sobota 4. června 2011

Dojmy z poutní cesty po Izraeli v květnu 2011 (1.díl)

Grabeskirche v Jeruzalémě

Větší část poutní skupiny se sešla již den před příletem Swamiho Vishwanandy ve starém městě Jeruzalémském. Učastníci přišli z Německa, Anglie, Chorvatska, Polska, Ruska a ze Švýcarska. Zajímavé bylo, že tu bylo tolik nových tváří a většina z nás se dříve ještě nesetkala.
Využili jsme čas tím, že jsme se věnovali nejdůležitějším pamětním místům Ježíše v Jeruzalémě.
Časně ráno jsme navštívili nejdříve Grabeskirche se skálou Golgota:

Skála Golgota, která se nachází uvnitř Grabeskirche. Tady stál kříž a otvorem je možno na skálu dosáhnout

Potom jsme jeli autobusem ke kostelu Otčenáš a kostelu Nanebevstoupení Krista

Modlitby Otčenáše ve všech světových jazycích, počínaje mateřštinou Ježíše - aramejským jazykem

Místo na skále v muslimském kostele Nanebevstoupení Krista, ze kterého vystoupil Ježíš na nebesa

Návštěva židovské Zdi nářků, vnější zdi zničeného chrámu Herodova z 1. století.

Zeď nářků, vpředu ženy, nahoře muži - jak lze snadno rozeznat, ženy naříkají více..

Dnes stojí na nejposvátnější chrámové hoře mešita se zlatou kopulí, symbolem Jeruzaléma.

Ježíš tehdy často chodil přes zahradu Gethemane (Olivetskou horu) k tehdejšímu chrámu na modlitby

" O místech, kde Ježíš žil a působil jste již všichni četli nebo slyšeli. Přesto zažijeme a shlédneme tato místa úplně jinak, jelikož to, co se událo před 2000 lety spatříme vnitřním zrakem a budeme na to meditovat.
Královstí Boží je v našich srdcích - Krista nenajdeš venku ! Když Kristus řekl: Otevři oči a hleď! myslel tím, abychom spatřili a poznali nekonečnou přízeň, kterou nám Bůh denně poskytuje.
Ale jak? Skrze dokonalou oddanost, tak jak se o tom dozvídáme ze životních příběhů svatých. Jejich skromnost, oddanost a trpělivost, aniž by něco žádali anebo prouzkoumávali, jim otevřela zrak."
Sri Swami Vishwananda (Israel 2009)

Na těchto významných místech je většinou velký provoz návštěvníků z celého světa. Ale na nás to všechno působilo neobvykle pokojně. Šli jsme několikrát v časných ranních hodinách do Grabeskirche a ke Golgotě, která se v jejím nitru nachází. Dokonce hlídači hrobu, kteří jsou proslulí svým hlučným a nevlídným chováním, aby propustili pokud možno velké davy lidí, vypadali docela uvolněně.

Pod oltářem, za závěsem je část jeskynní komory Ježíšova hrobu

Byli jsme dobře informováni a proto jsme věděli, že se v zadní části Grabeskirche, v maličké koptické kapli můžeme dotknout původní skalní stěny Ježíšova hrobu.

(Pozn.Tuto zprávu pro nás připravila Mataji Drishti, která je stejně jako všichni ostatní členové Bhakti Marga komunity ve Springen t.č. velmi zaměstnaná přípravami k účasti Bhakti Margy na Rainbow duchovním mezinárodním festivalu 2011 v Mnichově. Buďme tedy trpěliví a vyčkejme než přijde pokračování..:-) Více fotografíí z cesty po Izraeli naleznete na http://www.vishwananda-blog.blogspot.com/ )

Žádné komentáře: