středa 30. listopadu 2016

Babajiho den

Džai Gurudév přátelé,
dnes slavíme Babajiho den. Na Tenerife Svámí Vishwabaladharananda provede večer k Babajimu púdžu a povede Satsang. Užijte tento požehnaný den v lásce a radosti.

Z Retreatu Absolutno na Tenerife se Svámím Vishwabaladharanandou (pokračování...).

Džai Gurudév duchovní rodino Bhakti Margy, rádi bychom s vámi posdíleli zážitky a fotografie z Retreatu Absolutno se Svámím Vishwabaladharanandou na Tenerife.

Duchovní poutě se Svámím Vishwabaladharanandou jsou vždy velmi hluboké. V srdcích nás vždy provází náš Satguru, Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, jehož duchovní přítomnost cítí každý z nás, a současně Svámí Vishwabaladharananda odkrývá hloubku starodávných, nadčasových vědění a pracuje s námi na všech úrovních a tak předává poselství Paramahamsy Vishwanandy nejen nám, ale prostřednictvím nás, také všem, kteří se s námi setkávají.


Každý den Retreat Absolutno je naplněn do poslední minuty. Společně praktikujeme Babajiho Súrja namaskár, transformační techniky Atma Kriya Yogy a dýchání jména Paramahamsy Vishwanandy. Svámí Vishwabaladharananda vede Gurupúdžu a abišékam a trpělivě vysvětluje, jak se projevuje účinek těchto obřadů v hmotném světě, a jak ovlivňuje naše duše a směřuje nás k propojení s Bohem.


Na rozmanitých energeticky silných místech ostrova zpíváme pod vedením Svámího OM Chantingy, jejichž vibrace ÓM se podle osobitého rázu krajiny někdy s lehkostí nesou do všech stran a z hor stékají do údolí, jindy tato vibrace splyne s vlnami a je unášena do oceánu.
Během dne Svámí Vishwabaladharananda předčítá sanskrtské verše a komentáře našeho Satgurua k těmto posvátným písmům, jako je například Šrímad Bhagavadgíta, nebo Šrí Gurugíta, kdy jen při naslouchání z prostoru srdce můžeme v rytmu a v určité melodii naleznout sílu, blaženost, uvolnění a lásku. Ať už si to uvědomujeme, nebo nikoli, energie těchto slov zůstává vtištěna v našich srdcích.


Při Satsanzích Svámí Vishwabaladharananda předává hlubokou moudrost svého Satgurua Paramahamsy Vishwanandy, která se učí v kurzech Bhakti Marga Academy. Odpovídá na naše hluboké otázky, kdy ve svých odpovědích dává přítomným živé autentické vnitřní prožitky, jako je například Šivóham (probuzení kundaliní šakti). Následně vysvětluje proudění energie v jednotlivých energetických centrech, čakrách, a její dopad na uzdravování těla i duše. Upozorňuje na nebezpečí, když si žák vynutí či přivede aktivaci kundaliní šakti předčasně, tedy v momentu, když není zcela vyčištěn, či připraven.


Svámí Vishwabaladharananda nám na Tenerife také ukazuje rozmanitost božského tvoření, které se projevuje v podobě překrásných míst s očistnou a velmi silnou energií, jako jsou moře, pláže, lávová pole, horské hřbety, mlžné lesy, či energeticky silná místa v podobě kostelů, chrámů či dalšího působení Boha na Zemi.
Příkladem takového místa je bazilika Černé Matky Boží v Candalarii, kde v roce 1392 moře vyplavilo sochu černé Panny Marie s Ježíškem, kterou si pak koncem 18. století vzalo moře zase zpátky. V bazilice Panny Marie, kde je dnes oživená replika sochy (múrti), jsme strávili hluboké okamžiky v tiché meditaci, při které mnozí z nás vnímali hmatatelnou všeobjímající, přísnou, ale láskyplnou energii milosrdenství Božské Matky.
Zcela výjimečný den a požehnání jsme zažili, když nás Svámí Vishwabaladharananda s obrovskou pokorou přivedl na místo, kde se nachází jedno z několika mála míst na Zemi, jenž svou energetickou silou udržují rovnováhu a podporují planetu Zemi. Na tomto místě před miliony let předal pán Nárájana v jednotě své nadčasové univerzálnosti Zemi energetickou stopu svojí Boží energie projevující se v jednotě boha Mahávišnua a bohyně Mahálakšmí v podobě otisku Jeho a Její nohy ve skále. Tato božská energie vtištěná na věky do skály si přivolala Svámího Vishwabaladharanandu, který na tomto místě mnohokrát v průběhu několika let meditoval, aniž by si stop všiml. Když v loňském roce otisk lotosové nohy Mahávišnua (Maha Vishnu padam) objevil, Gurudží mu pravost původu stopy potvrdil a vybídl ho, aby se v okolí podíval ještě po stopě Mahálakšmí, neboť Mahávišnu není nikdy oddělen od Mahálakšmí. Otisk stopy Mahálakšmí byl objeven v těsné blízkosti. Z obou stop vychází velice silná, láskyplná energie a bylo pro nás velkou milostí moci na tomto místě meditovat.

Svámí Vishwabalahdarananda se tak stal naším průvodcem, nejen zde na ostrově, ale především na duchovní cestě vedoucí k nohám Paramahamsy Vishwanandy. Během veškerých aktivit zde procházíme hlubokými procesy, které tvoří a transformují naše nitra. Svámí Vishwabaladharananda nám ukazuje rozpor mezi tím, co vnímáme jako svět a co jako Boha. Každou zde prováděnou aktivitou nás učí žít a prožívat přítomný okamžik, a to nejen na povrchu v rovině světského a emočního prožívání, ale především zasahuje naše podvědomí a naše duše. Nastavuje zrcadla našeho ega a tak transformuje naši mysl ve vědomí. Díky němu, si stále více uvědomujeme, že přítomnost Satgurua v lidském těle, kterou máme možnost v naší inkarnaci zažít, je obrovský dar a milost pro naši další duchovní cestu a posun.úterý 29. listopadu 2016

Inaugurace nového ášramu ve Vrindávanu.

Velmi brzy bude Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda slavnostně inaugurovat ášram Šrí Giridhar Dham ve Vrindávanu (2 - 4. prosince 2016). Samotná událost je historickým momentem pro Bhakti Margu, protože to budu první ášram inaugurovaný Paramahamsou Vishwanandou v Indii.

V průběhu třídenní oslavy přijede mnoho hostů, aby bylo svědky zasvěcení a otevření tohoto nového ášramu ve Vrindávanu. Mezi hosty budou mahanti (velekněží), svámí, ačárjové, obyvatelé Vrindávanu a mnoho dalších!
Během slavnostního otevření budou instalována chrámová božstva a oživena obřadem prána-pratišta. Hlavními božstvy chrámu budou Giridhári a Jamuna, V chrámu budou také přítomna božstva Narasimha, Girirádž (Govardhan Šíla) a dole bude jeskyně Babajiho.

Samotný ášram byl rozsáhlým projektem, který zahrnoval  poslední dva roky oprav a dokončení. V současné době je v něm 8 obyvatel a prostor pro až 60 dalších osob. Sváminí Vishwamohini dohlíží na Bhakti Margu Indie a osobně řídil dokončení ášramu. Ášram se nachází vedle Jiva institutu Satya Narayan Das Babajiho, velkého přítele Paramahamsy Vishwanandy. 

V ášramu samotném právě probíhají poslední úpravy, tím, jak se datum inaugurace blíží...
Džai Gurudév!

pondělí 28. listopadu 2016

Inspirace od Paramahamsy Vishwanandy.

Vážení čtenáři blogu, tímto série inspirací, předávaných prostřednictvím e- karet  končí, tím, jak byl tento projekt oficielně ukončen z Centra Shree Peetha Nilaya.
Jménem celého týmu, který se po celou dobu na distribuci a překladech karet podílel, se těšíme na shledání  při dalších obdobných projektech.

pátek 25. listopadu 2016

Moudrost Paramahamsy Vishwanandy. (Jak pracuje Guru.)


Cokoli prochází skrze učitele, to, co je na učitele napojeno, obdrží vše. To je důvod, proč jsem  také včera říkal, že se stanete nádobou amritu. Nezůstanete prostě tak jak jste, ale dosáhnete naplnění cíle života. Tímto způsobem se Milost Božství projevuje v Guruovi. Jak říkáme: „Guru Brahma, Guru Višnu, Guru Dévo Mahéšvara. Guru Sakšát Parambrahma, Tasmai Šrí Gurave Namaha."  Védy prohlašují Gurua za Brahmu, Višnua a Šivu. 
I v Gitě Kršna řekl: „Ten, kdo mne bude potřebovat, přijdu a projevím se jako Guru." Takže velikost Mistra, velikost toho znát svého Mistra a přijmout šikšu, obdržet požehnání a milost Mistra, je vzácná. A jakmile ho člověk má, nese si ho s sebou. Nese toto požehnání stále. Není to tak, že si jeden den řeknete: „Ok, dnes jsem s tímto Mistrem a zítra s tamtím Mistrem". 
Existuje mnoho lidí, kteří provádějí „guru hopping" /pozn.: běhají od jednoho Gurua ke druhému/, víte. No, je to normální, protože člověk hledá, víte. Dokud člověk nepocítí tuto lásku, toto přitahování, není tím stržen, bude stále hledat, ne? Ale jakmile jste toto pocítili, musíte do toho proniknout a pak víte: „Ano, jsem doma. Patřím tam." Neříkáte: „Chodím k tomuto Guruovi",  ne, říkáte: „Ne, já jdu domů, já jdu, kam patřím, kde toužím být". Jdete tam, kde cítíte Boží lásku uvnitř sebe a kde dosáhnete účelu svého vtělení. Tak to je, stručně řečeno, jak pracuje Guru. Prostřednictvím této manifestace, této inkarnace, dává těmito třemi způsoby - skrze myšlenky, skrze pohled a skrze dotek. 
Dává sebe zcela svému žákovi. Dává sebe zcela oddanému. Co oddaný musí udělat je, být jako prázdné nádoba  a přijímat vše.

úterý 22. listopadu 2016

Z Retreatu Absolutno na Tenerife se Svámím Vishwabaladharanandou.

Džai Gurudév, přinášíme vám zprávy a obrázky z prvních dvou dnů Retreatu Absolutno se Svámím Vishwabaladharanandou na ostrově Tenerife...

Džai Gurudév drazí přátelé,
dnešním dnem začal retreat Absolutno se Svámím Vishwabaladharanandou na ostrově Tenerife.První den pobytu jsme zahájili Babajiho pozdravem slunci. Dopoledne jsme strávili v malebné krajině národního parku Pico de Teide, kde provedl Svámí Guru púdžu a při Satsangu nám předal poznání Akademie Bhakti Margy.
Vysvětlil podstatu linie Paramahamsy Vishwanandy, kterou je Vašištaadvajta, a detailně popsal 7 forem manifestace Pána. Přítomnost božstev linie byla v tu chvíli hmatatelná. Někteří z účastníků zažívali pocity jednoty s okolní krajinou a stavy sat-čit-ánandy.

Toto poznání tvoří základní pilíř učení Paramahamsy Vishwanandy a Bhakti Margy. Krásný den jsme zakončili na pláži koupáním, meditací při západu slunce a OM Chantingem.----

Džai Gurudév,
Druhý den retreatu Absolutno se Svámím Vishwabaladharanandou na Tenerife jsme přivítali společně ranním pozdravením Babaji súrja namaskár a vyrazili na další energeticky silné místo parku Pico de Teide. Cestou jsme projížděli několik kilometrů rozsáhlým sopečným kráterem. Na místě nejprve Svámí Vishwabaladharananda provedl Gurupúdžu k zemským padukám Paramahamsy Vishwanandy, po které následoval Satsang.Na úvod Satsangu Svámí prověřil naši pozornost a paměť a nechal nás vyjmenovat sedm manifestací Pána, kterými se dává lidem: Para – Vasudevaya; Viyuhaa – Brahma, Višnu, Šiva, Šakti; Vibhava – inkarnace Dašavatára; Antaryami – manifestace v srdcích každé bytosti; Skripta – svatá písma; Arča – múrti; a sedmá je Božské jméno –  džapa. Na to navázal dalším tématem satsangu z Akademie Bhakti Margy, které je přímým učením Paramahamsy Vishwanandy. Tématem dne byla filosofie Vašištaadvajta védánta, která je filosofií Paramahamsy Vishwanandy. Tato filozofie se skládá ze tří komponent: Tattva – poznání existence; Hita – způsob, jak átma může najít vztah k paramátma; a Purušartha – smysl lidské existence, kterou je mókša, tedy osvobození od pout karmy a cyklu zrození a smrti. Svámí kladl důraz na cestu bhakti, která je tou nejpřímější cestou vedoucí k nejvyššímu cíli našeho zrození – osvobození z koloběhu zrození a smrti, které je možné pouze díky Šaranagati – úplnému odevzdání se u nohou Pána.


Celý den byl zakončen OM Chantingem na pláži a nejsilnější sádhanou - meditací na jméno Paramahamsy Vishwanandy.

(Zprávy z dalších dnů tohoto retreatu vám budeme postupně přinášet v následujících dnech, zůstaňte naladěni spolu s námi...)

pondělí 21. listopadu 2016

Pozvánka na OM Chanting v Terezíně.


Džai Gurudév drazí přátelé,
rádi bychom Vás pozvali, abyste se stali součástí jedinečného a zásadního projektu, který je požehnán přímo Paramahamsou Šrí Svámím Vishwanandou. Záměrem je zorganizovat OM Chantingy v bývalých koncentračních táborech, na místech nesmírného lidského utrpení za 2. světové války. Tyto OM Chantingy budou pořádány v několika zemích Evropy ve společných termínech. Účastnit se budou lidé např. v Německu, Rakousku, Polsku, v procesu jednání je i Slovensko a další země. Pokud se cítíte osloveni, nabízíme Vám možnost podpořit tento projekt i v České republice. 

Jsme velmi vděční, že se podařilo získat povolení uspořádat OM Chanting v přímo v Terezíně, který se za 2. světové války stal největším koncentračním táborem na území českých zemí. Vedení památníku Terezín nám vyšlo vstříc a umožní nám na tomto místě dne 10.12.2016 od 12:30 h zpívat posvátné ÓM v délce 45 minut.
Branami koncentračního tábora v Terezíně prošlo celkem na 140 000 mužů, žen i dětí, kteří byli v nepředstavitelně krutých podmínkách využíváni jako lidské důstojnosti zbavený zdroj pracovní síly. Přes 35 000 lidí zde zahynulo. V nejkrušnějších časech se zde mezi hradbami Velké pevnosti tísnilo asi 58 500 Židů, tehdy zde v průměru umíralo 127 lidí denně.

OM Chanting je tisíce let stará skupinová harmonizační technika, která využívá univerzální vibrace zvuku ÓM, aby poskytla transformaci a podporu všem lidem i světu. Tato technika byla navrácena zpět dnešnímu světu prostřednictvím Paramahamsy Vishwanandy. ÓM je prvotním zvukem stvoření, je zvukem s nejvyšší a nejčistší vibrací. OM Chanting transformuje negativní energii do pozitivní energie a přináší nejvyšší světlo nejen přímým účastníkům, ale zároveň pozvedá vibrace okolního prostoru až do vzdálenosti 2 km od OM Chantingového kruhu. Má velmi silný očistný potenciál všech rovin bytí, bez ohledu na vzdálenost, prostor a čas. 
Matka Serafima (Mezinárodní koordinátor OM Chantingu; Německo) během Atma Kriya Yoga retreatu v srpnu 2015 ve Shree Peetha Nilaya řekla: 

„Během OM Chantingu nás podporují vyšší bytosti. Přicházejí andělé, svatí, tibetští mniši a další. Můžeme slyšet zvony, chór, zpěvy... Tyto vyšší bytosti jsou nám ku pomoci a my všichni zase podporujeme nižší bytosti, aby mohly jít dál. Vše je propojené. Gurudží nám řekl, že "během OM Chantingu se "zaseknuté" astrální bytosti mohou osvobodit, uvolnit a jít dál." My nevíme, na kolika všech možných rovinách se věci dějí. Není to jen o fyzické rovině, kde se projevuje efekt. My to ani nemusíme vidět a vnímat." OM Chanting pomáhá zemřelým.

Drazí přátelé, pojďme společně využít tento cenný dar, který nám byl svěřen. Pojďme požehnání v podobě OM Chantingu, které Paramahamsa Vishwananda přinesl světu, uchopit způsobem, který nemá od r. 2007 kdy se OM Chanting začal šířit, obdoby. Propojme se a zpívejme společně v mnoha zemích s upřímným záměrem a láskyplnou touhou pomoci těmto místům a podílet se na prosvětlení tohoto temného období lidských dějin. Láska, kterou vložíme do záměru, to je naše role v tomto procesu. OM Chanting je prostoupen Božskou Milostí Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy a Mahávatára Babajiho, jež jsou během OM Chantingu připraveni pomoci tím nejdokonalejším způsobem, jaký si omezená lidská mysl vůbec nedokáže představit. OM Chanting je založen na Bhakti, lásce a oddanosti. V lásce a oddanosti je s Milostí Mistrů vše možné!
Svámí Vishwabaladharananda je z celé události nadšený a řekl že je to krásná iniciativa, která má Jeho plnou podporu a požehnání. K OM Chantingu v Terezíně řekl: "Všechno co budete dělat, je důležité dělat ze srdce a s láskou, potom vše bude mít úspěch. Ve svém konání byste měli stát vždy stranou co se týče své osobnosti a malého já. Pokud budete takto konat, bude mít vše úspěch. Jsem velmi nadšený, že OMC bude v Terezíně."

Více informací o vzniku této aktivity se můžete dočíst také v příštím čísle OM Chantingového zpravodaje.

Ze srdce se těšíme na každého, kdo se rozhodne přijít. Vědomě spolu strávíme v předvánočním období svůj čas skutečně smysluplným způsobem. V jednotě, vnitřně naladěni na bezpodmínečnou službu, tak můžeme naplnit skutečnou podstatu adventu. 
Světlo má obrovskou moc, drobný paprsek osvítí sice jen malý kousek, ale přidají-li se k němu další, mohou společně prozářit celý náš svět...

Za tým OM Chantingu ČR s láskou 
Manjuri - zemský koordinátor OM Chantingu ČR
Umrathi - zástupce zemského koordinátora OM Chantingu ČR

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
• KDY: sobota 10.12.2016 od 12:30 h
Sraz účastníků v 12:15 h před vchodem do Památníku Terezín. Prosím přijďte včas!
• KDE: Památník Terezín, národní kulturní památka, Principova alej 304, Terezín 411 55

PROGRAM AKCE:
• 12:30 - 13:15 h - zkrácená prohlídka Památníku Terezín. 
Vstupné do Památníku Terezín je 175,- Kč. Tuto cenu si každý účastník hradí individuálně.
• 13:15 - 14:00 h - OM Chanting. 
Průvodkyně nás doprovodí do venkovních prostor Malé pevnosti, přímo na popraviště, které nám byly poskytnuty pro organizaci OM Chantingu.
• 14:00 - 14:50 h - občerstvení, sdílení po OM Chantingu v místní kavárně.
• 15:05 h - odjezd autobusu do Prahy; konec akce. 
Děkujeme za účast¨.

Praktické informace:
Na místo se snadno dostanete:
• autobusovou dopravou. Z Prahy do Terezína jede autobus ze zastávky Nádraží Holešovice v 10:30 h (příjezd do Terezína je v 11:20 h) a 11:20 h (příjezd do Terezína je v 12:00 h). Památník Terezín je několik minut chůze.
• autem. Placené parkoviště za Kč 10,-/hod. je hned u areálu Památníku.
• v Památníku Terezín jsou WC i kavárna.
• BUS nazpátek do Prahy jede 15:05 h a potom další v 16:05 h.

REGISTRACE JE NUTNÁ Z DŮVODU REZERVACE POČTU MÍST NA PROHLÍDKU PAMÁTNÍKU!
PROSÍM REGISTRUJTE SE DO 6.12.2016 ZDE: p. Michaela Kolaciová, pomocný organizátor akce, mail: michicho@centrum.cz

Inspirace od Mahávatára Babajiho.


sobota 19. listopadu 2016

Slova Paramahamsy Vishwanandy.
Ne to roucho, které nosíš, ale víra, kterou máš v Gurua, tě dělá opravdovým oddaným, brahmačarím nebo opravdovým Svámím. Je to o tom, jak moc se Guruovi odevzdáš 
a jak moc lásky k němu máš." 
Paramahamsa Vishwananda

pátek 18. listopadu 2016

Vhledy Mistra.

Džai Gurudév, 
dovolte nám, abychom Vás informovali, že dalších pět videí ze seriálu Vhledy Mistra bylo opatřeno českými titulky. Jedná se o promluvy Paramahamsy Vishwanandy k těmto tématům: 
Jak ovládat hněv; Jak si udržet duchovní motivaci; Manželství a spiritualita; Jak poskytovat službu s pokorou; Jsou krize na duchovní cestě nevyhnutelné? 

Videa najdete na YouTube kanále BMČR:

středa 16. listopadu 2016

Noc Kártik v obrazech.

Zažijte atmosféru oslavy svátku Kártik prostřednictvím těchto nádherných fotografií...


Více fotografií naleznete zde:
https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/albums/72157676520261695