neděle 24. března 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA - Historie psaná západem na Kumbh Mele 2013.


„Kumbh Mela 2013, největší světové shromáždění všech dob, skončila před pár týdny. Kromě nových rekordních počtů došlo také ke kvalitativním historickým změnám, které prošly do jisté míry bez povšimnutí. Vnesly nový rozměr do příběhu a historie Kumbh Mely: náboženskou toleranci a přijetí a konečně i odložení rozdílů stranou.“ 


Opravdu poprvé v historii Kumbh Mely

1. se mohla skupina ze západu – známá jako hnutí Bhakti Marga, koupat s Naga Babas a sádhui 
2. společný vůz a společná koupel „Šivaistů (vyznavačů Pána Šivy) a „Vaišnavistů (vyznavačů Pána Višnu)“ se uskutečnila ve hlavní posvátný koupací den 
3. tzv. "nedotknutelným", nejnižším v nejnižší skupině společnosti v rámci hinduistického systému kast, bylo umožněno, aby se vykoupali ve svatých řekách

Kumbh Mela (2) , která se konná jednou za 12 let v Allahabadu v Indii, skončila právě před několika týdny. Je to starobylý a velice duchovní festival, plný historie a tradic. Kumbh Mela 2013 se uskutečnila také jako Maha Kumbh Mela, která přichází jedenkrát za 144 let (12x12) a je ji tedy třeba považovat za zvláště důležitou. Jak již mezinárodní tisk zmínil, ukázala se být největším světovým shromážděním lidí všech dob. 
Kromě historicky vysokých počtů putníků – 120 milionů celkem a přes 30 milionů hlavní koupací den – tam došlo také k neočekávaným kvalitativním historickým změnám, které prošly do značné míry bez povšimnutí. Zaslouží si, aby byly zdůrazněny, neboť jsou významné a vnáší nový rozměr do příběhu a historie Kumbh Mely: zprávu o náboženské toleranci a přijetí a odložení rozdílů stranou. Představují velmi silné poselství v zemi, která v historii ukázala mnoho náboženské tolerance k ostatním. 

Konkrétně:
1. Skupina 50 žáků duchovního mistra Sri Swamiho Vishwanandy (1) – známá jako hnutí Bhakti Marga – se stala prvními cizinci ze západu ve známé historii Kumbh Mely, která se koupala s Naga Babas a sádhui = tzv. „Akhary“, během Mauni Amavasya (3), hlavního a nejdůležitějšího koupacího dne (snan), dne 10. února 2013 v Allahabadu. Více než 30 miilionů oddaných a asketů se koupalo při pravděpodobně největším lidském shromáždění v jeden den. 
  • Bhakti Marga se sídlem v Německu se skládá většinou z „bílých“ obyvatel západu, mužů i žen. Během hlavního koupacího dne mají Akhary vždy samostatnou oblast ke koupání, stranou od široké veřejnosti. Západním nezasvěcencům, tedy nečlenům Akhar, mužům i ženám, nebylo nikdy předtím umožněno se společně se sadhui koupat.
  • Mezinárodní skupina zahrnovala Německo, Rusko, Francii, Itálii, Švýcarsko, Polsko, Velkou Británii, Lotyšsko, Dánsko, Portugalsko, Řecko, Srbsko, USA, Brazílii, Jihoafrickou republiku, Keňu, Mauricius, Nepál a Indii.  
  • Spolupráce a otevřenost Niranjari Akhary (4), která umožnila,  aby se Sri Swami Vishwananda a jeho oddaní ze skupiny Bhakti Marga  mohli koupat spolu s nimi, během Mauni Amavasya, představovala historický moment v historii Kumbh Mely. 
2. Skupina Bhakti Marga Sri Swamiho Vishwanandy je skupinou Vaišnavistů. V základu jejich duchovní linie je Sri Sampradaya, tradice, založená v 11 století svatým z Tamil Nadu, Ramanujou Acharyou. Během Mauni Amavasya si Bhakti Marga užívala vůz v průvodu Nirajani Akhary, skupiny Šivaistů. Kočár Niranjani Akhary byl řízen Mahamandaleshwara (5) Swami Chitprakashanand Giriji Maharajem. Aby si užívala kočár a koupala se společně skupina Šivaistů a Vaišnavistů v hlavní koupací den, to se nikdy předtím nestalo. Historicky má každá ze 13 Akhar ve hlavní koupací den vyhrazen zvláštní a samostatný průvod a dobu koupání. 
  • Mahamandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Maharaj byl brzy po Mauni Amavasya zpovídán BBC pro dokument o Maha Kumbh Mele. Když byl dotázán proč umožnil Sri Swamimu Vishwanandovi a Bhakti Marze užívat svého průvodu, jeho odpověď zněla: „Když někdo dělá něco pro naši kulturu a zajímá se o naši kulturu, je naší povinností pomoci jim jít kupředu. Nemělo by být rozdílu mezi Vaišnavskou a Šivaistickou linií – paramparou, všichni směřujeme ke stejnému Paramatma. I když mohou existovat rozdíly mezi kriyou (jogovými technikami) a učením, podstata v základu zůstává stejná. Védy říkají, že je jen jedna pravda, ale existují různé cesty k jejímu dosažení. Je Boží vůlí, že se tak stalo."
  • „Byl to skvělý okamžik pro Niranjani Akharu, že se k nám mohla připojit jiná linie (parampara).“ 
3. V Indické historii, tak dlouho kam sahá paměť, takzvaní „nedotknutelní“, nejnižší v nejnižší skupině společnosti v rámci hinduistického systému kast, žili na okraji společnosti. Vykonávali a byli viděni v nepříjemných nebo prašných zaměstnáních a trpěli sociální segregací a omezeními, kromě toho, že obecně byli chudí. Nesměli se účastnit uctívání v chrámech s ostatními, ani čerpat vodu ze stejných jímek jako ostatní. Osoby z jiných kast se s nimi nechtěli stýkat. 
  • Poprvé v historii Kumbh Mely byli „nedotknutelní“ přizváni ke koupání ve svatých řekách Ganze, Yamuně a Saraswati.  
  • Sri Swami Vishwananda: „To se nikdy předtím nestalo. V Indii existuje skupina lidí, kteří čistí odpadní vody vlastníma rukama. Jsou považováni za nejnižší kastu lidí, mezi nízkými kastami jsou těmi nejnižšími. Nebylo jim nikdy dovoleno zúčastnit se Kumbh Mely, ani přistupovat ke Ganze, a letos, po tisících a tisících let od začátku Kumbh Mely je to vůbec poprvé, kdy jim bylo umožněno vykoupat se v Ganze. Takže, jak můžete vidět, událo se spoustu zásadních změn. Nikdo neví proč se tak děje právě teď. Je to Božské načasování.“ 
15. února, druhý nejdůležitější den koupání na Kumbh Mele 2013, na den Basant Panchami, byli Sri Swami Vishwananda a Bhakti Marga pozváni užít si průvodu v kočáru a koupele (snan) se Sri Maha Mandaleshwar Mahant Santosh Dasem, z Vaišnavské Akhary. Společnost BBC (Velká Británie) produkovala 90 minutový dokument o Kumbh Mele 2013 a hinduismu, pro hlavní vysílací čas ve 21 hodin, pro vysílání v květnu. Natočila v Indii rozhovor se Sri Swamim Vishwanandou a Maha Mandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Maharajem o tématech obsažených v této tiskové zprávě, stejně jako spiritualita a hinduismus obecně. Zahrnula obsah této tiskové zprávy do svého dokumentu a ukázala i související záběry. Také sledovala osobní zkušenost dvou britských oddaných Swamiho Vishwanandy, Manishe Pankhania (Roshan) a Davida Johnstona, z Kumbh Mely, a také se jich ptala na témata joga a hinduismus. 


Sri Swami Vishwananda (třetí zprava) a jeho skupina oddaných, kráčející uprostřed noci směrem na určené místo pro historickou svatou koupel 10. února 2013. 

http://3.bp.blogspot.com/-CsOe6FqFryM/UUqzerLhjCI/AAAAAAAAjeg/iXHsVXTF8hA/s1600/3-Kumbh-Mela-2013-One-of-Sri-Swami-Vishwananda?s-western-devotees-in-front-of-the-chariot-of-the-Niranjani-Akhara.JPG
Jeden ze západních oddaných Sri Swamiho Vishwanandy před kočárem Niranjani Akhary, Mahamandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Mahraje, v časných ranních hodinách historického 10. února 2013. 


Mahamandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Maharaj (vlevo) a Sri Swami Vishwananda (uprostřed).

Sri Swami Vishwananda (druhý zleva) a Mahamandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Maharaj (třetí zleva). 

(Obrázky: Bhakti Marga)Oddaní Sri Swamiho Vishwanandy při svaté koupeli. Na horním obrázku vlevo je David Johnstone, jehož osobní zkušenost byla natočena dokumentaristy BBC a bude vysílána v květnu 2013. 
Na obrázku níže, oddaní slaví bezprostředně po svaté koupeli. 


Sri Swami Vishwananda (vlevo) na kočáře Sri Maha Mandaleshwar Mahant Santosh Dase (vpravo) v Basant Panchami den (15. února 2013), druhý nejvýznamější koupací den Kumbh Mely 2013.


Oddaní Sri Swamiho Vishwanandy ve slavnostní náladě v Basant Panchami den (15. února 2013), krátce před zahájením svaté koupele. 


Sri Swami Vishwananda na kočáře Sri Maha Mandaleshwar Mahant Santosh Dase (vpředu západní oddaní). 


Oddaná Sri Swamiho Vishwanandy maluje tilak sadhuovi, během doby večeře v táboře Niranjani Akhary, na žádost Mahamandaleshwara Swami Chitprakashanand Giriji Maharaje. 
V Indii je velmi neobvyklé pro ženu dotknout se sádhua a už vůbec ne malovat mu tilak na čelo. Další z příkladů přesahující hranice tradic zavedených v průběhu tisíciletí. 

Poznámky: 
(1) Sri Swami Vishwananda je žijící Mistr, a vtělení Bhakti a Lásky. Je původem z Mauriciu a žije ve Shree Peetha Nilaya, mezinárodním Bhakti Marga Centru, v Německu, poblíž Frankfurtu. Jeho hnutí se nazývá Bhakti Marga. 
(2) Kumbh Mela je obrovská hinduistická pouť věřících, při které se hinduisté shromažďují, aby se vykoupali na soutoku tří svatých řek - Gangy, Yamuny a bájné Saraswati, v Allahabadu. Tato událost je největším světovým náboženským shromážděním, s více než 120 miliony lidí, které se účastnily akce v roce 2013. Kumbh Mela se koná každý třetí rok na jednom ze čtyř míst - Haridwar, Allahabad, Nasik a Ujjain. 
(3) Mauni Amavasya je zvláštní den novoluní, který letos padl na 10. února 2013. Tento den se uskutečnilo největší lidské shromáždění v jeden den. Odhaduje se, že více než 30 milionů oddaných a asketů uskutečnilo svatou koupel při příležitosti Mauni Amavasya. 
(4) Niranjani Akhara je jednou ze 13 Akhar v Indii. Akhary jsou různé skupiny sádhuů, které mají oprávnění ke koupání během nejdůležitějších koupacích dnů na Kumbh Mele. 
(5) Mahamandaleshwar je titul používaný některými hinduistickými mnichy ze Swamijského řádu Dashanami, založeného Adi Shankaracharyou před 1200 lety. Osoba nazývaná Mahamandaleshwar byla povýšena na nejvyšší stupeň tradičního hinduistického duchovního dědictví. Dnešní Indie má 80 Mahamandaleshwarů. Oddaní Sri Swamiho Vishwanandy rozdávají jídlo sádhuům v táboře Niranjani Akhara. 

Kontakt: 
Chcete-li se dozvědět více o Sri Swamim Vishwanandovi a Bhakti Marze a požádat o film a fotografické záběry z historických momentů Kumbh Mely 2013, prosím kontaktujte:
Swamiho Kurua, Bhakti Marga Media Relations 
Adresa: SHREE PEETHA NILAYA Bhakti Marga Centrum Springen 
Am Geisberg 1-8, 65321 Heidenrod – Springen, Germany 
Email: media.relations@bhaktimarga.org 
Telefon: +49 178 320 48 01 (mobil), +49 6124 605 91 01 (pevná linka)

Žádné komentáře: