neděle 30. prosince 2012

Co jsou to Vánoce - Satsang se Sri Swamim Vishwanandou


Jai Guru Dev

Zde najdete celou promluvu, kterou měl Sri Swami Vishwananda ráno 24. prosince během spontánního satsangu ve Shree Peetha Nilaya. V této promluvě se Swamiji zabývá hlouběji duchovním významem Vánoc a zdůrazňuje některé zajímavé body související s časem, ve kterém žijeme. Vysvětluje nám, že nejdříve je zapotřebí, abychom se navzájem milovali jako lidské bytosti a ztělesnění Boha, než se nám podaří milovat Boha bez podoby.

sobota 29. prosince 2012

V přítomnosti učitele.

Výňatek z promluvy Sri Swamiho Vishwanandy o daršanu...


Je to stejné. Být v blízkosti učitele, i když na vás učitel právě nepohlédne nebo s vámi nepromluví, vždy něco obdržíte. Vždy obdržíte, protože vaše duše je ponořena v Boží lásce. Tato láska má v sobě obsaženo vše. Lidé mi stále říkají: "No, chtěl bych s Tebou mluvit“. Znáte to, ne? "Chtěl bych jen malou chvilku s Tebou…“ A já říkám  "Později, později“. Někdy později nepřijde tak moc rychle!
Ale víte, když přijdete pro daršan, to co obdržíte je mnohem víc než vaše mysl může pochopit. To co dostanete, se může zdát pro vás jen dotekem, ale je to mnohem víc než o čem můžete mluvit, protože mluvení je omezené. I když jste vázáni těmito třemi věcmi: myslí, hmotou a duchem, je to jako tři prameny lana, víte. Co obdržíte během daršanu je infuze poznání uvnitř vás, ale proto musíte zklidnit mysl. To je to proč stále říkám: "Zklidněte svou mysl. Otevřete srdce.“

Dokud vaše srdce není ještě plně otevřeno, dokud se nedostanete do tohoto svého klidného stavu, stále hledáte. Ale nehledejte venku, hledejte uvnitř vás. Zkoušejte zklidnit svou mysl. Zkoušejte jít dovnitř sebe. Uvidíte co jste obdrželi.

pátek 28. prosince 2012

Krásné vánoce!

My všichni vám přejeme velmi šťastné a požehnané vánoce...
Užili jsme si spostu šťastných chvil se zpěvem, modlitbami  a skvělou vánoční večeří společně se Swamim  a několik spontánních satsangů.


25. prosince Swami Vishwananda provedl velmi dojemný abišekam k Ježíškovi.


Krásné vánoce !

čtvrtek 27. prosince 2012

Swamiho zpráva pro Čechy a Slovensko:


Šiřte LÁSKU a pomáhejte ostatním J


Guruji dal nečekaně 26.12. české skupině svých žáků a oddaných, kteří měli to štěstí, že byli právě přítomni ve Shree Peetha Nilaya,  vánoční dárek v podobě krátkého satsangu.  Odpověděl na všechny otázky přítomných. Mezi jinými byla položena i otázka:

Swami, můžeš prosím říci, co je pro nás – Tvé žáky a oddané  v Čechách a na Slovensku v tomto čase nejdůležitější? Co bychom měli dělat, na co se zaměřit?

„Šiřte lásku a  pomáhejte ostatním. Spolupracujte, dělejte věci společně, vzájemně si pomáhejte a podporujte se – neplýtvejte svým časem, aby jste soupeřili a bojovali navzájem mezi sebou. Nezabývejte se vzájemným srovnáváním a hodnocením. Bůh je ve vás všech, je v Mistrovi i v žákovi. Nikdo není vyšší, nebo nižší. Všichni jste součástí jediného Boha. Šiřte lásku a pomáhejte ostatním.“

(krátký zápis pořídil Jagadishen)

Sri Swami Vishwananda hovoří o lidskosti...

Každý mluví o lidskosti, ale jen velmi málo se skutečně chová jako člověk. Takže, říkáme-li o sobě, že jsme součástí této společnosti, že jsme součástí lidstva, neměli bychom se pak chovat jako zvíře. Dokonce i zvířata se chovají ve společnosti lépe než většina lidí, protože vědí kým jsou a vědí kde je vedení. Věří ve vyšší vědomí, že Bůh se o ně vždy postará.

Máme více kvalit než zvíře, ale my „ubozí“ lidé, jako bychom chtěli degradovat sami sebe. Jako bychom se chtěli stát horšími než ve skutečnosti jsme. Je čas překročit tato omezení.

Je čas opravdu nechat probudit to co máte uvnitř.

Kolik z vás, ze strachu co si  o vás lidé pomyslí, něco dělá nebo nedělá? Mnoho - a omezujete sebe. Buďte svobodní! To je to, k čemu vás váš vnitřní hlas volá. Váš vnitřní hlas vám říká buďte svobodní, učte se, a jděte dál. Opravdu, život je nejkrásnější věcí, kterou vám Bůh dal.

Nepromarněte ji!

středa 26. prosince 2012

Inspirace od Mahavatára Babajího

úterý 25. prosince 2012

Promluva Swámího Vishwanandy 24. 12. 2012: Všech sedm dveří k nebeskému obydlí Narayany a Lakshmi je otevřeno.

  
Premavatár Swámí Vishwananda poskytl nám všem na Štědrý den kolem 15. hod. krátký satsang o „Významu Vánoc“.
Hovořil o třech aspektech opravdového významu Vánoc, kterými jsou Mír, Láska a Oddanost. Řekl, že z těchto tří je zapotřebí mít pouze odevzdání Bohu, abychom je získali všechny. Oddanost vede k Lásce a Láska k Míru.
Řekl též, že jsou možná někteří lidé překvapeni, že jsme stále ještě tady po 21. prosinci, ale že tu byla ve skutečnosti významná astronomická událost, konstelace s velkým dosahem. Nebyl to totiž 21. prosinec, nýbrž „včerejšek“, 23. prosinec. Řekl, že toto je velmi speciální doba, v níž jsou všechny sedmery vstupní dveře do Vaikunthy (nebeského obydlí Narayany a Lakshmi) otevřeny – to se vyskytne jednou za milion let. Tato speciální energie tu setrvá po dobu tří dnů (23., 24. a 25. 12.2012).
Vyprávěl o tom, jak je každá osoba a každá akce řízená Bohem a že každý člověk sám o sobě JE manifestací Boží, která se posunuje od negativních vlastností k pozitivním vlastnostem (které nese každý v sobě - dokonce i světci).
Záleží na tom, čemu ve svém nitru přikládáš důležitost. Chceš-li dosáhnout realizace, zaměř se na srdce a odevzdej se vnějším okolnostem tak, aby pomohly růstu této pozitivity. Když analyzuješ své myšlenky a vnějších akce, přiblížíš se k Božství, které máš uvnitř.

Doufejme, že nahrávka Swámího proslovu bude brzy k dispozici.

(Převzato z blogu Virtual-Babaji-Vishwananda, zpráva ze Shree Peetha Nilaya od Swamini Vishwalakshmianandama)

pondělí 24. prosince 2012

Před Štědrým večerem

Dnes  máme všichni plné ruce práce s přípravami na Vánoce:
V kuchyni se připravuje menu se specialitami z různých zemí, stoly v jídelně se zdobí vánočními dekoracemi , vánoční stromek ve vstupní hale by mohl soutěžit v hotelu s 5 hvězdičkami,
kaple se třpytí a září a Maria s Josefem našli přístřeší v betlémském chlévu.
Dnes bude půlnoční mše a abišékam k poctě Ježíškova narození.
Potom budeme všichni spolu se Swamijim večeřet a šťastně slavit narození Ježíše.

Vánoční příběh.

Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si z betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani…


Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: "Co to máš v ruce?"

"Stéblo slámy," odpověděl mladík. "Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to dítě." "Stéblo slámy," ušklíbali se ostatní. "Takové smetí! Zahoď to!"

Mladý pastýř rozhodně zavrtěl hlavou. "Kdepak," namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli andělé."

Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: "Co jsi udělal s tím stéblem?" Mladík jim ho ukázal. "Pořád ho nosím u sebe." "Zahoď to, k ničemu ti není." "Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn."

"A co má být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy."

"Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak chudý?

Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje i obyčejné lidi a věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho moc nevíme."


Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se stal stejně malým jako oni…

Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: "Dej už s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!" Stéblo vztekle zmačkal a zahodil.

Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. "Vidíš, zůstalo stejné jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl.
Jistě, zničit stéblo slámy je snadné. Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím, čím je - Spasitelem, kterého nám seslal Bůh." Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval:

"Boží láska se totiž nedá zničit a zahodit.
I když se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy."(z knihy: „Vánoční příběhy pro potěchu duše“ Bruna Ferrera)

neděle 23. prosince 2012

***
Krásné a klidné vánoční svátky,
plné světla ve vašich srdcích...
***

Učme se být pokornými jako Kristus, učme se upřímně milovat jeden druhého. Učme se být v jednotě s každým. Budujme jednu rodinu.
Jak říkáme v hinduismu - Vasudeva Kutumbakam, což znamená „celý svět je jedna velká rodina".
*
Sri Swami Vishwananda

sobota 22. prosince 2012

Návštěva Lamy Ngawangy

Včera jsme měli ve Shree Peetha Nilaya návštěvu vyjímečného hosta!

Lama Ngawang z Nepálu je spřátelen už po mnoho let s Elisabetou (Švýcarsko) a Yamunashree. Během privátní cesty Swamiho Vishwanandy po Nepálu před 2 týdny se spolu seznámili.
Lama Ngawang založil před 13 lety školu (Great Compassion Boarding School), kde podporuje svou veřejně prospěšnou činností mnoho dětí z té oblasti a poskytuje jim dobré vzdělání a domov.
Swamiji a Lama se spřátelili a sdělovali si navzájem příběhy a učení různých civilizací a náboženství. Na konci své návštěvy Nepálu pozval Swami Vishwananda Lamu Ngawangu velmi srdečně na návštěvu k nám do Springenu, kdykoliv bude v Německu.

A za dva týdny je tu!
Protože tentokrát jen spontánně projíždí a nemá mnoho času, vyprávěl nám včera večer po modlitbách v templu, že ho Swamiji pozval na příští rok.
Už se moc těší že přijede, vytvoří s námi mandalu z písku a také nám bude rád vyprávět o Buddhismu.
Velice se na to těšíme!

pátek 21. prosince 2012

21.12.2012


"Je doba, kdy vaše Já uvnitř vás volá, vidíte  jak se svět mění.
 Určitě se každý ptá:"Proč se to děje?" 
Někteří lidé říkají, že v roce 2012 bude konec světa, čemuž se vždy směji, ale ne. Nic se nestane v roce 2012. Co se má stát se děje tady. 
Změna musí nastat ve vás, a závisí na teď.
 Pokud opravdu chcete, aby se probudila bezpodmínečná láska, musíte to velmi silně chtít.  
A když to uděláte, samozřejmě že Bůh zevnitř pošle také pomoc zvenčí. Nenechá vás samotné. Učiní to pro vás snadným." 

I love you.

Swami zpívá "I ℒℴνℯ YOU ♥"  během daršanu v Bělorusku...

čtvrtek 20. prosince 2012

Vánoční poselství.

“Christ was born to bring Love and hope into the world and to renew mankind.”
~
Sri Swami Vishwananda

Christ wurde geboren, um Liebe und Hoffnung in die Welt zu bringen und die Menschheit zu erneuern.

Иисус Христос родился, чтобы принести Любовь и надежду всему миру и обновить человечество.

Chrystus narodził się, aby przynieść Światu Miłość i Nadzieję i aby zbawić ludzkość.

Cristo nasceu para trazer Amor, Esperança e para renovar a Humanidade.

Cristo e' nato per portare amore e speranza nel mondo e per rinnovare l’umanita’.

Le Christ est né pour diffuser l'amour et l'espoir dans le monde et pour donner un nouveau souffle à l'humanité.

Cristo nació para traer Amor y esperanza al mundo y renovar a la humanidad. Krist se rodio da svijetu donese ljubav i nadu i da obnovi čovječanstvo.

Kristus se zrodil, aby do světa přinesl Lásku a naději, aby obnovil lidství.

Kristus syntyi tuodakseen Rakkautta ja toivoa maailmaan sekä uudistaakseen ihmiskuntaa.

------------------

Specielní vánoční pohlednici pro tento rok, se Swamiho poselstvím Kristovy lásky, přeloženým do deseti jazyků (ke shlédnutí na:
je možno objednat e-mailem na adrese: 
news@bhaktimarga.org
(5 pohlednic v ceně 5 EUR, včetně poštovného).

středa 19. prosince 2012

Inspirace od Mahavatára Babajího


úterý 18. prosince 2012

Najděte si čas každý den…

Pokud něco chcete, musíte to mít. Ale můžete se také ze své vlastní vůle od touhy odpojit…


Vidíte, lidstvo touží po mnoha věcech, ale když je mají, visí na nich. Tato závislost přináší neštěstí. Čím více jste připoutáni k věcem, které jsou omezené nebo nejsou věčné, tím více se cítíte mizerně. Ztrácíte svou vnitřní svobodu. Budete omezeni myslí. Budete omezeni vašim tělem, což omezuje vaši duši. Tak pro osvobození sebe, musí člověk odevzdat tělo, mysl a duši Bohu, neomezenému. Je pravda, že každý se nemůže vzdát světa a žít jen pro Boha, ale můžete zkoušet neustále si Boha připomínat, ať jste kdekoli. Připomínat si, že duše uvnitř vás je boží světlo. Čím více budete myslet na sebe jako na součást tohoto božího světla, této velké lásky, tím více bude tuto lásku odrážet. Ale čím více si budete myslet, že jste jen normální člověk, tím více bude jen normálním člověkem, se všemi těmi omezenými vlastnostmi a zakryjete všechny své božské kvality.


Udělejte si čas každý den, jen pět minut, být sami sebou. Zapomeňte na svět kolem, zapomeňte na všechno. Zapomeňte na manžela nebo manželku, zapomeňte na všechny vaše vztahy vně. Jen myslete na vztah se svým Já.

Víte jaký poklad najdete? Najdete zde největší poklad ze všech, poklad, který vám nikdo nemůže ukrást. A to je láska. Láska je jako velký dar. Cítíme ji našim srdcem, známe ji našim rozumem, ale uvědomit si ji, stát se jedním s touto láskou, šířit tuto lásku, bezpodmínečně - to je cílem lidstva. Čím více ji budete šířit, tím více ji budete odrážet, tím více budete objevovat sami sebe.

pondělí 17. prosince 2012

Dětský domov v Nepálu.

Začátkem prosince navštívil Swami Vishwananda jako součást soukromé cesty dětský domov v Kathmandu v Nepálu.


Při vstupu jemu a Yamunashree děti připravily radostné uvítání.


Yamunashree se již léta stará  o více než 500 dětí a mladých lidí (některé napůl a některé úplné sirotky nebo z velmi chudých rodin s mnoha dětmi). Někteří z nás si vzali nad nimi patronát, takže je pro ně zaručeno vzdělání a ubytování/ stravování 
(www.nepal-hilfe.org).

Domácí krejčovství, kde jim šijou i vlastní školní uniformy.

Swamijiho nejnovější dítě, které má v opatrovnictví. 
 
Tady po příjezdu s dárky – skoro na Sv. Mikuláše.
 
A fotka na rozloučenou.