čtvrtek 10. března 2016

Dvanáct džjotirlingamů (část 3 ze 3).Trimbakešvar
Trimbakešvar džjotirlingam se nachází v okrese Našik v Indii. Lingam sám spočívá v podzemí a má tři tváře, které představují Brahmu, Višnua a Šivu. Z toho důvodu se název "Trimbakešvar" překládá jako "tři pánové" Mezi legendami o Trimbakešvaru je příběh Sage Gautamy, mudrce, který se nevyhnutelně podílel na zabití krávy. Aby mohl být očištěn od tohoto hříchu, ršiové doporučili Sage Gautamovi vykonat pokání k Pánu Šivovi. Při modlitbách k Pánu Šivovi požádal Mahádévu, aby poslal Matku Gangu do jeho poustevny, tak by jeho duše a ášram mohl být očištěn. Pán Šiva byl dojat Gautamovou upřímností a oddaností, a proto mu poslal řeku Godavari, která je často označována jako "Ganga jihu". Poté co se Pán Šiva zjevil Sage Gautamovi, manifestoval se Trimbakešvar džjotirlingam.

Mallikardžuna
Mallikardžuna džjotirlingam se nachází v regionu Andhra Pradeš v jižní Indii. Jak je sděleno v Šiva Puráně, Pán Ganéša vyhrál závod kolem světa před svým bratrem Kartikejou, tím, že obíhal Šivu a Parvati. Proto byl Ganéšovi udělen sňatek jako prvnímu. Tím, jak Kartikeja byl svou porážkou rozrušen, cestoval na horu Krauncha, kam Šiva a Parvati šli oba za ním. Po příchodu Šivy a Parvati Kartikeja horu opustil, ale Śiva a Parvati zůstali. Bylo to na tomto místě, kde Pán Šiva nakonec vzal na sebe podobu džjotirlingamu, známého jako "Mallikardžuna."


Grišnešvar
Na hoře Dévagiri žil brahmín jménem Brahmavetta Sudharm a jeho žena Sudeha. Protože manželský pár nemohl mít děti, Sudeha přesvědčila svou sestru Ghušmu, aby se také vdala za Sudharmu. Uctíváním 101 Šiva lingamů, vytvořených ze Země, a obětováním jim každý den do nedalekého jezera, Gušma brzy zplodila chlapečka. Časem však Sudeha začala na svou sestru žárlit a ze své žárlivosti zabila syna Ghušmy a jeho tělo hodila do jezera. Druhý den, když Ghušma nabízela 101 Šiva lingamům do jezera, zjevil se Pán Šiva a ukázal jí, co se s jejím synem stalo. Ghušma požádala Mahádévu, aby její sestře odpustil a navždy zůstal v blízkosti Dévagiri. Pán Šiva její žádosti vyhověl a manifestoval se jako Grišnešvar džjotirlingam. Jezero také začalo být známo jako Šivalaja.

Bhimašankar
Legenda praví, že démon jménem Bhima byl zotročen oddaným Šivy jménem Kamrupešvar. Když Kamrupešvar nechtěl uctívat Bhimu jako svého Pána, démon vzal meč a udeřil do Šiva lingamu. Pán Śiva se zjevil a začal s Bhimou bojovat. Když boj už trval dost dlouho, Pán Šiva spálil Bhimu na popel. Na žádost mudrců a bohů se Pán Šiva manifestoval jako Bhimašankar džjotirlingam.


Šiva představuje mysl. Šiva je Gjanešvara. Další formou Šivy je Dakšinamurti. Dakšinamurti je ten, kdo dává poznání. Guru je formou Dakšinamurtiho, který dává poznání. Ale co je poznání? Ne znalosti naplňující mysl. Na cestě bhakti musíte mít určité znalosti o určitých věcech, ale přesto musíte opustit, odložil stranou, i tyto znalosti. Protože poznání sebe sama, Brahma Gján, je mimo poznání mysli. 
Šrí Svámí Vishwananda

Žádné komentáře: