pátek 31. července 2015


♥ Gurupurnima 2015 ♥

...to your lotus feet/ k tvým lotosovým nohám


Satgurudeva 
Sri Swami Vishwananda Mahaprabhu Ki Jai!

čtvrtek 30. července 2015

Shreemad Bhagavad Gíta - verš 2.11.

Přinášíme vám další část jedinečných komentářů Sri Swamiho Vishwanandy ke Shreemad Bhagavad Gítě, věčným slovům Pána Krišny, s českými titulky.
Swamiji dal tento komentář minulé léto, ve více než osmnácti po sobě následujících dnech, každý den jednu kapitolu, s důrazem na bhakti pohled.(Pozn: pokud vám text českých tituků nenaběhne automaticky, použijte na liště videa tlačítka - čtvereček pro titulky a ozubené kolečko pro jejich nastavení)

úterý 28. července 2015

pondělí 27. července 2015

sobota 25. července 2015

Nadějná kravská séva v nové éře Bhakti Margy.


Sri Swami Vishwananda promlouvá k oddaným, zatímco probíhají přípravy na první slibný abishekam k jeho lotosovým nohám, mlékem od krav Bhakti Margy.

V pátek večer (17. července) obdrželo více než 200 oddaných Sri Swamiho Vishwanandy, kteří přijeli do Shree Peetha Nilaya, aby se zúčastnili kurzu Sri Yantra, neočekávané požehnání: možnost účastnit se příznivého abishekamu ke Swamijiho lotosovým nohám
Tato událost se odehrála bez oficiálního ohlášení předem, v Light Hall Shree Peetha Nilaya, kde se začali po 22 hodině scházet kolem Sri Swamiho Vishwanandy lidé. Zvláštnost tohoto abishekamu je taková, že byl proveden mlékem získaným od dvou Bhakti Marga krav – naposledy dojených před tím, než v září porodily.Tyto dvě krávy byly Sri Swamimu Vishwanandovi darovány ráno prvního dne Oslav 10-tého výročí Bhakti Margy. Několik stovek oddaných venku před hlavním vchodem Shree Peetha Nilaya překvapil jejich náhlý příchod, když byly vedeny k lobby. 


Sri Swami Vishwananda čekal v lobby, připraven obě krávy uvítat a dát jim své požehnání.

Je to velmi symbolické, že tato kravská Bhakti Marga séva začala během oslav 10-tého výročí Bhakti Margy. 

Abychom trochu nahlédli do hloubky významu tohoto jedinečného dění, připomeňme si velkou důležitost krávy v hinduistické tradici a její symboliku, hlavně ve vaišnavismu...


Gau Dhaan
„Gau“ znamená „kráva“ a „Dhaan“ znamená „dar“. Příznivost daru krávy je známá od pradávných časů, když byly krávy darovávány brahmínům, hlavně králi/panovníky/, jejichž povinností bylo podporovat dobré fungování ašrámů. Krávy dávaly produkty – mléko, jogurt, ghí, moč a trus - nutné k provádění hinduistických rituálů a uctívání, jako je puja, abishekam a yagna. Ve vaišnavismu se považuje darování krávy za druhou nejvyšší formu daru, kterou může člověk dát Guruovi (první je své vlastní odevzdání se), a její užitky jsou nekonečné.Sri Swami Vishwananda provádí Puju oběma kravám ráno prvního dne Oslav 10-tého výročí BM

Gau Mata
„Gau“ znamená „kráva“ a „Mata“ znamená „Matka“. V hinduistických písmech je kráva označována jako Devi a Matka Země, věčně dávající živitelka, dávající všem a udržující život všech tvorů. V hinduistické tradici jsou všechny krávy považovány za zemské zhmotnění Kamadheny (také označované jako Surabhi), zázračné „krávy hojnosti“ nebo „krávy plnící přání“ a „matky všech krav“, která vyšla ze stloukání oceánu mléka. Obecně je zobrazována společně se svou dcerou Nandini jako symbol hojnosti a prosperity.


Kráva je symbolem jemnosti, mateřství, nezištné služby, láskyplného přijetí, tolerance, síly a vytrvalosti. Kravské mléko a mléčné výrobky jsou hlavním zdrojem výživy, kravský trus je zdroj paliva a je využíván jako hnojivo a dezinfekce, její moč je používána pro lékařské účely. Uctíváním krav jsou lidé inspirováni tyto kvality vyvíjet.


Sri Swami Vishwananda na návštěvě v Bhakti Marga chlévě ve Springenu, v pátek odpoledne, před abishekamem.

Pán Krišna, pasáček z Vrindávanu
Ty nejsladší zábavy Pána Krišny, osmého avatára Pána Maha Višnu, se odehrávaly ve Vrindávanu, kde ztvárnil úlohu pasáčka. Jeho jména Govinda a Gopala jsou spojené s touto Bala Lílou:

Govinda – „Go“ znamená „kráva“, „země“, „smysly“ a „vinda“ je „potěšující“, kdykoliv a kdekoliv se Pán Krišna objeví, vše se stává velmi potěšujícím a příjemným.
Gopala – „Go“ znamená „kráva“, „země“, „smysly“ a „pala“ je „ochránce“, „průvodce“, ten, kdo zaujme naše smysly, ochraňuje a vede naše duše ke konečnému cíli: nejvyšší lásce.Skutečný Satguru jako je Sri Swami Vishwananda je ztělesněním samotného Pána Krišny. Neexistuje rozdíl mezi Satguruem, Nejvyšším Pánem nebo Nejvyšší Láskou. Proto je Satguru sám Govinda i Gopala.
Swamiji se s námi o toto podělil loni během Shreemad Bhagavad Gíta kurzu. Zde je část jeho komentáře kapitoly 4, verše 7:
Všechny orgány těla jsou přítomné v nohách. V reflexologii je znázorněno, že nohy reprezentují celé bytí. Proto, kamkoliv jdeme, dotýkáme se nohou Mistra, jsme soustředěni na nohy Mistra, odevzdáváme se nohám Mistra.“
V tomto verši říká dále Pán Arjunovi: „Mohu se manifestovat v mnoha podobách: Písma nevědí, kde či kdy se manifestuji. Ale vždy to dělám, když hrozí, že celý svět zanikne. A když nastane hrozba, že člověk zanikne, manifestuji se ve formě Gurua, abych mu /světu/ pomohl osvobodit se z nevědomosti.“

/pozn.: kniha "Shreemad Bhagavad Gíta Bhasya" Sri Swamiho Vishwanany je právě vytištěna a bude k dispozici ke koupi do Gurupurnimy! Také publikujeme 108 videí na kanálu youtube, od nynějška do Gurpurnimy,  podívejte se na ně./

(překlad: Bhawani, Č.R.)

pátek 24. července 2015

Již brzy...
Gurupurnima - úplněk, při kterém v indickém měsíci Ashad (červenec-srpen) je slaven tento význačný den Gurupurnima, den věnovaný památce velkého mudrce Vyasy. 
Všichni jsou  tomuto dávnému světci, který upravil všechny védská písma do 4 Véd, napsal 18 Purán, Mahabharatu a Shrimad Bhagavatam, zavázáni.

Gurupurnima je dnem, kdy jsou uctíváni Guruové na celém světě a je jim vzdáván hold. U lotosových nohou Satgurua člověk hledá seberealizaci, a oni odstraňují naší nevědomost způsobenou iluzí/Mayou. 


V tento den uctíváme našeho Gurua Sri Swamiho Vishwanandu tím, že začínáme Gurupujou k jeho Padukas a ranními modlitbami, po níž následuje bhajan stotra (108 písní zpívaných pro něj).

Buďte i vy u toho !

31. července 2015 ve Shree Peetha Nilaya

Nezapomeňte se včas zaregistrovat na: 

čtvrtek 23. července 2015

Nové paví přírůstky.

Ve Shree Peetha Nilaya se  narodila nová paví kuřata :-).
Jedna ze slepic se rozhodla uložit svou třetí snůšku na balkóně pokoje rezidenta, do bezpečí před hladovými dravci.Jakmile se mláďata vylíhla, bylo rozhodnuto, že by měla být přesunuta do ohrady, která byl postavena jako domov prvních pávů, kteří přišli do SPN, takže mláďata by mohla být trochu níže k zemi.
Při přenášení pavích dětí do ohrady si máma dělala velké starosti a byla rozrušena.Šťastná kuřata v jejich novém domově.

středa 22. července 2015

Oslavy 10-ti let Bhakti Margy v tisku.Tento týden se objevil  v hlavních oblastních novinách - Wiesbadener Tagblatt - pěkný článek o 10-tém výročí Bhakti Margy. Byl umístěn na přední straně krajské sekce.
Chtěli bychom se s vámi podělit o jeho obsah. 
Odkaz na on-line vydání článku v němčině lze nalézt zde: 


Duchovní komunita Bhakti Marga v Heidenrod-Springenu oslavila své výročí s 2000 hosty.

Springen - Asi 2000 lidí přijelo na desáté výročí duchovní komunity Bhakti Marga (cesta oddanosti) do jejich Centru v Heidenrod-Springenu. Na parkovišti mohlo být spatřeno mnoho poznávacích značek v rozmezí od Kielu po Konstanz, od Ruska přes Nizozemsko až po Portugalsko.
Ale také hosté z Japonska, Brazílie nebo Maroka přijeli na oslavu výročí svého duchovního mistra Sri Swamiho Vishwanandy.

Začátky v Idsteinu.
Festivalová atmosféra v rozsáhlých prostorách je tomu odpovídajícím způsobem živá a barevná. Děti hrají fotbal v zahradě nebo zkoušejí lukostřelbu. Na malých stáncích jsou nabízena vegetariánská jídla z Indie, grilovaná jídla nebo jídla z pizza pecí. Na velkém pódiu, za zpěvu a tance, se dav shromažďuje kolem hudebníků z "Bhakti Sounds", kírtanové kapely, která v sobě spojuje klasické "Jump" kapely Van Halen s mantrami. Hudba je důležitou součástí Bhakti Margy, protože jde rovnou k srdci a je výrazem duše", vysvětluje 48-letý Stephan Meyer, muž z prvních hodin duchovní komunity. Setkal jsem se Swamim ve Švýcarsku v roce 1998. V prvních letech jsme byli přátelé, a pak se to vyvinulo do vztahu učitel-žák", vzpomíná. Nakonec v roce 2003 se zakladatel komunity, který je rodák z ostrova Mauritius, a půl tuctu mužů a žen, poprvé sešlo v Idsteinu /Německo/. Odtud vyrazili hledat místo, kde by mohli společně žít.

Jako komunita.
Zpočátku to bylo jako komunita. Mohli jsme sedět v kuchyni společně, vařit a povídat" říká Stephan Meyer. První Ašrám byl zřízen na konci roku 2004 ve vesnici Steffenshof v regionu Hunsrück, krátce na to, kdy oficielně vznikla Bhakti Marga. Pak, v roce 2007, komunita našla bývalé odborové středisko ve Springenu a následující rok začala s jeho rekonstrukci.
V roce 2013 mohlo být Centrum slavnostně otevřeno. Nyní má být proveden další krok, kdy jedna z budov má být přestavěna na velký hinduistický chrám. Pro toto úsilí je zapotřebí 2500000 eur. Částka, která nemůže být získána z běžných akcí. Proto byla tedy  koncepce chrámu představena nejen jako součást oslav výročí, ale byla zahájena i sbírka.

Navíc je v plánu zahájit také Bhakti Marga akademii, šířící učení a obsah duchovního společenství. Důvodem je, že po deseti letech, během nichž již bylo založeno 23 chrámů a Center po celém světě, chce nyní jít ještě více "ven".

V části zprávy o sloupu míru se píše:
Společnost World Peace Prayer zahájila projekt "sloup míru" již v roce 1976. Po celém světě sloupy hlásají následující zprávu (obvykle v několika jazycích): Kéž na zemi zavládne mír." U příležitosti desátého výročí duchovní komunity v Heidenrod-Springen, byl její zakladatel Sri Swami Vishwananda nyní poctěn takovýmto sloupem míru, který lze nalézt ve vstupní části Ašramu.

Odkazy:
Noviny Wiesbadener Tagblatt
http://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/untertaunus/heidenrod/ein-hindu-tempel-fuer-den-untertaunus_15840390.htm

Společnost World Peace Prayer
http://worldpeace.org

Stránky Bhakti Marga sbírky na nový chrám
http://www.bhaktimarga.org/fundraising

úterý 21. července 2015

Třetí den oslav 10-ti let Bhakti Margy.

Třetí a závěrečný den víkendových Oslav 10-tého výročí Bhakti Margy byl intenzivní a naplněný množstvím aktivit.


Ranní nastartování skupinovým cvičením jogy, včetně Babajiho Surya Namaskar (pozdrav slunci) a Atma Kriya Jogy bylo následováno specielním Abiškem k osobním Božstvům Sri Swamiho Vishwanandy. 
Swamiji závěrem pozval dva Swami, kteří zde byli na návštěvě, na podium, aby provedli Božstvům Arati, zatímco Bhakti Sounds zpívali nádherné bhajany a kirtany.


Skupiny oddaných z jednotlivých zemí měli možnost se s Gurujim vyfotografovat 


Bhakti Marga Portugalsko a Sri Swami Vishwananda (uprostřed)


Bhakti Marga Polsko a Sri Swami Vishwananda


Bhakti Marga Rusko

Na několika místech ve Shree Peetha Nilaya utvořilo více než 600 lidí OM Healingové kruhy, naplňujíc Ašrám zážitkem Maha OM Healingu. Mnozí se věnují této  starodávné léčebné technice, která vytvoří takovou atmosféru, že i ti, kteří se neúčastní se cítí být zahrnuti do sféry jejího působení.


Turné Shree Peetha Nilaya pokračovalo závěrečným dnem. Nově příchozí a oddaní mohli vidět pokrok, který Bhakti Margy a Ašrám učinily. Byla ukončena třídenní tombola - aukce a byly vyhlášeny výsledky a kupující obdrželi své ceny.Jedinečný obřad sázení stromu "splněných přání" neboli "Kalpa Vriksha" se konal uprostřed trávníku, kde mnoho shromážděných poslouchalo Swamijiho výklad.
Obřad výsadby doprovázely kráné operní arie zazpívané Nami (Namrata Shah) a Vikashem (Stephan Müller).

Brilantní řeč Rišiho Nikhilanandy zaujala posluchače, neboť oficielně oznámil, že Swamiho festival desátého výročí předznamenává každoroční festival Bhakti Margy - Just Love.
Oznámil také nadcházející vytvoření Bhakti Marga akademie, kde se oddaní budou moci naučit širokou škálu témat, od učení Swamiho, přes náboženství jako je hinduismus a křesťanství, až  dokonce i po praktické kurzy, jako je vegetariánské vaření.


Oddaní mohli uskutečnit Puju k Božstvům ve čtyřech různých chrámech rozprostřených po Ašrámu

Večer byl sestaven z mnoha představení mezinárodních skupin Bhakti Sounds s tanečními vystoupeními - Bhakti Margy z Litvy, Chorvatska, Velké Británie a Mauritiu, všichni měli příležitost sdílet jejich pojetí indických bhajanů.


Hudební párty, zahrnující Bittu Mallicka, Karthiegasen a Bhakti Sounds, završila den plný akcí a skvěle přijatý nezapomenutelný festival, oslavující Sri Swamiho Vishwanandu a jeho misi.Všichni jsme sledovali kompilaci video upoutávek "Love Changes Everything" a pak vyslechli každého ze Swami a Swamini Bhakti Margy, když sdíleli svou upřímnou vděčnost a úctu ke Gurujimu - Sri Swamimu Vishwanandovi pro jeho neustálou práci přivést nás blíže na Cestu oddanosti - Bhakti Margu.