sobota 25. června 2011

Krishna praví...


KRISHNA praví v Bhagavat Gítě: „ aham Gayatri tvam mantra.“ To znamená: „ze všech manter jsem Gayatri Mantra.

oṃ bhur bhuvaḥ svaḥa

tát savitúr váren yaṃ

bhárgo devásya dhimahi

dhi yo yó naḥ pracodáyāt

Gayatri Devi je tvořící (Brahma), udržující (Vishnu) a ničící princip (Shiva).

Tyto schopnosti se projevují v Gayatri Devi a zbraně, které drží v rukou znázorňují tyto božské vlastnosti. Sedí na červeném lotusu, symbolu její Shakti (síla, ktvůrčí energie). Její bič symbolizuje zničení všech hříchů a sekera znázorňuje zničení ega, hrdosti a domýšlivosti. Bývá často zobrazována s labutí, která symbolizuje dokonalou, konečnou čistotu, čistotu bez jakékoli podoby negativity, neboť je vtělením samotného Brahmy.

Gayatri Mantra naplní naší mysl tichem a tam, kde je mysl klidná, je možno zažít mír.

Pět tváří: Gayatri Devi bývá znázorňována s pěti tvářemi, které zastupují pět elemenů. Univerzum je vázáno pěti elementy, které však nejsou všude aktivní.

Deset rukou: Má deset rukou a ukazuje nám tím, že je vždy ochotná pomoci. Pozice jejích rukou vyjadřuje: „ Moje děti, nemějte strach. Jsem vaše matka, jsem tu, abych vás ochránila“. Dává nám všechno. Pouhým opakováním Gayatri Manry může každý dosáhnout toho, co si z hloubi srdce ve svém životě přeje.


Gayatri Devi Yagna:

Posvátná ohňová ceremonie (yagna) je prováděna Sri Swamim Vishwanandou pro božskou matku v její podobě jako Gayatri Devi a obsahuje Kalash Puju, ve které je Gayatri Devi zvána, aby byla přítomna během modliteb. Všichni přítomní, kteří se aktivně účastní modliteb, sedí okolo ohniště (Kund), obětují ohni rýži a opakují Gayatri Mantru. Všichni účastníci přijímají požehnání od Gayatri Devi a od Swamiho Vishwanandy.


Žádné komentáře: