úterý 7. června 2011

Změna návyků - 1.díl promluvy Sri Swamiho Vishwanandy, 26.února 2011


Promluva Sri Swamiho Vishwanandy

Daršan ve Shree Peetha Nilaya

dne 26. února 2011

(s malými úpravami)


"Před několika dny se mě někdo zeptal „Swamiji, Ty pořád říkáš, stále se modlete k Bohu, ale já jsem zaměstnaný vnějšími záležitostmi. Jak budu moci dosáhnout Božství?“ Domnívám se, že mnoho z vás si pokládá tuto otázku. Odpověď je jednoduchá. V Gítě je obsažena v jedné větě. Samozřejmě, že naše povinnosti jsou velmi důležité. Člověk nemůže přestat vykonávat své povinnosti. V Gítě je řečeno, že to, co člověk musí dělat, je dharma. Bez ohledu na to, co to je, je dharma velmi důležitá, ale jakým způsobem to člověk provádí, je ještě důležitější.

Je jeden způsob toho, jak by měl člověk konat své povinnosti, kterému se říká nishkama karma a znamená to, že jeden by měl provádět své povinnosti bez očekávání čehokoliv, konat své povinnosti a sloužit ostatním dokonce i bez pomyšlení na výsledek. To je to, co říká Gíta: Cokoliv člověk dělá s připoutaností k ovoci svých skutků, to mu přinese utrpení. Je to pravda, protože když očekáváme určité věci, když děláme určité věci, je tam vždycky nějaké očekávání a když naše očekávání nejsou splněna, co se stane? Budete smutní, že? Cítíte se rozrušení. Odkud to pochází? Vy jste to vytvořili. Vy jste se učinili smutnými.

Když člověk vykonává své povinnosti bez očekávání čehokoliv, znamená to, že mysl je skutečně odevzdaná Božství. Z jiného pohledu, říká se, že mysl, když má sattvické kvality, potom člověk vždycky říká „Budu dělat dobro pro svět.“ Do tohoto stádia zažíváme „já“ jako velmi velké. Vždycky, když si mysl představí „já“, neznamená to naše skutečné „Já“, ale znamená to „já“, které představuje naše ego. „Já můžu dělat tohle, já můžu dělat tamto.“ Tak dlouho, dokud nezrealizujeme naše skutečné Já, je „já“ našeho ega stále veliké. To je důvod, proč je řečeno v Písmech: Odstraňte toto „já“. Odevzdejte to Jemu, víte, Bohu, protože tak dlouho, dokud člověk nezrealizuje, že je ničím, si musí stále připomínat, že všechno je On."

(Překlad: Alandini/Č.R:)

Žádné komentáře: