středa 9. března 2016

Dvanáct džjotirlingamů (část 2 ze 3).


Vaidjanath
V době Pána Rámy žil desetihlavý démonský král jménem Ravana. Ravana chtěl, aby jeho sídlo Srí Lanka bylo neporazitelné, díky přítomností Pána Šivy. Skrze Ravanovu modlitbu mu Pán Šiva udělil džjotirlingam, který měl být vzat na Srí Lanku, ale pouze pod podmínkou, že tam, kde bude umístěn poprvé, bude instalován trvale. Bohové věděli, že pokud by se Ravana snažil o dosažení svého cíle, mělo by to katastrofální následky. Tím, že Varuna, Bůh vod, vstoupil do žaludku Ravany, přinutil jej přistát na Zemi se svou vimanou (létajícím povozem), aby vodu uvolnil. Jednoduše řečeno, bohové učinili, že Rávana měl potřebu močit. Tak, když Ravana sestoupil na Zem, objevil se Mahá Višnu v převleku za brahmína. Ravana požádal "brahmína", aby chvíli podržel Šiva lingam a nenechal ho dotknout se země. Jakmile Ravana odešel, Mahá Višnu postavil Šiva lingam na zem a zmizel. Když uviděl co se stalo, podstoupil Ravana pokání k Šivovi, obětujíc svých devět hlav. Pán Šiva byl s jeho oddaností spokojen  a vrátil mu jeho hlavy zpět. Toto navrácení by mohlo být srovnáváno jako být u lékaře, a proto je džjotirlingam nazýván "Vaidjanath", což znamená lékař.

Višvanath
Višvanath džjotirlingam se nachází ve svatém městě Varanasi, také známém jako "Kaši" nebo "Benares." Varanasi se říká, že je místem, kde se manifestoval první džjotirlingam vůbec. Je to místo, kde se Pán Šiva objevil jako ohnivý sloup světla před oběma - Brahmou a Višnuem. Vzhledem k tomu, že se Brahma a Višnu přeli o to, kdo je lepší, dali si závod ukončit Šivovu manifestaci. Jak se dalo očekávat, Višnu zvítězil, neboť prohlásil, že neexistuje žádný konec Šivy, zatímco Brahma lhal a řekl, že našel konec. Kvůli této lži Pán Šiva Brahmu proklel, aby nebyl nikdy uctíván. Višvanath džjotirlingam přitahuje mnoho poutníků, protože je jedním z nejoblíbenějších poutních míst v celé Indii.Ramešvar
Poté, co Pán Ráma zabil démonského krále Ravanu, cítil uvnitř nespokojenost, protože zabil brahmína (Ravana byl pravnuk Brahmy). Ve stejné době  chtěl také Pán Ráma vyjádřit svou vděčnost Pánu Šivovi. Tak požádal Hanumana, aby získal Šiva lingam z Benaresu. Ale protože Hanuman nedorazil včas v příznivý okamžik modlitby, Síta Déví vytvořila ze země Šiva lingam, který je nyní známý jako "Ramešvar"- Pán Ráma. Lingam, který Hanuman přivezl zpět, byl také nainstalován, a je tradicí uctívat Hanuman lingam, známý také jako "Kásilingam", před uctíváním Ramešvara.

Kedarnath
Po bitvě na  Kurukšétře mezi Pánduovci a Kuruovci, řekl Pán Kršna Pánduovcům, aby usilovali o daršan Pána Šivy. Zatímco honili Pána Šivu v podobě býka, Bhíma popadl Šivův ocas tak silně, že mu odletěla hlava a přistála v Nepálu. Zbylá část zůstala v místě zvaném Kedar, a zde je to místo, kde Pán Šiva dal daršan Pánduovcům. Od této události slíbil Pán Šiva zůstat v Kedaru ve formě džjotirlingamu.Hledíc na Šiva lingam, co vidíme? Šiva lingam je rozdělen do tří částí. Horní část, střední část a základna. Stvoření je základnou, ochrana je prostřední částí a ničení je horní částí. Lingam také představuje nekonečno (nekonečné), protože nemá začátek ani konec. Je kulatý - jakýkoli bod dokola vezmete (předmět), jdete kolem a kolem, dojdete vždy na stejné místo. 
-
Šrí Svámí Vishwananda

Žádné komentáře: