neděle 30. listopadu 2014

Babajiho den.

Dnes, 30. listopadu, si připomínáme den, kdy se Mahavatar Babaji zavázal zůstat na Zemi a pomoci lidstvu probudit se do stavu osvícení...


Na počest tohoto dne  proběhnou v Centru Shree Peetha Nilaya speciální oslavy za účasti Sri Swamiho Vishwanandy.

Jak mnozí jistě víte, Mahavatar Babaji je velkým nesmrtelným jogínem z Himálaje, Guruem Sri Swamiho Vishwanandy a Param Guru linie Atma Kriya Jogy. Jméno Mahavatar znamená v překladu "velká inkarnace Božství" a Babaji "milovaný otec"

Mahavatar Kriya Babaji Ki Jai!

sobota 29. listopadu 2014

Meditujte na Gurua uvnitř sebe.

Swami říká:
"...nezáleží na tom, kde se nacházíte, zda ležíte, chodíte kolem nebo stojíte, 
zda tancujete, řídíte automobil nebo jedete na koni, 
spíte li nebo bdíte.
Ten kdo medituje neustále na Gurua a zpívá ke slávě Gurua, 
medituje o slávě Gurua, medituje na Gurua uvnitř sebe, je osvícen."

pátek 28. listopadu 2014

Když se Bohu úplně odevzdáte, Bůh se vám také zcela dá.

Pokud chcete věčné štěstí, je to možné jen, když se úplně odevzdáte Bohu. Když se vaše tělo, mysl a duše stanou jedním a jsou nabídnuty na oltář Pána, On vám šťasten vše dá. 
Dá vám Sebe... 


Král odevzdaný knězi, který pochopil, že skutečné učení je uvnitř nás, ne v knihách. 
Když se Bohu úplně odevzdáte, Bůh se vám také zcela dá. Ale pokud Mu dáte jen polovinu, nečekejte od Něj, že vám dá sto procent. Takže, volejte po Pánu ze srdce. 
Když Ho vaše srdce volá plně, když je vaše mysl zcela zaměřena na Něj, uvidíte, že i On se vám úplně odevzdá. Potom budete v blaženosti, v této Lásce, neustále. Budete neustále zamilovaní do Boha. Budete neustále zamilovaní do každého a do všeho kolem vás. 
Tuto Lásku nemůžete pochopit myslí. Předčí to všechnu lásku, kterou to slovo láska může vyjádřit. Této Božské lásky, této Božské extáze můžete dosáhnout jen, když se odevzdáte. 
Skutečné štěstí leží hluboko v srdci. 
Tak odevzdejte vaši mysl, jež je tak pyšná a tak egocentrická a nenechte ji vám lichotit tak, že si myslíte, že mnoho věcí znáte, i když ve skutečnosti nevíte nic. 
Dokud jste se nedostali do bodu realizace Boha, nemůžete se nazývat realizovanými nebo si myslet, že víte. Ale nepřestávejte se snažit a nikdy neztrácejte naději. 
Vězte, že On je vždy s vámi.

(překlad: Bhawani, Č.R.)

čtvrtek 27. listopadu 2014

Slova Sri Swamiho Vishwanandy.
Swami říká: 
Jakmile jednou potkáte svého Satgurua, ¨
stane se pro vás vším... 
Stane se matkou, otcem, rodinou...

Satguru se stane vašim vlastním tělem.
Stane se samotným dechem, smysly. 
Musíte vnímat, že Guru je opravdu ten, 
kdo je zcela uvnitř vás.

středa 26. listopadu 2014

Mere Thakur Govinda Thakurani Radhe.

Před Satsangem, na den sv. Valentýna, zpíval Swami nádherný bhajan, oslavující Božský pár Rádhu a Krišnu.
Vychutnejte si jej ze záznamu i vy...

 

úterý 25. listopadu 2014

Sv. Mikuláš a s ním spojené charitativní akce.

z Centra SPN přišla tato zpráva...


Jai Gurudev drazí oddaní,
každý rok se na víkend sv. Mikuláše (letos 5 -7. prosince) snažíme dát ze sebe ve stejném duchu, v jakém se sv. Mikuláš/Saint Nicholas obětoval pro chudé, hladové a lidi v nouzi.

Nicholas se narodil v současném Turecku kolem r. 280 n.l., a byl takovým příkladem lásky a charity, že z jeho života vzešla mikulášská legenda. Svatý Nicholas byl oddaný křesťan a byl jmenován biskupem Myry v Turecku. Během jeho života se odehrálo mnoho zázračných událostí, skrze jeho víru v Krista vzkřísil lidi z mrtvých, uklidnil moře, a dával, bez myšlenky na sebe, chudým a potřebným. Zemřel 6. prosince 343.

Každý rok prosíme, aby lidé sbírali tento víkend věci, abychom mohli zajít k místním organizacím a pomoci jim sdílet našeho ducha lásky a obdarovat je potřebnými věcmi.
V letošním roce bychom chtěli požádat o podporu při poskytnutí ručníků, dětského oblečení, hrnců, pánví, sklenic a příborů (nože, vidličky a lžíce)... jsou velmi potřeba a měly by být v dobrém stavu. 

Věci budou dány na dvě místa ve Wiesbadenu - jedno je dům pro ženy, druhé je organizace s názvem "Die Tafel" - shromažďující požadavky potřebných věcí pro lidi, které aktivně podporují, kteří jsou v obtížné životní situaci. 
Rádi bychom také dali darem teplé oblečení pro dospělé do azylového centra nedaleko Frankfurtu nad Mohanem.

Chtěli bychom požádat ty, kteří přijedou na daršan 29. listopadu nebo Babajiho den 30. listopadu, prosím přineste tyto věci s sebou, takže je můžeme posbírat před víkendem kdy je budeme předávat.

Mnohokrát děkujeme za vaši velmi cennou podporu a ducha dávání.
Swami Vishwaanashuyananda

Jen pokud budeme dělat druhým radost a zapomeneme na sebe, 
můžeme být skutečně šťastní."
Sri Swami Vishwananda

---
Pokud nejedete v této době do Springenu, nechť vám je příklad sv. Mikuláše inspirací  pro šíření světla a lásky, a pro pomoc potřebným ve vaší blízkosti!

pondělí 24. listopadu 2014

sobota 22. listopadu 2014

Bhakti Marga Czech z.s. konečně na světě.


Vážení přátelé,
ačkoli nám to nějakou dobu trvalo, Bhakti Marga Czech je konečně na světě. Důvodem toho, že k založení došlo až v letošním roce je, že od ledna máme po dlouhých desetiletích novou zákonnou úpravu v ČR, na kterou jsme raději počkali, než bychom zakládali, a pak zase pracně měnili.
Jak jistě mnozí víte, Bhakti Marga je Swamiho organizací, která zastřešuje veškeré jeho aktivity. Vzhledem k tomu, že v Čechách počet Swamiho příznivců rapidně stoupá, společně s vedením německého centra Shree Peetha Nilaya jsme rozhodli o založení lokální organizace, a to pod jménem Bhakti Marga Czech z.s..


Abychom vás všechny přesněji informovali - účelem Bhakti Margy Czech z.s. jsou tyto aktivity:


- propagace Bhakti (nesobecké lásky k Bohu) dle učení Bhakti Margy a duchovního učitele Sri Swamiho Vishwanandy
- podpora individuálního a duchovního rozvoje prostřednictvím jógy a meditace
- podpora kulturního a duchovního porozumění mezi západem a východem, především mezi hinduizmem a křesťanstvím
- stavba, nákup a nebo pronájem a provozování duchovních center, určených k duchovním obřadům, meditacím, zpěvu a podobným aktivitám
- výroba, nákup, marketing a prodej CD, DVD, knih a náboženských materiálů, určených k šíření odkazu Sri Swamiho Vishwanandy a Bhakti Margy
- organizace daršanů Sri Swamiho Vishwanandy, festivalů, výstav, kurzů a workshopů na poli Bhakti spirituality, především Atma Kriya Jógy, OM Healingů, Puji (hinuduistických obřadů), meditací atd.

Zakládajícími členy Bhakti Margy jsou: Igor Ličko, Eva Ličková, Ivana Farkašová, Klára Matějková Lepíková a Ivana Petrofová.


Pozice, které jsou již obsazené:

Jagadishen, Igor Ličko - Bhakti Marga zemský koordinátor, předseda výkonného výboru, Atma Kriya Joga koordinátor, editor (zodpovědný za finální korektury tiskovin)
Rohini, Ivana Farkašová - Bhakti Marga zástupce zemského koordinátora, blogger, 
Manjuri, Petra Janásková - zemský koordinátor OM Healingu, koordinátor „Mantra Projektu“
Meenakshi, Klára Matějková Lepíková – zemský koordinátor hudby
Kalkati, Ivana Petrofová – zemský koordinátor Pujy (hinduistických obřadů)
Natarani, Sofie Hanáková - zemský koordinátor Simply Meditation
Swarupini, Ivana Tošnarová -  BM art koordinátor 
Nishali, Kateřina Pařízková - šéf překladatel (+ tým Bhawani, Candra, Yadhava)
Shivani, Eva Ličková - obchod, knihy

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo nápady související s výše uvedenými oblastmi, obracejte se prosím vždy přímo na příslušnou odpovědnou osobu.

Máme také založený účet u Komerční banky, č.účtu: 107-8487400247/0100
kam všichni, kteří máte zájem, můžete přispívat na šíření Swamiho mise v Čechách.

Jak jsme informovali na daršanu, máme ještě dost pozic, které potřebujeme obsadit a hledáme vhodné kandidáty. Vyzýváme všechny, kteří se chtějí na Swamiho misi v Čechách aktivně podílet, ať se přihlásí na adrese: czech@bhaktimarga.org

Vzhledem k tomu, že na práci pro Swamiho se podílím již 5 rokem, mohu se podělit, že neexistuje aktivita, která by měla v životě větší smysl, než jakýmkoli, i malým způsobem, podpořit svou prací misi osvíceného mistra. Příběhů a zážitků je už za těch pár let spousty a kdykoli se o ně rád podělím.Tím, že Bhakti Marga Czech z.s. je na světě, doufám a věřím, že našich aktivit bude čím dál vice a také budou efektivnější a profesionálnější, tak abychom ke Swamimu dovedli co nejvíce hledajících.

Jagadishen

pátek 21. listopadu 2014

Dynamický daršan také ve Shree Peetha Nilaya.


Po dlouhé době se (ve středu tohoto týdne) uskutečnil daršan Sri Swamiho Vishwanandy opět "doma", v Centru Shree Peetha Nilaya. 
Přestože byl normální pracovní den, byla daršanová hala zaplněna.

Po několika bhajanech začal Swamiji dávat požehnání, nejprve starým způsobem, ale brzy začal svůj nový způsob ,"dynamický daršan".


Dělali jsme to poprvé /píše Drishti/ a museli se tak učit novému systému při organizování.

Vše dopadlo dobře a na konci došlo ještě na 2 narozeninové oslavence, kteří dostali od Gurujiho specielní požehnání.

čtvrtek 20. listopadu 2014

Swami hovoří o touze.


Ponechte si vaši jedinou touhu, 
 být zaměřen na Boha, 
protože jedinou touhou lidstva, jedinou touhou ducha, je Bůh. 

Všechny ostatní touhy mají své limity. 

Když budete po něčem toužit a chcete to dostat, 
v okamžiku, kdy dostanete tu věc, 
kterou jste žádali, 
všechny vaše pocity jsou pryč. 
Začne rozladění z ní, protože to není konečné. 
Jediná touha, která vás zcela naplní je Bůh, 
protože On je neomezený ve všem. 
Kromě toho, v této touze po Bohu, 
nikdy nebudete mít otázek, 
zatímco s jinými touhami budete mít otázky stále.

středa 19. listopadu 2014

Květiny pro Swamiho a Centrum SPN.


Zde je doporučení od Mataji Prajny, která zodpovídá za všechny hrnkové a vnější květiny v Ašrámu...

Jai Gurudev drazí přátelé a duchovní rodino, 
doteď mnozí z vás přinášeli pro Swamiho a Shree Peetha Nilaya nádherné hrnkové květiny, nádherné orchideje a mnohé další květiny. Dozajista chrám i Centrum obohatily.
Nápad přinášet hrnkové květiny namísto řezaných je velmi důmyslný, protože vydrží déle než řezané a kvetou vícekrát. Za to vám všem velmi srdečně děkujeme. Přesto vás od teď prosíme:

Nenoste již více hrnkové květiny,
protože jsme dosáhli naší maximální kapacity. 


Máme více než 40 orchidejí a je zde také více než dost trvalek. Zabere mnoho času se o ně postarat a tento čas nás odvádí od naší každodenní sévy pro Swamijiho misi.

Z tohoto důvodu doporučujeme následující:
Prosíme, pro čas pobytu nenoste žádné orchideje nebo jiné květiny. Nebudeme je přijímat. Jinak řezané květiny jsou stále vítány.

Děkujeme velice za pochopení a spolupráci
Prajna
jménem Centra SPN

úterý 18. listopadu 2014

Na vaší duchovní cestě je spousta věcí, které budete muset odložit, než dosáhnete úplné jednoty s Božstvím...

...to neznamená, že Bůh je od vás daleko. Je tady po celou dobu a čeká, pravíc vám: 

"probuď se a staň se vědomým, realizovaným" ,
protože jste se s touto realizací narodili! Je to jen ta veškerá špína z mysli, která omezuje Já. 


Překročte to, odříkávejte, chantujte jméno Boha, a buďte v lásce k Bohu, protože On je jediný, který může opravdu bezpodmínečně milovat, 
On je jediný, kdo vám opravdu dává, aniž by očekával něco na oplátku. 
Snažte se dosáhnout této Lásky a stát se touto Láskou. Zkuste si uvědomit, kolik lásky máte v sobě a pak ji šířit. 

Láska nemůže být zadržována. 

Tím se stanete nástrojem Božství a Ono se bude skrze vás odrážet, působit skrze vás. Pak si uvědomíte, co je vaším úkolem.

pondělí 17. listopadu 2014

neděle 16. listopadu 2014

Dopis a poděkování.

Drazí příznivci a oddaní Sri Swamiho Vishwanandy, 
děkujeme vám za krásnou atmosféru, kterou jste pomohli vytvořit svou přítomností na daršanu v neděli 9. 11. 2014. 
I přes velký počet lidí, a to, že se na místě Swami rozhodl změnit systém daršanu, věříme, že jste si Jeho přítomnosti mohli naplno užít a zažít tak, mnozí poprvé, setkání s čistou láskou, s Božstvím. 


Možná vám na místě chyběly nějaké informace, či jste se nestačili zeptat... 

nabízíme vám tedy možnost dozvědět se více o Sri Swamim Vishwanandovi a jeho misi, o Atma Kriya Joze, kterou přináší našemu západnímu světu, o Bhakti Marze - společnosti která ho zastupuje, OM Healingu, a o všem co by Vás kolem Gurujiho zajímalo. 

Učitelé Atma Kriya Jogy, zástupci Bhakti Margy Czech z.s., či koordinátoři OM Healingu, se vám budou věnovat a snažit se podat více informací na těchto místech v těchto časech: 

Praha, Karlovka, středa 19. 11. 2014, 18-22h 
(kontakt Rohini, 723442929) 
Střemy (Mělnicko), středa 19. 11. 2014 
(kontakt Swarupini, 723587143) 
Hradec Králové, Medium, 24. 11. 2014, 18-20h 
(kontakt Kalkati, 724008759
Hranice na Moravě, pátek 28. 11. 2014, od 16h 
(kontakt Manjuri, 732302503)
Brno, středa 3. 12. 2014, 17.30-19.00h, v době OM Healingu 
(kontakt Jirka Vorlíček, pajdavorl@email.cz)
Karlovy Vary, pondělí 17.11. 2014, 17- 19h, v době OM Healingu nebo Nová Role, čtvrtek 20.11.2014, 16.30 - 18.30h (kontakt Nivedita, 723948328)

Jak jsme již informovali v průběhu daršanu, i v Čechách vznikla nedávno organizace Bhakti Marga ČR, která zastřešuje veškeré aktivity Sri Swamiho Vishwanandy na území České Republiky. 

Tímto se otevírá možnost pro ty z vás, kteří byste měli zájem se na Swamiho misi podílet přímo, abyste se teď přihlásili.

Hledáme ideálně ty, kteří cítí Swamiho jako svého Mistra, a zapojili by se v těchto oblastech: 
- grafik / indesign atd./ 
- překladatel, tlumočník anglický jazyk 
- počítačový odborník /zejména uživatelsky + běžná nastavení/
- účetní
- hudebníky do bhajanových skupin, zejména hrající na mridanga
- k tomu všechny organizačně schopné a nadšené pro další oblasti, které s růstem  Swamiho aktivit pořád narůstají.
Za nás, co se doposud tomuto věnujeme, se můžeme podělit, že není nic lepšího pro duchovní rozvoj, než se přímo podílet na misi osvíceného mistra, jakkoli malou činností.

Všichni, kdo byste se chtěli aktivně podílet na fungování Bhakti Margy ČR v Čechách, napište prosím email na adresu:

czech@bhaktimarga.org

Uveďte prosím své jméno, telefonní kontakt a oblast, v které byste chtěli přispět. V průběhu krátké doby vás budeme kontaktovat.

Děkujeme také všem za příspěvky na zorganizování daršanu, protože bez vás by se tyto aktivity nemohly nadále rozvíjet. 

Vzhledem k tomu, že v Polsku tento týden Swami dal daršan „solo“ pouze pro své oddané, prosím všechny, kteří považují Swamiho za svého Mistra, aby nám toto také napsali na email: czech@bhaktimarga.org

Těšíme se na shledání s vámi,
tým Bhakti Marga Czech z.s.

sobota 15. listopadu 2014

Dynamický daršan i do budoucna?


Drishti píše:
Protože počty lidí v obrovské hale v Praze rostly a daršan probíhal obvyklým způsobem, Swami Vishwananda, sedící v přední části haly, najednou vstal a řekl: pojďte, uděláme daršan jinak".

Stojící dvojstup byl rozdělen a  lidé otočeni tvářemi k sobě, pak Guruji začal dávat daršan chodíc od člověka k člověku v řadě. S ním šel doprovod se všemi potřebnými věcmi, chandanem, vibhuti, sladkostmi, okvětními plátky  a ručníkem.


Nejen, že Guruji byl schopen dát daršanové požehnání rychleji a pohodlněji, ale i daršan se zdál být odišný. Guruji sám to okomentoval, jak krásně daršan vnímal.

Každý vyprávěl, jak moc si užil nový daršanový styl, zejména to, že Swamiji byl v různých částech haly a byl blíže k lidem.
Na následujícím daršanu v Bratislavě, udělal Swamiji dynamický daršan" znovu a důrazně naznačil, že by to mohl dělat pravidelně, a to zejména v případech, kdy je velké množství lidí.

Později jsme se dozvěděli, že Guruji se modlil ke Krišnovi, kvůli jinému způsobu, jak dávat daršan, aby se zmenšil tlak na jeho záda, pak se ten nápad už jen zableskl přede mnou", řekl Guruji později.


(foto z daršanu v Bratislavě, 11.11.2014)

čtvrtek 13. listopadu 2014

Vyjímečný daršan v Praze!

Daršan v Praze, v neděli 9. listopadu, byl v mnohém překvapivý a vyjímečný...


Do sportovní haly hotelu Chodov, která již přítomnost Sri Swamiho Vishwanandy zažila, se tentokrát sešel neobvykle velký počet těch, kteří na vlastní oči chtěli uvidět, zažít a vychutnat si Jeho přítomnost v České Republice. Očekávala se velká účast (zaregistrováno bylo asi 1600 lidí, z toho kolem 1000 poprvé) ale nakonec  padla dokonce magická hranice 2000 lidí na daršanu !!!


Zřejmě jen samotný Guruji tušil, že to není poslední překvapení toho odpoledne...


Po obvyklém začátku, několika bhajanech a úvodní řeči, si lidé začali chodit k Němu pro daršan. 

Asi po hodině Swami daršan zastavil a oznámil, že nyní sestoupí z křesla a bude dávat daršan novým způsobem... chodit mezi lidmi...!!!

Všichni jsme zůstali několik vteřin doslova stát s otevřenými ústy :-). 
A skutečně tak učinil, středem sálu se vytvořily dvě řady, Swami postupoval od jednoho ke druhému, na konec sálu a zpět... následován několika pomocníky, kteří mu podávali potřebné věci. 


Systém pak ještě střídal... chvílemi seděl opět v křesle a chvílemi nechal vytvořit pro změnu jednu řadu čekajících. Toto vše kladlo veliký nárok na organizátory, ale všichni lidé byli šťastni, že mohou vidět Swamiho velmi zblízka, dokonce několikrát, tak jak procházel řadou znovu a znovu, a daršan tím dostal také nový dynamický rozměr. Doprovázen skvělou hudbou mnoha hudebníků z různých zemí a prokládán proslovy a zážitky oddaných, byl daršan byl velmi pěkný, pochvalné ohlasy zněly i následně.

Děkujeme Gurujimu, že nás navštívil, a že díky Jeho milosti vše proběhlo bez větších obtíží...
a také ze srdce všem těm, kteří pomohli, byť jen nějakou drobností, vytvořit tento vskutku historický okamžik!


středa 12. listopadu 2014

Mataji, sestra Mahavatara Babajiho.


Mataji:

Ponořte se do učení Guruů, 
kteří se dotýkají vašeho srdce. 

V důsledku silného vlivu Kali Yugy, 
budou lidé probírat mezi sebou  
jaký Guru je, že je takový  a takový. 

Říkají slova neúcty, dokonce o tom, 
koho skutečně milují. 

Přistihněte se, když se zapojíte 
do něčeho takového, 
a zastavte to! 

Skloňte se k nohám svého Gurua 
a požádejte o odpuštění a odevzdejte se znovu. 
Učiňte slavnostní slib úcty, lásky 
a oddanosti Jemu, teď a navždy. 

Mataji 
Sestra Mahavatara Babajiho
Esence Božské Matky

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

úterý 11. listopadu 2014

Slova Sri Swamiho Vishwanandy.


Jak se osvobodit?

Swami říká:
Vše je možné pouze pokud se soustředíte, zaměříte, a neběháte kolem. Cokoliv člověk dělá, pokud je to s postojem nestrannosti, postojem odevzdání se - kdekoli jste, Pán není od vás daleko, sídlí ve vašem srdci.
Takže když budete plnit své povinnosti, s plnou láskou - milujete co vám Bůh dal - stanete se svobodnými.  Pak se Bhagavan sám zjeví, ať jste kdekoliv.

pondělí 10. listopadu 2014

neděle 9. listopadu 2014

Sri Swami Vishwananda a kvalita oddaného.Swami říká:

Oddaného, kteří šíří lásku, šíří slova Pána, 
Pán shledává kočárem, 

světelným kočárem, nesoucím Jeho lásku.

Na toho, kdo je takovýmto příkladem, všichni hledí 
a zkoušejí ho kopírovat. 

Bhakta tyto vlastnosti odevzdání se Pánovi má,  
a přináší toto poznání všem, 
je shledáván Pánovi nejdražším, 
protože to je Pán sám, kdo v bhaktovi jedná. 

Bhakta, který si je neustále hluboce vědom Pána, 
s plnou oddaností, 
je mu dražší než kdokoli jiný. 

Taková je charita, služba, uctívání, japa, 
meditace bhakty. 

Každý dech, každý okamžik, 
každá vteřina, 
je neustálou připomínkou 
sladkosti tohoto nektaru Pána, 
připomínáním si Pána za všech okolností.

sobota 8. listopadu 2014

Jestli máš pocit, že jsi malovala konkrétního anděla, tak mu jméno můžeš dát...

Z blogu Bhakti Marga Art...


Umaji vypráví:
Moje poslední dva pobyty v Praze jsem pečlivě plánovala... Chtěla jsem totiž využít čas k tomu, abych u jedné malířky ikon, která má již dlouholeté zkušenosti s klasickou byzantskou technikou, vstoupila do učení. 


Člověk se stále učí, a právě tuto techniku, jejíž tajemství jsem si již tolik přála odhalit, se člověk může naučit pouze na určitých místech, např. v řeckých klášterech, ale k tomu se mi dosud nenaskytla příležitost... 

Byl to velmi krásný zážitek v tichu a soustředění následovat tuto techniku a krok za krokem nechat vyvstat na pečlivě připraveném dřevěném prkénku anděla, který se na mne teď dívá klidnýma očima a jehož skvící hlava je zlatě orámovaná svatozáří. Tuto plochu správně pozlatit a postup psaní inkarnátu (tělové barvy) technikou vaječné tempery podle tradičních pokynů prakticky projít, bylo už vždy mým přáním, které jsem jsem si takto splnila. 
Je to vždycky napínavé vzdělávat se dál a obohatit tím vlastní schopnosti. A je to také dar, když člověk může v dnešní době získat staré, dobře uchované a předávané znalosti. 


Děkuji paní Eleonoře Vlkové za její ochotu sdílet se mnou své znalosti a zkušenosti. 
Když jsem se jí ptala, jestli ten anděl má nějaké jméno, odpověděla: 

Tento anděl je jen anděl, takže nemá jméno, ale jestli máš pocit, že jsi malovala konkrétního anděla, tak mu jméno můžeš dát.

čtvrtek 6. listopadu 2014

Milá návštěva v Čechách.

Swami Vishwaanashuyananda je Swamim, jmenovaným Sri Swamim Vishwanandou, pro Českou republiku, a tak k nám přijíždí občas na „pracovní cesty" a také zúčastnit se některé z velkých událostí, jako je například Maha OM Healing.
Koncem října k nám zavítal opět, cestou z Bratislavy, tentokrát bohužel jen na velmi krátkou dobu, a tak byly i akce s ním plánovány narychlo.

Yagna, která se uskutečnila v příjemném prostředí Hostivické sokolovny, poblíž Prahy, byla dlouze zvažována, vzhledem k několikadenním dešťům, které v Čechách tou dobou panovaly, ale v den příjezdu Swamiho se zvedla i ranní mlha a kolem oběda dokonce vysvitlo nádherně Slunce... možná ho měl Swami zabalené ve svém kufru a vyndal ho se svým oranžovým oblekem... ☼ ?


Na zahřátí proběhl uvnitř nejprve OM Healing, a pak už se všichni přesunuli do zahrady, pod mohutné stromy, jako vymalované krásnými podzimními barvami, aby si užili očistných energií yagny  a přítomnosti Lakšmí Narayany, ke kterým byla yagna vedena. 
Nevlídné počasí mnohé možná odradilo, tak účast nebyla příliš velká, ale Ti kteří vydrželi, si to dozajista užili,  a také si poté společně zazpívali bhajany a měli možnost Swamimu pokládat otázky.
V pondělí v podvečer, uprostřed shonu způsobeného začátkem pracovního týdne, zasedl Swami Anashuya do křesla v čajovně U Mamadua, na pražské Letné, a obdařil nás nádherným večerem, plným zážitků se Swamim Vishwanandou, příběhů z jeho dětství a od jeho oddaných, posbíraných v poslední době. Příběhů, jejichž zveřejnění se teprve chystá.... a tak jsme místy úžasem otevírali ústa, místy se upřimně smáli, chvilkami i tekly slzy, způsobené silným prožitkem lásky, kterou Swami zprostředkoval.
Bylo to opravdu vyjímečné... pocit blízké rodiny rodiny způsobil, že se takřka nikomu nechtělo odejít a vyprávění ukončit.


I Swami by zůstal rád déle, ale povinnosti ho volaly zpět do Centra SPN.

Tak zase příště...
a děkujeme.

středa 5. listopadu 2014

Informace k daršanu v Bratislavě.

Jai Gurudev,
také na daršanu v Bratislavě, 11. 11.2014, se bude zpívat... nejen bhajany, i slovenské lidové písně. Kolegové ze Slovenska nás informovali, které to budou.


Tu je zoznam hlavných slovenských piesní, ktoré si spoločne zaspievame:

Na kráľovej holi
To ta Heľpa
V Dolinách
Tri Slová
Horehronie
Zbohom buď lipová lyžka
Láska bože láska
Červená řeka

úterý 4. listopadu 2014

Přijíždí Sri Swami Vishwananda.

Nové číslo časopisu Ve Hvězdách & Lidový léčitel, který je mediálním partnerem daršanu Sri Swamiho Vishwanandy v Praze, přináší kromě pozvánky na daršan, také článek, který stojí za to si přečíst...

(pro zvětšení textu klikněte na obrázky...)