neděle 3. března 2013

Záleží to, co děláme v tomto životě, naše sadhana nebo náš každodenní život, na tomto životě nebo na našich životech předchozích? (pokračování)

Vidíte, že v tomhle světě lidé rádi závisí na svých problémech a na svých starostech. Vidíte, že kdekoliv se objeví problém, je tam také řešení, ale lidstvo se snáze zaměřuje na problém, raději než na řešení. Máte rádi problémy? Ne. Proč se tedy necháte táhnout směrem k vašim starostem? Protože vám to nedá klid, eh? Tak čím více závisíte na problémech, tím více problémů budete mít; čím více závisíte na starostech, tím méně uvidíte řešení. Ale když si uděláte trošku času, posadíte se ve své modlitební místnosti a upřímně to odevzdáte Božství, problém bude vyřešen. Kdykoliv je nějaký problém, co uděláte? Utíkáte do chrámu, ne?


Potom se modlíte „Oh Bože, já mám tenhle problém“, nebo „Já mám tamten problém“, protože hluboko uvnitř sebe víte, že On je ten jediný, kdo může vyřešit váš problém, nikdo jiný. Můžete říci o svém problému stovce lidí a co udělají? Oni řeknou „Oh, chudáčku, ty máš problém“. Velice často říkají „Chudáčku“ navenek, ale uvnitř říkají „Dobře Ti tak“.
Tak, kdo je vaším nejlepším přítelem? Kdo je tím jediným, kdo vás hledá? Kdo je tím jediným, kdo vám skutečně naslouchá? Je to pouze On. Je to pouze samotný Pán.
Vidíte také to, že tak dlouho, jak dlouho je v životě štěstí, tak lidé dávají velmi málo důležitosti svojí duchovní praxi. Oni říkají „Až budu velmi starý, tak budu mít čas to dělat“. Ale to je často ten důvod, proč jsou problémy na cestě, proč jsou problémy v životě a tak můžeme stále vzpomínat na Boha.

Jak řekla Pandavova matka. V Mahabharatě, když skončila válka, šel Krišna ke své tetě, aby přijal její požehnání a aby se zeptal své tety „Co pro Tebe mohu udělat?“ Ona řekla „Jediná věc, kterou můžeš udělat, je dát mi více problémů, abych na Tebe nikdy nezapomněla“. Tolik Lásky měla pro Pána, že žádala Pána „Dej mi mnoho problémů, abych na Tebe mohla stále vzpomínat“.

A tak je to také v tomto životě. Věci se v životě dějí, takže můžeme stále vzpomínat na Pána. Ale my neradi stále vzpomínáme na Pána, víte; my raději stále vzpomínáme na problém.
Rádi zaměřujeme svojí mysl, celou naši pozornost, všechnu naší energii na problém a myslíme si, že najdeme řešení. Ale nenajdeme, protože naše mysl má určitá omezení. Jste omezení vaší vlastní myslí. Vaše mysl je omezena pouze na jedno. Takže, když se zaměříme na Boha, tak nezáleží na tom, co přichází v našich životech, budeme přijímat a budeme to brát pozitivním způsobem.
Lidé jsou závislí na vnějšku a ne tolik na tom, co je uvnitř, protože neznáte, co je uvnitř. Znáte pouze to, co je vně, co můžete vidět a čeho se můžete dotknout. Z těchto dvou věcí si myslíte, že můžete být šťastní, ale máte jednu věc, která není vidět a to je vaše Atma. Můžete mluvit o Atmě, můžete říkat „Ano, my máme Duši uvnitř sebe“, ale kolik z vás skutečně zná něco o Atmě?


Skrze realizaci Atmy, když necháte Atmu, aby se vám sama odhalila, získáte tu největší radost, skutečně. Budete navždy šťastní. Dokonce když přijdou problémy, tak budete šťastní, protože dosáhnete smyslu života, smyslu životů! Nedosáhnete smyslu pouze jednoho života, ale všech životů. Tak zkuste udělat to nejlepší, abyste dělali svoji sadhanu. Zkoušejte co nejlépe vzpomínat na Pána, ať už děláte cokoliv, i   když to nepovažujete za službu, ale v každém skutku, který ve svém životě děláte, zkoušejte myslet na Boha. Když máte pět minut během dne, zkuste si tiše sednout. Na těchto pět minut zapomeňte na svého manžela, ženu, děti, na všechny. Když sedíte ve své modlitební místnosti, jen seďte – vy a Bůh. Vzpomínejte na Něj každý den. Neříkám celý den, protože to dělat nebudete, ale nejméně ráno a večer, můžete na Něj vzpomínat jednu minutu ráno a jednu minutu večer. On má velké množství forem, ve kterých se zjevil, víte. Každý se cítí blízko určité formě božství, ačkoliv je pouze jeden. Tak zkuste uskutečnit tuto jednotu a budovat tento vztah s Božstvím. Čím intenzivnější se stane váš vztah s Božstvím, tím více se vám On Sám odhalí. Je to jako když se zamilujete. Na začátku říkáte „Ano, já mám nějaký cit k této osobě“, ale zatím tu osobu neznáte. Jak tu osobu můžete poznat? Když té osobě budete blízko, když budete vedle té osoby, tím více tu osobu budete znát, tím více bude láska růst, více a více. Tak, ta samá věc je s Bhagavanem, víte. Čím více na něj vzpomínáte, čím více zpíváte Jeho Jméno, tím více se vám Sám odhalí. Tak, kousek po kousku Ho začnete vnímat. Kousek po kousku Ho začnete zažívat a také začnete cítit, že je vedle vás. Někdy Ho uvidíte ve snech a někdy uvidíte, že se objevuje před vámi. A pak, s tím, jak bude plynout čas, objekt, ve kterém se manifestoval, začíná mizet a pouze On zůstává. A kamkoliv půjdete, uvidíte pouze Jeho.


Tak, čím více vaše láska poroste, uvidíte Ho uvnitř sebe, uvidíte Ho mimo sebe a brzy zažijete, že všechno je pouze On. My pouze hrajeme velkou hru. On si jen hraje s námi se všemi. On jedná skrze všechny z nás. On dělá to, co musí dělat, skrze každého jednoho z nás.

Překlad: Alandini, Č.R.

Žádné komentáře: