pátek 31. srpna 2012

V každém okamžiku, ať jste kdekoliv, buďte světlem.

Odstraňte veškerou tíhu z vašich ramenou a cestujte dovnitř sebe. K představám použijte svoji mysl, pohleďte na srdce, na vaše fyzické srdce. Je to nádherný orgán který čerpá krev do všech částí těla. Podívejte se jak je nádherné! Uvědomte si to! Hluboko uvnitř v tomto orgánu je ta největší věc která byla člověku dána!

S každým úderem vaše srdce říká:

"Pust mne ven!"

Božství volá z hloubi vás:

"Pust mne ven!"

Ale vy jste ti kdo mají klíč.


Otevřete toto srdce, učiňte toto srdce z masa světelným srdcem, světlem které mysl nemůže pochopit, světlem bez formy, světlem bez jakékoliv barvy, dokonalým krásným a nejvznešenějším světlem, jasnějším než Slunce.
Pak uvidíte světlo ...kdo skutečně jste. Jednou ho uvidíte, jednou to budete mít - nevzdávejte se toho. Stále ho udržujte a vyzařujte toto světlo. V každém okamžiku, ať jste kdekoliv, prostě buďte světlem. Prostřednictvím tohoto světla se děje uzdravení, prostřednictvím tohoto světla bude uzdravena bolest, prostřednictvím tohoto světla bude dosaženo realizace.

čtvrtek 30. srpna 2012

Dr. Sathya Narayana Das na návštěvě ve Shree Peetha Nilaya.

Včera okolo 17 hodiny, Dr. Sathya Narayana Das, který je právě na návštěvě ve Shree Peetha Nilaya, přednesl přednášku na téma: „Karma a svobodná vůle“.
Téma samo o sobě bylo velmi zajímavé a přednáška inspirující. Přednášející je velmi výmluvný a jednoduchým jazykem vysvětlil mnoho duchovních věcí.
Řekl, že existují dva zákony nebo dvě cesty: karma marga a bhakti marga. Většina lidí se rozhodne pro první, zatímco nemnoho jde cestou bhakti. Vysvětlil, že Bhakti Marga (cesta lásky a oddanosti) je jediný a nejrychlejší způsob a srovnával ji s dálnicí. Gurua popsal jako navigační systém GPS, který je neomylný. Řekl, že bhakti marga nemá žádný rychlostní limit ani bezpečnostní kamery, ale rychlost je neomezená a silnice nejbezpečnější a nejpřímější.

Zde se podívejte na několik obrázků ze včerejšího dne:
Srdečné přivítání se Sri SwamimVishwanandou

Prohlídka centra včetně skleníků s Tulsi

Večerní modlitby

...a již zmíněná přednáška

středa 29. srpna 2012

Je pěkné, když se spojíte dohromady a zpíváte Boží jméno.

Odstraníme-li tělo, kdo jste? Duše, je to tak? Jsme duše se skvrnou na ní. Skvrna je v mysli. Avšak tím, že zpíváme Boží jméno – v jakékoli podobě, Krišna, Ježíš, Aláh - člověk začne tuto skvrnu odstraňovat. Ale musí to být zpíváno s oddaností a láskou. Je pěkné, když se spojíte dohromady a zpíváte Boží jméno. To vytváří vibrace, nutkání se spojit s Bohem. Proto je velmi důležité, ať jste kdekoliv, najít pár lidí a zpívat. Pokud nevíte jak zpívat, jen recitujte Jeho jména. Zatímco recitujete, představujte si podobu ve vaší mysli. Neustále se na tu podobu zaměřujte a nechte se vést. Nechte se sjednotit s Božskou energií. A užijte si to! Odstraňte veškerou temnotu a překážky z mysli – prostě do toho skočte. To je bhakti !

úterý 28. srpna 2012

pondělí 27. srpna 2012

Nedělní modlitby se Swamim.

 V sobotu pozdě odpoledne se Swamiji vrátil zpět ze své cesty,

a tak nedělní modlitby proběhly opět za jeho přítomnosti...

...všichni jsou moc šťastni. Jaký je to rozdíl když je opět zde !


Pro více fotografií klikněte zde :

neděle 26. srpna 2012

Mahavatar Babaji vypráví příběh – Diamantové náušnice.

Byl jednou jeden Swami, který zavedl tradici obdarovávat některé své žáky a oddané diamantovými náušnicemi. Jen velmi málo lidí znalo skutečný význam této symboliky, Swami totiž o jejich manifestaci nikdy otevřeně nehovořil.
Jednoho dne se vydal jeden mladý chlapec, který žil ve Swamiho ášrámu v Evropě a dvacátém prvním století, do blízkých lesů. Spatřil, jak před ním letí jestřáb. Něco mu říkalo, aby ptáka následoval. Pták přistál na větvičce stromu a počkal, až k němu chlapec dojde. Takto si spolu hráli asi půl hodiny, zatímco se chlapec divil, co to asi může být za ptáka, že se takto chová. Také si říkal, jak je možné, že je k ptáku přitahován něčím, co se zdálo být věčnou Láskou, jejíž pramen se skrýval hluboko uvnitř něj. Chlapec následoval jestřába až tam, kam ho chtěl dovést. Zpozoroval, že pták klove do jistého místa pod stromem, až hlína létá kolem. Protože mu pták dovolil se přiblížit, chlapec si všimnul, že má modrozelené oči, z nichž září zlaté jiskřičky světla a že konce jeho křídel jsou též zlaté. Tak si chlapec uvědomil, že se jedná o duchovního ptáka, kterým byl třeba známý Paramhansa, o němž se říká, že nebyl přímo ptákem, nýbrž stavem čirého vědomí. Chlapec stál, tiše pozorujíc, jak pták hloubí díru do země. Po chvíli vyhrabal stříbrnou krabičku. Krásný jestřáb ji vzal do zobáku a snesl ji k chlapcovým nohám a přitom se mu díval do očí. Chlapec viděl, jak záblesky zlatého světla z ptákových očí přecházejí do jeho vlastních sedmi čaker a světla duchovní moudrosti kundalini. Ze záblesků se stala slova, která řekla chlapci, aby otevřel stříbrnou krabičku, jež mu byla darem.


Chlapec Pankananda našel uvnitř červeného sametu krabičky dvě diamantové náušnice, takové, které jeho Satguru Swami dával některým svým žákům. Pták ho navedl, aby si je dal do uší. Jakmile si nandal druhou náušnici, před jeho zrakem zmizel jak pták, tak stříbrná krabička. Chlapec si říkal, jak bude odpovídat na dotazy lidí, kteří si všimnou, že má náušnice a budou si myslet, že mu je dal Swami. Rozhodl se, že popravdě poví, jak se k němu náušnice dostaly, ať si o tom lidé myslí, co chtějí. Dobře věděl, že na duchovní cestě se stává mnoho zázraků těm, kteří jsou svému Satguruovi zcela odevzdaní.
Chlapec se pomalým krokem vracel k ášramu, aby se umyl a převlékl na večerní modlitby. Swami se na večerních modlitbách ukazoval jen velmi zřídka, mnoho totiž cestoval. Sám naučil několik lidí vést modlitby tak, aby se jich mohli jeho žáci a oddaní, kteří v ášramu bydleli, účastnit. Když tedy šel Pankananda k chrámu, k jeho milému překvapení viděl stát Satgurua přede dveřmi. Pankanandovo srdce přetékalo štěstím, znamenalo to totiž, že se Swami zúčastní modliteb i následného zpěvu bhadžanů. Když byl chlapec blízko Satgurua, viděl v jeho očích úplně stejné záblesky, kterými zářily oči krásného jestřába. Záblesky úplně stejně přecházely do jeho čaker a božská energie Šakti mu mířila vzhůru po páteři. Zářivý Guruův úsměv a jeho modrozelené roucho barvy jestřábích očí značil, že On Pankanandovi předal stříbrnou krabičku, jež se ztratila společně s jestřábem.
Satguru pravil: „Neustále náušnice nos. Zde je jejich krabička, naplnil jsem ji vibhuti. Měj stříbrnou krabičku neustále stát na svém oltáři.“ Pankananda poklekl k Swamiho nohám s pokorným vděkem a bezpodmínečnou, zcela odevzdanou Boží Láskou.


Uveřejněno v překladu Kateřiny Pařízkové, Č.R.

Zdroj: virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com

sobota 25. srpna 2012


Co je skutečné je to, co doopravdy chcete, po čem vaše srdce touží, poslechněte si co je hluboko uvnitř vás a budete osvobozeni od utrpení tohoto světa.
˜˚˜
Sri Swami Vishwananda

pátek 24. srpna 2012

Musíte jít hlouběji.


Aby jste Pána plně získali, musíte jít hlouběji a hlouběji…

Je to stejné jako když kopete díru. Nejdříve získáte trochu vody, která je bahnitá, ale čím více kopete, tím  více máte vody, která je čistší.


Stejné je to s Jeho vlastnostmi. Protože, víte, když lidé dosáhnou určitého stupně duchovnosti, vyvíjejí určité vlastnosti. On jim dává určité vlastnosti, ale smutnou věcí je, že lidé uvíznou u těchto kvalit. Myslí si, že již dosáhli velmi vysokého stupně duchovnosti, víte, a přemýšlejí o sobě jako by byli vším. Pak se ovšem nic dalšího neuskuteční.

středa 22. srpna 2012

Staré zvyky nás čas od času dohánějí…

Když zpíváte Boží jméno, musíte mít tuto vizi plně uvnitř sebe. Obraz Božstva musíte mít uvnitř vaší mysli. Pak zpívejte Boží jméno. Pak se On sám projeví. Děláte-li během zpěvu něco jiného, víte, "dělám tohle, zatímco zpívám Boží jméno“, nepomůže to…

Takže, i když to vypadá, že to nelze udělat, prostě to zkuste. Není tak těžké jen to zkusit, ne? Je snadné něco zkusit, ne? Je pravda, že staré zvyky nás čas od času dohánějí, ale staré zvyky se časem mohou měnit. Přicházejí neustále návyky nové.
Tak vidíte, i se starými zvyky, pokud tu něco změnit lze, člověk to vždy může změnit. Je to jako když řídíte, stále jezdíte do práce tou samou cestou, ne? Ale když je objížďka, co uděláte? Budete se snažit jet po té samé silnici? Pojedete objížďkou, ne?

Takhle stejně se mění staré zvyky. Takže, zkusit něco udělat je snadné, ale musíte si sami říci -"Chci některé věci změnit". To je první krok. Pokud ten první krok nechcete udělat, dobře, pak to k vám nepřijde. A ten první krok je třeba uchopit, a když ho uchopíte, uchopit ho s pevným odhodláním, bez ohledu na to co to je, dosáhnete toho díky Boží milosti, uvědomujíc si že On je s vámi.

Když uděláte něco aby jste Ho potěšili, pomůže vám. A říkám vám, Božská Matka je pro tohle také dobrou pomocí.
Nenechte si ujít šanci, a dokonce i když to vypadá že to nejde, prostě Ho poproste o pomoc nebo se zeptejte Jí. Ona přijde aby vám pomohla, protože to je její radost vidět své děti probuzené, víte. I v obyčejných věcech které děláte, Ona přijde a pomůže vám.

Tak to zkuste.

úterý 21. srpna 2012

Maha Kumbh Mela se Sri Swamim Vishwanandou.

Z nejnovějších akcí se Sri Swamim Vishwanandou vybíráme a přinášíme vám pozvánku na Pilgrimage - poutní cestu na největší hinduistický festival Maha Kumbh Mela, který se uskuteční v únoru příštího roku v Allahabadu v Indii.

Festivaly Maha Kumbh Mela probíhají každých 12 let, poutníci se shromažďují na břehu  řeky Gangy v jejichž svatých vodách smývají své hříchy... Velká koncentrace svatých osob - mnichů, sádhuů, guruů a astrologicky přesně vypočtené konstelace Slunce, Měsíce a Jupitera, za kterých se tyto festivaly konají, umožňují zesílení očistných procesů.
Očekávají se zde miliony poutníků.

Cesta předpokládá velmi dobrou fyzickou i psychickou kondici.

Pro více informací a přihlášení klikněte zde:

E-karta: Inspirace od Swámího Vishwanandy

neděle 19. srpna 2012

Jaké lekce nám to Pane dáváš?

Povím vám příběh…
Jednou propukl spor mezi vyznavači Šivy a Višnu. Oddaní Pána Šivy řekli: "Šiva je největší!". A oddaní Pána Višnu prohlásili: "Višnu je největší!". Tak Bůh jen prostě hleděl na tyto oddané, na to co to dělají… To trvalo roky a roky, až se nakonec sám Pán rozhodl přijít. Višnu změnil svou podobu na Šivu a šel k vyznavačům Šivy, Šiva se změnil na Višnu a šel k vyznavačům Višnu. Takže všichni velebili svého pána, tvrdíc: "Ach, Ti jsou skvělí. Ti jsou skvělí!“ Po nějakém čase si ale všimli, že Višnu, který je obvykle ztělesněním klidu, byl jiný. A tato kvalita se běžně nachází u Šivy. Oddaní Šivy viděli, že tenhle Šiva je také trochu jiný. On je tak klidný. A začali přemýšlet, "tam je něco špatně." Pak řekli: "Pane, se vším naším respektem, jak se nám to ukazuješ? Jaké lekce nám to dáváš?" V tu chvíli se Šiva změnil na jeho normální podobu - Višnu. A vyznavači Višnu, když se na něj podívali, změnil se na Šivu. Oddaní byly velmi zmatení. Nevěděli co dělat. Tak se nakonec jak Šiva tak Višnu sešli, svolali všechny oddané dohromady, a oni uviděli velké jasné světlo. Nemohli na toto světlo ani pohlédnout A když toto světlo zmizelo, uviděli Dattatreyu, Nejsvětější Trojici - Brahmu, Višnu a Šivu v jednom.

Pán Dattatreya

Tak se naše mysl snaží věci oddělovat, ale podívejte se za to, za to co lze vidět pouze vašima fyzickýma očima. Podívejte se na světlo. Toto světlo, které všichni odrážíte, které každý na tomto světě odráží, to je realita. Když dosáhnete této úrovně, vězte, že jste dosáhli bodu úplné realizace.

sobota 18. srpna 2012


„Učitel tu není pouze proto, aby vám přinášel dobré věci, má za úkol vás učit.“
˜˚˜
Sri Swami Vishwananda

čtvrtek 16. srpna 2012

Věčné světlo je ve všem.

S Boží láskou si uvědomíte, že není žádný rozdíl mezi láskou kterou jste znali na začátku a nyní. A s touto láskou neexistuje rozdíl mezi vámi, mnou - nikým. A tato věčná láska, toto věčné světlo je ve všem.
Je to tak snadné, že?
Stále opakuji totéž: spiritualita je velmi jednoduchá! Je to jednoduché pokud ji chcete! Je vám již dána - uvnitř vašeho srdce. V okamžiku kdy ji budete chtít, dostanete ji.

středa 15. srpna 2012

Mistr může dát seberealizaci.

Když se vydáte na duchovní cestu, máte jisté cíle a jistá odhodlání. Nic vám nemůže ve vaší cestě bránit, a vy by jste neměli připustit nic, co by vás od vaší cesty odvracelo. Máte odhodlání k realizaci Božství nebo osvícení, stát se relizovanou bytostí. Tu práci musíte konat teď - ne čekat na rok 2012 až Bůh prostě řekne: „O.K. Tolik je miluji, že jim prostě všem stejně dám seberealizaci“.
Pochopte jednu věc: Kdykoli Bůh dává, dává v souladu s tou dobou a podle toho zda je možné věci zvládnout nebo ne. Nedá vám nic co může navenek napáchat velkou škodu. Nedá vám realizaci dokud ji nezvládnete… Je tam také velká zodpovědnost a vy budete muset projít určitým čištěním, aby jste toho dosáhli…


Krišna to udělal. Projevené Božství to může udělat (může dát někomu seberealizaci). Mistr to může udělat, ano, ale je také na každém osobně určit si cíl tak velký jaký chce. Nejen Krišna, mnozí mohli dát tuto realizaci. V Bibli Kristus vždy říkal: „Sešlu svého Ducha na vás“. Během Letnic Duch Svatý sestoupil na apoštoly. Samozřejmě, Mistr tak může učinit. Dotek Mistra, když je žák plně připraven, může dát takovou realizaci. Musíme mít pro to takové odhodlání. Když někdo něco sní, jeho žaludek nebude plný, ale v duchovní oblasti je to možné.
Za Krišnova života, když Pánduovci/Pandavas byli v exilu v pralese, objevil se tam moudrý muž - riši. Přišel do domu Draupadi a pěti Pandavas a řekl jim: „Rád bych něco snědl, ale nejdříve půjdeme a dáme si koupel. Potom, až se vrátíme, mohli bychom si u vás dát jídlo. Pandavas neměli ve svém domě nic. Jediná naděje Draupadi byla obrátit se ke Krišnovi. Tak zavřela oči a volala Krišnu.


V tu chvíli Krišna přišel a řekl: „Má drahá sestro, co mi můžeš nabídnout k jídlu? Jsem tak hladový. Draupadi se podívala na Krišnu a řekla. „Nemám nic, můj Pane. Nemám nic co bych Ti dala.“ Nato Krišna odpověděl: „Jseš si jistá, že nemáš nic? Ukaž mi pánev.“ Draupadi ukázala Krišnovi pánev. Bylo tam pouze jedno zrnko rýže na dně pánve a Krišna ho vzal a snědl. Když ho snědl, povídá: „Oh, můj žaludek je plný.“

Co se stalo? Když riši dokončil koupel v Ganze, jeho žaludek byl úplně plný. Tak k Draupadi nešel.

Pro Mistra je tedy lehké dát realizaci, ale musíte být připraveni.

Z vaší strany, jak jsem řekl, je velmi důležitý cíl být připraven. Není to o roce 2012 nebo nějakém jiném roce. Tytéž věci se říkaly v roce 2000, když všichni očekávali že se něco stane, ale nestalo se nic. Co se odehrálo je, že se lidé stali více duchovními. Lidé hledají Pravdu, což je velmi dobré. Vědět o svém Já nebo dojít do bodu realizace svého Já je velmi důležité.

Odhodlání musí být založeno na lásce, ne na strachu.

(z knihy Sri Swamiho Vishwanandy - Just Love 2)

úterý 14. srpna 2012

Natáčení nového Cd.

V současné době pracují naši hudebníci spolu s odborníky z Londýna na novém Cd, a jaké štěstí, Swami Vishwananda se toho zúčastnil a některé bhadžany převzal.

Jaké Cd to bude a kdy vyjde se ještě přeptáme…

Drishti/Springen

E-karta: Inspirace od Mahavatára Babajího

pondělí 13. srpna 2012

Krishna seminář ve stanu

Od pátku odpoledne se konal ve stanu dvoudenní seminář o Krishnovi. Swami Vishwananda předčítal ze Shrimad Bhagavatam a vysvětloval některé části obsáhleji a velmi obrazně.


Nejdříve prošel různé inkarnace Pána Narayany a potom líčil podrobně Krishnův život - s mnohými důležitými detaily- a jejich hlubším významem!


Byl to velmi náročný seminář - tu a tam obohacený zpěvem k poctě Pána Krishny. Soustředěnost místy poleví, ale přesto si jistě každý odnesl něco, co pro něj osobně bylo zvlášť důležité.

Pro uvolnění se hrály různé malé scény z Krishnova života, např. tyto:
Jak Yashodari přistihla Krishnu když mlsal kyselou smetanu....a jak Krishna zvítězil v divokém boji nad černým hadem Kaliya:
Tady je náš herecký soubor:-)


Bylo to trochu jako ve škole - a velmi krásné!


Drishti/Springen

sobota 11. srpna 2012

Krishna Janmashtami Puja v malém Chrámu


Ve čtvrtek odpoledne, kolem 17 hod., když jsme všichni byli uprostřed příprav na Krishnovy narozeniny pro další den, začala se náhle šířit informace, že Krishnovy narozeniny jsou vlastně o den dřív a že Swami Vishwananda by chtěl začít s Pujou v 18:00 v malém Chrámu!

Okamžitě nastal shon: natrhat spoustu květin pro různé maly, prasad nebyl ještě hotový - všechny potřebné věci pro Puju (Kalash a Abishekam - mléko, joghurt, med, cukr, voda, ručníky, kolébka pro Krishnu, vonné tyčinky, kumkum, chandan, kokosový ořech, dřevo, Aarti lampa, přepuštěné máslo, zvoneček, lastura.......).
(V takových chvílích už člověk neví, "kde mu hlava stojí" :-)


Ale bylo to se vším všudy nádherné!

Na konec obětovaly děti květiny a pomohly Swamimu Vishwanandovi při Aarti.