úterý 25. listopadu 2014

Sv. Mikuláš a s ním spojené charitativní akce.

z Centra SPN přišla tato zpráva...


Jai Gurudev drazí oddaní,
každý rok se na víkend sv. Mikuláše (letos 5 -7. prosince) snažíme dát ze sebe ve stejném duchu, v jakém se sv. Mikuláš/Saint Nicholas obětoval pro chudé, hladové a lidi v nouzi.

Nicholas se narodil v současném Turecku kolem r. 280 n.l., a byl takovým příkladem lásky a charity, že z jeho života vzešla mikulášská legenda. Svatý Nicholas byl oddaný křesťan a byl jmenován biskupem Myry v Turecku. Během jeho života se odehrálo mnoho zázračných událostí, skrze jeho víru v Krista vzkřísil lidi z mrtvých, uklidnil moře, a dával, bez myšlenky na sebe, chudým a potřebným. Zemřel 6. prosince 343.

Každý rok prosíme, aby lidé sbírali tento víkend věci, abychom mohli zajít k místním organizacím a pomoci jim sdílet našeho ducha lásky a obdarovat je potřebnými věcmi.
V letošním roce bychom chtěli požádat o podporu při poskytnutí ručníků, dětského oblečení, hrnců, pánví, sklenic a příborů (nože, vidličky a lžíce)... jsou velmi potřeba a měly by být v dobrém stavu. 

Věci budou dány na dvě místa ve Wiesbadenu - jedno je dům pro ženy, druhé je organizace s názvem "Die Tafel" - shromažďující požadavky potřebných věcí pro lidi, které aktivně podporují, kteří jsou v obtížné životní situaci. 
Rádi bychom také dali darem teplé oblečení pro dospělé do azylového centra nedaleko Frankfurtu nad Mohanem.

Chtěli bychom požádat ty, kteří přijedou na daršan 29. listopadu nebo Babajiho den 30. listopadu, prosím přineste tyto věci s sebou, takže je můžeme posbírat před víkendem kdy je budeme předávat.

Mnohokrát děkujeme za vaši velmi cennou podporu a ducha dávání.
Swami Vishwaanashuyananda

Jen pokud budeme dělat druhým radost a zapomeneme na sebe, 
můžeme být skutečně šťastní."
Sri Swami Vishwananda

---
Pokud nejedete v této době do Springenu, nechť vám je příklad sv. Mikuláše inspirací  pro šíření světla a lásky, a pro pomoc potřebným ve vaší blízkosti!

Žádné komentáře: