neděle 17. března 2013

Plout v rukou Boha.

V tomto kirtanu, který jsme právě zpívali, je význam prvního řádku - Chori Chori Makhan Kha Gayo Re - velmi nenápadně krade Krišna máslo a pojídá ho. Druhý řádek - Sabke Man Ko Loobha Gayo Re znamená, že stejným způsobem jako krade máslo, stejným způsobem krade Bůh srdce člověka. Bůh krade srdce člověka stejným způsobem, krade ho kousek po kousku. To je vlastně láska. To je to, čím člověk musí projít, aby něčí srdce bylo ukradeno Bohem. Čím více se budete bránit, tím více se to stává obtížnějším. Čím více budete říkat: „Ano, vezmi si jej. Ukradni jej. Již je tvoje“, tím více uvidíte, jak se vznášíte na duchovní cestě, jak plujete v Božích rukou, ale čím více budete používat mysl a pokusíte se to zastavit, tím více budete vidět, že tam bude spousta bolesti, která přijde.

Bolest bude transformována do Božské Lásky, přejde do Božské lásky a stane se Božskou láskou, protože i bolest, i problémy, vše je od něj. Jeden malý krok, který člověk musí udělat je, uvědomit si, že je to od něj. Víme to a říkáme: „Ano, všechno je od Boha", ale když vznikne problém, na Boha zapomínáme. Nechceme říci, že je to od Boha. Vlastně je tam v tom také jeho ruka, jen je třeba si toho být vědomi.
V klidu své mysli, v hloubce svého srdce víte, že všechno je Jeho hra. Všichni z vás kteří tady sedíte víte, že je to Jeho hra. Tak dlouho, jak se nám líbí toto drama, tak dlouho, jak chceme hrát tuto hru, budeme ve hře. To je to, co dělal Krišna, jeho Lila-hry když byl malý, a stejné jsou Lila-hry, které hrajeme my všichni.

Myslíme si, že spiritualita je daleko. Ne, spiritualita je velmi blízko, je prostě tady, v srdci člověka. Ve všech technikách o kterých budeme hovořit velmi brzy - díky milosti Mahavatara Babajiho budeme dělat Atma Kriyu - On tam už je. On tam už sedí. Všechny techniky vás vedou k této cestě. Se všemi těmito technikami které děláme, včetně meditace, říkáme Bohu „Tady odevzdávám sebe. Odhal se mi. Dovol mi, abych ochutnat malou sladkost amritu kterým jsi, který je hluboko ve mně“. Jak jsem řekl, skrze milost Mahavatara Babajiho budeme brzy dělat Atma Kriyu a uvidíte, jak snadné je být v různém naladění na Božství, kdykoliv. Často lidé přemýšlí „Proč musíme být duchovní? Proč musíme být  na Boha připraveni?" Proč si jen tak nesednout a říci si „Bůh dá cokoli  chce dát?" Je pravdou, že pokud nechcete vyvinout žádné úsilí, nebudete vědět, jak zacházet s tím, co vám Bůh chce dát. Stane se to pouze tehdy, když vyvinete úsilí a řeknete „Ano Bože, pracoval jsem na sobě, abych byl pro Tebe připraven. Pracuji na sobě, abych byl připraven pro tuto realizaci, a snažím se být připraven také pomáhat druhým", pak vám to Bůh dá. Dokonce to dá na stříbrném podnosu, nebo dokonce na diamantovém podnosu, udělá to, ale musíte mít snahu udělat to.

Když se podíváte na mysl, je ozdobena tolika krásnými věcmi, do kterých se lidé chytí. Stát se duchovním, znamená odvést tuto krásu mysli k srdci, a na lodi srdce jet k dosažení konečného cíle, k dosažení jednoty s Bohem ve vás. Cokoli cvičíte je dobré, jakoukoli cestu si zvolíte, je dobrá. Vězte, že tu hlavní věc máte na dosah. Čím více budete říkat: „Ano, vezmi si to. Ukradni to. Je to již Tvoje", tím více uvidíte, jak se vznášíte na duchovní cestě, jak plujete v Božích rukou. Ale čím více budete používat mysl a pokusíte se to zastavit, tím více budete vidět, že tam bude spousta bolesti, která přijde.

Poslechněte si uvedený kirtan...

Žádné komentáře: