neděle 20. května 2012

Swami Vishwananda vypráví o významu různých gest a kroků v hinduismu

Úryvek z promluvy Swamiho Vishwanandy "Vodou a Ohněm" z roku 2007, Steffenshof-Německo

Víte, v hinduismu je každý krok, který v rituálu provádíme nejen fantazie, i když to vypadá elegantně s těmi různými věcmi a i když všechno vypadá velice krásně, barevně a radostně, má všechno svůj význam.
Podobně jako když přijdeš ke mně nebo k jinému mistrovi – řekneš vždy jako první: „Jai Gurudev!“, že ano? Když tedy uděláš Namaskar, co se přitom děje? Má to tento význam: levá ruka reprezentuje Átma, tvou individální duši, duši s identitou. Pravá ruka symbolizuje Paramátma, Božství, Boha. Tím, že člověk obojí sepne, spojí se Átma s Paramátma. Když někdo přijde k tobě a podáte si jenom ruku, nestane se vůbec nic. Ale když někoho zdravíš tímto způsobem, tak je to jako když spojíš Átma a Paramátma a současně se této osoby nepřímo ptáš: „Znáš cestu k Paramátma?“ a ta osoba ti odpoví: „Ne neznám tu cestu! Ještě tam nejsem.“
Když jdeš k mistrovi, Guruovi a uděláš tam toto gesto, co udělá Guru? Guru neodpoví tímto způsobem. Guru zvedne ruku. Tomu se říká Abhayahasta – požehná ti a současně řekne: „Buď trpělivý. Znám tu cestu – povedu tě tam.“ A co uděláš ty? Pokloníš se před Guruem. Tím, že se skloníš k nohám Gurua - samozřejmě jsou nohy Gurua to nejlepší místo, na kterém člověk může být - odevzdáš se Guruovi. Co se stane, když mistra pozdravíš tím, že se skloníš k jeho nohám?
Ukážeš mistrovi korunní čakru. Říkáš tedy současně: „Pane dej mi své požehnání, abych mohl uskutečnit svou podstatu.“ A co udělá Guru? Guru položí svou ruku na tvou hlavu a řekne: „Buď trpělivý!“ Vy to slovo neradi slyšíte, je to tak?
Proto má v hinduismu každý rituál svůj smysl. Samozřejmě, když bych měl vysvětlit každý krok a každý význam, tak bychom to nezvládli ani za tři dny. To by trvalo ještě déle. Jedno by vyplývalo z druhého. Ve skutečnosti má každé slovo a každá sanskrt-ská slabika v hinduismu svůj význam – a ne jenom jeden význam. Mají nejméně třicet pět významů závislých na tom, v jaké souvislosti byly použity. Můžeš si tedy představit, co to obsahuje. Už ve slově Guru je tolik skryto. Ale to teď nebudu vysvětlovat...


Žádné komentáře: