pondělí 20. června 2011

Dojmy z poutní cesty po Izraeli v květnu 2011 (2.díl)


Na cestě do Betléma jsme navštívili klášter "Mar Saba". Bohužel jsme v tento den nedostali vstup, protože mniši byli v klauzůře.

Příští den časně ráno jsme navštívili v Betlému Geburtskirche Jesu. (Toto jméno se nepřekládá, je to kostel, ve kterém nalezneme místo narození Ježíše). Měli jsme velké štěstí, protože jsme přišli přímo ke mši, která se konala v kryptě, přesně tam, kde se Ježíš narodil a kde stály jesličky.


Byla to pravoslavná mše, velmi dlouhá, nerozuměli jsme ani slovo, ale byli jsme velmi požehnáni tím, že jsme mohli na tomto posvátném místě tak dlouho setrvat. (Za normálních okolností tu bývá člověk rychle, rychle protlačen sklepením.)


Swámí věnoval znovu a znovu čas tomu, aby nám zodpověděl otázky a povyprávěl o tehdejší době.


Svatý Mikuláš přišel na tři roky do Betléma. Nad jeskyní, ve které tehdy žil, byl vystavěn kostel. Kostelník nám vyprávěl o mnoha zázracích, které se tam dodnes dějí.

Ikona, na které jsou zobrazeny zázraky, které se tady v poslední době díky svatému Mikuláši odehrály.


Jeskyně, ve které žil Svatý Mikuláš po dobu tří let.

Drishti/Springen

Žádné komentáře: