úterý 18. prosince 2012

Najděte si čas každý den…

Pokud něco chcete, musíte to mít. Ale můžete se také ze své vlastní vůle od touhy odpojit…


Vidíte, lidstvo touží po mnoha věcech, ale když je mají, visí na nich. Tato závislost přináší neštěstí. Čím více jste připoutáni k věcem, které jsou omezené nebo nejsou věčné, tím více se cítíte mizerně. Ztrácíte svou vnitřní svobodu. Budete omezeni myslí. Budete omezeni vašim tělem, což omezuje vaši duši. Tak pro osvobození sebe, musí člověk odevzdat tělo, mysl a duši Bohu, neomezenému. Je pravda, že každý se nemůže vzdát světa a žít jen pro Boha, ale můžete zkoušet neustále si Boha připomínat, ať jste kdekoli. Připomínat si, že duše uvnitř vás je boží světlo. Čím více budete myslet na sebe jako na součást tohoto božího světla, této velké lásky, tím více bude tuto lásku odrážet. Ale čím více si budete myslet, že jste jen normální člověk, tím více bude jen normálním člověkem, se všemi těmi omezenými vlastnostmi a zakryjete všechny své božské kvality.


Udělejte si čas každý den, jen pět minut, být sami sebou. Zapomeňte na svět kolem, zapomeňte na všechno. Zapomeňte na manžela nebo manželku, zapomeňte na všechny vaše vztahy vně. Jen myslete na vztah se svým Já.

Víte jaký poklad najdete? Najdete zde největší poklad ze všech, poklad, který vám nikdo nemůže ukrást. A to je láska. Láska je jako velký dar. Cítíme ji našim srdcem, známe ji našim rozumem, ale uvědomit si ji, stát se jedním s touto láskou, šířit tuto lásku, bezpodmínečně - to je cílem lidstva. Čím více ji budete šířit, tím více ji budete odrážet, tím více budete objevovat sami sebe.

Žádné komentáře: