pondělí 7. listopadu 2016

Ponoření se do božské lásky s rišim Tulsidasanandou v Hradci Králové, 5. - 6. 11. 2016

Džai Gurudév,
posíláme pozdravení z víkendového setkání s rišim Tulsidasanandou, které započalo sobotní ranní Guru púdžou k padukám.
Kdo si myslí, že jsme celou sobotu praktikovali cvičení Atma Kriya Yógy, bude překvapený. Riši Tulsidasananda nám vyprávěl příběhy s Gurujim, ze kterých plynulo nejen poučení, ale hlavně síla lásky, která byla v ten okamžik mezi námi jasně hmatatelná.
Riši Tulsidasananda vysvětlil, co znamená „správně praktikovat AKY“. To podstatné a nejdůležitější na celém cvičení je, vložit do něj lásku plynoucí z našeho srdce. A nezůstalo jen u teorie. Pomocí několika meditací, kdy jednou byla meditace z knihy Jen láska, při které si dvojice mezi sebou posílá lásku, jsme byli vedeni do našich srdcí, abychom si více uvědomovali lásku, která je v nich odnepaměti přítomna. Tuto lásku, která je naší přirozeností, je nutno nejprve si uvědomit a nechat růst, až naplní celou naši bytost a začne vyzařovat do okolí.

Riši Tulsidasananda také zmínil, že se lidé často ptají, jak spojit duchovní život s tím „praktickým“ každodenním životem, který zahrnuje rodinu, práci atd. Řešení je jednoduché – dejte vaši lásku do všeho! Budete si čím dál více vědomi Boha v běžných věcech, protože láska je Bůh a Bůh je láska.
Důležitost lásky riši Tulsidasananda doložil také jedním příběhem z raných dob praktikování krije. Tehdy si žáci mysleli, že SPRÁVNĚ je praktikovat všechna cvičení 2x denně. Ale Guruji je z tohoto omylu vyvedl. Podstatou je LÁSKA, kterou do praktikování AKY (a nejen tam) vkládáme. V tu chvíli Guruddží ukázal na dcerku jednoho oddaného, která si kreslila křídami na zem, a řekl: „Toto je krija.“
Tedy rada k nezaplacení pro všechny sádhaky je: před praktikováním AKY zaměřte svoji pozornost do srdce. Pak bude benefit z praktikování zcela obdržen a pak může být jedno kolo hlavní krije dostačující. Trénovali jsme to i o přestávkách.

Nedělní program s rišim Tulsidasanandou pokračoval v duchu lásky, pokory a radosti. Dle slov některých účastníků byl víkendový seminář úplně jiný, než jsme očekávali. Zde sdílíme zážitky některých účastníků:
„Víkendový seminář byl úplně jiný, než jsme očekávali. Mysleli jsme si, že bude o prohloubení jednotlivých technik. Ale celý víkend byl o pochopení smyslu Atma Kriya Yogy. O tom, proč tato cvičení vlastně máme dělat. Celý víkend byl o božské lásce, neboť v celém vesmíru existují jen tři věčné skutečnosti: Bůh, Duše a vztah lásky mezi Duší a Bohem. Bůh i Gurudží miluje každého stejně, ať je to riši, svámí, běžný člověk nebo veliký hříšník. Bůh nikoho neposuzuje a nesoudí. Jak málo soudíme a jak hodně milujeme, tím se měří spiritualita. Posuzování je činnost, která může vytvořit více negativní karmy než vražda. Pokud chcete potěšit Gurudžího, vezměte lásku z púdži a krije a dejte ji lidem. Toto je ta cesta.“
„Děkujeme velmi za možnost propojit se více v lásce, která nás všechny spojuje tak, jak nás učí Gurudév nejen skrze Atma Kriya Yogu. Díky za skvělou organizaci i speciální díky Maa Tulsi Devi a rišimu Tulsidasovi. S láskou děkujeme české BM za tuto akci.“
Na závěr víkendu jsme se rozloučili, dle slov Tulsidase, velmi silným OM Chantingem a s otevřeným srdcem, naplněni láskou a pokorou se rozjeli do svých domovů.
Děkujeme Džai Gurudév

Žádné komentáře: