středa 1. srpna 2012

To nejdůležitější na duchovní cestě

Často se ptáme sami sebe: „Co je na duchovní cestě nejdůležitější?“ To nejdůležitější na duchovní cestě je sebekázeň. To je slovo, které mnozí lidé neradi slyší, ale jenom pomocí sebekázně budeš schopen provádět svou sadhanu. Bez sebekázně je to velmi těžké, protože vždycky najdeš výmluvu abys něco nedělal.
Co je to sadhana, co znamená slovo sadhana? Znamená to něco čím dosáhneme náš duchovní cíl. Sadhana je vytrvalost, horlivost a trpělivost. Bez těchto tří věcí se můžeš namáhat jak chceš – bude to velice obtížné. Tvá mysl tě vždycky dovede k tomu abys myslel: „ Ach, dnes jsem trochu unavený. Nepůjdu na modlitby.“ Nebo: „ Nebudu dělat tohle“, nebo: „Nebudu dělat ono“. Z nedostatku vytrvalosti začneš budovat tuto „sebe-ne-kázeň". Chceš dosáhnout svého duchovního cíle. Chceš uskutečnit svou podstatu. Myslíš, že to jde tak jednoduše? Ne, nejde!
Když člověk myslí, že může jen tak nečinně posedávat a přitom si myslet: „Okay, půjdu na modlitby, až budu chtít, budu dělat mou sadhanu až budu chtít“, tak Bůh také řekne: “Přijdu k tobě až budu chtít.“ On k tobě tedy přijde až bude chtít. To je pravda. Ale ty to můžeš urychlit. Můžeš Ho přimět k tomu, aby se v tobě probudil a aby tě absorboval – to se může uskutečnit jedině tvou sebekázní....
(Darshan ve Springen, 1.srpna 2009)
Úryvek z knihy JUST LOVE 2

Žádné komentáře: