středa 30. března 2016

Pozvánka na setkání se Svámím Vishwabaladharanandou na Slovensku.

Drahí priatelia,
máme veľkú radosť, že dlho očakávaná návšteva Svámího Vishwabaladharanandu na Slovensku sa čoskoro stane skutočnosťou. Sme veľmi vďační, že Svámí prijal naše pozvanie a bude naše duše sprevádzať krásnym popoludním. 
Svámí Vishwabaladharanda bol iniciovaný Gurudžím pre Českú republiku a Slovensko. Bude to prvá príležitosť stretnúť ho osobne na Slovensku po jeho iniciácii.

Pozývame vás na túto výnimočnú akciu. Viac informácií nájdete v prílohe pozvánke.

Registrácia je nutná, prosím, kliknite na link:
https://docs.google.com/forms/d/1SoigIMUP3MD_X9x2oaHgcgGiSccefK4ApUYHbU89ycM/viewform?c=0&w=1
Ak sa vám link neotvára, prosím, skopírujte link do vášho prehliadača.

Ubytovanie v okolí:
Hotel Družba (mestská časť Karlova ves)

http://www.hoteldruzba.sk/domov/
autobus č. 29 do Devína


Hotel W (Devínska nová ves)
http://www.whotel.sk/restauracia/
autobus č. 28 do Devína


(pro zvětšení pozvánky na ní prosím klikněte)

Neváhajte, prosím, zdieľať pozvánku s vaším okolím.
Tešíme sa na vás a na spoločný deň so Svámím!

úterý 29. března 2016

Velikonoce 2016.Podívejte se na více fotografií z letošních Velikonoc na tomto odkazu: 

pondělí 28. března 2016

neděle 27. března 2016

Velikonoce.


Krásné Velikonoce vám všem.

Kristus vstal z mrtvých
Χριστός Ανέστη

To, co je popisováno jako historické události Ježíšova života, je vlastně popisem vnitřní cesty člověka k Bohu. Ježíšův osud o Velikonocích, jeho smrt a jeho znovuzrození, symbolizuje dva hlavní mystické stavy, dvě hlavní události vnitřního duchovního života - umírá v nás ego, naše nepravé já - a rodí se v nás Duch Boží, Kristus v nás neboli vědomí Já jsem. (Jiří Vacek)

čtvrtek 24. března 2016

Velikonoce ve Shree Peetha Nilaya.

Jako každoročně se ve Shree Peetha Nilaya bude i letos konat oslava Velikonoc také v duchu ortodoxní tradice. 


Pro připomenutí uvádíme, co se v jednotlivé dny odehrává

Zelený čtvrtek je dnem před ukřižováním Ježíše Krista. Na Zelený čtvrtek si připomínáme čtyři důležité události v životě Ježíše Krista, z nichž první je "instituce eucharistie." Bylo to v tento den, že si Ježíš vzal obojí, chléb i víno, a vysvětloval svým učedníkům svaté přijímání. Druhá událost je "omývání nohou". Tímto aktem Ježíš demonstroval svou pokoru a své poslání, ukazujíc, že On přišel jako služebník lidstva. Třetí událost je známa jako "modlitba v zahradě." S vědomím, že ukřižování je blízko, se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě a znovu potvrdil své plné odevzdání se Bohu Otci. Čtvrtá událost je "zrada" Ježíše  Jidášem Iškariotským. Jidáš zradil Ježíše polibkem a druhý den byl Ježíš ukřižován. Na Zelený čtvrtek si připomínáme tyto události prostřednictvím biblických čtení, ortodoxních obřadů a účastí na tradici omývání nohou.


Velký pátek. Jedná se o velmi obřadný den, kdy Kristus zažil utrpení a ukřižování na kříži. V tento den slavíme tři hlavní bohoslužby: královské hodiny, nešpory /večerní modlitby/a sejmutí Krista z kříže a balení Kristova těla s uctíváním epitaphiosu /ikony/ s vnějším průvodem.
Zaměření tohoto dne je na utrpení, smrt a pohřeb našeho Pána Ježíše Krista.Na Velkou sobotu, v den mezi Ježíšovou smrti a zmrtvýchvstáním, v den bdělého očekávání, je kladen důraz na Kristův hrob. 
Na velkou sobotu se odehrávají následující události - služba Kristu sestupujícímu do Hádu, modlitba za mrtvé a lamentace během dne. Později večer slavíme o půlnoci vzkříšení. Rozsvěcují se paškály /velikonoční svíce/, nasvěcují se všechny svíce a koná se průvod s ikonou vzkříšení a biblí.


Paša (Svatá neděle), připomíná vzkříšení našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a je nejstarším, nejctihodnějším svátkem církve, velkým křesťanským svátkem, samé centrum a srdce liturgického roku, den, ve kterém Pán vstal z mrtvých.
V tento den provádíme liturgii sv. Basila, evangelium vzkříšení v několika jazycích, homilie sv. Johna Chrysostomose a rozdělování posvěceného chleba všem přítomným.

Více informací a časový rozvrh pro jednotlivé dny naleznete na:
http://www.bhaktimarga.org/events
Na všechny události je nutné se registrovat:

úterý 22. března 2016

Duchovní prázdniny ve Shree Peetha Nilaya.Hrdambuje karnika madhya samsthe
simhā sane samsthita divyamurtim
Dhyā yed gurum candra kalā prakā sam
cit pustakā bhī stavaram dadhā nam

Meditujte o Božské podobě Gurua, 
který sedí na trůně ve středu srdce lotosu, 
který svítí jako Měsíc, 
který propůjčuje požadované dobrodiní 
a vyzývá otevřít knihu vědomí.
-
Šrí Svámí Vishwananda
 (Šrí Guru Gíta)

V polovině ledna se ve Shree Peetha Nilaya konal pětidenní retreat pro rezidenty, který by se dal nazvat "duchovními prázdninami". Dnes se s vámi chtějí podělit o tuto malou zkušenost:
Byl to mix "Atma Kriya Yoga Retreatu" a "Silent Retreatu". Ukázalo nám to všechny krásy každodenního praktikování, význam osobního sádhany, a jak je důležité být  sám disciplinovaný v našem každodenním životě, se zaměřením na naši službu. A najít rovnováhu mezi sévou a sádhanou je důležitý bod.
Tento retreat byl naší sévou po dobu 5 dnů, neprováděli jsme naši "normální" sévu. Bylo to totální ponoření se do retreatu. Kurz byl požehnán Gurudžím a byl to opravdu dar od něho pro nás všechny.
Každý den začal súrja namaskar, ásanami z AKY a skupinovým praktikováním AKY. Prováděli jsme všechny techniky, program byl opravdu ucelený!

Pak snídaně v tichu. Snažili jsme se být v tichu při každém jídle.
Pak v 10:00 jsme šli na džapa procházku. Při džapa procházce je velmi důležité udržet velmi pomalé tempo, a pro celou skupinu, aby se pokusila jít ve stejném tempu. Nepřetržitě zpíváme mantru "Óm Namó Nárájanaja", slabiku za slabikou přizpůsobujeme naše kroky Óm-Namó-Nárája-naja. Tímto způsobem můžete cítit krásu a sílu božského jména, slyšet jednotlivý dech, cítit všechnu krásu ticha, každou minutu života...Svědectví:
"...to, co jsem cítil během džapa procházky, byly stále pouze 3 momenty. Kráčel jsem se a mohl jsem slyšet jak v některých chvílích měli všichni stejný krok (ve stejném tempu) a to byl opravdu silný pocit společenství. Mohl jsem opravdu vidět kroky zářící světlem. Protože pokaždé, když jdete nevědomě, vlastně to Matce Zemi ubližuje. A velmi často jsem přemýšlel, že bych měl chodit po rukou. To abych neurazil Matku Zemi, tím, že na Ni šlapu svýma špinavýma nohama... A to je skutečně opak toho než když jdete a děláte mantru, dáváte Jí skutečně lásku, dáváte světlo, děláte opak." 
Svámí Vishwakeshavananda
...podívejte, jak krásná je Božská Matka příroda. Během retreatu bylo počasí úžasné a přišla skutečná zima v celé své kráse.


Při jedné džapa procházce jsme navštívili naše krávy, byl to sladký okamžik.

Po džapa procházce nastává výuka. A během první lekce riši Tulsidasananda vysvětlil, jak správně meditovat. První lekcí je: "nehýbej se." Je třeba udržet klid a to nejen fyzický, ale i duševní. Respektuj prostor druhého. Cvičení ve skupině, v tichosti a bez sebemenšího hnutí, je silnější. Slogan "nehýbej se", se stal neoficiálním heslem celého retreatu! Člověk si myslí, že pochopil, co znamená "nehýbej se ", dokud doopravdy neudělá tuto meditaci! Nepohybuj se a samozřejmě si neustále připomínej, že každý dech je dech Pána!
Při výuce učitelé sdíleli informace s velkým zájmem a hovořili o AKY technikách, o mudrách, a každá lekce byla doprovázena  skupinovou meditací pod vedením rišiho Tulsidasanandy.


Po obědě jsme si přinesli naše knihy do Bhajan café, které bylo přeměněno na útulný obývací pokoj, vždy s hořícím krbem, abychom si v tichosti četli. Každý z nás si ke čtení přinesl Gurudžího knihy. Někdo četl Guru Gítu, a někteří četli knihy Jen Láska/Just Love a mnozí studovali Gurudžího komentáře k Bhagavadgítě. Byl to skvělý čas, kdy jsme se všichni sešli, abychom pili nektar z knih našeho Božského Mistra!

Svědectví:
"Byl to skvělý zážitek. Pojmula jsem retreat jako šanci být několik dní v tichosti, ale po druhém dni se moje mysl stala šílenou a hlasitou. Bylo to jako by na mne non-stop křičela. Tak jsem začala znovu někdy mluvit... ne moc, ale snažila se mlčet uvnitř spíš než venku, a jen přijmout cokoli je. Najednou se to uvnitř změnilo a moje mysl se stala klidnou a tichou, což se zdálo růst více s každým cvičením krije. Bylo to úžasné! "
Amravati

V 17:00 jsme šli na parikramu kolem ášramu. Od nového roku to bylo Gurudžího přáním, pro všechny obyvatele, provést parikramu kolem ášramu v 17 hodin každý den, v tichosti s vnitřním zpíváním manter, ale rychlým tempem.
Nemůžeme nakreslit kružnici bez středového bodu. Pán je centrem, zdrojem a podstataou našeho života. Poznávaje Jej jako ohniskový bod v našich životech, zabýváme se naší každodenní prací. Takže když chodíme kolem, přijmeme, že naše jednání a myšlenky jsou vždy soustředěny kolem Boha.
V 17:30 jsme se sešli na OM Chanting. Skupina OM Chantingu byla pozoruhodně silná, protože zvuk rezonoval hluboko a atmosféra byla transformována. Je úžasné také vědět, že když se člověk účastní OM Chantingu, pomáhá Matce Zemi. 
Pokud jste ještě neslyšeli o OM Chantingu, neváhejte navštívit hlavní webové stránky pro více informací: www.omchanting.org
Po OM Chantingu jsme prováděli naší druhou sestavu AKY společně, abychom dokončili noc s Božským přijímáním.Poslední den retreatu nám riši Tulsidas řekl, abychom přinesli naše knihy po obědě do kavárny, že tam na nás čeká překvapující aktivita. Všichni byli v očekávání, ptali jsme se sami sebe: "Co je ta nová věc, která nás čeká?" Po obědě Tulsidas vyprávěl příběh o jednom z nejdražších oddaných Boha, který prováděl sévu a neustále přemýšlel o Bohu. A pak nám Tulsidas oznámil, že bychom to všichni mohli udělat stejně! A tak jsme společně vyčistili celý ášramu odshora až dolů.
Byl to duch jednoty! Vše bylo provedeno pro Něho a s Ním! Hlavními body během sévy bylo být v tichu, zpívat mantru, a sloužit s duchem přímo sloužícím Pánu.


"Ve slově karma jóga, první část je karma - služba - a druhá část je jóga. Jóga je jednota. Prováděním karma jógy, prostřednictvím konání služby, přinášíte jednotu, kterou máte uvnitř vás, někomu jinému... Prostřednictvím této jednoty je spousta karmické negativity, kterou jste vytvořili z minulých životů, spálena. To je důvodem, proč čím více služby děláte a čím více pomoci dáváte, tím lépe." 
Šrí Svámí Vishwananda
(Just Love 2/Jen Láska 2)

Poslední den retreatu, každý účastník sdílel jeho/její zkušenosti, které měl za posledních 5 dní. Každý z nás zažil nebo objevil něco nového. A nejen, že jsme zjistili něco pro sebe, ale všichni jsme se stali navzájem bližšími. Navíc jsme všichni vyjádřili ochotu pokračovat, dělat naše kriju společně a meditovat více než jsme dělali v minulosti. Komunita se skutečně sjednotila jako jedna rodina, a retreat se ukázal být velkým úspěchem.


Služte, děkujte,
meditujte, cvičte Atma Kriju:
Prostě milujte.
S láskou ze Shree Peetha Nilaya.

"Pokud následujete svou cestu, máte svou vlastní sádhanu. Užijte si to a milujte to! To je to, co vás přinese blíž a blíže ke svému skutečnému Já. To je to, co probudí tuto hlubokou touhu po Božství, protože jakmile jste tuto sladkost Božství ochutnali, budete chtít víc a více. Tohle je lék, který vám Božství dává, a je to sladkost Jeho léku, kterou budete stále chtít "
Šrí Svámí Vishwananda 
(výňatek z Just Love 2/Jen Láska 2).

pondělí 21. března 2016

neděle 20. března 2016

Mantra "Nitai Gaura..."

Ponořte se na chvíli do laskavých tónů mantry "Nitai Gaura...", zahrané v moderním západním stylu, tak jak ji představili muzikanti v ášramu Shree Peetha Nilaya při jedné z kírtanových sešlostí.
Příjemný zážitek.Kírtan znamená oddanost v podobě hudby. Ve vztahu mezi milujícím a milovaným existuje pouze jediná zkušenost, jediná motivace a jediná realita - Jen Láska/Just Love. Kírtanové sešlosti se zaměřují na představení milence a milovaného. Přidejte se k nim, tím jak uskutečňují duchovní pouť do srdce Lásky.

Mantra "BHAJO NITAI GAURA RADHE SHYAM JAPA HARE KRISHNA HARE RAM" (Bhadžo Nitai Gaura Rádhé Šjam Džapa Hare Kršna Hare Ráma), zpívaná zde Bhakti Sounds, pochází od velkého indického svatého, Rádharamana Čaran Dase. Byla jím složena pro probuzení lásky k Božství. 

Zde je to, co o ní řekl Šrí Svámí Vishwananda:
Mantra samotná může být rozdělena do několika částí. Především nabízíme službu (Bhadžo).
Co je služba? Nabízíme kvality Šrí Nitjánandy a Šrí Čaitanji Mahaprabhua, jmenovitě soucit a oddanost, ve formě vibrace, v zájmu světa (Nitai Gaura).
Proč je tato služba poskytována? Šíření soucitu a oddanosti povede k dosažení cíle života, lotosových nohou Šrí Rádhy Kršny (Rádhé Šjam). 
Nakonec, jak tuto službu nabídneme? Toto vše bude dosaženo skrze opakovaný zpěv Mahá mantry (Džapa Hare Kršna Hare Ráma).

pátek 18. března 2016

Z kurzu Šrímad Bhágavatam (4.část, pokračování a závěr).

Život Kršny.
(pokračování předchozího článku)
...tak, vidíte, když gópí odevzdaly své modlitby Pánu, touhu po Něm, volání po Něm, tak stejným způsobem, jak uslyšely hudbu, volání flétny v jejich srdcích, mohly slyšet vnitřní hlas Kršny. Mohly slyšet Kršnu, jak k nim hovoří uvnitř srdce. Toto rozmluvu, kterou měly s Kršnou, víte, to nebylo ve vnějším světě, to bylo uvnitř nich.
A pak Kršna řekl: „Slyšíte můj hlas, jsem neviditelný Bůh. Můžete mne slyšet. Tak proč mne chcete vidět? Co chcete dělat s tou viditelnou formou? Proč chcete, abych se vám zjevil? Můžete mne slyšet uvnitř sebe, tak buďte šťastné!“
A gópí odpověděly: „Ó milovaný, milovníku náš, oddaní, kteří jsou odevzdaní Bohu, nejsou nikdy spokojeni s láskou ve svém srdci. Touží být fyzicky přítomni se svým milovaným. Chceme pít nektar tvé podoby.“ Tak gópí touží. Mohly slyšet vnitřní hlas, víte, ale ony: „Ne, to my nechceme. Chceme tvou podobu. To je, s čím se můžeme samy ztotožnit. Nechceme neviditelného Boha. Je neviditelný. Co byste s Ním dělali? Jaké jméno Mu dáváte? Jakou podobu Mu dáváte? Mysl Ho nemůže zobrazit. Vím, že jsi všude. Že jsi přítomný ve všem. Však sladká je podoba formy.“ 
My máme podobu, máme mysl a máme tělo. Naše mysl vždy hledá něco, čeho by se mohla držet, ne? - něčeho s čím se sami můžeme ztotožnit. 
A gópí řekly: „Ty nám říkáš, že máme být rády, že tě slyšíme. Ale to nám nestačí.“ Tak si představte tu sílu. Víte, lidé někdy říkají, dobře, našel jsem Boha uvnitř sebe, jsem šťastný. Zde gópí říkají: „Ne. Jsme šťastné, to ano, ano, máme Tě uvnitř našeho srdce. Jsme spokojené, že Tě máme v srdci, ale toužíme Tě mít také ve vnějším světě (posluchačstvo hlasitě tleská).“ Tolik moc byly do něj zamilované. Jejich oči Ho chtěly zažívat. Chtěly Ho, Jeho skutečnost. A to je, proč se s Ním dohadovaly. Říkaly: „Proč jsi nám dal tedy oči, když Tě nemůžeme vidět? Na co nám jsou tedy oči?“
Ježíš říkal: „ Ti, kdož mají oči, ať vidí.“ 
A zde gópí říkají tři tisíce let předtím: „Jaký je smysl mít oči, když Tě nemůžeme vidět? Vidíme svět, vidíme štěstí a trápení. Stejným způsobem, jakým vidíme fyzickýma očima štěstí a trápení, by bylo pěkné také vidět jimi Nejvyšší blaženost.“


Když se ohlížím na kurz Šrímad Bhágavatam v krátkosti, bylo to sedm dní blízkosti Boha.
Účastníci kurzu se mohli potkat s Bohem v Jeho příbězích, protože svatá kniha sama je forma Nárájany. Kurz nás přivedl k tomu, abychom v nás samých viděli a cítili lílá hru každého avatára. Však nejsladším setkáním kurzu bylo, samozřejmě, setkání s Guruem jako s Bohem, který s námi trávil čas a sdílel s námi tyto očišťující a povznášející příběhy, které nám pomáhají, abychom povyrostli v lásce.
Nezáleží, jakou formu si vyberete, které jméno užíváte, protože když máte oddanost, máte víru a pokud je vaše jednání správné, vaše mysl je osvobozena od pýchy a dosáhnete Boha. Bhagavan říká, nepotřebujete mnoho životů, abyste Ho dosáhli. Potřebujete pouze jeden život, tento život.
Zapomeňte na všechny předchozí životy, které jste žili a které si nepamatujete. Zapomeňte na budoucí životy, které budete žít, protože to můžete uskutečnit v tomto životě. Takže si nevytvářejte žádné představy do budoucna. Protože jen my sami se brzdíme. Když říkáme: „Připomínejte si Boha“ jak jednoduché, „Staňte se bhaktou, oddevzdejte se Bohu!“ Co říkáte? „Kdy se stanu oddaným? Kdy budu odevzdaný? To je příliš těžké. Příliš vzdálené.“ Nebo ne?
Buďte v pokoře! Jen skrze pokoru se On zjevuje. Nezjeví se, víte, pokud pyšně říkáte, „mohu udělat tohle, mohu udělat tamto, mohu udělat i to!“ Co můžete vy? Nic. Pokud to neudělá On, vy sami nebudete schopni to nikdy udělat. Pouze pokud budete pokorní, On sám se vám zjeví.

A příští den to zkuste znovu. Není nic špatného říkat, že jste ničím. 
Gosvámí Tulsidas také říká: „Jsem ten největší hříšník ze všech. Nevím, proč mi Ramdží uložil tento úkol, abych napsal Ramčaritramanas.“ Tak to říká. Víte, když svatí, o kterých jste kdy slyšeli a znáte je z mnoha svých životů, říkají: „Já jsem ten největší hříšník,“ tak to vás udržuje v pokoře. 
Oni to jen neříkají, oni to tak myslí. To je, proč k nim Bůh přichází, protože oni uvádějí v pokoru sami sebe. Oni sami sebe sklánějí. Takže když oni sebe sklání, tak Bhagavan přijde a pozvedne je. Ale pokud jste již nahoře, jak vás pozvedne? Arogance vás nikam nedovede, jenom pokud jste pokorní. A jen tehdy, pokud jste pokorní, jen tehdy se On dá vám.(Překlad: Kaltikeyani, Č.R.)

čtvrtek 17. března 2016

Mahášivarátri 2016.

V tomto videu si můžete vyslechnout promluvu Mahámandaléšvára Šrí Svámího Vishwanandy z letošního Mahášivarátri a podívat se na nejvýznamnější okamžiky této vyjímečné oslavy.
Příjemný zážitek.

úterý 15. března 2016

Z Mahášivarátri 2016.


Mahášivarátri je obdobím roku, kdy se společně scházíme na počest největšího bhakty ze všech, Pána Šivy. Od zvuků bubnů damaru, až po výkřiky "Hara, Hara Mahádév, byla noc naplněna oddaností k nejvyššímu ničiteli, Šankarovi. Jak již bylo zmíněno v předchozích příspěvcích, Pán Šiva je symbolem pro zničení našeho ega a pýchy, ale není to jen tato destrukce, kterou si připomínáme. Na Mahášivarátri nabízíme naši vděčnost Pánu Šivovi pro velké požehnání a oběti, které dal a v zájmu lidstva podstoupil. Jeden takový případ byl, když Šiva zachránil dévy a asury, během stloukání "Oceánu mléka", před smrtelným jedem "halahala." Je to kvůli Šivově oběti lásky, mezi mnoha jinými důvody, že slavíme Mahášivarátri.


Ranní modlitby začaly již v brzkou hodinu, v 5 hodin, nejprve uctíváním Gurua. Guru púdža svou oddaností udávala tón pro oběti, které přicházely. Poté, co přišel Šrí Svámí Vishwananda, začala již Kalaš púdža, a netrvalo dlouho a Svámídží začal nalívat vodu na Mritjum Bagešvar lingam a jeho osobní božstvo, Giridharidžího. Současně byla prováděna jadžňa svámími Bhakti Margy. Poté, co jadžňa dospěla k závěru a Gurudží dokončil svou první část abišékamu, každý mohl nabídnout jak vodu, tak bilva listy lingamu a Giridharimu. Ráno skončilo zpěvem "lingaštakam" a modlitbami k Pánu Šivovi, ujišťujíc, že nadcházející noc bude úspěšná.

Večerní slavnosti odstartovaly silným začátkem. Šiva bhadžany byly rokovány a oddaní vstali k tanci. Se zpěvem "Bam Bam Bhole! Bam Bam Bhole!", uprostřed zpívání "svaha", během jadžňy, energie rychle narůstala.

Modlitby se jen zintenzivnily, když dorazil Šrí Svámí Vishwananda. V průběhu celé noci Swamídží obětoval Šiva lingamu a zpíval bhadžany věnované Mahádévovi. Mezi tím vším každý člověk mohl pokračovat učinit prospěšné oběti Mritjum Bagešvar lingamu.Poslední púdža byla nejvelkolepější ze všech. Jak je Pán Šiva snadno spokojen i s nejmenší obětí, lze si jen představit, jak potěšen Mahádév mohl být, bohatými tácy prasádu. Tým kuchařů skutečně odvedl pozoruhodnou práci. Prasád sám byl vytvořen jako Šiva lingamy a s designem Šivova trojzubce. A když obřad skončil, chuť doplnila prezentaci, a protože se Pán uskutečně stará jen o lásku, která je obětována, Mahádév byl pravděpodobně také potěšen službou kulinářské dovednosti.


Směrem k časným ranním hodinám byl boj se spánkem většinou vítězně překonán a přiblížilo se závěrečná obětování. Množství vibhúti, které Swamídží nabídl Pánu Šivovi bylo pozoruhodné. Kopce a kopce se hrnuly na lingam. Když byly dokončeny závěrečné modlitby, Gurudží hovořil krátce o noci oslav a vedl řízenou meditaci pro Matku Zemi. 
Zde je malá ukázka toho, co bylo řečeno:

Vite, požehnání, které jste obdrželi, vězte, jak jsem řekl, pozvednutí, které jste dnes obdrželi, v ostatní dny neobdržíte. To je důvodem, proč je tento den považován za velmi vyjímečný. Včera (na přednášce o Šivovi) jste slyšeli o Pánu Šivovi. Takže víte, kdo Bhagaván Šankar je, a víte, jak důležité je mít Jeho požehnání a mít také požehnání Má Bhagavati Džagadambe, protože otevírají dveře pro Giridhariho, aby odhalil sám sebe. Giridharidží je velmi plachý. (No, než se zjeví je plachý, poté, co se zjeví, již tak plachý není). Ale dokud nedosáhnete tohoto bodu, klepat na Jeho dveře, potřebujete požehnání Pána Šivy. To je důvodem proč vidíte, že po válce Mahábhárat Bhagaván Kršna sám řekl Pánduovcům: "Nalezněte útočiště u nohou Pána Šankary. Jděte a konejte pokání a když On přijde, když se vám zjeví, pak víte, že vše, co jste udělali, bylo odpuštěno." Tady to řekl sám Bhagaván Kršna, víte.

Takže jste obdrželi spoustu požehnání. Tento svět, Matka Země, teď potřebuje vaši modlitbu, víte. Požádám vás o pouhé dvě minuty. Vím, že jste velmi unaveni a uvažujete o tom jít spát. Dokonce i teď, když řeknu zavřít oči a myslet na Matku Zemi, budete usínat. Tak vás požádám jen o dvě minuty vašeho času. Modleme se za mír. Víte, řekli jsme dříve: "Loká Samastá Sukhino Bhavantu". Modleme se za každou z vašich zemí, každou z vašich rodin a tak dále. Ale pojďme se pomodlit za Matku Zemi všeobecně, za mír v tomto světě. Protože, pokud není mír, nemůžete se opravdu soustředit na Bhagavána, je to tak? Když je mír, pak je to snadné. Další příležitostí přijet na oslavy do SPN je například Ráma Navami, které se uskuteční 15. dubna 2016.

pondělí 14. března 2016

sobota 12. března 2016

Mahášivarátri 2016.

Podívejte se na fotografie z této vyjímečné noci:Pro více fotografií nalistujte tento odkaz: 
https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/