pátek 11. května 2012

Bhu Devi Yagna 2012

“Bhu Devi je Matka Země. Je tu po staletí, aby vzala na sebe tento úděl. Protože je matka, neočekává nic. Matka Země dává. Ona dává a dává a dává, nic neočekává ani nebere. Je tak snadné brát věci jako samozřejmost, a je tak snadné zapomenout jak důležitá tato Matka je…“

Bhu Devi je známa také jako Prithvi což je aspekt Maha Lakšmí, byla manželkou Varahy – čtvrté inkarnace Pána Višnu, když vzal na sebe podobu kance. Představuje ženský princip plodnosti, a byla v tomto smyslu často zmiňována Védskými texty. Je zdrojem veškeré vegetace, a tím i odpovědná za zemědělské produkty. Ve spojení s těmito dary byla často symbolicky znázorňována jako kráva.
Ve Višnu Puraně je například popisováno samotné zrození Prithvi – Bhu Devi takto: Během panování krále Prithu, Země nenesla ovoce, a tak vznikl hrozný hladomor. Prithu slíbil Zemi zabít, a tím ji donutit, aby se vzdala svých vzácných zdrojů. Vyděšená Země vzala na sebe podobu krávy. Prithu se dal do jejího pronásledování na šelmě, sledoval ji celou cestu do Brahmova nebe. Až se konečně Země obrátila na svého pronásledovatele a varovala jej před velikostí zla spojeného s vraždou ženy. Král odvětil, že vražda jednoho ve prospěch mnohých je ve skutečnosti ctnostným aktem. Ona ho poté varovala, že jeho království bez Země by bylo zcela bez podpory. S cílem vše napravit, nabídla Země - jako kráva - používat její mléko k oplodnění vyschlé krajiny tak dlouho, než Prithu srovná Zemi tak, aby tvar krajiny byl příznivý pro tok životodárné tekutiny. Prithu přijal tyto podmínky, a oral a vláčel pozemky, a tím vytvořil začátek zemědělství. Prithu pak dojil Zemi, a jeho království bylo schopno překonat hlad když vyrašily všechny druhy obilí a zeleniny. Vzhledem k tomu, že byla poté považována za dceru Prithu, bylo Bohyni Zemi přidáno pojmenování Prithvi. 
 
Jako každoročně proběhnou v těchto květnových dnech ve Shree Peetha Nilaya oslavy Bhu Devi – Matky Země. Na začátku 3-denního svátku Sri Swami Vishwananda provádí Kalash Puju aby přivolal aspekty této Bohyně do 16 kalash-nádob, 17 nádoba je určena samotné Matce Zemi. Yagna která následuje, je uspořádána z vděčnosti k Bhu Devi, aby jí pomohla, aby byla očištěna. Vyvolává se při ní Agni - Bůh ohně. Během rituálu jsou odříkávány Védské modlitby a mantry, a nabízeno ghí, mléko, jogurt, med a cukr, stejně jako květiny, ovoce a prasad.

Slavnostní obřad začne v pátek 11.5. a vyvrcholí svatbou Bhu Devi s Pánem Višnu v neděli 13.5.

  Mantra pro Bhu Devi
"Om Shreem Hreem Kreem Shreem
Sri Devi Bhurmavatiye Namaha
Swaha"

Swami Vishwananda dodává:
Kdo opakuje tuto mantru 36x denně, bude osvobozen od ega a pýchy a požehnaný bohatstvím (jak materiálním tak i duchovním).

Žádné komentáře: