neděle 5. srpna 2012

Mějte víru, že to co slyšíte ve svém srdci je pravda…

Pokud se obrátíte do sebe a zaměříte se na Božství v sobě, budete cítit velké štěstí a velkou radost. Ale tím směrem musíte upevnit i svou víru.

Víra. Jak stále říkám, mějte víru ve své vlastní Já. Mějte víru, že to co slyšíte ve svém srdci je pravda.
Tolikrát slyšíte své srdce, ale pochybujete. Ptáte se sami sebe: "Oh, je to skutečně pravda nebo ne?" Stále máte takovéto pochybnosti. Dokud nebudete věřit v to, co vám Božství chce ukázat, nepostoupíte. V okamžiku, kdy skutečně máte víru v to, co cítíte ve svém srdci, projeví se to navenek. Jak už jsem řekl, Bůh dal člověku sílu tvořit, mít moc nad vším, mít silnou vůli tvořit - konstruktivní sílu vůle, uvnitř mysli.


Velmi často říkáme, že mysl je něco odděleného, něco co je velmi negativní. Je pravda, že velmi často je mysl negativní, ale můžeme ji transformovat.
Hluboko uvnitř, ve vnitřní kosmické mysli, tam leží i Božství. To je bod, kde musíme použít mysl k dosažení vyššího stavu.

Žádné komentáře: