středa 30. listopadu 2016

Z Retreatu Absolutno na Tenerife se Svámím Vishwabaladharanandou (pokračování...).

Džai Gurudév duchovní rodino Bhakti Margy, rádi bychom s vámi posdíleli zážitky a fotografie z Retreatu Absolutno se Svámím Vishwabaladharanandou na Tenerife.

Duchovní poutě se Svámím Vishwabaladharanandou jsou vždy velmi hluboké. V srdcích nás vždy provází náš Satguru, Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, jehož duchovní přítomnost cítí každý z nás, a současně Svámí Vishwabaladharananda odkrývá hloubku starodávných, nadčasových vědění a pracuje s námi na všech úrovních a tak předává poselství Paramahamsy Vishwanandy nejen nám, ale prostřednictvím nás, také všem, kteří se s námi setkávají.


Každý den Retreat Absolutno je naplněn do poslední minuty. Společně praktikujeme Babajiho Súrja namaskár, transformační techniky Atma Kriya Yogy a dýchání jména Paramahamsy Vishwanandy. Svámí Vishwabaladharananda vede Gurupúdžu a abišékam a trpělivě vysvětluje, jak se projevuje účinek těchto obřadů v hmotném světě, a jak ovlivňuje naše duše a směřuje nás k propojení s Bohem.


Na rozmanitých energeticky silných místech ostrova zpíváme pod vedením Svámího OM Chantingy, jejichž vibrace ÓM se podle osobitého rázu krajiny někdy s lehkostí nesou do všech stran a z hor stékají do údolí, jindy tato vibrace splyne s vlnami a je unášena do oceánu.
Během dne Svámí Vishwabaladharananda předčítá sanskrtské verše a komentáře našeho Satgurua k těmto posvátným písmům, jako je například Šrímad Bhagavadgíta, nebo Šrí Gurugíta, kdy jen při naslouchání z prostoru srdce můžeme v rytmu a v určité melodii naleznout sílu, blaženost, uvolnění a lásku. Ať už si to uvědomujeme, nebo nikoli, energie těchto slov zůstává vtištěna v našich srdcích.


Při Satsanzích Svámí Vishwabaladharananda předává hlubokou moudrost svého Satgurua Paramahamsy Vishwanandy, která se učí v kurzech Bhakti Marga Academy. Odpovídá na naše hluboké otázky, kdy ve svých odpovědích dává přítomným živé autentické vnitřní prožitky, jako je například Šivóham (probuzení kundaliní šakti). Následně vysvětluje proudění energie v jednotlivých energetických centrech, čakrách, a její dopad na uzdravování těla i duše. Upozorňuje na nebezpečí, když si žák vynutí či přivede aktivaci kundaliní šakti předčasně, tedy v momentu, když není zcela vyčištěn, či připraven.


Svámí Vishwabaladharananda nám na Tenerife také ukazuje rozmanitost božského tvoření, které se projevuje v podobě překrásných míst s očistnou a velmi silnou energií, jako jsou moře, pláže, lávová pole, horské hřbety, mlžné lesy, či energeticky silná místa v podobě kostelů, chrámů či dalšího působení Boha na Zemi.
Příkladem takového místa je bazilika Černé Matky Boží v Candalarii, kde v roce 1392 moře vyplavilo sochu černé Panny Marie s Ježíškem, kterou si pak koncem 18. století vzalo moře zase zpátky. V bazilice Panny Marie, kde je dnes oživená replika sochy (múrti), jsme strávili hluboké okamžiky v tiché meditaci, při které mnozí z nás vnímali hmatatelnou všeobjímající, přísnou, ale láskyplnou energii milosrdenství Božské Matky.
Zcela výjimečný den a požehnání jsme zažili, když nás Svámí Vishwabaladharananda s obrovskou pokorou přivedl na místo, kde se nachází jedno z několika mála míst na Zemi, jenž svou energetickou silou udržují rovnováhu a podporují planetu Zemi. Na tomto místě před miliony let předal pán Nárájana v jednotě své nadčasové univerzálnosti Zemi energetickou stopu svojí Boží energie projevující se v jednotě boha Mahávišnua a bohyně Mahálakšmí v podobě otisku Jeho a Její nohy ve skále. Tato božská energie vtištěná na věky do skály si přivolala Svámího Vishwabaladharanandu, který na tomto místě mnohokrát v průběhu několika let meditoval, aniž by si stop všiml. Když v loňském roce otisk lotosové nohy Mahávišnua (Maha Vishnu padam) objevil, Gurudží mu pravost původu stopy potvrdil a vybídl ho, aby se v okolí podíval ještě po stopě Mahálakšmí, neboť Mahávišnu není nikdy oddělen od Mahálakšmí. Otisk stopy Mahálakšmí byl objeven v těsné blízkosti. Z obou stop vychází velice silná, láskyplná energie a bylo pro nás velkou milostí moci na tomto místě meditovat.

Svámí Vishwabalahdarananda se tak stal naším průvodcem, nejen zde na ostrově, ale především na duchovní cestě vedoucí k nohám Paramahamsy Vishwanandy. Během veškerých aktivit zde procházíme hlubokými procesy, které tvoří a transformují naše nitra. Svámí Vishwabaladharananda nám ukazuje rozpor mezi tím, co vnímáme jako svět a co jako Boha. Každou zde prováděnou aktivitou nás učí žít a prožívat přítomný okamžik, a to nejen na povrchu v rovině světského a emočního prožívání, ale především zasahuje naše podvědomí a naše duše. Nastavuje zrcadla našeho ega a tak transformuje naši mysl ve vědomí. Díky němu, si stále více uvědomujeme, že přítomnost Satgurua v lidském těle, kterou máme možnost v naší inkarnaci zažít, je obrovský dar a milost pro naši další duchovní cestu a posun.Žádné komentáře: