neděle 31. března 2013

Christos Anesti!
Χριστός ἀνέστη!
Christ is Risen!
Kristus vstal z mrtvých!

sobota 30. března 2013

Meditace - Velká a Svatá sobota.


Zavřete oči, vejděte do svého nitra a setkejte se s Pánem.
Čeká na vás... právě teď !

(Sri Swami Vishwananda - Ressurect with Christ)

pátek 29. března 2013

Na Velký pátek.

Ukřižování.
On před ukřižováním věděl, že se uvnitř něj stalo něco  velkého, něco čemu lidská mysl nemůže porozumět. Materializoval své tělo do světla, podobně jako když přeměnil své tělo v horu. Kolik lidí tomu skutečně porozumí? Mnoho ne. Udělal to, aby ukázal, že uvnitř našeho těla je duchovní tělo. Všichni můžeme toto duchovní tělo získat, pokud to skutečně chceme. Mimochodem, díky ukřižování Ježíš ukázal, že nebyl jen pouhým člověkem, který byl ukřižován. Přijal vše, ve smyslu dostat se nad iluzi a stát se světlem. To je to proč tu člověk je - neustále si připomínat, že uvnitř tohoto těla je duchovní tělo, a že toto je realita. To další tělo může přerůst nad toto tělo.
Ale tak dlouho, jak se stotožňujeme s pouhou lidskou bytostí, budeme stále tato lidská bytost kterou chceme být. Chcete být Božští nebo ne? Tak buďte! Jděte kupředu, neustále si připomínajíc,  že jste Boží dítě. Překročte stupeň být Božím dítětem, do té doby než si později budete moci říct "Já a můj Otec  jedno jsme". Od syna lidí, který je člověkem, k synu Boha, který si neustále připomíná že jsme Božští, dokud nebudeme moci říci  "Já a můj Otec jedno jsme".


(Sri Swami Vishwananda - Ressurect with Christ)

čtvrtek 28. března 2013

A uviděl nohy Krista.

Ve čtvrtek svatého týdne, si mimo jiné připomínáme Kristovo omývání nohou učedníkům během poslední večeře.

Svatý Bišoi Egyptský byl velký asketa, který prováděl mnoho pokání na poušti...

Jednoho dne se tam objevil starý muž, který byl velmi špinavý, otrhaný, přišel k němu a povídá: "Oh, prosím, jistě musíte chodit po poušti velmi dlouho. Musíte být velmi unaven. Dovolte, abych vám poskytl přístřeší. Nechte mne, abych se o vás postaral."
Tak on, Bišoi, vzal toho starého muže a zavedl ho zpět do své jeskyně  a tam začal omývat tomu člověku nohy. Jak tak omýval jeho nohy, začal s láskou plakat. Cítil tolik lásky...
Plakal tak hořce, že omýval jeho nohy svými slzami. Když se podíval na nohy toho muže, neviděl nohy muže, viděl nohy Krista se stigmaty uprostřed.


(Sri Swami Vishwananda - Ressurect with Christ)

středa 27. března 2013

Program letošních velikonočních oslav ve Shree Peetha Nilaya.


Stvoř mi Bože čisté srdce, obnov v mém nitru tvého pravého ducha.
(Žalm 51:12)
~~o~~

O velikonočních tradicích a velikonocích z pohledu křesťanského i pravoslavného jsme zde na blogu psali v minulosti mnohokrát, pro připomenutí si můžete zalistovat staršími články, viz. tento odkaz:
http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/search?q=velikonoce

Letošní  velikonoční oslavy ve Shree Peetha Nilaya, za přítomnost Sri Swamiho Vishwanandy, budou následující...

Velký a svatý pátek

Den, kdy Kristus zažil utpení a ukřižování na kříži. V tento den se slaví tři hlavní bohoslužby:  Hodiny krále, Večerní mše se snímáním Krista z kříže a ovinutím jeho těla a Uctívání epitaphios (=v pravoslaví zpravidla vyšívaná ikona) s venkovním procesím.
Tento den je zaměřen na utrpení, smrt a pohřeb našeho Pána Ježíše Krista.

Pro podrobný rozpis klikněte zde:
http://bhaktimarga.org/event/holy-friday

Velká a svatá sobota

V den mezi Ježíšovou smrtí a jeho vzkříšením, den bdělého očekávání, je pozornost zaměřena na Kristův hrob. Rozjímáme o tajemství Pánova sestoupení do Hádu, místa smrti. Smrt je poražena zevnitř. "On (Kristus) dal sám sebe jako výkupné smrti, ve které jsme byli drženi v zajetí, vykupujíc hřích. Sestupujíc do Hádu prostřednictvím kříže... On uvolnil pouta smrti."

Na velkou sobotu se odehrávají následující bohuslužby: Služba Kristu sestupujícímu do Hádu, Modlitba za mrtvé, Lamentace během dne. Později večer slavíme První oslavu vzkříšení o půlnoci. Nasvěcujeme pascha svíce a také všechny další svíce, venku probíhá Procesí ikony vzkříšení a bible.


Pro podrobný rozpis klikněte zde:
http://bhaktimarga.org/event/easter-saturday

Svatá neděle velikonoční

Pascha (Svatá neděle), připomíná vzkříšení našeho Pána a spasitele Ježíše Krista, je to nejstarší, nejctihodnější svátek církve, velký křesťanský festival, samotný střed a srdce liturgického roku, den, v němž Pán vstal z mrtvých. Stejně jako starozákonný Pesach, Pascha je festival vysvobození a radosti. Zahrnuje konečné vykoupení, vysvobození a osvobození celého lidstva z moci satana a smrti, a to prostřednictvím smrti a vzkříšení Krista. Pascha je svátek univerzálního vykoupení.
Tento den konáme: Liturgii sv. Basila, Evangelium vzkříšení v několika jazycích, Homilii sv. Johna Chrysostomose, Rozdělení pascha chleba všem přítomným.

Pro podrobný rozpis klikněte zde:
http://bhaktimarga.org/event/holy-sunday

Velikonoční pondělí


Pro podrobný rozpis klikněte zde: http://bhaktimarga.org/event/easter-monday

úterý 26. března 2013

Jai Radhe.

Sri Swami Vishwananda zpívá "Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe" během daršanu 22.3.2013...

Inspirace od Mahavatara Babajiho


pondělí 25. března 2013

Sri Swami Vishwananda: Jak být šťastný.


Swami říká: Všichni chtějí být požehnaní, ne? Každý chce být šťastný, ale pokud skutečně, opravdu chcete být šťastní, musíte být jednoduše uvnitř sebe. Musíte být nejprve opravdu pravdiví k sobě samým. Pak, když poprosíte Boha „Pane, učiň mne šťastným“, myslíte, že vás odmítne? Neodmítne. Dá vám to, aniž by něco chtěl, ale je na vás to štěstí využít. Je na vás to štěstí udržet a nechat ho růst.

neděle 24. března 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA - Historie psaná západem na Kumbh Mele 2013.


„Kumbh Mela 2013, největší světové shromáždění všech dob, skončila před pár týdny. Kromě nových rekordních počtů došlo také ke kvalitativním historickým změnám, které prošly do jisté míry bez povšimnutí. Vnesly nový rozměr do příběhu a historie Kumbh Mely: náboženskou toleranci a přijetí a konečně i odložení rozdílů stranou.“ 


Opravdu poprvé v historii Kumbh Mely

1. se mohla skupina ze západu – známá jako hnutí Bhakti Marga, koupat s Naga Babas a sádhui 
2. společný vůz a společná koupel „Šivaistů (vyznavačů Pána Šivy) a „Vaišnavistů (vyznavačů Pána Višnu)“ se uskutečnila ve hlavní posvátný koupací den 
3. tzv. "nedotknutelným", nejnižším v nejnižší skupině společnosti v rámci hinduistického systému kast, bylo umožněno, aby se vykoupali ve svatých řekách

Kumbh Mela (2) , která se konná jednou za 12 let v Allahabadu v Indii, skončila právě před několika týdny. Je to starobylý a velice duchovní festival, plný historie a tradic. Kumbh Mela 2013 se uskutečnila také jako Maha Kumbh Mela, která přichází jedenkrát za 144 let (12x12) a je ji tedy třeba považovat za zvláště důležitou. Jak již mezinárodní tisk zmínil, ukázala se být největším světovým shromážděním lidí všech dob. 
Kromě historicky vysokých počtů putníků – 120 milionů celkem a přes 30 milionů hlavní koupací den – tam došlo také k neočekávaným kvalitativním historickým změnám, které prošly do značné míry bez povšimnutí. Zaslouží si, aby byly zdůrazněny, neboť jsou významné a vnáší nový rozměr do příběhu a historie Kumbh Mely: zprávu o náboženské toleranci a přijetí a odložení rozdílů stranou. Představují velmi silné poselství v zemi, která v historii ukázala mnoho náboženské tolerance k ostatním. 

Konkrétně:
1. Skupina 50 žáků duchovního mistra Sri Swamiho Vishwanandy (1) – známá jako hnutí Bhakti Marga – se stala prvními cizinci ze západu ve známé historii Kumbh Mely, která se koupala s Naga Babas a sádhui = tzv. „Akhary“, během Mauni Amavasya (3), hlavního a nejdůležitějšího koupacího dne (snan), dne 10. února 2013 v Allahabadu. Více než 30 miilionů oddaných a asketů se koupalo při pravděpodobně největším lidském shromáždění v jeden den. 
  • Bhakti Marga se sídlem v Německu se skládá většinou z „bílých“ obyvatel západu, mužů i žen. Během hlavního koupacího dne mají Akhary vždy samostatnou oblast ke koupání, stranou od široké veřejnosti. Západním nezasvěcencům, tedy nečlenům Akhar, mužům i ženám, nebylo nikdy předtím umožněno se společně se sadhui koupat.
  • Mezinárodní skupina zahrnovala Německo, Rusko, Francii, Itálii, Švýcarsko, Polsko, Velkou Británii, Lotyšsko, Dánsko, Portugalsko, Řecko, Srbsko, USA, Brazílii, Jihoafrickou republiku, Keňu, Mauricius, Nepál a Indii.  
  • Spolupráce a otevřenost Niranjari Akhary (4), která umožnila,  aby se Sri Swami Vishwananda a jeho oddaní ze skupiny Bhakti Marga  mohli koupat spolu s nimi, během Mauni Amavasya, představovala historický moment v historii Kumbh Mely. 
2. Skupina Bhakti Marga Sri Swamiho Vishwanandy je skupinou Vaišnavistů. V základu jejich duchovní linie je Sri Sampradaya, tradice, založená v 11 století svatým z Tamil Nadu, Ramanujou Acharyou. Během Mauni Amavasya si Bhakti Marga užívala vůz v průvodu Nirajani Akhary, skupiny Šivaistů. Kočár Niranjani Akhary byl řízen Mahamandaleshwara (5) Swami Chitprakashanand Giriji Maharajem. Aby si užívala kočár a koupala se společně skupina Šivaistů a Vaišnavistů v hlavní koupací den, to se nikdy předtím nestalo. Historicky má každá ze 13 Akhar ve hlavní koupací den vyhrazen zvláštní a samostatný průvod a dobu koupání. 
  • Mahamandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Maharaj byl brzy po Mauni Amavasya zpovídán BBC pro dokument o Maha Kumbh Mele. Když byl dotázán proč umožnil Sri Swamimu Vishwanandovi a Bhakti Marze užívat svého průvodu, jeho odpověď zněla: „Když někdo dělá něco pro naši kulturu a zajímá se o naši kulturu, je naší povinností pomoci jim jít kupředu. Nemělo by být rozdílu mezi Vaišnavskou a Šivaistickou linií – paramparou, všichni směřujeme ke stejnému Paramatma. I když mohou existovat rozdíly mezi kriyou (jogovými technikami) a učením, podstata v základu zůstává stejná. Védy říkají, že je jen jedna pravda, ale existují různé cesty k jejímu dosažení. Je Boží vůlí, že se tak stalo."
  • „Byl to skvělý okamžik pro Niranjani Akharu, že se k nám mohla připojit jiná linie (parampara).“ 
3. V Indické historii, tak dlouho kam sahá paměť, takzvaní „nedotknutelní“, nejnižší v nejnižší skupině společnosti v rámci hinduistického systému kast, žili na okraji společnosti. Vykonávali a byli viděni v nepříjemných nebo prašných zaměstnáních a trpěli sociální segregací a omezeními, kromě toho, že obecně byli chudí. Nesměli se účastnit uctívání v chrámech s ostatními, ani čerpat vodu ze stejných jímek jako ostatní. Osoby z jiných kast se s nimi nechtěli stýkat. 
  • Poprvé v historii Kumbh Mely byli „nedotknutelní“ přizváni ke koupání ve svatých řekách Ganze, Yamuně a Saraswati.  
  • Sri Swami Vishwananda: „To se nikdy předtím nestalo. V Indii existuje skupina lidí, kteří čistí odpadní vody vlastníma rukama. Jsou považováni za nejnižší kastu lidí, mezi nízkými kastami jsou těmi nejnižšími. Nebylo jim nikdy dovoleno zúčastnit se Kumbh Mely, ani přistupovat ke Ganze, a letos, po tisících a tisících let od začátku Kumbh Mely je to vůbec poprvé, kdy jim bylo umožněno vykoupat se v Ganze. Takže, jak můžete vidět, událo se spoustu zásadních změn. Nikdo neví proč se tak děje právě teď. Je to Božské načasování.“ 
15. února, druhý nejdůležitější den koupání na Kumbh Mele 2013, na den Basant Panchami, byli Sri Swami Vishwananda a Bhakti Marga pozváni užít si průvodu v kočáru a koupele (snan) se Sri Maha Mandaleshwar Mahant Santosh Dasem, z Vaišnavské Akhary. Společnost BBC (Velká Británie) produkovala 90 minutový dokument o Kumbh Mele 2013 a hinduismu, pro hlavní vysílací čas ve 21 hodin, pro vysílání v květnu. Natočila v Indii rozhovor se Sri Swamim Vishwanandou a Maha Mandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Maharajem o tématech obsažených v této tiskové zprávě, stejně jako spiritualita a hinduismus obecně. Zahrnula obsah této tiskové zprávy do svého dokumentu a ukázala i související záběry. Také sledovala osobní zkušenost dvou britských oddaných Swamiho Vishwanandy, Manishe Pankhania (Roshan) a Davida Johnstona, z Kumbh Mely, a také se jich ptala na témata joga a hinduismus. 


Sri Swami Vishwananda (třetí zprava) a jeho skupina oddaných, kráčející uprostřed noci směrem na určené místo pro historickou svatou koupel 10. února 2013. 

http://3.bp.blogspot.com/-CsOe6FqFryM/UUqzerLhjCI/AAAAAAAAjeg/iXHsVXTF8hA/s1600/3-Kumbh-Mela-2013-One-of-Sri-Swami-Vishwananda?s-western-devotees-in-front-of-the-chariot-of-the-Niranjani-Akhara.JPG
Jeden ze západních oddaných Sri Swamiho Vishwanandy před kočárem Niranjani Akhary, Mahamandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Mahraje, v časných ranních hodinách historického 10. února 2013. 


Mahamandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Maharaj (vlevo) a Sri Swami Vishwananda (uprostřed).

Sri Swami Vishwananda (druhý zleva) a Mahamandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Maharaj (třetí zleva). 

(Obrázky: Bhakti Marga)Oddaní Sri Swamiho Vishwanandy při svaté koupeli. Na horním obrázku vlevo je David Johnstone, jehož osobní zkušenost byla natočena dokumentaristy BBC a bude vysílána v květnu 2013. 
Na obrázku níže, oddaní slaví bezprostředně po svaté koupeli. 


Sri Swami Vishwananda (vlevo) na kočáře Sri Maha Mandaleshwar Mahant Santosh Dase (vpravo) v Basant Panchami den (15. února 2013), druhý nejvýznamější koupací den Kumbh Mely 2013.


Oddaní Sri Swamiho Vishwanandy ve slavnostní náladě v Basant Panchami den (15. února 2013), krátce před zahájením svaté koupele. 


Sri Swami Vishwananda na kočáře Sri Maha Mandaleshwar Mahant Santosh Dase (vpředu západní oddaní). 


Oddaná Sri Swamiho Vishwanandy maluje tilak sadhuovi, během doby večeře v táboře Niranjani Akhary, na žádost Mahamandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Maharaje. 
V Indii je velmi neobvyklé pro ženu dotknout se sádhua a už vůbec ne malovat mu tilak na čelo. Další z příkladů přesahující hranice tradic zavedených v průběhu tisíciletí. 

Poznámky: 
(1) Sri Swami Vishwananda je žijící Mistr, a vtělení Bhakti a Lásky. Je původem z Mauriciu a žije ve Shree Peetha Nilaya, mezinárodním Bhakti Marga Centru, v Německu, poblíž Frankfurtu. Jeho hnutí se nazývá Bhakti Marga. 
(2) Kumbh Mela je obrovská hinduistická pouť věřících, při které se hinduisté shromažďují, aby se vykoupali na soutoku tří svatých řek - Gangy, Yamuny a bájné Saraswati, v Allahabadu. Tato událost je největším světovým náboženským shromážděním, s více než 120 miliony lidí, které se účastnily akce v roce 2013. Kumbh Mela se koná každý třetí rok na jednom ze čtyř míst - Haridwar, Allahabad, Nasik a Ujjain. 
(3) Mauni Amavasya je zvláštní den novoluní, který letos padl na 10. února 2013. Tento den se uskutečnilo největší lidské shromáždění v jeden den. Odhaduje se, že více než 30 milionů oddaných a asketů uskutečnilo svatou koupel při příležitosti Mauni Amavasya. 
(4) Niranjani Akhara je jednou ze 13 Akhar v Indii. Akhary jsou různé skupiny sádhuů, které mají oprávnění ke koupání během nejdůležitějších koupacích dnů na Kumbh Mele. 
(5) Mahamandaleshwar je titul používaný některými hinduistickými mnichy ze Swamijského řádu Dashanami, založeného Adi Shankaracharyou před 1200 lety. Osoba nazývaná Mahamandaleshwar byla povýšena na nejvyšší stupeň tradičního hinduistického duchovního dědictví. Dnešní Indie má 80 Mahamandaleshwarů. Oddaní Sri Swamiho Vishwanandy rozdávají jídlo sádhuům v táboře Niranjani Akhara. 

Kontakt: 
Chcete-li se dozvědět více o Sri Swamim Vishwanandovi a Bhakti Marze a požádat o film a fotografické záběry z historických momentů Kumbh Mely 2013, prosím kontaktujte:
Swamiho Kurua, Bhakti Marga Media Relations 
Adresa: SHREE PEETHA NILAYA Bhakti Marga Centrum Springen 
Am Geisberg 1-8, 65321 Heidenrod – Springen, Germany 
Email: media.relations@bhaktimarga.org 
Telefon: +49 178 320 48 01 (mobil), +49 6124 605 91 01 (pevná linka)

sobota 23. března 2013

Skutečný žák.

... je zaměřen pouze na božskou podstatu Gurua. Konání Gurua jako člověka žáka neznepokojuje. Na to naprosto zapomíná. Pro něj je Guru Guruem, i když se chová netradičně.


Stále si připomínejte, že povaha světce je nevyzpytatelná. Nesuďte ho. Nehodnoťte jeho božskou podstatu neadekvátním měřítkem vaší nevědomosti. Nekritizujte akce vašeho Gurua, které se dějou na základě univerzálního vidění.

Swami VishwaPharanthapaAnanda

(z "Guru Tattvy" Sri Swamiho Shivanandy)

pátek 22. března 2013

Pozvání na puja kurz se Swamim Vishwaanashuyanandou.


Pro zájemce o kurz:

Jak víte, k puje jsou potřeba určité náležitosti. Kromě murti - tj. sošky či obrázku svého oblíbeného Božstva, by jste měli, dle sdělení Swamiho Vishwaanashuyanandy, mít s sebou...

3 vonné tyčinky
1 malou svíčku (+zapalovač)
zvoneček
malou misku okvětních lístků
jednu květinu
malou misku s rýží obarvenou kurkumou
2 mističky/nádobky na vodu a 2 lžičky
čandan a kumkum (ve dvou malých nádobkách)
kousek ovoce (jablko, banán..., raději ne citrus)
nějakou vůni (tu si můžeme půjčit navzájem)
tác, na který si to vše položíte

Pokud by jste některé věci neměli, hlavně čandan a kumkum, ozvěte se Yadhavovi či Rohini, pokusíme se přinést něco z našich zásob.

čtvrtek 21. března 2013

O kurzu učitelů Atma Kriya Jogy.

Dva týdny před Shivaratri se společně sešlo 39 praktikujících studentů Kriye, aby se stali učiteli Atma Kriya Jogy.Kurz zahrnoval výuku duchovních základů Atma Kriya Jogy, teorii i praxi jednotlivých technik, společná cvičení těchto technik, workshop v malých i velkých skupinách, dny v tichosti a rozjímání, osobní zpytování, přednášku a workshop k OM Healingu, yagny, satsang s Premavatarem Sri Swamim Vishwanandou a mnoho dalšího…


Studenti přijeli ze 17 zemí: Německa, Švýcarska, Ruska, Itálie, České Republiky, Slovenska, Japonska, Velké Británie, Lotyšska, Dubaje (SAE), Malajsie, Dánska, Portugalska, Finska, Polska a Ukrajiny.

My zde v Centru jsme mohli pocítit v jakém stavu se nacházeli: na začátku byli nadšení, pak koncentrovaní, v tichosti a mlčení, zaneprázdněni učením a nakonec vyčištěni 3 denní yagnou, kterou vedl Swamiji. On také provedl několik testů předtím než dostali své certifikáty. A pak byli všichni během specielního obřadu Swamijim osobně iniciováni jako učitelé Atma Kriye.

středa 20. března 2013

Je velmi jednoduché a snadné nabídnout své srdce Bohu.

Je velmi jednoduché a snadné nabídnout své srdce Bohu. Takže, kdykoli si myslíte, že chcete něco nabídnout Pánu, nejdříve mu uvnitř sebe nabídněte své srdce, říkajíc:
„Pane, nabízím Ti své srdce. Už není moje, je Tvé.“


„Nauč mne milovat způsobem jakým miluješ Ty. Nech mne realizovat tuto božskou lásku.“ Duchovnost je jen o vztahu k Bohu a tento vztah lásky k Božství vás učiní realizovanými. Když milujete Boha, zkoušejte neustále to nejlepší, čím by jste Ho potěšili. Když uvidí, že zkoušíte to nejlepší, aby jste Ho potěšili, poběží k vám a dá vám osvobození, dá vám seberealizaci. Konejte neustále vše směrem k seberealizaci, k realizaci Boha a učiňte to cílem svého života. Vše vám poskytne. Cokoli potřebujete vám dá. Bůh neustále každého hledá. Musíte jen věřit, že vás hledá, věřit, že je s vámi po celou dobu. Cokoli děláte – dobrého nebo špatného - je zde. Jeho láska prostupuje vším. Když jedno procento svého srdce otevřete této božské lásce, je to dost.
Pracujte na tomto otevření srdce.
Pracujte na seberealizaci.
Pracujte na poznání jednoty s Bohem.

úterý 19. března 2013

Sri Shivaramashtaka Stotram.

Sri Swami Vishwananda zpívá Sri Shivaramashtaka Stotram během oslav Maha Shivaratri 2013 ve Shree Peetha Nilaya...

Inspirace od Swamiho Vishwanandy


pondělí 18. března 2013

Centrum Shree Peetha Nilaya oficielně otevřeno!

Během Maha Shivaratri Premavatar Sri Swami Vishwananda oznámil, že jeho ašrám - Centrum Shree Peetha Nilaya ve Springenu v Německu, je nyní oficielně otevřeno a s nekonečnou láskou poděkoval všem za pomoc  a podporu v uplynulých letech.
 "V dávných dobách mohli jogíni obdržet božskou inspiraci prostřednictvím spojení se s Bohem v přírodě. Shree Peetha Nilaya je takové místo."
~
Sri Swami Vishwananda

Hosté jsou zváni a vítáni. V Centru budou průběžně k dispozici různé duchovní aktivity. Oficielní oslava k otevření proběhne 1. - 5. května 2013, duchovní otevření bude následovat slavnostmi 19. - 23. června 2013. Na oslavy byli srdečně pozváni duchovní představitelé a hosté z celého světa, kteří milostivě přijali Swamiho pozvání. Přítomní duchovní představitelé budou uvítáni v Centru a budou se podílet na jeho duchovním otevření.

Co je to láska? (Video)

 Na tomto videu odpovídá  náš milovaný Guruji Premavatar Sri Swami Vishwananda na otázku:
"Co je to láska?"..a kdo by byl povolanější k takové odpovědi...?

neděle 17. března 2013

Plout v rukou Boha.

V tomto kirtanu, který jsme právě zpívali, je význam prvního řádku - Chori Chori Makhan Kha Gayo Re - velmi nenápadně krade Krišna máslo a pojídá ho. Druhý řádek - Sabke Man Ko Loobha Gayo Re znamená, že stejným způsobem jako krade máslo, stejným způsobem krade Bůh srdce člověka. Bůh krade srdce člověka stejným způsobem, krade ho kousek po kousku. To je vlastně láska. To je to, čím člověk musí projít, aby něčí srdce bylo ukradeno Bohem. Čím více se budete bránit, tím více se to stává obtížnějším. Čím více budete říkat: „Ano, vezmi si jej. Ukradni jej. Již je tvoje“, tím více uvidíte, jak se vznášíte na duchovní cestě, jak plujete v Božích rukou, ale čím více budete používat mysl a pokusíte se to zastavit, tím více budete vidět, že tam bude spousta bolesti, která přijde.

Bolest bude transformována do Božské Lásky, přejde do Božské lásky a stane se Božskou láskou, protože i bolest, i problémy, vše je od něj. Jeden malý krok, který člověk musí udělat je, uvědomit si, že je to od něj. Víme to a říkáme: „Ano, všechno je od Boha", ale když vznikne problém, na Boha zapomínáme. Nechceme říci, že je to od Boha. Vlastně je tam v tom také jeho ruka, jen je třeba si toho být vědomi.
V klidu své mysli, v hloubce svého srdce víte, že všechno je Jeho hra. Všichni z vás kteří tady sedíte víte, že je to Jeho hra. Tak dlouho, jak se nám líbí toto drama, tak dlouho, jak chceme hrát tuto hru, budeme ve hře. To je to, co dělal Krišna, jeho Lila-hry když byl malý, a stejné jsou Lila-hry, které hrajeme my všichni.

Myslíme si, že spiritualita je daleko. Ne, spiritualita je velmi blízko, je prostě tady, v srdci člověka. Ve všech technikách o kterých budeme hovořit velmi brzy - díky milosti Mahavatara Babajiho budeme dělat Atma Kriyu - On tam už je. On tam už sedí. Všechny techniky vás vedou k této cestě. Se všemi těmito technikami které děláme, včetně meditace, říkáme Bohu „Tady odevzdávám sebe. Odhal se mi. Dovol mi, abych ochutnat malou sladkost amritu kterým jsi, který je hluboko ve mně“. Jak jsem řekl, skrze milost Mahavatara Babajiho budeme brzy dělat Atma Kriyu a uvidíte, jak snadné je být v různém naladění na Božství, kdykoliv. Často lidé přemýšlí „Proč musíme být duchovní? Proč musíme být  na Boha připraveni?" Proč si jen tak nesednout a říci si „Bůh dá cokoli  chce dát?" Je pravdou, že pokud nechcete vyvinout žádné úsilí, nebudete vědět, jak zacházet s tím, co vám Bůh chce dát. Stane se to pouze tehdy, když vyvinete úsilí a řeknete „Ano Bože, pracoval jsem na sobě, abych byl pro Tebe připraven. Pracuji na sobě, abych byl připraven pro tuto realizaci, a snažím se být připraven také pomáhat druhým", pak vám to Bůh dá. Dokonce to dá na stříbrném podnosu, nebo dokonce na diamantovém podnosu, udělá to, ale musíte mít snahu udělat to.

Když se podíváte na mysl, je ozdobena tolika krásnými věcmi, do kterých se lidé chytí. Stát se duchovním, znamená odvést tuto krásu mysli k srdci, a na lodi srdce jet k dosažení konečného cíle, k dosažení jednoty s Bohem ve vás. Cokoli cvičíte je dobré, jakoukoli cestu si zvolíte, je dobrá. Vězte, že tu hlavní věc máte na dosah. Čím více budete říkat: „Ano, vezmi si to. Ukradni to. Je to již Tvoje", tím více uvidíte, jak se vznášíte na duchovní cestě, jak plujete v Božích rukou. Ale čím více budete používat mysl a pokusíte se to zastavit, tím více budete vidět, že tam bude spousta bolesti, která přijde.

Poslechněte si uvedený kirtan...

sobota 16. března 2013

Maha Shivaratri 2013.

Přinášíme vám několik fotografií z letošních oslav Maha Shivaratri...

Hara Hara Hara Mahadev !

Ze záznamu si zde navíc můžete poslechnout, jak Sri Swami Vishwananda popisuje několik důvodů, proč se slaví noc Maha Shivaratri a proč s takovou oblibou. Swamiji zmiňuje úplně první noc Maha Shivaratri, která se kdy na zemi slavila, a vypráví krásný příběh Pána Mahadeva užívajícího si Rasa Lila hry Pána Krišny! 
(Tato promluva se uskutečnila během letošní oslavy Maha Shivaratri ve Shree Peetha Nilaya, dne 10. března 2013)