se s tím cítíme dobře, pak si stavíme naše vlastní malé nebe o tomto Bohu. Pak se umístíme do bubliny a říkáme: "To je ono! Můj Bůh je lepší než všichni ostatní!"
Takže si budujete určitý obraz a zavíráte se do tohoto obrazu, ale když vás realita skutečně zasáhne, bublina praskne. Pak čelíte realitě, "Aaah!" Toužíte po Bohu, toužíte pro tomto obrazu, který je uvnitř vás, ale když vám to Nejvyšší Pán ukazuje, "Tato realita, kterou jste si vytvořili ve své mysli, Já jsem mnohem více, mnohem silnější než tohle, mnohem mocnější než tohle", tak budete v šoku. Protože toto je mimo vaši kontrolu. To je malý Bůh, kterého jste si vytvořili ve své mysli, je to pod kontrolou, ale Nejvyšší ne, ta realita není. To je to, co se s Ardžunou právě teď děje. "
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016

Pátý den kurzu Bhagavadgíty připomněl každému z účastníků, že ve skutečnosti je pro nás Bůh záhadou, ale je to skrze milost Gurua, jak může být odhalen. Stejně jako Pán Krišna požehnal Ardžunu vizí Pána, tak taková je role Gurua pro každého žáka/oddaného. Je na každém, aby očistil mysl zpíváním Božích jmen a důvěřoval, že Satguru ví, kdy má odhalit Konečnou realitu, která vládne všemu stvoření. 
Džai Gurudev!

"Oddaný dělá vše ve stavu lásky, a když je člověk v tomto stavu lásky, v jejich srdcích  nebo v jejich mysli není místo pro souzení. "Připomínej si Mne, v čemkoli co děláš, a nabídni Mi všechny výsledky svého konání. Věz, že jsem Nejvyšší Pán sám, a jsem Objekt, jsem Konečná duše." Neustále si připomínejte, zpívejte, uvažujte, rozjímejte, meditujte o Božím jméně, meditujte o slávě Pána, meditujte o Jeho líle, kterou předvádí. Meditujte o výhodě, že On umísil sebe dovnitř našeho srdce. Tak budete stoupat a mít vnitřní klid, vnitřní uspokojení, Pán sám se projeví ve vás samotných. Dá vám vnitřní vizi Sebe." 
Paramahamsa Vishwananda, 20. srpna 2016---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Z kurzu Bhagavadgíty - 4. den.

"Vidíte, jen zpíváním, ničím jiným. Tak snadné. Vidíte, jak  je duchovnost snadná. Jak snadné je realizovat Sebe. Není to vůbec obtížné. Je to vše pouze ve jméně Pána:  ÓM Namó Narájanaja" 
-
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016

Čtvrtý den kurzu Bhagavadgíty byl charakterizován zjednodušujícím vysvětlením Krišnových slov Paramahamsou Vishwanandou. Zahrnujíc "urychleně" obě kapitoly, kapitolu 8 a kapitola 9, skončil večer v "brzkou" hodinu, ve 21:30. V průběhu celého dne Paramahamsa Vishwananda vysvětlil a připomenul, jak snadná duchovní cesta může být pro toho, kdo je upřímně oddán Pánu.

Osmá kapitola je nazvána Akšara Brahma jóga, a je to v této kapitole, kdy Krišna vysvětluje Ardžunovi, jak je možné dosáhnout Boha v okamžiku smrti. Učí, že je to skutečný oddaný, který je schopen zaměřit svou mysl na Pána v posledním okamžiku života. Ardžuna v reakci na toto tvrzení se snaží dozvědět více."Když člověk přesáhne toto omezení hmoty, když zastaví spočívání na malichernostech, Pán jim začne odhalovat pravdu, a tato pravda je odhalena v srdci člověka. V jiných náboženství říkáme společenství Ducha svatého. Tento duch, který je uvnitř vás, víte, v křesťanství říkají přítomnost Ducha svatého, nemyslete si, že přiletí pták a sedne si na vaši hlavu a udělá si na vaší hlavě hnízdo. Ne. Holubice nepřiletí na vaši hlavu, ale toto společenství se uděje v srdci, společenství mezi duší a Nadduší, duší všech duší. Používáte mysl, očišťujete mysl, aby přistoupila k srdci, ne? Takže když se mysl sjednotí se srdcem, něco jiného vzejde.
Když používáte intelekt, když je mysl očištěna, aby se stala intelektem, intelekt vstupuje do srdce. Co se probudí je vědomí, vědomí duše. Potom duše projevuje sebe sama. Takže toto vědomí ležíci uvnitř duše se pak odhalí. Když je vědomí očištěno, odhaluje duši, ale když ta duše je očištěna, odhaluje Nadduši, nejvyšší duši. To je to, co znamená zjevení. Těm, kteří jsou plně pohlceni v této božské blaženosti, Pán zjevuje sám sebe."
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016


Znovu a znovu Pán Krišna říká Ardžunovi v kapitole 8, aby byl jednostranně zaměřen na Něj. Paramahamsa Vishwananda vysvětluje tuto část Gity velmi praktickým způsobem:

"Zde se Bhagaván stává samotným největším terapeutem, víte, terapeutem duše. V této podobě terapeuta poskytuje největší terapii. A tato terapie, kterou poskytuje, On říká: "Dej Mi svou mysl! Odevzdej tuto mysl Mně!" Víte, terapeut by vám říkal, že máte udělat tolik věcí, ne?
Zde On dělá totéž také a jako velký terapeut říká: "Nechte vaši mysli být zaměřenu na Mne. Neuvízněte v každodenní rutině, nezotročte sami sebe v tomto neskutečném, zpívejte Mé jméno. Jednoduché, nemusíte dělat nic: Nechte svou mysl u Mne a zpívejte Mé jméno. Prosté! Chci abyste udělali jen dvě věci. Dělajíc pouze tyto dvě věci, slibuji vám, že budete věčně šťastni, dosáhnete tohoto štěstí, budete mít věčný klid pouze s těmito dvěma věcmi. Odevzdejte svou mysl Mně. Vy nevíte, jak svou mysl zvládnout, Já vím, jak ji zvládnout. Poté, co jste odevzdali tuto mysl Mně, zpívejte."
Takže odevzdávání té mysli znamená studium Písem. Jděte hlouběji do tohoto poznání. Nakrmte mysl správnými věcmi, transformujte tuto mysl, která je negativní, ve světlo."
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016


Devátá kapitola Šrímad Bhagavadgíty se nazývá Rádžavidjá Rádžaguhja jóga, královské poznání, královské tajemství. V deváté kapitole Krišna dále rozšiřuje témata, které se nalézala v kapitole 7, pokud jde o povahu jeho Božství a jak se mu přiblížit skutečnou oddaností. Pán Krišna vysvětluje, že je přítomen v celém stvoření a On je nejvyšší Pán a dále říká, že pro bhaktu, který je Mu odevzdaný, ti dosáhnou Jeho milosti.

"Tady Nejvyšší Pán prosí, víte, On je jako žebrák."Prosím vás, abyste to udělali. buďte Mi oddaní, ne kvůli Mně. Je to pro vaše dobro. Zaměřte svou mysl na Mne, ne proto, že chci vaši mysl, ale proto, že si to přejete. Chcete klid mysli. Chcete klid mysli? Toto je způsob, jak klid mysli mít. Uctívat Mne, sloužit Mi, zapojit svou mysl tímto způsobem, považovat Mne za Nejvyšší cíl. Vězte, že jsem Konečný cíl. Vězte, že jsem sám Bůh. Já jsem tento Brahman, který hlásá tato Véda. Jsem to Já, kdo dal tuto Védu, toto poznání. Probuďte se, nechte vaše srdce přebývat u Mne. Bez jakýchkoli pochyb, pokud je vaše mysl u Mne, vaše srdce je u Mne, vaše tělo Mi slouží, dosáhnete Mne."
Zde Bhagaván říká, toto je jediná Nejvyšší cesta k dokonalosti. Odevzdání se je jediná cesta k dokonalosti, ke klidu a opravdovému štěstí, k mysli pod kontrolou, být osvobozen od plané připoutanosti. Učiňte svou meditaci, učiňte život samotný, ať děláte cokoli, meditací k Pánu. Ti, kteří přesahují tělo, mysl a intelekt, budou věčně a vrcholně žít s Ním, žít věčně v této blaženosti."
Paramahamsa Vishwananda, 19. srpna 2016


Čtvrtý den skončil posledním veršem kapitoly 9: "Zaměř svou mysl na Mne, buď Mi oddán, nabídni Mi uctívání, skloň se ke Mně  Zapoj svou mysl tímto způsobem a vzhlížej ke Mně jako k Nejvyššímu cíli, dojdeš ke Mně". Pán Krišna (kapitola 9 verš 34)
Paramahamsa Vishwananda skončil večer konkrétně sdělujíc něco zcela specielního k tomuto verši a kapitole:
Meditujte na tento poslední verš a tuto poslední kapitolu, protože je to jedna z nejkrásnějších kapitol. Přijměte ji. Pokud se soustředíte jen na tuto kapitolu, tato láska a oddanost  uvnitř vás poroste. 
Paramahamsa Vishwananda, 19 srpna 2016

---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

úterý 23. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 3. den.


Během třetího dne kurzu Bhagavadgíty poskytl Paramahamsa Vishwananda komentář k celkem čtyřem kapitolám. Byla zahrnuta kapitola 4 až kapitola 7.

Čtrvrtá kapitola se nazývá Džjána Vibhága jóga. V předchozí kapitole, Karma józe, Pán Krišna instruoval Ardžunu, že potřeboval vykonat svou povinnost a jít za smysly a mysl. Ve čtvrté kapitole jde Pán Krišna hlouběji do znalostí o tom, jak provádět něčí konání, učí Ardžunu, jaký druh vědomí by člověk měl mít při praktikování Karma jógy. Kombinací Džjána jógy s Karma jógou Šrí Krišna v podstatě učí, že by člověk neměl být jen oddělen od plodů svých činů, ale že by si také za všech okolností měl být vědom Božství.

"Vykonávejte svou povinnost a buďte od toho osvobozeni. Nevykonávání vašich povinností a zřeknutí se všeho, utíkání od povinnosti, vám nedá klid mysli, protože vaše mysl bude stále k tomu připoutána. Je zde také krásný příběh, kdy dva kamarádi kráčeli. Chystali se poslouchat Bhagwat Kathu /kurz Bhagavadgíty/. Takže, jak tak šli na Bhagwat Kathu, procházeli kolem nevěstince. Jeden z nich uviděl svou přítelkyni. Přítelkyně řekla: "Pojď sem." On šel. A tak ten druhý šel na Bhagwat.
Ten, který šel se svou přítelkyní, po celou dobu byla jeho mysl na Bhagwatu. Uvnitř neustále myslel na Krišnu. Zatímco ten druhý, který šel na Bhagwat, po celou dobu co seděl na Bhagwatu, poslouchal, jen předstíral že poslouchá. Jeho mysl tam nebyla. Jeho mysl byla v nevěstinci. Tak, který se tady opravdu zřekl? To je to, co Bhagaván říká, vidíte? Zřeknutí se je tento stav mysli. Konejte vaše činy, dělejte to, co máte dělat, ale nechte mysl zaměřenu na Božství. "
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, 18. srpna 2016


V páté kapitole Karma Sanjása jóga, a v kapitole šesté Dhjána jóga, pokračuje Krišna v učení Ardžuny o cestách jógy, cestách, jak dosáhnout jednoty s Božstvím. V páté kapitole Krišna opakuje, že cesta konání je pro Ardžunu nejlepší a že prostřednictvím této jógy je mysl očištěna, aby mohla meditovat o Pánu. V šesté kapitole  Šrí Krišna začíná vysvětlovat jak má člověk meditovat o Pánu a jak může ovládat mysl. V šesté kapitole Paramahamsa Vishwanada také zmínil význam duchovního společenství, duchovní rodiny:

"Najděte svou duchovní rodinu, svou duchovní cestu. To je to, co zde Bhagaván Krišna právě teď říká: "Vaší skutečnou rodinou není pokrevní rodina. Pokrevní rodina, narodili jste se do této pokrevní rodiny, takže karma, kterou s vaší pokrevní rodinou, s těmito dušemi máte, oni jsou mimo to. Buď vám pomohou postoupit duchovně nebo vás drží mimo to. Ale jakmile se probudí toto poznání, tato potřeba, tato touha, musíte najít útočiště u nohou Mistra. Musíte najít útočiště u nohou, v milosti Mistra, a Mistrova rodina se stane vaší rodinou. Takže to je duchovní rodina. "
 - 
Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, 18 srpna 2016


Postupujíc k sedmé kapitole Džjána Vidžnana jóga, vysvětlil Pán Krišna věčnou, nezničitelnou povahu duše. Vysvětlením Ardžunovi, jak jednat ve světě skrze Karma jógu, a jak by člověk měl ovládat mysl, začíná nyní Krišna v sedmé kapitole popisovat sám sebe jako osobní Božstvo a jak může být dosažen pomocí bhakti. V komentáři této kapitoly Paramahamsa Vishwananda zmiňuje význam odevzdání se k dosažení milosti Pána:

"V důsledku připoutání, které tyto tři guny vytvořily, zůstáváte pod kontrolou máji. Ale je jeden způsob, jak se probudit. Je jen jeden způsob a to je odevzdat se Mně. Ti, kteří ke Mně přistupují, ti, kteří se uchylují pod Mou ochranu, ti, kteří mají skutečné poznání, které poskytuji, jsou osvobozeni z cyklu tří gun. Protože tím, že nejsem dotčen májou, tak Moji oddaní, kteří se Mi odevzdají, jsou svobodní. Mája je přestala ovládat. Ti, kteří zpívají Mé jméno, ti, kteří se jakýmkoli způsobem snaži kontrolovat svou mysl a ti, kteří jsou plně ponořeni ve službě Mně, zapomínajíc zcela na sebe, ti, kteří myslí jen na Mne, ti jsou Moji oddaní a ti překračují rámec gun.
Guny na ně nemají žádný vliv, protože se stanou takovými jako Já. Začínám na ně zářit, začnou odrážet mé božské vlastnosti, mé kosmické vlastnosti, a kde září mé kosmická vlastnosti, nad tím májá nemá moc." Tady Bhagaván říká: "Já to ovládám. I když se zdá, že májá ovládá všechno, ale Já jsem Pánem máji, ovládám jí." 
Paramahaṁsa Šrí Svámí Vishwananda, 18. srpna 2016


Celkově vzato se třetí den kurzu Bhagavadgíty ukázal být dalším rozsáhlým dnem, naplněným moudrostí, láskou a milostí Paramahaṁsy Vishwanandy. Svámidží nám neustále dává moudrost, která je hlubší než si naše mysl kdy dovedla představit. Tato slova, když o nic přemýšlíme a jsou brána upřímně, mohou změnit cestu něčí duše k Božství, protože jsou naplněna milostí bytosti, která je stále ponořena do tohoto Božského vědomí, které nazýváme Bohem. 
Džai Gurudév!


---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

Z kurzu Bhagavadgíty - 2. den. Neklesni z mužnosti bojovníka a hrdiny, ó Pártho! To se k tobě nehodí. Setřes tyto ubohé slabosti srdce a povstaň, ó metlo svého nepřítele! 
-
Pán Krišna, Šrímad Bhagavadgíta, kapitola 2 verš 3

Druhý den kurzu Bhagavadgíty pokračoval přímo tam, kde skončil. Paramahamsa Vishwananda zahájil komentář uprostřed druhé kapitoly, kapitoly, kde Pán Krišna začíná odhalovat poznání sebe sama. Předchozí den jsme viděli, že Ardžuna prožívá "sklíčený" stav, stav, ve kterém se zdráhá bojovat ve válce Mahábhárat. Pán Krišna trpělivě naslouchal jeho slovům a Ardžuna, v naprostém zmatku, požádal svého drahého přítele o pomoc.


"Toužete po milosti Pána, toužete po Něm, nenechte se okouzlit májou. Protože na ty, kteří jsou soustředěni na Pána, na ty nemá májá žádný vliv. Ti, kteří jsou plně zaměřeni, víte, jogíni, oni jsou svobodní. Jdou kamkoliv. Jsou věční. Vyzařují svůj klid, svobodu, své skutečné štěstí.
Bez jakéhokoli očekávání vyzařují svou svobodu všem, a stávají se lucernou pro ty, kteří spočívají v temnotě. Stávají se průvodcem těm, kteří spočívají v temnotě, takže mohou také začít vyzařovat své světlo. A to je práce oddaného, práce bhakty; poté, co okusili tu sladkost lásky Boha, jakmile jsou dostatečně silní, měli by pomáhat ostatním najít toto světlo."
Paramahamsa Vishwananda, 17. srpna 2016

Co dělá druhou kapitolu jedinečnou mezi všemi ostatními kapitolami je, že v této chvíli Krišna bere na sebe úlohu Gurua. Až do tohoto bodu Ardžuna nazírá na Krišnu pouze jako na svého přítele, svého bratrance. Ale teď převzal Krišna tuto roli Gurua a vysvětluje Ardžunovi s jakým postojem je třeba plnit svou povinnost a jak být odpoutaný od plodů svého konání. Druhá kapitola je často chápána jako shrnutí celé Gity jako takové.


"Zaměřte svou mysl. Jak učinit mysl stabilní? On (Krišna) to vyjadřuje, říká: "Zaměř svou mysl na Mne!" Neřekl zaměř ji na nic nebo na prázdnotu. Řekl: "Podívej, Já jsem tady před tebou. Mám podobu. Nejsem jen koncept. Jsem viditelný. Zaměř se na Mne. Přines tuto mysl k Mým nohám." Tak sádhak a bhakta, oddaný, mají zaměřit svou mysl na nohy Mistra. Měli by vidět svého Gurua spočívat uvnitř nich. Neměli by nechat mysl pobíhat kolem. Cokoli dělají, měli by dělat, ale s vědomím, že nikdy nejsou sami. Guru a Bůh je stále s vámi. A když sedíte ve vaší meditaci, měli byste vnímat, že Guru a Bůh spočívá ve vás." 
Paramahamsa Vishwananda, 17. srpna 2016

Svámidží zakončil svůj komentář ke druhé kapitole kolem poledne a brzy začal komentář ke kapitole 3 "Karma jóga" (jóga konání). Ve třetí kapitole Ardžuna vyjadřuje, že neví, co má dělat: měl by bojovat nebo by neměl bojovat? Pán Krišna jde do hloubky o Karma józe, vysvětlujíc, že něčí konání by mělo být službou druhým, a že dokonce i realizované duše konají. Vysvětlením primární příčiny touhy učí Pán Krišna v kapitole 3, že je třeba provádět Karma jógu dokud nebudou tyto touhy transformovány a člověk si neuvědomí poznání sebe sama.


"Jste strukturováni kvůli svému fyzickému vtělení v tomto světě. Máte smyslové orgány pro komunikaci s okolním světem. Spočíváte v tomto vnějším světě, děláte vše v rámci okolního světa. Takže používáte smysly. To je důvod, proč se zde říká, že: nejvyšší jsou smysly, protože to je okamžité... to je to, co používáte nejvíc. Ale mysl je smyslům nadřazena. Mysl ovládá smysly a smysly ovládají tělo. Takže mysl je nadřazena smyslům. Každý z nich je důležitý a každý z nich má svou vlastní úlohu, kterou hraje ve hře Já. Tak, když vidíte tělo, smysly, ze smyslů do mysli, z mysli do intelektu, z intelektu k srdci, ze srdce do vědomí, z vědomí do Já, z Já do vyššího Já, z vyššího Já k božskému Já. To je reverzní stav, kterým procházíte. Takže ovládnutím, krok za krokem, budete stoupat." 
Paramahamsa Vishwananda, 17. srpna 2016

Večer skončil téměř o půlnoci, stejně jako předchozí promluva. Paramahamsa Vishwananda se zeptal účastníků, zda chtějí v komentáři pokračovat nebo by chtěli počkat na další den. S odpovědí ticha došlo ke vzájemné dohodě, že to byl dlouhý den a hodně přijaté moudrosti, ale Mistr byl stále plný energie a připraven dát víc. Druhý den byl zakončen kírtanem a árati k Thákurdžímu. 
Džai Gurudév!


---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgíta: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte:

pondělí 22. srpna 2016

Učitelský kurz Simply Meditation.

Máte chuť podílet se aktivně na šíření mise Paramahamsy Vishwanandy? Přijměte pozvánku na učitelský kurz Simply Meditation a staňte se členem týmu učitelů Simply Meditation v České republice a na Slovensku.

Kurz bude probíhat v době od 15. do 20. listopadu 2016.
Pro podrobnosti, podmínky účasti a registraci na kurz prosíme nalistujte tento odkaz na stránkách Bhakti Margy Česká republika: 
http://bhaktimarga.cz/events/event/simply-meditation-ucitelsky-kurz/

REGISTRACI  NA KURZ JE NUTNÉ ODESLAT DO 15. 10. 2016.

(pro zvětšení plakátu na něj klikněte)

Inspirace od Mahávatára Babajiho.


neděle 21. srpna 2016

OM Chanting.

Nejnovější video o OM Chantingu přináší průřez touto jedinečnou a stále populárnější technikou, kterou světu znovu přinesl Paramahamsa Vishwananda a Mahávatár Babaji. Můžete si jej vychutnat i s českými titulky...
(text českých titulků nastavíte použitím tlačítek na liště videa - čtvereček pro titulky a ozubené kolečko pro jejich nastavení)

Pro více informací navštivte webové stránky OM Chantingu: http://omchanting.org/cs/ ,
dozvíte se na nich, mimo jiné, kam a kdy se můžete na OM Chanting vydat v naší republice.

pátek 19. srpna 2016

Z kurzu Bhagavadgíty - 1. den.


Začátek kurzu Bhagavadgíty s Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou udával tón pro nadcházející dny. Účastníci se v 10 hodin ráno usadili na svá místa a čekali na příchod duchovního mistra. Po zpěvu bhajanů přišel Svámidží a kurz oficiálně začal.


"Když přijdete k Mistrovi, musíte přijít jako prázdná nádoba, tak můžete být naplněni. Mysl musí být vyprázdněna, aby mohla přijímat. Musíte mít tuto vůli ke změně, abyste získali plný užitek. Nepřemýšlejte co ztrácíte, přemýšlejte co získáváte. Protože, když už začnete přemýšlet co ztrácíte, nikdy nezískáte nic. Protože na duchovní cestě můžete přijít o všechno vně, ale ve skutečnosti získáváte vše, víc, než si někdo kdo má, myslí.
Takže zde Ardžuna ztrácí vše. Sedí a pláče: "Co ztrácím?", zapomínajíc, že vedle stojí On - že sedí vedle samotného Nejvyššího Pána. Ale pro koho jiného by šel? On je jediný přítel. On je jediný opravdový přítel, kterému na vás ve skutečnosti záleží, nikdo jiný! Guru a Bůh je jediný, kdo se o vás stará. Zbytek jsou jen dramata, dramata, které si nabíráte.
Zde Bhagaván Krišna zjevuje toto drama Ardžunovi: "Jsou to všechno dramata, nic z toho není skutečné." Všechny tyto vztahy, které uzavíráte. Jaký typ "lodi"? Loď přátelství, vztahu, jaká "loď" tam ještě je? Co? Kterou lodí pojdete? Co? Všemi typy lodí. Lodí uctívání, partnerskou lodí. Co? Mateřskou lodí, otcovskou lodí, všechny tyto typy lodí se potopí. Takže nevstupujte na tento typ lodí. Jediná loď, na kterou máte vstoupit, je loď Gurua. Takže v této lodi jste v bezpečí. "
-
 Paramahamsa Vishwananda, 16 srpen 2016


První den kurzu Paramahamsa Vishwananda stručně shrnul každou z 18-ti kapitol a do hloubky nastínil obsah, který má být probrán. Poskytnutím kontextu Mahábharaty a jak došlo k tomuto slavnému rozhovoru mezi Ardžunou a Krišnou, zahájil Svámídží kurz podáním celkového úvodu k okolnostem týkajícím se samotné Gity.


"Po válce na Kurukšétře spěchala jedna osoba, aby viděla válku, víte. Tak tam přijel, rozhlédl se, neviděl nic, prázdné pole, víte. Na Kurukšétře nic nemůže růst, dokonce dodnes. Podíval se vlevo - vpravo, při pohledu na zpustošenou vyprahlou zemi, řekl: "Tady byla válka?" Držíc zem v rukou se snažil vidět všechny ty tisíce válečníků, víte, kteří byli zabiti, všechna ta krev byla prolita, ale půda je úplně suchá, poušť. Začal uvažovat: "Jsem na špatném místě nebo co se stalo? Je to jen iluze? Krišna nechal vše zmizet?"
V té chvíli se mu zjevil mudrc a řekl: "Ne můj drahý, jsi ve správném filmu, ne špatném, ale jak to vidíš a jak to vnímáš, to je rozdílné." Pak se zeptal otázku: "Jak válka proběhla?" Mudrc řekl: "Ano, stále probíhá." On řekl: "Jakže?" Poté se ho mudrc dotkl a přivedl ho do rozdílných oblastí, ne mimo něj, ale uvnitř něho. Pak vnímal svůj vnitřní boj. Vnímal tuto bitvu. Kurukšétra je toto pole, ne? Takže zažil tuto vnitřní bitvu mezi mysli a srdcem. Tak který z nich vyhraje? Ti, kteří se odevzdají, kteří se uchýlí k nohám Krišny, budou vítězi, bez ohledu na to co je. I když tento svět i když tento vesmír sám je zničen, ale ti, kteří se Mu odevzdají, budou vždy vítězi. To je Jeho slib v Gitě."
Paramahamsa Vishwananda, 16 srpen 2016


Poté co Paramahamsa Vishwananda podal přehled o jednotlivých kapitolách a hovořil o kontextu obklopujícím situaci, strávil Svámidží druhou polovinu večera podáváním komentáře k první kapitole a k téměř polovině druhé kapitoly. Až do konce večera, to byla skoro půlnoc, pojal první den rozsáhle a vydatně.
"Ti, kteří spočívají pouze vně, i když hledají štěstí, jejich štěstí bude vždy skákat z jedné věci na druhou Nikdy  nebudou mít toto vnitřní uspokojení. Ale ti... protože vnější realita nikdy nedává člověku to uspokojení, které hledáte. Kuruovci představují tuto vnější realitu, která hledá, bojuje, stále něco chce, ale vše to je materiální, je to vše vnější, což přináší povrchní radost, radost po velmi krátkou dobu a neštěstí po dlouhou dobu. Plně uspokojena je duše, která dosáhla a realizovala vztah s Bohem. A to je kde člověk najde skutečné uspokojení, ne jen povrchní uspokojení, ale věčné uspokojení, víte, která je věčné, trvalé. Takže z tohoto důvodu, v zájmu tohoto uspokojení řekl Bhagaván Krišna: "Přejděte z té reality, kterou chápe vaše mysl, do jiné reality, kterou opravdu jste." 
Paramahamsa Vishwananda, 16 srpen 2016

Džai Gurudév.
---
V průběhu kurzu Gity byla skvělým zdrojem pro mnoho účastníků nová Šrímad Bhagavadgita: Kniha veršů a překladů. Tato kniha obsahuje sanskrtské verše Bhagavadgíty s jejich anglickými překlady. Zahrnuty jsou také krátké výňatky slov Paramahamsy Vishwanandy k některým částem, rodokmen Mahabharáty a návod k výslovnosti sánskrtu.Více se o této knize můžete dozvědět, když navštívíte: