sobota 25. července 2015

Nadějná kravská séva v nové éře Bhakti Margy.


Sri Swami Vishwananda promlouvá k oddaným, zatímco probíhají přípravy na první slibný abishekam k jeho lotosovým nohám, mlékem od krav Bhakti Margy.

V pátek večer (17. července) obdrželo více než 200 oddaných Sri Swamiho Vishwanandy, kteří přijeli do Shree Peetha Nilaya, aby se zúčastnili kurzu Sri Yantra, neočekávané požehnání: možnost účastnit se příznivého abishekamu ke Swamijiho lotosovým nohám
Tato událost se odehrála bez oficiálního ohlášení předem, v Light Hall Shree Peetha Nilaya, kde se začali po 22 hodině scházet kolem Sri Swamiho Vishwanandy lidé. Zvláštnost tohoto abishekamu je taková, že byl proveden mlékem získaným od dvou Bhakti Marga krav – naposledy dojených před tím, než v září porodily.Tyto dvě krávy byly Sri Swamimu Vishwanandovi darovány ráno prvního dne Oslav 10-tého výročí Bhakti Margy. Několik stovek oddaných venku před hlavním vchodem Shree Peetha Nilaya překvapil jejich náhlý příchod, když byly vedeny k lobby. 


Sri Swami Vishwananda čekal v lobby, připraven obě krávy uvítat a dát jim své požehnání.

Je to velmi symbolické, že tato kravská Bhakti Marga séva začala během oslav 10-tého výročí Bhakti Margy. 

Abychom trochu nahlédli do hloubky významu tohoto jedinečného dění, připomeňme si velkou důležitost krávy v hinduistické tradici a její symboliku, hlavně ve vaišnavismu...


Gau Dhaan
„Gau“ znamená „kráva“ a „Dhaan“ znamená „dar“. Příznivost daru krávy je známá od pradávných časů, když byly krávy darovávány brahmínům, hlavně králi/panovníky/, jejichž povinností bylo podporovat dobré fungování ašrámů. Krávy dávaly produkty – mléko, jogurt, ghí, moč a trus - nutné k provádění hinduistických rituálů a uctívání, jako je puja, abishekam a yagna. Ve vaišnavismu se považuje darování krávy za druhou nejvyšší formu daru, kterou může člověk dát Guruovi (první je své vlastní odevzdání se), a její užitky jsou nekonečné.Sri Swami Vishwananda provádí Puju oběma kravám ráno prvního dne Oslav 10-tého výročí BM

Gau Mata
„Gau“ znamená „kráva“ a „Mata“ znamená „Matka“. V hinduistických písmech je kráva označována jako Devi a Matka Země, věčně dávající živitelka, dávající všem a udržující život všech tvorů. V hinduistické tradici jsou všechny krávy považovány za zemské zhmotnění Kamadheny (také označované jako Surabhi), zázračné „krávy hojnosti“ nebo „krávy plnící přání“ a „matky všech krav“, která vyšla ze stloukání oceánu mléka. Obecně je zobrazována společně se svou dcerou Nandini jako symbol hojnosti a prosperity.


Kráva je symbolem jemnosti, mateřství, nezištné služby, láskyplného přijetí, tolerance, síly a vytrvalosti. Kravské mléko a mléčné výrobky jsou hlavním zdrojem výživy, kravský trus je zdroj paliva a je využíván jako hnojivo a dezinfekce, její moč je používána pro lékařské účely. Uctíváním krav jsou lidé inspirováni tyto kvality vyvíjet.


Sri Swami Vishwananda na návštěvě v Bhakti Marga chlévě ve Springenu, v pátek odpoledne, před abishekamem.

Pán Krišna, pasáček z Vrindávanu
Ty nejsladší zábavy Pána Krišny, osmého avatára Pána Maha Višnu, se odehrávaly ve Vrindávanu, kde ztvárnil úlohu pasáčka. Jeho jména Govinda a Gopala jsou spojené s touto Bala Lílou:

Govinda – „Go“ znamená „kráva“, „země“, „smysly“ a „vinda“ je „potěšující“, kdykoliv a kdekoliv se Pán Krišna objeví, vše se stává velmi potěšujícím a příjemným.
Gopala – „Go“ znamená „kráva“, „země“, „smysly“ a „pala“ je „ochránce“, „průvodce“, ten, kdo zaujme naše smysly, ochraňuje a vede naše duše ke konečnému cíli: nejvyšší lásce.Skutečný Satguru jako je Sri Swami Vishwananda je ztělesněním samotného Pána Krišny. Neexistuje rozdíl mezi Satguruem, Nejvyšším Pánem nebo Nejvyšší Láskou. Proto je Satguru sám Govinda i Gopala.
Swamiji se s námi o toto podělil loni během Shreemad Bhagavad Gíta kurzu. Zde je část jeho komentáře kapitoly 4, verše 7:
Všechny orgány těla jsou přítomné v nohách. V reflexologii je znázorněno, že nohy reprezentují celé bytí. Proto, kamkoliv jdeme, dotýkáme se nohou Mistra, jsme soustředěni na nohy Mistra, odevzdáváme se nohám Mistra.“
V tomto verši říká dále Pán Arjunovi: „Mohu se manifestovat v mnoha podobách: Písma nevědí, kde či kdy se manifestuji. Ale vždy to dělám, když hrozí, že celý svět zanikne. A když nastane hrozba, že člověk zanikne, manifestuji se ve formě Gurua, abych mu /světu/ pomohl osvobodit se z nevědomosti.“

/pozn.: kniha "Shreemad Bhagavad Gíta Bhasya" Sri Swamiho Vishwanany je právě vytištěna a bude k dispozici ke koupi do Gurupurnimy! Také publikujeme 108 videí na kanálu youtube, od nynějška do Gurpurnimy,  podívejte se na ně./

(překlad: Bhawani, Č.R.)

Žádné komentáře: