čtvrtek 31. května 2012

Gurupurnima se blíží...

3. července oslavíme svátek všech Guruů a budeme moci s láskou poděkovat našemu milovanému Gurujimu Sri Swamimu Vishwanandovi a zároveň společně oslavit začátek nového duchovního roku. Od časných hodin bude v rámci oslav Gurupurnima ve Shree Peetha Nilaya, v průběhu celého dne, zpíváno celkem 108 bhadžanů.
Stejně jako v minulé roce i letos bychom rádi zástup oddaných z různých zemí, kteří přijdou našemu Gurujimu poděkovat zpěvem bhadžanů, obohatili o vystoupení účastníků z České republiky.
Společná příprava a zkouška skladeb proběhne v pondělí 11.6. od 18 hod. v Praze.
Všichni kdo mají chuť se přidat a zapojit zpěvem, případně hrají na nějaký hudební nástroj, jsou vítáni…
Z důvodu omezené kapacity prostoru prosíme zájemce o nahlášení na mail: yadhava@seznam.cz , dozvíte se zde i přesnou adresu místa konání.
Yadhava, Rohini

úterý 29. května 2012

Pilgrimage - Jižní Francie

Vydejte se spolu se Swamim na nedávnou Pilgrimage po Jižní Francii alespoň prostřednictvím tohoto nejnovějšího nádherného videa...Průběh cesty můžete shlédnout na této mapě:


E-karta: Inspirace od Swámího Vishwanandy

pondělí 28. května 2012

Daršan 26. a 27. května

Podívejte se na několik fotografií ze dvou nádherných daršanů z uplynulého víkendu...neděle 27. května 2012

Letnice

Letnice - Seslání Ducha Svatého či Svatodušní svátky (latinsky pentecostes, padesátý den), svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně, připadá v letošním kalendáři právě na dnešek.
Vztahuje se v židovství k předání Zákona na Sinaji Mojžíšovi a v křesťanství k seslání Ducha Svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvýchvstání, tak jak to bylo popsáno ve Skutcích apoštolských (Sk 2, 1-4). Zjevení Ducha svatého jako třetí osoby Nejsvětější Trojice dovršilo vznik církve, proto je svátek znám také pod názvem Trojice. Liturgická barva tohoto dne je červená, znázorňuje rudé ohnivé jazyky, v jejichž podobě Duch svatý sestoupil na apoštoly.

Porozumět odkazu, který v sobě tento svátek nese pro dnešní dobu, kdy tradice jsou mnohdy opomíjeny, znamená uvědomit si, že i my jsme součástí Boha a On je součástí nás, porozumět celému Božímu stvoření, pochopit, že je to naše vlastní stvoření, cesta kterou chceme jít, jaký chceme aby svět byl…
řečeno slovy Sri Swamiho Vishwanandy:
„Někteří lidé chtějí válku, tak ji mají. Někteří lidé chtějí Boha, tak ho také mají. Někteří lidé chtějí nemoci, tak je také mají. Někteří lidé chtějí nemoci léčit, tak to také mají. Jakým způsobem tvá mysl přemýšlí, to vytvoříš. Cheš-li lásku, budeš ji mít. Chceš-li Boha, budeš ho mít. Je to prostě tak jak chceš! Chtěj bez pochybností. Chtěj to srdcem které opravdu volá po Bohu – „Bože, já Tě chci !“ Protože Bůh je s tebou neustále.“

Duch Svatý, vitráž z kopule Baziliky Sv. Petra v Římě
Swami Vishwananda zmínil během Velikonoc také, že:
„Kristus nás učí milovat, a také jak milovat, a učí nás sloužit jeden druhému. Ne vžít se do našich bratrů a sester, a nehledat vlastní osobní slávu jako šéf společnosti, ale nezištně milovat. Stejně jako nás On miloval a sloužil nám, musíme rozvinout touhu milovat Boha a naše bližní. Láska je opravdu nakažlivá a věčně kreativní.“
Je na nás, abychom ji tak jako apoštolové roznesli do celého světa, převedli ji do našeho každodenního života…

„Ať věčný zdroj Lásky bezpodmínečně plyne. Ó, Duchu Boží, odhal sám sebe v každém z nás.“

Ikona - Sestoupení Ducha Svatého
(použity citáty z knihy Sri Swamiho Vishwanandy - Resurrect with Christ, vydané k letošním velikonočním svátkům)

sobota 26. května 2012

Šance změnit sami sebe…

Když začnete hledat své pravé Já, pak se osvobodíte z této žalostné iluze (Maya), ale jak velmi dobře víte, není to snadný úkol. Vůbec to není něco, co by bylo možno snadno udělat. Všichni by to rádi, spousta duchovních lidí by ráda, ale jen málo uspělo. Proč? Protože jejich odhodlání je slabé. Když je vaše odhodlání pro Božství silné, nic s vámi nemůže pohnout, ale pokud je vaše odhodlání slabé, pak budete slabí, protože sami sebe učiníte slabými, jak jsem již řekl předtím. Když si plně věříte, když máte plnou důvěru v sebe, pak budete zcela věřit v Boha a důvěřovat mu. Pak vám samozřejmě Božství vždy pomůže. Máte uvnitř sebe Shakti. Máte tuto sílu ve vás, a pokud na tom budete pracovat, budete ji prohlubovat, ale samozřejmě vaše Maya bude houstnout. Je důležité si to připomínat.
Když si obecně připomínáte svou matku, nezapomínejte i na tuto Božskou Shakti která je ve vás - Shakti, bez níž by jste tady nebyli. Bez Shakti, bez této síly, by jste ani nebyli schopni mrkat očima. Buďte vděčni za život a opravdu se snažte. Neříkám udělejte to, ale alespoň to zkuste - vidět sami určité věci které máte ve vašem životě změnit. Vězte, že máte moc je změnit pouze v případě, když budete plně věřit v sebe. Když si plně věříte, když máte plnou důvěru v sebe sama, budete zcela věřit v Boha a důvěřovat mu. Pak vám samozřejmě Božství vždy pomůže. Kolem vás je tolik pomoci, ale jak říká tento slavný výrok: "Pomoz si sám a bude Ti pomoženo" Víte o tom?
Musíte vynaložit úsilí jako první a pak samozřejmě obdržíte pomoc.

čtvrtek 24. května 2012

Kdykoli zažíváte hloubku lásky ve svém srdci…

Kdykoli zažíváte hloubku lásky ve svém srdci, kdykoli se posadíte k modlitbě, bhadžanu nebo meditaci, kdykoli máte pocit že necítíte bolest, necítíte štěstí, nemáte pocit tepla, nemáte pocit chladu, ale cítíte radost, kterou nemůžete ani vyjádřit - uchovejte si to !
Je slovo, které lze k vyjádření toho použít - blaženost, ale toto slovo je omezené...
Jediné co vám mohu říci je, že to  prostě musíte cítit. Slovy to není možné vyjádřit.

středa 23. května 2012

Ta chvíle je mezi vámi a Bohem…

Často slyšíme lidi ptát se „Kdo je Bůh?". Zeptám se vás teď „Kdo je Bůh?". Ano, to je pravda, dokud ho nepoznáte, nemůžete odpovědět. Bůh je Láska, ale kolik jich si tuto lásku uvědomuje? Ke kterému náboženství Bůh skutečně patří? Je Bůh křesťan? Je Bůh hinduista? Je muslim? Je buddhista? Ke kterému náboženství Bůh skutečně patří? K Lásce... Kamkoli půjdete, uvidíte, že je jen jeden Bůh a On je láska v každém srdci, ale jak si tuto lásku uvědomit? Jsme tolik zaměstnáni tímto materiálním světem, že jsme zapomněli na Božskou lásku. Hledáme tuto lásku ve vnějším světě. Hledáme tuto lásku v ostatních lidech. Snažíme se hledat tuto lásku cestováním po celém světě, ale zapomínáme, že nemáme cestovat vně, že nemáme zkoušet hledat tuto lásku v ostatních lidech, ale máme ji najít sami v sobě.

Tato Božská láska, která sídlí hluboko ve vašem srdci, je jako zlato. A když naleznete zlato v přírodě, obsahuje všechnu tu špínu. Oboje, zlato i diamanty v přírodě jsou plné nečistot. Chcete-li získat krásný šperk, krásný kámen ze surových diamantů, co uděláte? Vyleštíte je. To samé se zlatem: aby jste získali ryzí zlato, musíte ho očistit, odstranit z něj všechny nečistoty. Stejné je to s člověkem. Dokud jste uvízli v paměti a nevyčistili mysl, tato láska nebude nikdy zářit. Nikdy nedosáhnete této lásky. I když si myslíte, že to víte protože jste si o tom přečetli, nebo vám o tom někdo řekl, nebo to řekl Svámí; ale pokud nechcete očistit svou mysl, pokud se nechcete očistit, bude obtížné si tuto lásku uvědomit. A jak očistit mysl? Nejjednodušší způsob jak očistit mysl je zpívat, zpívat nepřetržitě jméno Boha.

Zpívali jste mahamantru: Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krišna Hare Krišna, Krišna Krišna Hare Hare. Říká se, že právě zpíváním této mantry je možné dosáhnout osvobození, ale člověk to musí zpívat s vírou. Pouhý zpěv sám o sobě nepomůže, ale zpívání srdcem ano.

Když se zaměříte dovnitř, když se soustředíte, když se modlíte, když zpíváte jméno Boha, ta chvíle je mezi vámi a Bohem…

úterý 22. května 2012

Poutní cesta - Francie 2.část

Podívejte se na další fotografie z právě probíhající poutní cesty ve Francii. Jak můžete vidět i ze snímků, poslední dny tam od rána do večera silně pršelo .E-karta: Inspirace od Mahavatára Babajího

pondělí 21. května 2012

Poutní cesta - Francie 1.část

Přinášíme vám několik aktuelních fotografií z právě probíhající poutní cesty se Sri Swamim Vishwanandou po jižní Francii:

neděle 20. května 2012

Swami Vishwananda vypráví o významu různých gest a kroků v hinduismu

Úryvek z promluvy Swamiho Vishwanandy "Vodou a Ohněm" z roku 2007, Steffenshof-Německo

Víte, v hinduismu je každý krok, který v rituálu provádíme nejen fantazie, i když to vypadá elegantně s těmi různými věcmi a i když všechno vypadá velice krásně, barevně a radostně, má všechno svůj význam.
Podobně jako když přijdeš ke mně nebo k jinému mistrovi – řekneš vždy jako první: „Jai Gurudev!“, že ano? Když tedy uděláš Namaskar, co se přitom děje? Má to tento význam: levá ruka reprezentuje Átma, tvou individální duši, duši s identitou. Pravá ruka symbolizuje Paramátma, Božství, Boha. Tím, že člověk obojí sepne, spojí se Átma s Paramátma. Když někdo přijde k tobě a podáte si jenom ruku, nestane se vůbec nic. Ale když někoho zdravíš tímto způsobem, tak je to jako když spojíš Átma a Paramátma a současně se této osoby nepřímo ptáš: „Znáš cestu k Paramátma?“ a ta osoba ti odpoví: „Ne neznám tu cestu! Ještě tam nejsem.“
Když jdeš k mistrovi, Guruovi a uděláš tam toto gesto, co udělá Guru? Guru neodpoví tímto způsobem. Guru zvedne ruku. Tomu se říká Abhayahasta – požehná ti a současně řekne: „Buď trpělivý. Znám tu cestu – povedu tě tam.“ A co uděláš ty? Pokloníš se před Guruem. Tím, že se skloníš k nohám Gurua - samozřejmě jsou nohy Gurua to nejlepší místo, na kterém člověk může být - odevzdáš se Guruovi. Co se stane, když mistra pozdravíš tím, že se skloníš k jeho nohám?
Ukážeš mistrovi korunní čakru. Říkáš tedy současně: „Pane dej mi své požehnání, abych mohl uskutečnit svou podstatu.“ A co udělá Guru? Guru položí svou ruku na tvou hlavu a řekne: „Buď trpělivý!“ Vy to slovo neradi slyšíte, je to tak?
Proto má v hinduismu každý rituál svůj smysl. Samozřejmě, když bych měl vysvětlit každý krok a každý význam, tak bychom to nezvládli ani za tři dny. To by trvalo ještě déle. Jedno by vyplývalo z druhého. Ve skutečnosti má každé slovo a každá sanskrt-ská slabika v hinduismu svůj význam – a ne jenom jeden význam. Mají nejméně třicet pět významů závislých na tom, v jaké souvislosti byly použity. Můžeš si tedy představit, co to obsahuje. Už ve slově Guru je tolik skryto. Ale to teď nebudu vysvětlovat...


sobota 19. května 2012

Obdivuhodný příběh o společné práci Mahavatara Babajiho a Swamiho Vishwanandy v Indii.

Na blogu Virtual-Babaji-Vishwananda byla uveřejněna 11. května (před pár dny) mandala. Autorem mandaly je Thomas (Tomáš) z České republiky, který nyní žije v Americe. Ze čtyř mandal, které Swamini Vishwalakshmianandama, autorka blogu, obdržela od Thomasovy matky, Swamini cítila, že má sdílet se čtenáři právě tuto mandalu (viz. níže a http://www.virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/2012/05/chanting-divine-name-of-lakshmi.html), neboť podle svých slov vnímala přítomnost Maha Lakšmí, když uviděla slony a čakry zobrazené na této mandale v lidské páteři.
Byla to však jen část mnohem většího obrazu, který Mahavatar Babaji a Swami Vishwananda rozehráli o několik dní později se třemi lidmi v Joshimathu v Indii…

Thomas a jeho společník cestují nyní několik týdnů po celé Indii. Před týdnem byli v Badrinathu, duchovně velmi silném místě, s velkým a starobylým chrámem Pána Višnu. Protéká tudy jedna z indických svatých řek, Alakananda. Říká se, že Mahavatar Babaji má „éterický“ ašrám u Badrinathu, a v hinduistické literatuře se můžete dočíst, že někteří požehnaní lidé se během doby měli možnost setkat s Mahavatarem Babajim právě v Badrinathu.
Na svých cestách po Indii, Thomas a jeho společník zůstali, stejně jako mnoho lidí na poutích do Badrinathu, dva dny v městečku Joshimath. V Joshimathu je jeden ze čtyř hlavních mathas (hinduistických klášterů) založených Adi Shankarou, ostatní jsou Shringen, Puri a Dwarka. Vedou ho Shankaracharyové, podle tradice stanovené Adi Shankarou. Adi Shankara založil i Jyotrimath chrám v Joshimathu.
Po svém pobytu v Badrinathu, Thomas a jeho společník poslechli vnitřní nutkání vrátit se zpět do Joshimathu, ačkoli cestovali zpět k vysokému pohoří Himaláje směrem k Rishikeshi.

Thomas hovořil se svou matkou v Americe o tom, že by byl rád zasvěcen do Atma Kriya Jógy od učitelů Swamiho Vishwanandy, buď v jeho ašrámu ve Springenu v Německu, a nebo od jednoho z učitelů Atma Kriya Jógy v České republice, jeho vlasti, i když v současné době žije v USA.
Nicméně, Swami Vishwananda a Mahavatar Babaji měli pro Thomase a jistého učitele Atma Kriya Jógy úplně jiné plány v Indii...

Když Thomas dospěl podruhé do Joshimathu, čekali hodiny se svým společníkem na majitele hotelu, do kterého se chtěli vrátit, aby se mohli zaregistrovat na pokoj. Po hodinách čekání se rozhodli najít jiný hotel. Když se Thomas a jeho společník zapsali do tohoto náhodně vybraného hotelu, shledali, bylo jim řečeno, že se zde již dříve zapsala dívka z České republiky. Tato dívka později prošla halou, Thomas, jeho společník a ona – Bhagesri, se představili a zjistili, že je spojuje to, že jak Thomas, tak i ona, jsou oba občany České republiky. Thomas zjistil, že Bhagesri je žákem Swamiho Vishwanandy, že má zasvěcení jako učitel Atma Kriya Jógy, a že Swami Vishwananda je jejím Guruem.
Poté, co uslyšela, že si Thomas přál zúčastnit se kurzu Atma Kriya Jógy Swamiho Vishwanandy až se vrátí z Indie, řekla mu, že ona je jedním ze tří učitelů Atma Kriya Jógy v České republice, které Swami zasvětil. Další dva učitelé jsou Jagadishen a Yadhava. Také mu řekla, že ráno před jejich setkáním četla blog Virtual-Babaji-Vishwananda a viděla Thomasovu „sloní“ mandalu a pomyslela si: „Chtěla bych malíře této mandaly vidět“. Než se to vše stalo, Mahavatar sdělil Bhagesri, že se setká s někým, komu pomůže tím, že ho začne učit a zasvětí do Atma Kriya Jógy a Mahavatar bude této osobě (osobám) dávat Atma Kriya Jógu skrze ní!

Thomasova matka, Eva, napsala k tomuto příběhu: Jaké je to opět požehnání! Je to mistrovské dílo Mahavatara Babajiho. Pokorně jsem žádala Mahavatara o ochranu a seslání Thomasovi a jeho společníkovi někoho, kdo by jim pomohl s jejich duchovní praxí-sadhanou. Cítila jsem, že by se něco mohlo stát, ale nikdy by mne nenapadlo, že by Mahavatar odpověděl v tomto VELKÉM STYLU! Jsem velmi, velmi pokorná!

(Děkujeme Swamini Vishwalakshmianandamě za laskavé svolení uveřejnit tento nádherný a takřka neuvěřitelný příběh…)

pátek 18. května 2012

Spiritualita začíná když končí náboženství... (pokračování)

Nyní o naší mysli... Přemýšlíme dříve než jednáme. Neustále přemýšlíme. Myslíme si, že pokud bychom dali lásku, budeme cítit bolest. Nicméně jak vidíte, v mysli už vytváříte bolest, vytváříte pocit zkázy, takže nedáváte lásku jako první.
Učiňte konečným cílem vašeho života Božskou lásku, a odevzdejte se tomu.
Víte, co Bůh od vás chce?
Aby jste mu odevzdali vaši mysl, trvale. Odevzdejte svoji mysl k lotosovým nohám Boha, k nohám svého Gurua, k nohám jakéhokoliv Božského Mistra. A osvoboďte se.
Osvoboďte se od mysli, osvoboďte se od všech neštěstí která jste vytvořili. Tím že osvobodíte vaši mysl, objevíte Božství všude, v každém aspektu, v každé maličkosti. Dokonce i oblečení které nosíte je božské. Každý atom je božský. Podíváte-li se na svět božskýma očima, zjistíte, že to je jen vyzařované Božské světlo, které svítí skrze vše. Ale dokud nedojdete tohoto poznání, stále to zkoušejte. Nikdy neztrácejte naději. V okamžiku kdy ztratíte naději, ztratíte všechno. V okamžiku kdy řeknete: "Ne, nemohu to udělat, tohle nemohu udělat", nebudete schopni to udělat. Vyzvěte svůj strach! Neustále si připomínejte že jste součástí Boha.
Jste v jeho božských rukou a On vás nikdy neopustí. Nikdy! Bude vždy blízko vás, ještě blíže než dech, než vzduch který vdechujete.
Pokuste se trochu si představit prostřednictvím mysli jak blízko Bůh je. Je to těžké, ne? Mysl vám nikdy nedovolí představit si to, mysl to nikdy nedovolí.
Teprve když začnete přemýšlet prostřednictvím srdce - pak můžete zcela realizovat Božství.

čtvrtek 17. května 2012

Spiritualita začíná když končí náboženství...

Víte, říká se že: "Spiritualita (duchovnost) začíná když končí náboženství". Skutečná duchovnost je v každém z vás, v srdci každého z vás, ať už tomu věříte nebo ne, je tam. Bůh je ve vás neustále přítomen .

Ale jeho dosažení, to je na každém z vás, osobní cesta každého z vás. Poznat Boha bez formy, Boha bez jména, věčnost - uvědomit si že jste, že vy všichni jste jeho součástí. To je cílem člověka.
Otevřete své srdce! Milujte, Milujte bezpodmínečně! Milujte bez omezení! Milujte aniž cokoli očekáváte!
Uvědomte si že tato láska neustále plyne, čím víc dáte, tím víc dostanete. Dávejte kvůli samotnému dávání. To je proč jste tady. Nepřijímejte nic, neberte si od nikoho nic. Protože jaká je odlišnost mezi mnou a vámi? Žádná. Ale jeden rozdíl je : Já si to uvědomuji a vy si to neuvědomujete. Můžete ale dosáhnout také stejné úrovně. Musíte být neustále v lásce.
Víte jak je to krásné? Jistě to znáte... Každý z vás se zamiloval, ne? Ne? (Publikum se směje). Nikdo z vás mi ale neodpověděl. Zamilovali jste se doopravdy? (Publikum: "Ano, ale bylo to hrozné” ... smích). Ano, vidíte, dokud bude láska s očekáváním, bude to vždy hrozné. Ale když milujete, když si uvědomíte že jste zdrojem lásky, není to tak hrozné. Je to nejradostnější věc, nejkrásnější věc. Přesto, láska je jen slovo které vám říkám. Je na každém z vás to zažít jako malé dítě.
Kdyby malé dítě vešlo do této místnosti, prostě by prožívalo lásku, nestaralo by se o nic kolem...

středa 16. května 2012

Prosba o Sevu
Pomoc v zahradě (jedna osoba)
a
Zpracování dřeva – viz. foto (jedna osoba)

Fyzická zdatnost nutná.
Začátek: kdykoliv, co nejdříve.
Minimálně 1 týden, 30-40 hodin práce za týden (ca 7 hodin denně).

Ubytování a strava zdarma. Účast na ranních a večerních modlitbách možná.
Prosím zašlete nám své celé jméno, pracovní zkušenosti a foto. Případná zdravotní omezení nám prosím oznamte předem.
Prosím vezměte s sebou platný Průkaz evropského zdravotního pojištění.
Pro jakékoli dotazy kontaktujte Mataji Tusti mailem na: tusti@bhaktimarga.org, nebo tel. na 0049(0) 178539 1406

úterý 15. května 2012

Momentky z Bhu Devi Yagny 2012

Vychutnejte si nejnovější video z Bhu Devi Yagny 2012 a přeneste se na chvilku do této nádherné atmosféry:

E-karta: Inspirace od Swámího Vishwanandy

pondělí 14. května 2012

Poslední přípravy na Pilgrimage do Francie...

Včera, po oslavách Bhu Devi Yagny, měla Binodini příležitost projednat a vyjasnit se Swamim posledních detaily Pilgrimage do Francie.

Pojedeme nejdřív tam nebo tam ?

Ok, změníme to…
a pak budeme mít oběd tady…

 
Mimochodem, když organizujeme tuto poutní cestu do jižní Francie, uvědomili jsme si, kolik práce to obnáší, a máme velký obdiv ke všemu co Yamunashree zařizuje kolem poutních cest v Indii !

neděle 13. května 2012

Foto z Bhu Devi Yagny 2012

Tento víkend se, jak jsme se již zmiňovali, uskutečnila ve Shree Peetha Nilaya Bhu Devi Yagna. Swami Vishwananda vedl všechny obřady velmi láskyplně a intenzivně.
Pro Bhu Devi (Matku Zemi) bylo odříkáno mnoho manter u 9-ti různých kuntů (ohnišť). A v jednom z mnoha kol mohli také přijít všichni residenti a posadit se ke kuntu.
Protože Yagna je jeden ze starobylých Védických rituálů, je třeba dodržovat určitá pravidla. Všechny dámy prosíme, zda si mohou obléknout dlouhou sukni, ještě lépe sárí, když sedí u kuntu. Muži by bylo hezké, kdyby byli oblečeni do lungi/dhoti. 
Děkujeme.