sobota 12. listopadu 2016

Damodaraštakam.

Džai Gurudév, jak již bylo zmíněno v předchozích článcích, během měsíce Kártik se často zpívá Damodaraštakam, modlitba známá také jako Damodara. Damodara je jméno Kršny, které se vztahuje k jeho líle, kdy se nechal svázat z lásky svou matkou Jašodou.

Tato modlitba zahajovala i loňské oslavy svátku ve Shree Peetha Nilaya. 
Přinášíme vám překlad jejích veršů, opěvujích Pána Kršnu a Jeho skutky. Užijte si tedy letošní noc Kártik a oslavte ji spolu s oddanými Paramahamsy Vishwanandy.Damodaraštakam 

(1)
namāmīśvaram sac-cid-ānanda-rūpam 
lasat-kuṇḍalam gokule bhrājamanam
yaśodā-bhiyolūkhalād dhāvamānam
parāmṛṣṭam atyantato drutya gopyā

Nabízím své poklony Nejvyššímu Pánovi, Šrí Damodarovi, svrchovanému vládci, který oplývá věčnou podobou blaženého poznání, jehož lesknoucí se náušnice se houpou sem a tam, který manifestuje sám Sebe v Gókule, který ukradl máslo, které gópí schovávaly zavěšené na krokvích svých sípek, a který pak rychle vyskočil a dal se na útěk ze strachu z matky Jašody, ale byl nakonec chycen.

(2)
rudantam muhur netra-yugmam mṛjantam
karāmbhoja-yugmena sātańka-netram
muhuḥ śvāsa-kampa-trirekhāńka-kaṇṭha-
sthita-graivam dāmodaram bhakti-baddham

Když uviděl hůl, kterou ho jeho matka trestala, plakal, a znovu a znovu si protíral oči lotosovýma rukama. V očích měl strach a rychle dýchal a když ho matka Jašoda svázala provazy přes břicho, otřásl se leknutím a jeho perlový náhrdelník se zatřásl. Tomuto Nejvyššímu Pánovi, Šrí Damodarovi, nabízím své hluboké poklony.

(3)
itīdṛk sva-līlābhir ānanda-kuṇḍe
sva-ghoṣam nimajjantam ākhyāpayantam
tadīyeṣita-jñeṣu bhaktair jitatvam
punaḥ prematas tam śatāvṛtti vande

Tyto vyjímečné zábavy z dětství Pána Kršny nořili obyvatele Gókuly do bazénů extáze. Oddaným, kteří jsou přitahováni pouze jeho majestátním aspektem Nárajany ve Vaikuntě, Pán uvnitř odhaluje: Jsem dobyt a ohromen čistou láskyplnou oddaností." Nejvyššímu Pánovi, Damodarovi, mé poklony po stokrát sto časů.
(4)
varam deva mokṣam na mokṣāvadhim vā
na canyam vṛṇe ‘ham vareṣād apīha
idam te vapur nātha gopāla-bālam
sadā me manasy āvirāstām kim anyaiḥ

Ó Pane, přesto, že jsi schopen dát všechny druhy požehnání, nemodlím se k Tobě za osvobození, ani za věčný život ve Vaikuntě, ani za žádné jiné požehnání. Moje jediná modlitba je, aby se Tvé dětské zábavy mohly neustále objevovat v mé mysli. Ó Pane, ani nechci znát Tvé vlastnosti Paramátmá. Chci jen, aby Tvé dětské zábavy mohly být někdy  v mém srdci přijaty.
(5)
idam te mukhāmbhojam atyanta-nīlair
vṛtam kuntalaiḥ snigdha-raktaiś ca gopyā
muhuś cumbitam bimba-raktādharam me
manasy āvirāstām alam lakṣa-lābhaiḥ

Ó Pane, líčka Tvého narůžovělého lotosového obličeje, která jsou obklopena kadeřemi kudrnatých vlasů, zrudla jako ovoce bimba, díky polibkům matky Jašody. Jak to více než takto mohu popsat? Milionové bohatství je mi k ničemu, ale kéž tato vize zůstane stále v mé mysli.
(6)
namo deva dāmodarānanta viṣṇo
prasīda prabho duḥkha-jālābdhi-magnam
kṛpā-dṛṣṭi-vṛṣṭyāti-dīnam batānu
gṛhāṇeṣa mām ajñam edhy akṣi-dṛśyaḥ 

Ó neomezený Višnu! Ó mistře! Ó Pane! Kéž Tě potěším! Topím se v oceánu smutku a jsem skoro jako mrtvý. Prosím, sešli na mne déšť smilování, pozvedni mne a chraň mne svým zjevením podobným nektaru.
(7)
kuverātmajau baddha-mūrtyaiva yadvat
tvayā mocitau bhakti-bhājau kṛtau ca
tathā prema-bhaktim svakām me prayaccha
na mokṣe graho me ‘sti dāmodareha

Ó Pane Damodaro, ve Tvé podobě, jako dítě matky Jašody, Tě přivázala ke kameni na mletí provazem na přivazování krav. Ty jsi pak osvobodil syny Kuvery - Manigriva a Nalakuvara, kteří byli prokleti, aby stáli jako stromy a dal jsi jim šanci stát se Tvými oddanými. Prosím požehnej mi stejným způsobem. Nemám touhu po osvobození do Tvé záře.

(8)
namas te 'stu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne
tvadīyodarāyātha viśvasya dhāmne
namo rādhikāyai tvadīya-priyāyai
namo 'nanta-līlāya devāya tubhyam

Ó Pane, celý vesmír byl stvořen Pánem Brahmou, který se narodil z Tvého břicha, které bylo matkou Jašodou svázáno provazy. Tomuto provazu nabízím své hluboké poklony. Klaním se Tvé nejmilovanější Šrímatí Rádháráni a Tvým neomezeným zábavám.
---
Zpívanou podobu této modlitby naleznete zde:

Žádné komentáře: