středa 27. března 2013

Program letošních velikonočních oslav ve Shree Peetha Nilaya.


Stvoř mi Bože čisté srdce, obnov v mém nitru tvého pravého ducha.
(Žalm 51:12)
~~o~~

O velikonočních tradicích a velikonocích z pohledu křesťanského i pravoslavného jsme zde na blogu psali v minulosti mnohokrát, pro připomenutí si můžete zalistovat staršími články, viz. tento odkaz:
http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/search?q=velikonoce

Letošní  velikonoční oslavy ve Shree Peetha Nilaya, za přítomnost Sri Swamiho Vishwanandy, budou následující...

Velký a svatý pátek

Den, kdy Kristus zažil utpení a ukřižování na kříži. V tento den se slaví tři hlavní bohoslužby:  Hodiny krále, Večerní mše se snímáním Krista z kříže a ovinutím jeho těla a Uctívání epitaphios (=v pravoslaví zpravidla vyšívaná ikona) s venkovním procesím.
Tento den je zaměřen na utrpení, smrt a pohřeb našeho Pána Ježíše Krista.

Pro podrobný rozpis klikněte zde:
http://bhaktimarga.org/event/holy-friday

Velká a svatá sobota

V den mezi Ježíšovou smrtí a jeho vzkříšením, den bdělého očekávání, je pozornost zaměřena na Kristův hrob. Rozjímáme o tajemství Pánova sestoupení do Hádu, místa smrti. Smrt je poražena zevnitř. "On (Kristus) dal sám sebe jako výkupné smrti, ve které jsme byli drženi v zajetí, vykupujíc hřích. Sestupujíc do Hádu prostřednictvím kříže... On uvolnil pouta smrti."

Na velkou sobotu se odehrávají následující bohuslužby: Služba Kristu sestupujícímu do Hádu, Modlitba za mrtvé, Lamentace během dne. Později večer slavíme První oslavu vzkříšení o půlnoci. Nasvěcujeme pascha svíce a také všechny další svíce, venku probíhá Procesí ikony vzkříšení a bible.


Pro podrobný rozpis klikněte zde:
http://bhaktimarga.org/event/easter-saturday

Svatá neděle velikonoční

Pascha (Svatá neděle), připomíná vzkříšení našeho Pána a spasitele Ježíše Krista, je to nejstarší, nejctihodnější svátek církve, velký křesťanský festival, samotný střed a srdce liturgického roku, den, v němž Pán vstal z mrtvých. Stejně jako starozákonný Pesach, Pascha je festival vysvobození a radosti. Zahrnuje konečné vykoupení, vysvobození a osvobození celého lidstva z moci satana a smrti, a to prostřednictvím smrti a vzkříšení Krista. Pascha je svátek univerzálního vykoupení.
Tento den konáme: Liturgii sv. Basila, Evangelium vzkříšení v několika jazycích, Homilii sv. Johna Chrysostomose, Rozdělení pascha chleba všem přítomným.

Pro podrobný rozpis klikněte zde:
http://bhaktimarga.org/event/holy-sunday

Velikonoční pondělí


Pro podrobný rozpis klikněte zde: http://bhaktimarga.org/event/easter-monday

Žádné komentáře: