úterý 1. března 2016

Poutní cesta/Pilgrimage na Mauricius (2.část), otázky ze satsangu...
Guruji také odpověděl na otázky z publika...

Mohou ženy vykonávat abišékam k Šiva lingamu?
Pokud postupujete podle Šáster, pak ne. Ale pokud vás Guru požádá, abyste tak učinili, pak je to v pořádku.

Proč Kršna málem zabil Bhíšmu kolem vozu?
Nejzajímavější částí Mahábháraty je, když Kršna vezme kolo vozu, aby zabil Bhíšmu. Abychom pochopili otázku, musíme se vrátit tam, kde je rozhodnutí, kdo by si měl vzít Kršnovu armádu, a kdo bude mít Kršnu.
Když si Ardžuna vzal Kršnu a Durjódhana si z pýchy vzal Kršnovu armádu, Kršna slíbil, že nebude bojovat.
Před Mahábháratou Bhíšma řekl Karnovi, že Karna nemůže vstoupit na bojiště, dokud na něm Bhíšma bude stát. Teprve když padl, pak Karna mohl vstoupit.

11-tý den Mahábháraty Bhíšma poznal, kdo je Kršna: Išvara Parama Kršna Satčitánanda Vigraha. 
On nepotřeboval nikoho, aby mu řekl, kdo stojí před ním. I když Kršna byl převlečený za normální lidskou bytost, věděl, že Kršna byl samotný Šríman Nárajana.
Kršna nebyl jako všichni předchozí inkarnovaní avatáři. Byl plným ztělesněním sebe samotného.
Bhíšma řekl během války Mahábháraty, že přinutí Krišnu, aby vzal zbraň a bojoval.

Když Ardžuna diskutoval s Kršnou, požádal ho, aby nebojoval s jeho strýcem, Krišna odpověděl: „Pokud nebudeš naplňovat svou dharmy, zabiju ho."
Ardžuna řekl: „Proč bys ho zabíjel? Sám jsi řekl, že nevezmeš žádnou zbraň."
Kršna odpověděl: „Vytvořil jsem tento zákon a mohu ho zničit."
Toto je velmi důležité. Tato fráze. Pán není vázán žádným ze svých zákonů, i když stvořil zákon sám. Neexistuje žádný zákon, který váže Pána.
Kršna to ukázal Bhíšmovi, protože Bhíšma chtěl vidět Kršnu porušit jeho vlastní zákon (nevzít zbraň).
Všichni předchozí avatáři ukázali poslušnost. Například Ráma byl vyhoštěn, a souhlasil s tím. 
Kršna byl jiný. Řekl: „Vytvořil jsem tento zákon a nejsem ničím vázán."
Když Kršna zvedl kolo, co Bhíšma udělal? Bhíšma řekl: „Zabij mě! To je to, co chci!"

Celá Mahábhárata byla vytvořena Kršnou. I když si Kuruovci myslí, že to byli oni, kdo rozpoutal tento boj, byl to Kršna sám, kdo to dovolil.

Protože Barbarikova hlava se dívala na Mahábháratu, Kršna se ho zeptal: „Kdo byl zodpovědný za vítězství Pánduovců?"
Barbarik se smál na Ardžunu. Ardžuna. řekl: „Proč se na mne směješ? Děláš si ze mě legraci? Copak nevíš, kdo já jsem?"
Barbarik řekl: „Ano, ano, já vím, že se jsi Ardžuna. směju se tvé aroganci."
Ardžuna řekl: „Jak můžeš říci, že jsem arogantní? Právě jsem vyhrál velkou válku."
Barbarik řekl: „Vidím, jak tě tvá arogance oslepuje, že ani nemůžeš vidět, že jsi to nebyl ty, kdo bojuje. Vše, co jsi udělal, to byl Kršna, který to dělal skrze tebe. To, co jsem viděl zeshora byl pouze Kršna."
Barbarik řekl Ardžunovi, že: „Všechny šípy, které jsi střílel na své nepřátele předcházela Sudaršana čakra." Krišna byl tím, kdo dělal všechno.

Satsang skončil Gurudžího zpěvem bhadžanů společně s publikem, a poté árati ke Kršnovi. Guruji strávil více než hodinu rozhovory s lidmi, kteří přišli, jeden po druhém. Všem byl rozdán tradiční mauricijský prasád.

Poté, oddaní z Mauriciu a někteří nově příchozí poutníci, usedli společně na rodinnou večeři. Gurudží zpíval bhadžany a užil si s oddanými mnoho smíchu.
Pozdě v noci - nebo spíše brzy ráno - jsme šli na malou přehlídku ohňostrojů.


Přechod noci, z duchovních lekce do rodinné sešlosti, byl krásný, a to takovým jednoduchým způsobem. Byli jsme schopni vstřebávat znalosti a moudrost z příběhů Kršny a z mysticky sladkých praktik bhakti jógy, od našeho mistra.

Byli jsme pak schopni zažít trochu lásky mezi Bohem a jeho milovaným stvořením: trávit čas těšíc se ze společnost jeden druhého, zaměřujíc se na sebe navzájem. Všichni oddaní se vyburcovali v úctě a vděčnosti a službě pro Gurudžího, a pocitově to vypadalo stejně jako bychom se pohybovali mezi gópy a gópí s jejich milovaným Gópálou - jednoduché zážitky, ale přetékající láskou.

Žádné komentáře: