úterý 11. srpna 2015

Sri Swami Vishwananda vysvětluje oblíbený bhajan - 1 část.


Před odjezdem na daršan do Švýcarska přišel Sri Swami Vishwananda do chrámu ve Shree Peetha Nilaya zpívat bhajany s oddanými.
Několik písní tohoto krásného večera začal zpěvem bhajanu "Narayana Bhaja Narayan" a pak ho přerušil, aby sdílel význam této svaté písně.

Swamiji řekl:
Tento bhajan je úžasný v tom, co říká.
Víte - "Tana Mana Ranjana, Bhava bhaya Bhanjana, Asura Nikhandana Narayan", znamená, že ten, který udržuje tělo, mysl, který odstraňuje veškeré utrpení a strach, a který se stará o oddaného, ​​který dává mysli klid, ten, kdo zničí všechno zlé a démony, je Pán Narayana.
Jak se říká, všichni ti démoni, které jsme dříve zmínili, nejsou venku. V Kali Yuze jsou uvnitř, v mysli lidí. Protože mysl je natolik poničena, mysl tak směřuje směrem ven, že je poničena, definitivně. Takže se říká, že jen Narayana to může zachránit, nikdo jiný. Pouze jméno Narayana - "Narayana Bhajo Narayan", jen zpíváním jména Narayana budete spaseni. Pouze odevzdáním se jménu Narayana budete mít klid.

Poté - "Jaba Jaba Pida Pade Bhakta Par, Bar Bar Avatar Kiya-a-a-a"
To je z Gity, řekl to Bhagavan Krišna, že? "Kdykoli nastane adharma budu se inkarnovat, manifestuji sebe. Znovu a znovu vezmu na sebe různé podoby, abych osvobodil mého oddaného, ​​abych ochránil mého oddaného od úzkosti ničení se hříchy, dodávajíc jim odvahu a trpělivost a jednotu." (Publikum jását a tleská)

"Papa Mitakara Dhira Dikhakara, Manava Ko Oddhar Kiya"
Takže, čas od času - ne pokaždé - čas od času, když bhakta má oddanost, když bhakta je připraven, aby byl spasen, manifestuje se On na zemi, aby je osvobodil. Musíte si zde uvědomit, že manifestace Narayany není častá. Manifestace Narayany je velmi vzácná. Takže, jen když bhakta dosáhne určité úrovně, nebo když Ho svět opravdu potřebuje, manifestuje se. Přijde, přijde pouze pro jedinou duši, osobodit ji od hříchu, pro jejich osvobození a připomenout jim, kdo jsou, odkud pocházejí, a čeho mají na dosáhnout.

"Kunja Vihari, Krishna Murari, Narayan, on Giridhari, Narayan" Lidé se ptají, proč mám rád Giridhariho, ne? Giridhari je ten, který chrání bhaktu, ten jediný... víte, když zvedl Govardhan na malíčku, on to neudělal pro sebe. Mohl jen sbalit kufry a jít do nebe. (přítomní se smějí) Ne, udělal to pro bhakty, pro všechny brijbasi. To je důvod, proč se inkarnoval, důvod, proč se říká: "Kunja Vihari, Krishna Murari, Lila Dhari", aby si mohli vychutnat také tuto Lílu s Ním.

Protože tuto lílu od Bhagavana není snadné obdržet. Tato Líla od Thakura je velmi vzácná. Ti moudří si ji užijí. Ti nemoudří budou stát stranou. To je důvodem, proč se nazývá Lila Dhari. Lila Dhari zde je i pro tuto touhu, když bhakta má tuto touhu po Něm, On přijde.

Víte, hovořili jsme o Gopi Gítě, ne? Známe příběh Gopi, jak moc milovali Krišnu a proč se Krišna pro ně tam manifestoval v tu chvíli, v té době, je to velmi sladké to vědět, víte. To je... tento verš tady - "Jaba Jaba Pida Pade Bhakta Par, Bar Bar Avatar Kiya-a-a-a", což znamená, že přichází, ne pro sebe, přichází pro bhakty. Přijde, manifestuje sebe, skloní sám sebe kvůli oddanému. Zde musíte vidět sladkost Giridhariho, sladkost Boha, jak úžasný je, víte.

Žádné komentáře: