neděle 2. prosince 2012

Swamiji, existují techniky na otevření srdce?

Ano, existují techniky jak otevřít mysl, jsou to pozitivní myšlení a zpívání božích jmen. A otevřená mysl vede k otevřenému srdci. Srdce je nástrojem jenž Bůh stvořil, jenž má svůj vlastní rozum. Má svou vlastní vůli. Můžete ho otevřít nebo zavřít. Někdy lidé říkají, že máte zavřené srdce, ale i pokud se ho pokusíte zavřít, nejde to. Je to tvrdohlavá čakra! Bude si dělat co bude chtít. I při zatvrzelosti srdce je láska uvnitř vás stále přítomna. Stačí jen otevřít srdce, stačí otevřít skutečné oči, které vám Bůh dal. Uvidíte, že to bylo a je stále k dispozici.

To je to, co ve skutečnosti jste, a to, co budete vždy, dokud se úplně nerozplynete ve světle. Tak si to uvědomte.


Jak dlouho lidé stráví na zemi? Možná sto let maximálně? No, ne každý toho dosáhne, někteří dosáhnou 80, někteří 60, ale ví, že smrt je jistá. Nikdo nemůže uniknout. Ani On, manifestoval sám sebe, ale musel to akceptovat. Rozdíl mezi Ním a člověkem je, že On přesahuje z lidského do božského. To je to, o čem mluvil. Milovat se navzájem. On vždycky říkal lidem o této vzájemné lásce. Vše, o čem kdy mluvil je jen Láska. V lásce budete mít vše. Vše co hledáte je uvnitř vás, ne venku. Vnější věci přicházejí a odcházejí. Podívejte, mluvil jsem o přátelství, lásce ve vztahu, ale smrtí je vše pryč. Ale vědomí, vaše vyšší Já, se pohybuje od jednoho života k druhému, dokud nedosáhnete Nejvyššího. Pokud si uvědomíte Nejvyšší, vlastně nebudu říkat dosáhnete Nejvyššího, protože je tím kdo jste,

zjistíte, že podstatou duše je On.

Žádné komentáře: