pondělí 7. března 2016

Mahášivarátri - dopis Svámího Vishwabaladharanandy.

Drazí duchovní přátelé, česká a slovenská rodino Bhakti Margy,
ve dnech 7. - 8.3. 2016 budeme podle hinduistické tradice slavit svátek Mahášivarátri. Pokud bych měl promluvit o Mahádévovi, tedy Pánu Šivovi, ze svého vědomí, řekl bych o Něm zřejmě následující... Šiva je velmi láskyplný, soucitný, naslouchající svým oddaným a samozřejmě také silný. Připraven vždy pomoci těm, kteří o Jeho pomoc upřímně žádají. Je to duchovní bytost plného vědomí. On je Šakti samotného Narájány, mužského aspektu. Ničitel a obnovovatel zároveň.


Mahádéva je projevený život. Jistě si uvědomujeme, že Pán Šiva je spjat také se Šiva lingamem. Šiva lingam je manifestací samotného života. Života a jeho počátku a projevení. Šiva lingam má tvar buňky. To je manifestací života.


Mnozí z nás jsme byli svědky manifestací Šiva lingamů naším milovaným Mistrem, Guruem Šrí Svámím Vishwanandou. Někteří, kteří ho potřebovali, měli tu milost ho od Gurudéva obdržet, aby ochraňoval a uzdravoval. Jaké požehnání! Zajisté jsme také někteří z nás byli svědky manifestací Šiva lingamů v přítomnosti našeho Gurudéva Šrí Svámího Vishwanandy.

Pokud bych se měl vrátit k Šivovi, je to také ten, který dosáhl všechny siddhy (duchovní síly) a používá je ku prospěchu Stvoření. Sám Pán Šiva ovšem říká: "Všeho, čeho jsem dosáhl, se stalo jen a pouze skrze milost a požehnání mého Mistra, samotného Pána Narájány." Šiva je nejvyšším bhaktou (oddaným) v celém Stvoření. Šiva je nejvyšším oddaným samotného Pána Narájány, tedy oddaným samotného Boha. Šiva je ten, který neustále medituje, kontempluje a soustředí svou pozornost upřeně na Narájánu. Je krásné číst Guru Gítu, kde se mnohé můžeme dozvědět a vycítit oddanost Šivy, kterou chová ke svému Mistrovi, Pánu samotnému. Buďme jako Pán Šiva a meditujme a držme svou pozornost na samotného Pána, na našeho Gurua Šrí Svámího Vishwanandu, jenž je samotným Narájánou. Ano, tak velmi jsme požehnáni, že můžeme být v přítomnosti Gurua, jenž je samotným Božstvím ve formě. Přichází, aby zachránil svět a aby pomohl svým oddaným.

Přeji Vám krásné vnitřní duchovní prožitky během Mahášivarátri.

S láskou a respektem k Vám všem,
Svámí Vishwabaladharananda

Žádné komentáře: