úterý 8. března 2016

Dvanáct džjotirlingamů (část 1 ze 3).

Indie je zemí, vyznačující se svými svatými poutními místy. Je to místo, kde žili velcí svatí, kde byly objeveny nadčasové pravdy, a kde se Pán zjevil svým oddaným. Pro Pána Šivu existuje dvanáct primárních poutních míst. Těchto dvanáct bodů činí významnými přítomnost džjotirlingamů, podoby Pána Šivy, která se sama manifestuje. V této třídílné sérii upozorníme na těchto dvanáct manifestací, abychom poskytli malý úvod k džjotirlingamům a Pánu Šivovi samotnému. 
Hara Hara Mahádév!Somnath
Somnath džjotirlingam se nachází v oblasti Gudžarat v Indii. Vypráví se, že Čandra, Bůh měsíc, byl ženatý s 27 dcerami Pradžapatiho Dakše, ale ze všech svých žen dal Čandra lásku jen Rohini. Z tohoto důvodu Pradžapati Dakš Čandru proklel  a ten úplně ztratil svou krásu a zářivost. Na radu Pána Brahmy podstoupil Čandra těžké pokání, aby potěšil Pána Šivu. Po dlouhé době Pán Šiva Čandru požehnal, že bude získávat a ztrácet svůj lesk v patnáctidenních cyklech. Z tohoto požehnání se manifestoval Somnath džjotirlingam.

Mahákalešvár
Mahákalešvár džjotirlingam je v oblasti Udžajn v Indii. Říká se, že král Čandrasena, který vládl Udžajnu, byl velkým oddaným Pána Šivy. Jednoho dne byl malý chlapec jménem Šrikar inspirován tím, že vidí královu oddanost, a zvedl kámen k uctívání jako Šiva lingam. Přes výsměch od své matky a dalších, rostla Šikarova oddanost pouze pro Pána Šivu. Mezitím se město Udžajn také stalo útokem démona Dušany a jeho blízkých soupeřů. Král Čandrasena našel útočiště u nohou Pána Šivy, a Šiva se zjevil v hrozivé podobě Mahákala, aby zničíl démona a všechny nepřátele. Díky oddanosti Šrikary, krále Čandraseny a místního kněze jménem Vridhi se Pán Šiva usídlil ve městě jako džjotirlingam na ochranu všech svých oddaných.


Omkarešvár
Existuje několik příběhů, týkající se historie Omkarešvár džjotirlingamu. Jeden z těchto příběhů vzpomíná,  že božský světec Narada zpíval  ke slávě hory Meru na hoře Vindja. Slyšíc to, hora Vindja začala žárlit a rozhodla se konat pokání k Pánu Šivovi. Mahadev byl pokáním potěšen a udělil jí požehnání být větší než hora Meru. Říká se, že uctívaný lingam hory Vindja byl rozdělen do dvou částí. Jedna část se stala Omkarešvár džjotirlingamem a druhá se stala známou jako Mamalešvár nebo Amarešvár.

Nagešvár
Jak je sděleno v Šiva Puráně, démon Daruka a jeho manželka Daruki uvěznili mnoho oddaných Pána Šivy. Vzhledem ke své pýše se snažili ukončit veškeré příznivé obřady a rituály. Mezi uvězněnými oddanými byl oddaný Šivy jménem Suprija. Radíc všem ostatním věznům, aby skandovali Óm Namah Šivája, se Suprija stal osobním terčem Daruky. Brzy se Daruka pokusil skončit Suprijův život. Když se Daruka na Supriju vrhl, aby ho zabil, přesně v tom okamžiku se zjevil Pán Šiva a zabil jak Daruku tak Daruki. Na žádost svých oddaných pak Pán Šiva umístil sebe jako džjotirligam, známý nyní jako Nagešvár.


Není nic, co by se nazývalo vaše. Vaše átma je tím, kdo jste. Ani toto tělo vám nepatří. Skládá se z pěti prvků, a čím se stane, stane se pěti prvky. To je důvodem, proč je zde Šiva pro ničení, ukazujíc vám, že vše, co zde nasbíráte, vše, co nazýváte "moje", na konci není vaše. Co je vaše je jen čisté vědomí, které se v životě pokoušíte co nejlépe dosáhnout.
Šrí Svámí Vishwananda

Žádné komentáře: