středa 29. června 2011

Video: Gayatri Yagna se Sri Swámím Vishwanandou, červen 2011

Sri Swami Vishwananda celebroval třídenní Gayatri Yagnu ve Shree Peetha Nilaya (sídlu Božské Matky)

Jagadishen vypráví:

"Právě jsem se vrátil z Gayatri Yagny ve Springenu.

Podělím se s vámi o zkušenost.

Před pár týdny jsem absolvoval Bhu Devi Yagnu - byl to silný zážitek, který se ihned manifestoval v mém životě větším klidem mírem a láskou. Bylo to tak zřejmé a citelné, že když jsem zjistil, že bude další Yagna, nenechal jsem si ujít tuto příležitost a jel.

Přes 200 lidí pod vedením Swámího zpívalo nepřetržitě Gaytri Mantru, matematicky vyjádřeno zaznělo kolem čtvrt milionu Gayatri Manter. Swámí říkal, že Gayatri je jediná mantra, kterou zpívají všechny náboženské skupiny v Indii, mantra, která všechny spojuje, mantra, která spojuje všechny světy.

Kdykoli přijedu do Springenu – všechno se rozvíří, někdy je i těžko, ale než odjedu, vždy si vše znovu sedne, projevené bolesti zmizí a takříkajíc systém jakoby se přeladí na vyšší frekvenci.

Stejně tak to proběhlo i včera. Žádné vize, představy či zážitky – zbyla „pouze“ - LÁSKA.

Přítomnost Swámiho tak blízko od naší země je mimořádná Milost..."


Děkujeme za sdílení :-)

úterý 28. června 2011

E-karta: Inspirace od Swámího Vishwanandy


Pravidelný překlad: Kateřina P.

pondělí 27. června 2011

Kosmické tělo Pána Vishnua

Tělo Pána je stejné jako každé jiné. Jakmile však On vstoupí do své kosmické podoby, zjeví se jako Maha Vishnu.

Sri Swami Vishwananda

neděle 26. června 2011

První fotografie z Gayatri Yagny..

Swami Vishwananda pozval Gayatri Devi Ma při zahajovacích modlitbách (Kalash Puja) v pátek odpoledne, aby byla přítomna po celou dobu ceremonií v kokosovém ořechu.

Kalash Puja skončila a Yagna může začít. Gayatri Mantru jsme opakovali celkem 1008 krát a u 9 ohnišť obětovali plamenům rýži..


Drishti/Springen

Jak překonat iluzi

Sri Swami Vishwananda:

Každý z vás chce cítit Boží lásku neustále, tak proč je to tak těžké? Tedy, proč je tak těžké milovat bezpodmínečně? Zaobírá se mysl příliš vnějším světem? Jak dlouho chcete hledat lásku ve vnějším světě? Dokud tak hledáte, budete v něm uvězněni, protože musíte realizovat pravou Lásku tady (Swamiji ukazuje na srdce) a cítit ji nejdříve tady. Když uskutečníš nejdříve Boha a potom vstoupíš do světa, jak krásné a míruplné to bude....

Ale lidé volí opak. Rádi vstoupí nejdříve do světa, potom chtějí realizovat Božství. Jakmile vstoupíš nejdříve do světa, dostaneš se do pasti iluze (Maya) a je poměrně těžké dostat se z jejího sevření. Její uchopení je tak pevné: když tě jednou lapila, můžeš se uvolnit pouze tím, že zpíváš Boží jméno; jedině, když řekneš opravdu od srdce: „Bože ja Tě chci, odevzdávám se Ti dokonale. Dělej se mnou, co se mnou dělat musíš“, potom tě propustí. Nemysli si, že Maya působí pouze na normální lidi. Působí také na duchovní lidi. Myslím, že útočí víc na ně, než na někoho jiného, ale když si duchovní lidé toho jsou vědomi, potom poznají, kdykoli Ona hraje svou hru a vědí také, jak se z ní osvobodit. A každý z vás to ví.

sobota 25. června 2011

Krishna praví...


KRISHNA praví v Bhagavat Gítě: „ aham Gayatri tvam mantra.“ To znamená: „ze všech manter jsem Gayatri Mantra.

oṃ bhur bhuvaḥ svaḥa

tát savitúr váren yaṃ

bhárgo devásya dhimahi

dhi yo yó naḥ pracodáyāt

Gayatri Devi je tvořící (Brahma), udržující (Vishnu) a ničící princip (Shiva).

Tyto schopnosti se projevují v Gayatri Devi a zbraně, které drží v rukou znázorňují tyto božské vlastnosti. Sedí na červeném lotusu, symbolu její Shakti (síla, ktvůrčí energie). Její bič symbolizuje zničení všech hříchů a sekera znázorňuje zničení ega, hrdosti a domýšlivosti. Bývá často zobrazována s labutí, která symbolizuje dokonalou, konečnou čistotu, čistotu bez jakékoli podoby negativity, neboť je vtělením samotného Brahmy.

Gayatri Mantra naplní naší mysl tichem a tam, kde je mysl klidná, je možno zažít mír.

Pět tváří: Gayatri Devi bývá znázorňována s pěti tvářemi, které zastupují pět elemenů. Univerzum je vázáno pěti elementy, které však nejsou všude aktivní.

Deset rukou: Má deset rukou a ukazuje nám tím, že je vždy ochotná pomoci. Pozice jejích rukou vyjadřuje: „ Moje děti, nemějte strach. Jsem vaše matka, jsem tu, abych vás ochránila“. Dává nám všechno. Pouhým opakováním Gayatri Manry může každý dosáhnout toho, co si z hloubi srdce ve svém životě přeje.


Gayatri Devi Yagna:

Posvátná ohňová ceremonie (yagna) je prováděna Sri Swamim Vishwanandou pro božskou matku v její podobě jako Gayatri Devi a obsahuje Kalash Puju, ve které je Gayatri Devi zvána, aby byla přítomna během modliteb. Všichni přítomní, kteří se aktivně účastní modliteb, sedí okolo ohniště (Kund), obětují ohni rýži a opakují Gayatri Mantru. Všichni účastníci přijímají požehnání od Gayatri Devi a od Swamiho Vishwanandy.


pátek 24. června 2011

Meditace ke ztracení se v Božské blaženosti


"Posaďte se každý den na 15min a ztraťte se v Božské blaženosti, která je hluboko uvnitř vás. Zapomeňte na svět, zapomeňte dokonce i na svoje tělo, ale soustřeďte se na Božství hluboko uvnitř vás.

Naučím vás malou meditaci, která je velmi jednoduchá. Můžete ji praktikovat kdekoliv jste.

MEDITACE

Zaprvé, požádám vás, abyste se posadili rovně. Je velmi důležité, aby vaše páteř byla rovná.

  • Několikrát se zhluboka nadechněte. Nadechujte a vydechujte rychle. A když vydechujete, nechte poklesnout svoje ramena, ať si odpočinou.

  • Nyní se zaměřte na svoje třetí oko. Mezi vaším obočím, na vašem čele, tady. Zavřete oči. Zaměřte svoji mysl do třetího oka a soustřeďte se.

  • Zároveň naslouchejte svému dechu. Nadechujte se a vydechujte pomalu. Poslouchejte to.

  • Jste stvoření Bohem, máte sílu tvořit. Tak použijte tuto tvůrčí sílu a vytvořte ve své mysli, ve třetím oku, nějaký Božský aspekt, ke kterému se cítíte blízko.

  • A spolu s dechem, nadechujte jméno tohoto Božského aspektu a vydechujte jméno tohoto Božského aspektu.

  • Podívejte se, jak krásná tato Božská bytost je. Kolik Světla skrze Něho září.

  • Nyní můžete vidět, jak se onen Božský aspekt zvětšuje. Pomalu, kousek po kousku, stává se stále větší a jasnější. Nejprve zaplní celý váš obličej, potom horní část vašeho těla a nakonec úplně celé tělo.

  • Cítíte Jeho lásku hluboko uvnitř vašeho srdce. Cítíte vnitřní mír, ticho. Není nikdo další, pouze Ty a Tvé duchovní-Ty v Něm a On v Tobě.

  • Nyní pomalu zmenšete tu Božskou bytost a umístěte ji do svého srdce. A nechte Ho s vámi splynout hluboko uvnitř vašeho srdce.

Nyní můžete pomalu otevřít oči. Je to uvolňující, že?

Když to budete dělat každý den, budete to schopní zvládnout. Budete schopni uskutečnit jednotu s Božstvím."

Sri Swami Vishwananda


Překlad: Alandini/Č.R.

středa 22. června 2011

Gayatri Yagna

O Gayatri a Gayatri Mantře

Gayatri je matka Véd. Je to životodárná síla. Je to Bohyně Mantra, manifestace všech Bija Manter. Gayatri můžeme vidět jako projevení Brahmy v ženské podobě a projevení Raja Rajeshwari Parama Shakti, Universální Matky, síly Božského vyjádření.

Neobsahuje pouze Zemi, nýbrž všechny tři světy současně, t.zn. také duchovní svět a nebeské království. Proto je s touto mantrou spojeno tolik léčení. Protože ovládá všechny světy (lóky), má tato mantra schopnost vyléčit tělo, mysl a duši, resp. vyvážit je, abychom mohli osvobodit naše skutečné Já.

Mudrc Vishamitra obdržel tuto mantru pro Sarva Shakti („sarva“ znamená dokonalý/celý), Shakti všeho. Gayatri je považována za jednu z nejsilnějších manter. Má takovou sílu, protože v ní jsou obsaženy bija (bídža) mantry všech Božstev. Proto zpívali dokonce všichni Avatáři jako Krishna a Ráma stejně jako svatí Gayatri Mantru. Vishamitra zasvětil Rámu do Gayatri Mantry a když spolu seděli v blízkosti Allahabadu, kde se stékají tři posvátné řeky Ganga, Yamuna a Saraswati, polil Rámovu hlavu vodou a tím na něj přenesl Shakti.

Když jsme se jednou Swámího ptali, jestli existuje něco neznámého, co by nám mohl v souvislosti s Gayatri sdělit, řekl jenom: „Síla Gayatri není známá.“

Na otázku, jak bychom ji mohli použít, jsme dostali znovu velmi prostou odpověď: „Jednoduše ji zpívejte.“

Foto z oslav Gayatri Yagny v roce 2009

Od letošních oslav Gayatri Yagny nás dělí pouze dva dny..

Krátké sdělení všem účastníkům:

Swámí prosí, aby všechny ženy přišly k ceremonii v dlouhé sukni, nebo v sárí a se zahalenými rameny. Muži mají být pokud možno v bílém.

Prosíme, přineste si s sebou vlastní meditační polštáře, které vám poslouží i při sobotním daršanu. Pokud byste chtěli něco k události přinést, potěšili byste nás květinami.

To je vše !

Těšíme se, že s vámi všemi budeme oslavovat Yagnu pro Gayatri Devi Ma.

Mnoho lásky od nás všech ve Springen :-)

úterý 21. června 2011

pondělí 20. června 2011

Dojmy z poutní cesty po Izraeli v květnu 2011 (2.díl)


Na cestě do Betléma jsme navštívili klášter "Mar Saba". Bohužel jsme v tento den nedostali vstup, protože mniši byli v klauzůře.

Příští den časně ráno jsme navštívili v Betlému Geburtskirche Jesu. (Toto jméno se nepřekládá, je to kostel, ve kterém nalezneme místo narození Ježíše). Měli jsme velké štěstí, protože jsme přišli přímo ke mši, která se konala v kryptě, přesně tam, kde se Ježíš narodil a kde stály jesličky.


Byla to pravoslavná mše, velmi dlouhá, nerozuměli jsme ani slovo, ale byli jsme velmi požehnáni tím, že jsme mohli na tomto posvátném místě tak dlouho setrvat. (Za normálních okolností tu bývá člověk rychle, rychle protlačen sklepením.)


Swámí věnoval znovu a znovu čas tomu, aby nám zodpověděl otázky a povyprávěl o tehdejší době.


Svatý Mikuláš přišel na tři roky do Betléma. Nad jeskyní, ve které tehdy žil, byl vystavěn kostel. Kostelník nám vyprávěl o mnoha zázracích, které se tam dodnes dějí.

Ikona, na které jsou zobrazeny zázraky, které se tady v poslední době díky svatému Mikuláši odehrály.


Jeskyně, ve které žil Svatý Mikuláš po dobu tří let.

Drishti/Springen

neděle 19. června 2011

Satsang po Darshanu

V neděli 6. března odpoledne poskytl Swámí Vishwananda ve Springen "Extra Satsang" ruské skupině.
Pročetl si listy s otázkami a zodpovídal jednu po druhé. Jedna z otázek zněla:
"Jak můžeme překonat strach ze smrti a zbavit se naší závislosti na těle ?"
Swámí Vishwananda odpověděl:
"Důležité je, jak se na tělo díváme. Tělo je vehikl z 5 elementů a ať už máš strach nebo ne- budeš ho muset nechat tady.... Ale ty se můžeš proměnit. Akceptuj to, dívej se na smrt jako na přítele, protože před přítelem strach nemáš ?! Je to zcela jednoduché. Tělo je jako auto: Nastoupíš a vydáš se na cestu. Jednou dojedeš a musíš vystoupit! Nezůstaneš v autě sedět, že ano? Ne, vystoupíš! Máš strach vystoupit z auta? Tak jednoduché je to!"

sobota 18. června 2011

Cesta do Springen na Gayatri Yagnu a Daršan

Jagadishen nabízí možnost svezení do Springenu na Gayatri Yagnu (ohňový obřad) a Daršan. Yagna začíná v pátek 24.6. v 17.00 hod. a pokračuje do neděle 26.6.2011.

Jagadishen plánuje vyjet v pátek dopoledne a vrátit se v pondělí.

V případě zájmu volejte 00420 602 190 878.

Seva : 10. - 20. srpen 2011

Milí ,

dovoluji si vás oslovit a pozvat k nezištné pomoci /Sevě/ v centru Shree Peetha Nilaya, sídlu našeho Swamiho Vishwanandy v německém Springenu .

Jak většina z nás dobře ví, Centrum prochází rozsáhlou rekonstrukcí a kromě finančních prostředků, které je možné zasílat na číslo účtu Bhakti Margy, je vítaná i pomoc osobní . Při naší Sevě se bude jednat o fyzicky náročnější práci.

Se svolením hlavního koordinátora Sevy Mataji Tusti, můžeme vytvořit skupinu z Čech a Slovenska za účelem takovéhle pomoci .

Bydlet se může v samotném Centru, kde se budeme účastnit každodenních aktivit :-).

Pokud vás toto oznámení oslovilo, prosím registrujte se na: omhealing@centrum.sk

Mobil : 00421903349274 - Peter

20.8.2011 – Daršan ve Shree Peetha Nilaya – konec Sevy .

čtvrtek 16. června 2011

úterý 14. června 2011

Narozeninový balíček


JGD přátelé a drahá rodino,

Doufáme, že mnoho z vás mělo možnost účastnit se narozeninových oslav Gurujiho narozenin, kdekoli jste se nacházeli. Jako způsob jak můžete podpořit Gurujiho misi, nabízíme speciální balíček k příležitosti 33.narozenin.


Balíček obsahuje jednu z nabízených tří fotografií Gurujiho, jedno ze tří nově vydaných CD či knihu Just Love. CD č. 1 a č.2 jsou distribuovány SILENZIO, evropským největším distributorem duchovní hudby. CD č.2 obsahuje mnoho krásných skladeb, většinu z nich jsme hráli během koncertu v Mnichově minulou sobotu, jako součást Rainbow Spirit Festivalu. Kniha JUST LOVE , inspirující kompilace Gurujiho rozhovorů za posledních pět let, byla vydána v anglické a německé verzi. Uveďte prosím o jakou jazykovou verzi máte zájem. Dále v balíčku naleznete balení vonných tyčinek finest a speciální překvapení.

Množství narozeninových balíčků je omezené a budou nabízeny jen do svátku Guru purnima. Zakoupit jej můžete osobně v Bhakti shopu, či emailem objednat na order@bhaktishop.de.

Srdečné díky a hodně Lásky
Vaše Bhaktimarga

E-karta: Inspirace od Swámího Vishwanandy

pondělí 13. června 2011

ÁARTI na konci dne...

18. února 2011, na konci Satsangu ve Steinu, Švýcarsku nám Sri Swami Vishwananda přiblížil text Aarti. Poté, co skončily všechny závěrečné modlitby, zodpovědel nečekaně poslední otázku následujícími slovy:

Podívejte se, když vezmete Aarti, které jsme právě zpívali, tak je v něm všechno vysvětleno:


Ananda Mangala Karu Aarti, Hari Guru Santa Ki Seva

Nechávám kroužit Boží Světlo a uctívám to Světlo, které je ve všech světcích stejně jako v mém Guruovi a které pronikne veškerým omezením nevědomosti.

Prema Dhari Mandira Para Avo

Tvá Láska mě přitahuje k Tvému chrámu, který je vlastně Hridaya chrámem (Chrám srdce)...přitahuje mě to k mému srdci. Tvá láska způsobuje, že k Tobě přicházím. Jsem k Tobě přitahován tak jako včela, která letěla dlouhou dlouhou cestu, aby nasbírala med v květu lotusu.

Zatímco žába skáče a nezná sladkost, která je skrytá v květu.

Sundara Sukuda Leva

Přicházím, abych nasbíral med míru a blaženosti.

Mere Angane Tulasi Ni Kiyaro

Před mým domem stojí svatá bazalka. Tulsi, svatá bazalka, je považována v hinduismu za velmi posvátnou. To není ta bazalka, kterou tady jíte. Náleží však ke stejné rodině.

Saligram Ki Seva

Stejným způsobem jakým pronáším modlitbu ke svaté bazalce...víte, v Indii uvidíte před každým domem malý květináč s rostlinou Tulsi. Nevím , jestli jste si toho v Indii všimli. Když přijdete do nějaké vesnice tak ji najdete před každým domem. Každý hinduistický dům to tak má, dokonce na Mauriciu to má každý hinduistický dům.

My Tulsi uctíváme. Proč? Protože v ní vidíme příklad oddanosti. V ayurvédě je Tulsi silně působící medicína, která léčí četné nemoci. Mnoho ayurvedských přípravků obsahuje Tulsi a kravský hnůj a také kraví moč.....

Saligram je Mahavishnu, Narayana. V tomto řádku tedy říkáme:

Tím, že uctíváme Tulsi a Saligram – Gurudev...je to stejné, myslíme stále na Tebe, neboť toto je Tvůj pravý aspekt, a sice být Božský a současně ukázat, že jsi oddaný. Tulsi a Saligram patří k sobě.

Saligram, kámen...jako pro Shivu, tam je to Shiva -Lingam, stejně tak zastupuje Saligram Mahavishnua.

Arasate Tirathe Guruji Ke Charan Me

Arasathe znamená osmdesátsedm. Ze 108 posvátných míst – Tiran znamená poutník - ze 108 posvátných míst nalezne člověk 87 u nohou Gurua. Zbývající jsou mimo. Takže 87 poutních míst člověk „navštíví“, když se jednoduše oddá u nohou Gurua.

Mata Pita Ki Seva

Služba Guruovi je totéž jako služba matce a otci.

Santa Mile To Maha Sukha Pave

Sant znamená svatý. Když potkáme světce, jsme požehnáni dobrem....

Guruji Mile To Meva

...ale když potkáme svého Gurudevu, tak obdržíme mnohem víc. Meva znamená věčné blaho, t.zn. víc než všechno...

Kahe Pritam Tere Bhakta Janoke

Ó, Pane Sri Hari, Narayana, Mahavishnu, pritam – lidé, Tvoji zbožňovatelé (Bhakta) říkají....

Hari Ke Jan Hari Seva

...služba člověku je služba Bohu. Služba lidstvu je služba Narayanovi.


To je všechno o Guru Bhakti (Oddanost Guruovi). O službě Mistrovi.

V Gítě je psáno: Duše světce, duše Mistra jsem vlastně Já (Krishna). Jsem Duše Gurua. Krishna o Sobě praví: V různých obdobích přijdu v podobě učitelů, svatých, abych vedl lidi, zvláště, když Dharma začne upadat....Mistři a světci jsou Moje Duše.

Žiji v nich, tak jako oni žijí ve Mně. Ztělesňuji se v nich, abych pomohl lidstvu.

Tak, tohle tedy vyjadřuje Aarti.

Jay Gurudev."


Happy birthday beloved Gurudev !!!


"Mistr nese AMRITSAR, nektar. Třebaže to myslí nevnímáte, přijímáte ho."
Swami Vishwananda (JUST LOVE, str.290)
Hare Hare Gurudeva ....SHRI GURU STROTRAM - pro Sri Swamiho Vishwanandu


Drazí přátelé, rádi bychom zahájili tento den narozenin našeho milovaného Gurua Sri Swamiho Vishwanandy modlitbou Shri Guru Strotram.

neděle 12. června 2011

Dar Ducha svatého: svatodušní svátky

Petr křtí

Deset dní po Ježíšově nanebevstoupení nastaly letnice, jeden z největších svátků roku, kdy Hebrejci přicházeli do Jeruzaléma ze všech zemí, do nichž se odstěhovali. Město bylo plné cizinců: byli to všechno Židé, ale zdálo se, že to jsou cizinci, protože se oblékali podle způsobu národů, s nimiž žili a jejichž jazyky mluvili.

Apoštolové se shromáždili v domě, kde žili, spolu s Marií, Ježíšovou matkou, a se skupinou učedníků. Náhle sestoupil přislíbený Duch svatý: dům se zachvěl jakoby hukotem prudkého vichru a zjevily se jakoby ohnivé jazyky a spočinuly na hlavě každého z nich.

Zázrak! Zatímco ještě ne dlouho předtím apoštolové byli naplněni strachem a skrývali se, nyní se cítili silní, odvážní a plní radosti Okamžitě vyšli ven a zástupu, který byl zvědavý, co znamenal ten vichr a hluk, začali zvěstovat o Ježíšovi a zvali všechny, aby se stali jeho následovníky.

Zázrak nad zázraky: posluchači, pocházející z různých zemí, mluvili různými jazyky, a přesto každý z nich slyšel apoštoly mluvit svou řečí! Také proto věnovali pozornost tomu, co jim říkali.

Především Petr mluvil, a to tak přesvědčivě, že když skončil, mnozí se ho zeptali: "Co tedy máme dělat?"
Petr odpověděl: "Kajte se za své hříchy, každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista a také vy tak spolu se křtem dostanete dar Ducha svatého."

Mnozí z nich ho poslechli. Toho dne se dalo pokřtít na tři tisíce lidí: stali se tak součástí Církve, rodiny Ježíšových učedníků, křesťanů.

(z knihy Velikonoční příběh, vydal(o): Ikar v roce 1997, člen Euromedia Group, k.s.)

Přijď, Duchu svatý (Sk 1,12-14)

čekání na Ducha

Od Kristova nanebevstoupení do svatodušních svátků se církev modlí novénu k Duchu svatému. Napodobuje tak apoštoly, kteří se po Ježíšově nanebevstoupení vrátili do Jeruzaléma a tam se v horní místnosti "svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry" (Sk 1,14). V modlitbách čekali na naplnění zaslíbení, které jim Ježíš dal před svým vstoupením na nebesa: "Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí" (Sk 1,14). Ve svatodušní novéně toužebně očekáváme, že Duch svatý sestoupí i na nás, na církev, jejíž existence by byla bez Ducha svatého neoprávněná, a na každého osobně, aby v nás znovu ožilo vše uschlé a zatvrdlé. Devítidenní modlitba existovala již u Římanů a od 12. století nacházejí novény oblibu v křesťanské zbožnosti. Číslo devět se v mnoha jazycích podobá slovu nový (novem - novis, neun - neu aj.) Devítka má charakter proměny: připravuje novou podobu, tak jako potřebuje dítě v těle matky devět měsíců, aby se mohlo narodit. Praobrazem každé křesťanské novény je svatodušní novéna apoštolů, Marie a dalších žen, které doprovázely Ježíše.

Při večerních nešporách se v době svatodušní novény zpívá hymnus "Veni creator spiritus", který složil kolem roku 809 benediktinský mnich Hrabanus Maurus. Jeho slova, stará téměř 1200 let, odpovídají i naší dnešní touze:

"Duchu svatý, přijdiž k nám,
silou svou nás naplň sám.
Ty jsi Tvůrce světa všeho,
přej nám dechu nebeského."

Prosíme tedy Ducha svatého, aby v nás znovu vyvolal život, protože ten ztrácí v námaze všedních dnů sílu. Mnozí lidé dnes touží po energii a pravém životu. Mají dojem, že jejich životní styl neodpovídá požadavkům skutečného života. Bůh stvořil tento svět skrze Ducha, může nás tedy nově stvořit. V dechu, který do sebe každým okamžikem vpouštíme, bychom mohli vytušit, že nás Bůh stále obnovuje dechem svého Ducha.

"Přijď již, Těšiteli pravý,
Bohem Otcem darovaný.
Ty jsi lásky pramen živý,
dodej slabým odvahy a síly."

Duch svatý je náš přímluvce a utěšitel, je to dar Otce. Je pro nás živým pramenem, ohněm, světlem, láskou a pomazáním (fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio). Duch svatý je pramen života: Z něj lze čerpat, aniž by se vyčerpal, protože je to pramen božský.

(Anselm Grün: výňatek z knihy Velikonoční radosti, vydalo Karmelitánské nakladatelství)

sobota 11. června 2011

Změna návyků - 5. (poslední) díl


Sri Swami Vishwananda hovoří dále o zpívání Božího jména:

"Musíte mít ve své mysli zpodobnění Božství. Potom opravdu zpíváte Boží Jména. Potom se On bude manifestovat. Ale když děláte něco jiného, zatímco zpíváte, víte, „Já dělám všechno možné, zatímco zpívám Boží Jména“, tak to nepomáhá. Tak dokonce i když to nedovedete, jen se snažte.

To nevyžaduje mnoho snahy, ne? Je snadné to zkusit, ne? Staré návyky vás čas od času doženou. Ale staré návyky se také časem změní. Potom vždycky přijdou nové návyky. Tak vidíte, dokonce se starými návyky, pokaždé, když se má něco změnit, člověk se vždycky změní. Je to jako když řídíte, vždycky jedete do práce po té samé silnici, ale když je tam objížďka, co uděláte? Pojedete dál tou samou cestou? Nebo pojedete tou objížďkou? Tak tím samým způsobem se mění staré návyky.

Tak to zkuste, je to snadné, opravdu, ale musíte si říct, víte, „Já chci změnit určité věci“. To je první krok. Když neuděláte první krok, nepřijde to k vám. A tenhle první krok musíte udělat a když ho uděláte, udělejte ho s opravdovou odhodlaností, že bez ohledu na to, co je to, tak toho dosáhnete prostřednictvím Boží milosti a s vědomím, že On je s vámi, protože když děláte něco pro Jeho potěšení, On vám pomůže. A já vám říkám, Božská Matka je v tomhle taková dobrá pomoc. Nenechte si ujít příležitost a dokonce když nemůžete, jen Ho požádejte o pomoc. Požádejte Jí a Ona vám přijde pomoci, protože je Její radost vidět svoje děti probuzené, víte. Ona přijde a bude vám pomáhat dokonce i v jednoduchých věcech, které děláte. Tak to zkuste.

To je to samé jako s bhadžany. Zkuste zpívat, a když nemůžete, jen tleskejte rukama. Je to snadné, že?" Swamiji začíná zpívat Govinda, Govinda, Gayi Re, Bhajo Radhe Govinda Krishna Gayi Re.

Překlad: Alandini/Č.R.

pátek 10. června 2011

Změna návyků - 4. díl


Sri Swami Vishwananda hovoří o recitaci Božího jména:

"V dnešní době raději nemůžeme žádat nepřetržité myšlení na Boha po všech, bylo by to velmi obtížné, ale čas od času, když má člověk trošku času, tak namísto klábosení, místo dělání zbytečných věcí, když si uděláte čas a komunikujete s Božstvím uvnitř sebe, tak to pomůže.

V této komunikaci, když jste sami s Božstvím, se také musíte naučit naslouchat. A jak byste měli naslouchat? Víte, když je mysl zaneprázdněná, je to velmi obtížné. To je důvod, proč je řečeno, že bychom měli nejprve zpívat Boží Jména, abychom naši mysl utišili. A když zpíváte Boží Jména, nezpívejte je pouze mechanicky a nedělejte další nesmyslné věci, jako mnohokrát děláte, víte. Někteří si myslí, že když to budou dělat místo myšlení na jiné věci, že k nim Bůh přijde. Ne, to se nestane, nic takového. To je jen čistě mechanické. Když zpíváte Boží Jména, musíte mít naprostou vnitřní vizi uvnitř vás."

(Překlad: Alandini/Č.R:)

čtvrtek 9. června 2011

Změna návyků - 3. díl


Sri Swami Vishwanananda hovoří dále o tom, jak se můžeme v denním životě neustále spojovat s Božstvím:

"Kdykoliv konáte své povinnosti, nezáleží na tom, kde jste a ani nezáleží na tom, co děláte, když to děláte s myslí odevzdanou Božství. Když to děláte se srdcem plným lásky, tak dokonce i Bůh tam přijde za vámi. Vždycky dávám takový příklad, jednou byl někdo, kdo čistil ulici. Někdo, kdo čistil ulici, lidé vždycky považují tuhle práci za velmi nízké zaměstnání. Oni budou vždycky říkat „Kdo může někdo takový být?“, víte? Tohle byl velký světec. On pokaždé čistil ulici a jednoho dne za ním přišel samotný Krišna a řekl mu „Buď požehnaný, Ty, který pro mě čistíš ulici, abych jí mohl každý den procházet a nikdy jsi nic nežádal. Dokonce jsi ani nežádal Mé požehnání. Nikdy jsi nežádal, jen konáš z lásky, protože víš, že tato cesta vede do chrámu. To je důvod, proč jsem za Tebou dnes přišel.“

Je mnoho světců jako tenhle, víte – v životech svatých, které vám můžu ukázat -, kteří vykonávali ve vnějším světě velmi jednoduché věci, zatímco hluboko uvnitř sebe byli spojení s Božstvím. To ukazuje, že kdekoliv je vaše
dharma, kamkoliv vás Bůh postaví, nezáleží na tom, jaký druh práce vám určí. Jste tam z nějakého důvodu a když to budete dělat s láskou a skutečným štěstím, skutečnou vnitřní radostí, tak i tam můžete realizovat Boha."

(Překlad: Alandini/Č.R:)

středa 8. června 2011

Změna návyků - 2. díl


Sri Swami Vishwananda
pokračuje ve své promluvě před darshanem 26.února 2011:

"Dokonce i to, co se domníváte, že děláte, je ve skutečnosti On, který koná skrze vás. To je důvod, proč velcí mudrci, když dosáhli realizace, vždycky chválili Pána a říkali „Pane, já jsem vozidlo a Ty jsi ten jediný, který ho řídí. Já jsem vůz, ale Ty jsi vozataj. Já jsem knot lampy, ale Ty jsi světlem. Já jsem dům, ale Ty jsi obyvatel toho domu.“ V tomto stádiu člověk zcela překročil lidskou přirozenost tím, že vidí pouze Božství, které působí ve všem. V této fázi vidíte svět z jiného hlediska, ne stejným způsobem, jako z úhlu pohledu egoistické mysli. Často lidé přicházejí a říkají „Oh, Swamiji, měl jsem tuhle vizi a tamtu vizi.“ Ne, ne, protože lidé si vždycky chtějí myslet, že jsou výjimeční v tom, co dělají. Velmi často, bez posuzování, si můžete všimnout, že jsou velmi pyšní „Oh, viděl jsem tamto. Viděl jsem tohle“, ale co je to, když to není jen hrdost? Protože když člověk stane tváří v tvář Božství a má nějaké skutečné zkušenosti s Božstvím, nemluví o tom. Opatruje to jako nejcennější poklad uvnitř svého srdce. A v tomto stádiu, pouhá zmínka o Božím Jménu způsobí, že člověk bude plakat radostí z poznání, že tato zkušenost, kterou od Božství obdržel, je skutečná. A to vše je díky tomu, čemu se říká nishkama karma *."


(*činnost bez očekávání, bez přání)

(Překlad: Alandini/Č.R:)

úterý 7. června 2011

Změna návyků - 1.díl promluvy Sri Swamiho Vishwanandy, 26.února 2011


Promluva Sri Swamiho Vishwanandy

Daršan ve Shree Peetha Nilaya

dne 26. února 2011

(s malými úpravami)


"Před několika dny se mě někdo zeptal „Swamiji, Ty pořád říkáš, stále se modlete k Bohu, ale já jsem zaměstnaný vnějšími záležitostmi. Jak budu moci dosáhnout Božství?“ Domnívám se, že mnoho z vás si pokládá tuto otázku. Odpověď je jednoduchá. V Gítě je obsažena v jedné větě. Samozřejmě, že naše povinnosti jsou velmi důležité. Člověk nemůže přestat vykonávat své povinnosti. V Gítě je řečeno, že to, co člověk musí dělat, je dharma. Bez ohledu na to, co to je, je dharma velmi důležitá, ale jakým způsobem to člověk provádí, je ještě důležitější.

Je jeden způsob toho, jak by měl člověk konat své povinnosti, kterému se říká nishkama karma a znamená to, že jeden by měl provádět své povinnosti bez očekávání čehokoliv, konat své povinnosti a sloužit ostatním dokonce i bez pomyšlení na výsledek. To je to, co říká Gíta: Cokoliv člověk dělá s připoutaností k ovoci svých skutků, to mu přinese utrpení. Je to pravda, protože když očekáváme určité věci, když děláme určité věci, je tam vždycky nějaké očekávání a když naše očekávání nejsou splněna, co se stane? Budete smutní, že? Cítíte se rozrušení. Odkud to pochází? Vy jste to vytvořili. Vy jste se učinili smutnými.

Když člověk vykonává své povinnosti bez očekávání čehokoliv, znamená to, že mysl je skutečně odevzdaná Božství. Z jiného pohledu, říká se, že mysl, když má sattvické kvality, potom člověk vždycky říká „Budu dělat dobro pro svět.“ Do tohoto stádia zažíváme „já“ jako velmi velké. Vždycky, když si mysl představí „já“, neznamená to naše skutečné „Já“, ale znamená to „já“, které představuje naše ego. „Já můžu dělat tohle, já můžu dělat tamto.“ Tak dlouho, dokud nezrealizujeme naše skutečné Já, je „já“ našeho ega stále veliké. To je důvod, proč je řečeno v Písmech: Odstraňte toto „já“. Odevzdejte to Jemu, víte, Bohu, protože tak dlouho, dokud člověk nezrealizuje, že je ničím, si musí stále připomínat, že všechno je On."

(Překlad: Alandini/Č.R:)

pondělí 6. června 2011

neděle 5. června 2011

Jméno Pána Rámy

Jai Guru Dev

V tomto pokračování hovoří Swami o tom, jak důležité je zpívat svaté jméno Pána Rámy, jelikož obsahuje dvojí sílu z Om Namo Narayanaya a Om Namah Shivaya. Dále mluví Swami o tom, že jediná opravdová vzdálenost, kterou člověk musí v životě procestovat je pouhých 40 cm (od mysli k srdci) a ne tisíce kilometrů okolo světa při hledání Božství, které je neustále přítomno v našem nitru.

Ať vás potěší!


sobota 4. června 2011

Dojmy z poutní cesty po Izraeli v květnu 2011 (1.díl)

Grabeskirche v Jeruzalémě

Větší část poutní skupiny se sešla již den před příletem Swamiho Vishwanandy ve starém městě Jeruzalémském. Učastníci přišli z Německa, Anglie, Chorvatska, Polska, Ruska a ze Švýcarska. Zajímavé bylo, že tu bylo tolik nových tváří a většina z nás se dříve ještě nesetkala.
Využili jsme čas tím, že jsme se věnovali nejdůležitějším pamětním místům Ježíše v Jeruzalémě.
Časně ráno jsme navštívili nejdříve Grabeskirche se skálou Golgota:

Skála Golgota, která se nachází uvnitř Grabeskirche. Tady stál kříž a otvorem je možno na skálu dosáhnout

Potom jsme jeli autobusem ke kostelu Otčenáš a kostelu Nanebevstoupení Krista

Modlitby Otčenáše ve všech světových jazycích, počínaje mateřštinou Ježíše - aramejským jazykem

Místo na skále v muslimském kostele Nanebevstoupení Krista, ze kterého vystoupil Ježíš na nebesa

Návštěva židovské Zdi nářků, vnější zdi zničeného chrámu Herodova z 1. století.

Zeď nářků, vpředu ženy, nahoře muži - jak lze snadno rozeznat, ženy naříkají více..

Dnes stojí na nejposvátnější chrámové hoře mešita se zlatou kopulí, symbolem Jeruzaléma.

Ježíš tehdy často chodil přes zahradu Gethemane (Olivetskou horu) k tehdejšímu chrámu na modlitby

" O místech, kde Ježíš žil a působil jste již všichni četli nebo slyšeli. Přesto zažijeme a shlédneme tato místa úplně jinak, jelikož to, co se událo před 2000 lety spatříme vnitřním zrakem a budeme na to meditovat.
Královstí Boží je v našich srdcích - Krista nenajdeš venku ! Když Kristus řekl: Otevři oči a hleď! myslel tím, abychom spatřili a poznali nekonečnou přízeň, kterou nám Bůh denně poskytuje.
Ale jak? Skrze dokonalou oddanost, tak jak se o tom dozvídáme ze životních příběhů svatých. Jejich skromnost, oddanost a trpělivost, aniž by něco žádali anebo prouzkoumávali, jim otevřela zrak."
Sri Swami Vishwananda (Israel 2009)

Na těchto významných místech je většinou velký provoz návštěvníků z celého světa. Ale na nás to všechno působilo neobvykle pokojně. Šli jsme několikrát v časných ranních hodinách do Grabeskirche a ke Golgotě, která se v jejím nitru nachází. Dokonce hlídači hrobu, kteří jsou proslulí svým hlučným a nevlídným chováním, aby propustili pokud možno velké davy lidí, vypadali docela uvolněně.

Pod oltářem, za závěsem je část jeskynní komory Ježíšova hrobu

Byli jsme dobře informováni a proto jsme věděli, že se v zadní části Grabeskirche, v maličké koptické kapli můžeme dotknout původní skalní stěny Ježíšova hrobu.

(Pozn.Tuto zprávu pro nás připravila Mataji Drishti, která je stejně jako všichni ostatní členové Bhakti Marga komunity ve Springen t.č. velmi zaměstnaná přípravami k účasti Bhakti Margy na Rainbow duchovním mezinárodním festivalu 2011 v Mnichově. Buďme tedy trpěliví a vyčkejme než přijde pokračování..:-) Více fotografíí z cesty po Izraeli naleznete na http://www.vishwananda-blog.blogspot.com/ )