úterý 18. srpna 2015

Sri Swami Vishwananda vysvětluje oblíbený bhajan - 2.část.

...pokračování vyprávění Sri Swamiho Vishwanandy o významu bhajanu "Naryayna Bhajo Narayan"

V době Sri Rámy... víte, Ráma byl poslán do vyhnanství v lese, ne? Když byl v exilu v lese... říkal jsem to v Chorvatsku, pamatujete? Když byl poslán do lesa, byli tam nějací rishi, meditovali tam, prováděli hlubokou  meditaci, dělali svoji sadhanu. A jak šel Ráma kolem, uviděli ho. Když uviděli Pána Rámu, uvědomili si: „Proč děláme pokání? Proč to vše děláme?"

Stejně tak, víte, nashromáždili jsme tolik bohatství, tolik světských věcí, víte kdy k vám přijde smrt? Co? Nevíte to. V jedné sekundě si může vzít všechno pryč. Takže, co je vaše? Nic! Vše co je zde, zůstane zde. To je to, co říká Gíta: Přišli jste s prázdnýma rukama, odejdete s prázdnýma rukama." Všechno co si zde berete, tu zůstane. Jediná věc, proč jste se narodili, je uvědomit si Pána. Jediná věc, proč jste se narodili, je dosáhnout Jeho, být s Ním.


Takže ti rishi, velcí jogíni, meditujíc, viděli Pána Rámu, jak kráčí s Lakšmanem. Samozřejmě, jejich božskýma očima uviděli, že je to projev samotného Narayany, ne? Řekli: „Všechna naše pokání děláme, abychom dosáhli Jeho a On tu kráčí jako lidská bytost - Jaba Jaba Pida Pade Bhakta Par, Bar Bar Avatar Kiya", víte, Papa Mitakara Dhira Dikhakara", znamená ukázat cestu, ukázat směr. Manava Ko Oddhar Kiya", což znamená, že On přebírá formu, převezme lidskou podobu.
Takže, když uviděli tuto Jeho podobu, rishi řekli: Proč jsme meditovali? Proč jsme - jak se říká - jen takto seděli?" V tu chvíli si řekli: Měli bychom se stát ženami!"
(přítomní se smějí)

Bhav uvnitř nich se probudil, aby Ho milovali. Takže, automaticky, co se stalo? Vzhledem k tomuto Bhavu, kvůli této emoci uvnitř nich, začali běžet, bláznivě zamilováni, k Rámovi. Vidíte, dva Avatáři, i když je to tentýž Pán, mají různé vlastnosti. Krišna se nazývá Lila Dhari, Rama je Dharma Dhar. Takže, je to docela složité, odlišné osobnosti, víte. (smích) On je velmi spravedlivý a velmi... takový je prostě Ráma. Zatímco Krišna, když by viděl jak se rishi blíží, řekl by: "Jéé, pojďte, pojďme se bavit!" (smích)


Takže, když ti rishi, mudrci a sádhuové, uviděli Rámu... dosahujíc tohoto Bhavu uvnitř nich, si řekli: Proč jsme jen muži?" V tu chvíli si uvědomili, že každý výtvor je ženský, směrem k Pánovi. Každý výtvor, který je stvořen, je ženský. Ve stvoření není nic mužského. Existuje pouze ženství. Jediný muž je Samotný Nejvyšší Pán. Takže když si rishi uvědomili tuto pravdu, měli toto přání.
Tak, běžíc směrem k Rámovi, s tímto Bhavem, víte, někteří z nich jako blázni (publikum se směje).... tak Ráma je uviděl, jak přibíhají, tu skupinku, víte, jak běží k němu... a strčil Lakšmana před sebe: Prosím, ochraňuj mě!" (smích)
Tak Lakšman, víte, Lakšman je Adishesh, velmi silný, tam stál. Ptali se: Proč jsi nás zastavil? Chceme jít k Pánovi!" Pak Ráma vykoukl a řekl: Sadhuové!", což značilo „Ó mudrci, v tomto životě vás nemohu nechat být blízko mne. V tomto životě jste přijali... vy jste sádhuové... žijete v lese. Takže nemůžete být v tomto životě u mne. Ale slibuji vám jednu věc, v mém dalším vtělení, když k vám všem přijdu, vaše přání budou vyplněna. Takže, narodím se ve Vrindávanu, a vy přijdete. Narodíte se tam také jako Gopi. Vaše přání budou splněna." A tak sádhuové dělali jejich pokání k dosažení Pána a vy vidíte, jak snadným to Pán pro ně učinil.

Vidíte, můžete udělat svou část, můžete udělat svoje maximum. Vaši sadhanu, tu musíte udělat, ale milost je dána samotným Pánem. A to je milost, kterou vám vaše sadhana umožňuje přijmout. A to je víc, víc než cokoli, víte, tato kripa.

To je důvod, proč se říká, že čas od času se On projevuje, aby zachránil oddané, odstranil utrpení. Co je to utrpení? Utrpení mysli. Utrpení mnoha druhů, víte.

Pak se zpívá: Matsya Kurma Varaha Narahariho, Vamana Ko Avatara Kiya-a-a'. Pán se inkarnuje jako Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, že? Takže všechny tyto podoby jsou různé aspekty Narayany.
Parashurama aur Rama Krishna". Dále Parašuráma, Ráma a Krišna. Takže ti všichni zbávající Avataři - Matsya, Kurma, Varaha, Narahari, Vamana, to jsou inkarnace, které přišly nastolit mír ve světě. A tak se objevili, aby vyrovnali svět... na vyvážení démonů těch dob, různých druhů démonů, kteří přišli. Zatímco Parašuráma, Ráma a Krišna přišli zničit pýchu a aroganci. Manifestovali se, aby zničili zlé činitele. Víte, když roste pýcha, myslíte si, že jste velmi důležití. Není to tak? Co?
Publikum: Ano!
Swami: Víte, myslíte si, že jste pánem všeho. Musíte být vždy vpředu, první. Není to tak?
Publikum: Ano!
Swami: Ale kam by to vedlo? Nikam! Tak, to je Samotný Pán. Víte, když se podíváte na Parašurámu, Rámu, Krišnu, přišli zničit tyto projevy. Víte, zničit je, ať už je to pýcha, arogance, všechno tohle. Takže, tady je velmi důležité si uvědomit také to, že... Parashurama Aura Rama Krishna Bana, Dushto Ko Samhara Kiya". Také mistr se vtěluje v této podobě, aby zničil pýchu a aroganci.

Bhajana Se Mana Ko Sajana Banakara, Bhakti Marga Dikhala Diya-a-a", což znamená zklidnit mysl, ulevit mysli, aby se mysl odvrátila od zlých myšlenek, tak jediný způsob jak, je zpívat ke slávě Páně, víte. A tím, že zpíváte ke slávě Pána, to je Bhakti Marga, to je cesta oddanosti. Neexistuje žádná jiná cesta, která povede člověka k Božství.

To Krišna říkal v Gítě, víte. Řekl, že jsou sattvické, tamasické, rajasické - tři aspekty, tři cesty, víte. Jaké jsou tři cesty? Tři cesty, tři formy... tři guny. Ne, ne guny, sorry! Co to říkám? - Ano, tři druhy jógy, že? Mluví o třech,  nejprve řekl: Jyana jóga, Karma jóga a Raja jóga. Ale od Raja jógy něco oddělil. Řekl: „Nad všemi těmito třemi si cením Bhakti jógu, je mi nejdražší. Bhakti jóga je nejcennější pro mne, protože Bhakti jóga je mnohem jednodušší.


Tady v bhajanu se říká: „Bhakti Marga Dikhala Diya", vyslovením jména Pána, jeho zpíváním probudíte v sobě oddanost, probudíte bhakti. 
„Hari Bhajana Se Bhava Sagara Ko", pouze jméno Sri Hariho vyvede člověka ze samsary..., vyvede ho z iluze. Pouze zpíváním jména Sri Narayany bude člověk osvobozen od iluze a osvobozen od života a smrti. „Parana Bhi Sikhaladiya", překročí oceán zrození a umírání.
Takže se říká: „Narayana Hari Narayan, Narayana Bhajo Narayan", pouhým zpíváním jména Narayany je tohle možné, ničím jiným. 

Takže to je bhajan který mám moc rád.
Tak fajn. Rozumíte tomu?
Publikum: Ano!
Swami: Skutečně?
Publikum: Ne! Ano!
Swami: Je pěkné to slyšet. Máte celý život na to, abyste to pochopili.
(publikum se směje)

Žádné komentáře: