pondělí 31. srpna 2015

neděle 30. srpna 2015
Opravdové lásce říkáme Prem, 
kdy není žádného rozdílu, jestli je člověk navenek krásný nebo ošklivý,
nezáleží na tom,
protože opravdová Láska stále roste."
Sri Swami Vishwananda

pátek 28. srpna 2015

Zkoušky Gurua, mistra Máji.

Tento článek je posledním,  ze série pěti, zmiňovaných již dříve v článku „Úžasná milost ze setkání se Sri Swamim Vishwanandou – aspekt žijícího Gurua“. Je sepsán na základě svědectví sdíleného Tapeshem z Curychu, během daršanu 29. listopadu 2014 ve Shree Peetha Nilaya (SPN).


Sri Swami Vishwananda nám během svých komentářů ke Guru Gítě vysvětlil význam zkoušek Gurua a podstatu Gurua jako mistra Máji/iluze/. 
Řekl:
„Guru zkouší svého žáka, aby ten mohl realizovat svou věčnou podstatu. Protože bez zkoušek nebude připraven. Když zlato neprojde ohněm, jak může být očištěno? Stále to bude zlato, ale nebude čisté. Získá svou čistotu, pouze pokud projde zkouškami… a smysl zkoušení Guruem, smysl zkoušení žáka, není pro osobní užitek Gurua, vždy je pro to ochranu žáka před propadem.

Guru je mistrem temnoty, je mistrem světla, a stále spočívá nad temnotou a nad světlem 

A takto Guru rozpouští temnotu nevědomosti toho, kdo se mu oddá


První slabika „Gu“ znamená Máju Prakriti, Devi, Shakti, která nás spojuje a udržuje v realitě. A druhá slabika „Ru“ znamená Purushu, Nejvyšší Bytí, které nás osvobozuje z iluze.
Takže v tom samém slově, ve slově „Guru“, máme Máju a stejně tak i toho, který nás z Máji osvobozuje. Spojením těchto dvou aspektů nám ukazuje, že On je mistrem Máji, mistrem této reality. On ví, jak a koho z této reality osvobodit a On také ví, koho a jak uvázat do reality - oboje… On ví, kdy nad někým rozložit stíny a On také ví, kdy tyto stíny odstranit.

Ten, kdo je oddán nohám Gurua, tomu Guru odhalí, že člověk je za tím, nejste vázáni vnější hrou ani hrou mysli, ale jste za touto realitou. Pak jste ve Své vlastní podstatě. A ve vašem skutečném Já, ve vašem skutečném aspektu, tak máte kontrolu nad příčinou a následkem."

Svědectví
Stalo se to před několika lety. Najednou jsem měl pocit, že mám následovat cestu se Swamim a zůstat s ním v budoucnu. Ale nebyl jsem si tím moc jistý - bylo to dokonce před tím, než jsem dostudoval a přemýšlel jsem: „Mám jít světskou cestou nebo cestou se Swamim? Nebo je možná nějaká kombinace těchto dvou cest?“ Takže jsem si tím nebyl moc jistý a pak jsem se ho v neděli zeptal - bylo to velice snadné se k němu dostat a hovořit s ním. Tedy jsem se ho zeptal, jak to je? Je předurčeno, že má cesta je s tebou nebo mám studovat a vrátit se zpět do světského života?
Swami řekl něco jako, to záleží na tom, jako moc jsi silný - možná tě mohu trochu vyzkoušet a uvidíme, jak to je. Pomyslel jsem si: Okay, dobře, jak snadné.“ Ale během jednoho dne to začalo být velice, velice těžké – dovedete si představit, že cokoliv děláte v denním životě, je najednou špatně. A tak jsem tam žil společně s ostatními a cokoliv jsem udělal, bylo špatně; šlapal jsem lidem na nohy a cokoliv jsem udělal, tak bylo prostě hrozné a bylo to stále horší a horší. Po dvou dnech jsem cítil, že to nemohu dále vydržet! Jsem asi ten největší hlupák zde, tak co tady vlastně dělám?
Myslel jsem si, měl bych odejít. Zkoušel jsem zastihnout Swamiho, ale ten byl velice odměřený a říkal: ne ne ne"! Vůbec jsem ho nemohl zastihnout.
Takže jsem se rozhodl zůstat další den. A dovede si představit, jaké peklo to bylo. Bylo to vnitřní peklo, ne vnější. 
Swami jen zařídil události tak, jak měly být a po těch třech dnech jsem to prostě už nemohl vydržet. Šel jsem k němu do pokoje a zaklepal na dveře. Řekl: ano!" Otevřel jsem dveře a chtěl jsem vejít a padnout mu k nohám. Jenže on řekl, ne, zůstaň tam, nemám rád, když jsou lidé v mém pokoji. Byl jsem šokován. Bylo to, jako by mne od sebe odehnal. Bylo to hrozné. Stál jsem tam a třásl se a on řekl: „Jen vydrž. Přijdu později.“ A pak něco dodělával na oltáři, dal si pěkně na čas. Poté přišel do mé kanceláře. Paartha tak také byl a Swami řekl: Paartho, mohu s ním rychle mluvit? Prosím, nech nás na minutku. 
Poté se mne Swami zeptal: „Copak? Copak se děje, je něco špatně? Co potřebuješ?“
Odpověděl jsem, že už to nemohu vydržet. A on se na mne jen s úsměvem podíval a řekl: Víš, že jsem to byl já? To já jsem tě uvedl do těchto rozpaků."


Bylo to, jako bych si postavil dům z hracích karet, vysokou věž, a najednou byla pryč. A já si uvědomil, že to byl on, kdo si se mnou jen hrál. A všechny události, které se tam staly během těch tří dnů, prostě nic neznamenaly. Cítil jsem se tak hloupě za to, že jsem byl v takovém rozpoložení. A on pak řekl:“ Jo! Ale víš co? Zůstaň tady několik dalších dní a já Tě vyzkouším znovu.“
Odvětil jsem, že to bylo hrozné, že to bylo pro mne peklo. 
Odpověděl: Za tři dny uvidíme a promluvíme si.“ 
Řekl jsem si vnitřně, no dobře. Tři dny, to snad každý může přežít, cokoli se stane.
Rozhodl jsem se být otevřený a zeptal se: „A co když to znovu naroste?“
A Swami odpověděl, ano, znovu to naroste a znovu se to objeví. A já jsem jen pomyslel, ach Bože, to ne, to snad ne!
A taky to tak udělal. Vše se vrátilo a zase vše bylo strašné. Vnitřně jsem byl opět jako v pekle a plácal jsem se zleva doprava, hrůza. Za jeden nebo dva dny jsem seděl vedle krbu a tam ležel jeden indický komiks, příběh o krokodýlu a slonovi. (Možná to někteří z vás znáte, je to ze Srimad Bhagavatamu, kdy Maha Višnu jede na Garudovi a zachrání svého oddaného Gajendru, krále slonů, ze spárů krokodýla.)
Tak jsem se rozhodl, že se na to podívám, třeba to trochu zabaví mou mysl. Vzal jsem si ten komiks, rychle to prolítl a pomyslel jsem si, jo pěkný příběh, bla, bla, bla. Na chvíli mi to pomohlo být trochu někde jinde. 
Za tři dny jsem si pomyslel, tak 3 dny, konečně, mám to za sebou. Celý dlouhý den jsem se díval na Swamiho, jenže on se na mne ani nepodíval, nic! Ani slabý náznak. O.k., tak třeba večer, řekl jsem si. Jenže večer přišel a nic se nestalo. Přišla noc a já si pomyslel, tak asi další test. Počkám do rána. Jenže další, čtvrtý den, se zase nic nestalo a pátý den zase nic, už jsem v tom zase lítal, bylo to na zbláznění. A pak, asi šestý den, ke mne Swami přišel a zeptal se: Jak se máš?" Odpověděl jsem: Jo, jo, je to dobrý?"
A pak řekl:  „Oh, mimochodem, znáš tu historku o krokodýlovi a slonovi?“ Odpověděl jsem: Ano. Neznal jsem tyto indické příběhy, ale shodou legračních okolností jsem četl právě tuto historku, protože to byl právě ten jeden komis, který jsem našel. „A četl jsi to?“ zeptal se. 
„Ano“, odpověděl jsem. On na to: „A líbilo se Ti to?“ Jo, jo", řekl jsem. A Swami se na mne podíval upřeným pohledem a řekl: „Jenže jsi to nepochopil.“Zase jsem se cítil děsně hloupě. Musel jsem uznat, že jsem prošel ten příběh a nic jsem nepochopil. Pak se on zeptal: „Víš, co ten krokodýl představuje?“ 

Před několik dny jsem se ho ptal, co je Mája. A pak řekl: „To je něco, co nemůže být vysvětleno, to může být pouze a jen prožito.“ Pomyslel jsem si, ach jo, to je pořád ta samá historka, kterou všichni mistři prostě nikdy pořádně nevysvětlí. A Swami řekl, ten krokodýl, to je Mája. A to je to, čím jsi prošel. A pak jsem si uvědomil, že tak to je. 

Tapesh, Zurich
---


"Sri Guru Gita" - kniha komentářů Sri Swamiho Vishwanandy k největším záhadám vztahu mezi Guruem a žákem byla dána do oběhu během vánočních oslav ve Shree Peetha Nilaya (Bhakti Marga shop).


V knize "Blossoming of the Heart/Rozkvět srdce", která je k dispozici v Bhakti Marga shopu, sdílejí příbuzní, přátelé, oddaní a žáci z různých zemí a různých kulturních prostředí své osobní zkušenosti se Sri Swamim Vishwanandou. Originál anglická verze (vpravo) je již přeložena do němčiny (vlevo), polštiny a portugalštiny.
---
(Překlad: Kaltikeyani, Č.R.)

středa 26. srpna 2015

S Bhakti Margou na Čajomíru.

Krásné nedělní ráno přilákalo na pražský Vyšehrad velké množství lidí, toužících strávit příjemný den na tomto významném místě českých dějin a okusit nabídku čajoven a další doprovodný program v rámci letošního festivalu Čajomír.
A i my jsme byli u toho! Nabídli jsme jim ochutnávku technik,  které přinesl náš milovaný Gurudev Sri Swami Vishwananda světu. Připravili jsme pro ně OM Healing, zpěv bhajanů a street kirtanový průvod.

Podívejte se na pár obrázků z tohoto úžasného dne...


Zatímco jsme připravovali oltář, muzikanti ladili a spustili "zahřívací kolo".První OM Healing ve 12 hodin přilákal nedočkavce, kteří si ho chtěli vyzkoušet.


Během celého dne zněly areálem Vyšehradu naše bhajany a měly úspěch!  Hudba prostě všechny sbližuje...            Gurujiho mise v praxi - široká nabídka, včetně malých rostlinek tulsi.


Celé odpoledne se proud lidí, navštěvující naše místo u zdi pod stromy, skoro nezastavil. Kromě návštěvníků festivalu si pro informace o Atma Kriya Joze, OM Healingu a Sri Swamim Vishwanandovi a jeho misi přišlo i nespočet zahraničních turistů, kteří procházeli kolem.


Je 15 hodin a druhý OM Healing právě začal.

Později odpoledne vyrážíme mezi festivalové stánky na street kirtanový průvod, za doprovodu harmonia, mridanga a dalších nástrojů.Ti, kteří byli s námi, mohou potvrdit, že se celý den velmi vyvedl, užili jsme si ho nejen my, ale věříme i příchozí, kterým jsme předali alespoň trošku z poselství našeho milovaného Gurujiho - Just Love. Příští rok jdeme určitě znovu...

Hari Bol!

(více fotografií z této akce naleznete na Facebooku na našem profilu Bhakti Marga CZ)

úterý 25. srpna 2015

Gayatri Yagna 2015.

Pro shlédnutí celého souboru fotografií z Gayatri Yagny, nalistujte prosím tento odkaz:
https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/20187332954/

pondělí 24. srpna 2015

neděle 23. srpna 2015

Zpráva Mahavatara Babajiho.

Věčně pravdiví nebo věčně sklíčení, posedlí výčitky svědomí nebo letící vstříc blaženosti, takový je současný stav lidstva. 
Prostřednictvím nespočetných inkarnací poznávají lidé sebe jako tělo nebo ducha. V souladu s tím je stav mysli a srdce. 
Rozpomeňte se, že jste duch, a navždy jím budete. Pak budete znát mír, lásku a štěstí, kterými ve skutečnosti jste. Ve chvíli můžete změnit svoji životní zkušenost, když se probudíte do tohoto vědomí, že jste, ve své podstatě, věčným vědomím ducha a více než pouhé tělo a všechny materiální věci. "
Mahavatar Babaji
 

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

sobota 22. srpna 2015

Pojďte s námi na Čajomír fest - již zítra!

Bhakti Marga CZ vás zve na:

Čajomír festival - OM Healing, street kirtan, mantry a bhajany

Již zítra - v neděli 23. srpna od svítání do úsvitu - se na pražském Vyšehradě uskuteční 7. ročník mezinárodního festivalu čajového umění pod názvem Čajomír fest 2015 a přítomni budeme i my ;-).
Zveme Vás na OM Healing, street kirtan a zpívání manter a bhajanů. Přijďte nás podpořit, ale také si užít příjemný den :-).

OM Healing - budeme zpívat ve 12:00 a v 15:00 hod
Street kirtan - projdeme celým festivalem ca v 17:00 hod
Mantry a bhajany - budeme zpívat průběžně celý den ca od 10:30 hod


Naleznete nás pod stromy, v prostoru mezi kamennou zdí a starou dřevěnou studní.
(podívejte se na obrázky z minulých ročníků)
 Pořadatelé festivalu sdělují, že na své si přijdou amatéři i zkušení milovníci čaje. Dramaturgie festivalu představuje každému návštěvníkovi tradiční a moderní nápoje z čajů a bylin z celého světa. Nabízí možnost ochutnat čaje z celého světa od festivalových čajoven, zapojit se do mnoha workshopových dílen i okusit orientální speciality. Vstup je volný, platí se pouze chcete-li zakoupit tzv. "čajovou vstupenku", která v sobě zahrnuje konzumaci čaje, její cena je 120 Kč při koupi přes internet, na místě 150 Kč.

Těšíme se na Vás!

pátek 21. srpna 2015

Gurupurnima 2015 - Guru Puja.

Ti z vás, kteří nemohli být na letošní oslavě svátku Gurua, jistě ocení toto video z Gurupurnimy 2015 s Guru Pujou, prováděnou ke Swamiho lotosovým nohám.

Ti, kteří byli požehnáni možností být při tom, si jistě rádi připomenou tyto vyjímečné chvíle...

čtvrtek 20. srpna 2015

Gayatri Yagna již tento víkend.


Jedná se o jednu z nejvýznamnějších ceremonií - yagen.

Gayatri mantra je jednou z nejdůležitějších manter užívaných v hinduismu všemi rozličnými školami v rámci tohoto náboženství. Gayatri mantra je také "mokša mantrou", značíc, že může člověku zajistit osvobození, pokud ji recituje s čistou oddaností. Gayatri Devi je univerzálním/ kosmickým aspektem Božské Matky. Je Matkou Svaté trojice v hinduismu (Brahma, Višnu a Šiva). 

Gayatri Yagna je proto velmi silná, může pomoci člověku na jeho duchovní cestě spálit a vyčistit karmu. 
Tento rok budeme provádět Gayatri Yagnu po 24 hodin.


Více informací o Bohyni Gayatri Devi a podrobný výklad Gayatri mantry můžete nalistovat v článcích z předchozích let - zde:
http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/search?q=gayatri

Poslechněte si jednu z mnoha zpívaných verzí této mantry...

úterý 18. srpna 2015

Sri Swami Vishwananda vysvětluje oblíbený bhajan - 2.část.

...pokračování vyprávění Sri Swamiho Vishwanandy o významu bhajanu "Naryayna Bhajo Narayan"

V době Sri Rámy... víte, Ráma byl poslán do vyhnanství v lese, ne? Když byl v exilu v lese... říkal jsem to v Chorvatsku, pamatujete? Když byl poslán do lesa, byli tam nějací rishi, meditovali tam, prováděli hlubokou  meditaci, dělali svoji sadhanu. A jak šel Ráma kolem, uviděli ho. Když uviděli Pána Rámu, uvědomili si: „Proč děláme pokání? Proč to vše děláme?"

Stejně tak, víte, nashromáždili jsme tolik bohatství, tolik světských věcí, víte kdy k vám přijde smrt? Co? Nevíte to. V jedné sekundě si může vzít všechno pryč. Takže, co je vaše? Nic! Vše co je zde, zůstane zde. To je to, co říká Gíta: Přišli jste s prázdnýma rukama, odejdete s prázdnýma rukama." Všechno co si zde berete, tu zůstane. Jediná věc, proč jste se narodili, je uvědomit si Pána. Jediná věc, proč jste se narodili, je dosáhnout Jeho, být s Ním.


Takže ti rishi, velcí jogíni, meditujíc, viděli Pána Rámu, jak kráčí s Lakšmanem. Samozřejmě, jejich božskýma očima uviděli, že je to projev samotného Narayany, ne? Řekli: „Všechna naše pokání děláme, abychom dosáhli Jeho a On tu kráčí jako lidská bytost - Jaba Jaba Pida Pade Bhakta Par, Bar Bar Avatar Kiya", víte, Papa Mitakara Dhira Dikhakara", znamená ukázat cestu, ukázat směr. Manava Ko Oddhar Kiya", což znamená, že On přebírá formu, převezme lidskou podobu.
Takže, když uviděli tuto Jeho podobu, rishi řekli: Proč jsme meditovali? Proč jsme - jak se říká - jen takto seděli?" V tu chvíli si řekli: Měli bychom se stát ženami!"
(přítomní se smějí)

Bhav uvnitř nich se probudil, aby Ho milovali. Takže, automaticky, co se stalo? Vzhledem k tomuto Bhavu, kvůli této emoci uvnitř nich, začali běžet, bláznivě zamilováni, k Rámovi. Vidíte, dva Avatáři, i když je to tentýž Pán, mají různé vlastnosti. Krišna se nazývá Lila Dhari, Rama je Dharma Dhar. Takže, je to docela složité, odlišné osobnosti, víte. (smích) On je velmi spravedlivý a velmi... takový je prostě Ráma. Zatímco Krišna, když by viděl jak se rishi blíží, řekl by: "Jéé, pojďte, pojďme se bavit!" (smích)


Takže, když ti rishi, mudrci a sádhuové, uviděli Rámu... dosahujíc tohoto Bhavu uvnitř nich, si řekli: Proč jsme jen muži?" V tu chvíli si uvědomili, že každý výtvor je ženský, směrem k Pánovi. Každý výtvor, který je stvořen, je ženský. Ve stvoření není nic mužského. Existuje pouze ženství. Jediný muž je Samotný Nejvyšší Pán. Takže když si rishi uvědomili tuto pravdu, měli toto přání.
Tak, běžíc směrem k Rámovi, s tímto Bhavem, víte, někteří z nich jako blázni (publikum se směje).... tak Ráma je uviděl, jak přibíhají, tu skupinku, víte, jak běží k němu... a strčil Lakšmana před sebe: Prosím, ochraňuj mě!" (smích)
Tak Lakšman, víte, Lakšman je Adishesh, velmi silný, tam stál. Ptali se: Proč jsi nás zastavil? Chceme jít k Pánovi!" Pak Ráma vykoukl a řekl: Sadhuové!", což značilo „Ó mudrci, v tomto životě vás nemohu nechat být blízko mne. V tomto životě jste přijali... vy jste sádhuové... žijete v lese. Takže nemůžete být v tomto životě u mne. Ale slibuji vám jednu věc, v mém dalším vtělení, když k vám všem přijdu, vaše přání budou vyplněna. Takže, narodím se ve Vrindávanu, a vy přijdete. Narodíte se tam také jako Gopi. Vaše přání budou splněna." A tak sádhuové dělali jejich pokání k dosažení Pána a vy vidíte, jak snadným to Pán pro ně učinil.

Vidíte, můžete udělat svou část, můžete udělat svoje maximum. Vaši sadhanu, tu musíte udělat, ale milost je dána samotným Pánem. A to je milost, kterou vám vaše sadhana umožňuje přijmout. A to je víc, víc než cokoli, víte, tato kripa.

To je důvod, proč se říká, že čas od času se On projevuje, aby zachránil oddané, odstranil utrpení. Co je to utrpení? Utrpení mysli. Utrpení mnoha druhů, víte.

Pak se zpívá: Matsya Kurma Varaha Narahariho, Vamana Ko Avatara Kiya-a-a'. Pán se inkarnuje jako Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, že? Takže všechny tyto podoby jsou různé aspekty Narayany.
Parashurama aur Rama Krishna". Dále Parašuráma, Ráma a Krišna. Takže ti všichni zbávající Avataři - Matsya, Kurma, Varaha, Narahari, Vamana, to jsou inkarnace, které přišly nastolit mír ve světě. A tak se objevili, aby vyrovnali svět... na vyvážení démonů těch dob, různých druhů démonů, kteří přišli. Zatímco Parašuráma, Ráma a Krišna přišli zničit pýchu a aroganci. Manifestovali se, aby zničili zlé činitele. Víte, když roste pýcha, myslíte si, že jste velmi důležití. Není to tak? Co?
Publikum: Ano!
Swami: Víte, myslíte si, že jste pánem všeho. Musíte být vždy vpředu, první. Není to tak?
Publikum: Ano!
Swami: Ale kam by to vedlo? Nikam! Tak, to je Samotný Pán. Víte, když se podíváte na Parašurámu, Rámu, Krišnu, přišli zničit tyto projevy. Víte, zničit je, ať už je to pýcha, arogance, všechno tohle. Takže, tady je velmi důležité si uvědomit také to, že... Parashurama Aura Rama Krishna Bana, Dushto Ko Samhara Kiya". Také mistr se vtěluje v této podobě, aby zničil pýchu a aroganci.

Bhajana Se Mana Ko Sajana Banakara, Bhakti Marga Dikhala Diya-a-a", což znamená zklidnit mysl, ulevit mysli, aby se mysl odvrátila od zlých myšlenek, tak jediný způsob jak, je zpívat ke slávě Páně, víte. A tím, že zpíváte ke slávě Pána, to je Bhakti Marga, to je cesta oddanosti. Neexistuje žádná jiná cesta, která povede člověka k Božství.

To Krišna říkal v Gítě, víte. Řekl, že jsou sattvické, tamasické, rajasické - tři aspekty, tři cesty, víte. Jaké jsou tři cesty? Tři cesty, tři formy... tři guny. Ne, ne guny, sorry! Co to říkám? - Ano, tři druhy jógy, že? Mluví o třech,  nejprve řekl: Jyana jóga, Karma jóga a Raja jóga. Ale od Raja jógy něco oddělil. Řekl: „Nad všemi těmito třemi si cením Bhakti jógu, je mi nejdražší. Bhakti jóga je nejcennější pro mne, protože Bhakti jóga je mnohem jednodušší.


Tady v bhajanu se říká: „Bhakti Marga Dikhala Diya", vyslovením jména Pána, jeho zpíváním probudíte v sobě oddanost, probudíte bhakti. 
„Hari Bhajana Se Bhava Sagara Ko", pouze jméno Sri Hariho vyvede člověka ze samsary..., vyvede ho z iluze. Pouze zpíváním jména Sri Narayany bude člověk osvobozen od iluze a osvobozen od života a smrti. „Parana Bhi Sikhaladiya", překročí oceán zrození a umírání.
Takže se říká: „Narayana Hari Narayan, Narayana Bhajo Narayan", pouhým zpíváním jména Narayany je tohle možné, ničím jiným. 

Takže to je bhajan který mám moc rád.
Tak fajn. Rozumíte tomu?
Publikum: Ano!
Swami: Skutečně?
Publikum: Ne! Ano!
Swami: Je pěkné to slyšet. Máte celý život na to, abyste to pochopili.
(publikum se směje)