čtvrtek 2. června 2011

Nanebevstoupení Páně


Dnes oslavujeme
Nanebevstoupení Ježíše Krista

okamžik, ve kterém vzkříšený Ježíš vystoupil na nebesa ve svém vzkříšeném těle za přítomnosti jedenácti ze svých apoštolů. Je to vyvrcholení Svatých Mystérií inkarnace a také chvíle Jednoty Boha a člověka.

Žádné komentáře: