čtvrtek 30. září 2010

Atma Kriya Yoga kurz v Praze

„Atma Kriya je jednou z nejvýkonnějších a nejrychlejších cest, jak dosáhnout Jednoty s Božstvím skrze pozvednutí omezeného lidského vědomí ke kosmickému vědomí."  
                                            Mahavatár Babají

Milí přátelé, ve dnech 22.,23. a 24.10. 2010 proběhne v Praze výukový kurz velmi silné a v minulosti střežené meditační techniky, Babajího Atma Kriya jógy v Centru Sundari, na adrese Vratislavova 16, Praha 2  Vyšehrad. Kurz bude zahájen v pátek 22. října v 18 hodin transformační a léčebnou technikou Om Healing. Této techniky se mohou zdarma účastnit všichni zájemci, kteří do Centra Sundari přijdou. Poté bude krátká pauza na čaj a občerstvení, kdy Chaya (lektorka kurzu) řekne pár slov o technice Atma Kriya. Poté bude kurz pokračovat již s účastníky samotného kurzu. Během kurzu účastníci obdrží praktické i filozofické znalosti o Józe a Meditaci. Na závěr kurzu bude účastníkům předán tzv. Shaktipath, při kterém dochází k přenosu duchovní energie přímo od Mahavatára Babajího skrze učitele na žáka. Tato energie zažehne v žákovi  potřebnou jiskru pro rychlou, úspěšnou a bezpečnou duchovní praxi Atma Kriye. Shaktipath je v oblasti výuky jógy a meditace velmi výjimečný a jen málo učitelů jej může předávat. Těmto učitelům předal schopnost udělovat Shaktipath Swámí Vishwananda. Kurz bude ukončen v neděli 24. října v 17 hodin.

Lektorem bude učitelka atma kriya yogy z Německa, Chaya. Kurz bude probíhat v angličtině a bude zajištěn kvalitní překlad do českého jazyka.
Cena kurzu: 2000 Kč. V ceně kurzu budou zahrnuty doprovodné publikace k výuce. Platba v hotovosti na místě konání kurzu.
Je možné domluvit levné ubytování pro účastníky, kteří nebydlí v Praze.
Bližší informace, registrace na kurz a kontakt:
e-mail: kriya@seznam.cz , telefon: 602 297 883 , www.atmakriya.org

Všichni jsou na kurz Srdečně zváni ! :-)

Informace o lektorovi:Chaya pochází z Německa. Narodila v roce 1973, po studiu ve městech Meinz, Freiburg a Darmstadt se usadila ve městě Darmstadt u Frankfurtu, kde žije a pracuje. Poté, co poznala Swámího Vishwanandu, se na jeho radu začala připravovat a studovat  jako učitelka jógy. Kromě toho působí i jako učitelka hatha jógy (tělesných jógových cvičení) a terapeut ayurvédy ve svém vlastním centru.
úterý 28. září 2010

Gurujiho satsang v PrazeJAI GURU DEV J Milí všichni J
Netrvalo dlouho a opět Vás s radostí zveme na setkání se Svámím Vishwanandou. Svámí byl velmi potěšen vřelým přijetím a krásnou atmosférou, kterou jste na daršanu v srpnu vytvořili. Velmi se mu líbilo, jak nadšeně jste se zapojili a přistupovali k němu s otevřeností a pokorou. Proto se rozhodl poctít nás svou návštěvou dříve než opět za rok, jak bývá většinou zvykem. Další setkání, které proběhne se nazývá satsang. Význam tohoto slova v originále znamená „bytí ve společnosti Boha“ a ve světě je často používáno jako název pro setkání a bytí spolu . Při satsangu Svámí Vishwananda odpovídá na naše otázky. Není to tedy individuální daršan, nicméně dostáváme odpovědi na své dotazy a Svámího vyzařování, jeho mírumilovná a láskyplná energie se tak či tak dotýká naší duše. Při tomto setkání k nám tedy Svámí téměř celou dobu promlouvá, vysvětluje a objasňuje duchovní principy a dotýká se nejhlubší pravdy, která v nás jeho působením ožívá. Kladou se vždy jen obecné otázky , nikoli otázky osobního charakteru. Svůj dotaz je třeba předem zaslat. Svámí pak sám zvolí, na které z dotazů odpoví. Satsang probíhá v poněkud komornějším duchu než daršan a proto je počet návštěvníků stanoven na 200 osob.
Satsang proběhne 22.12. od 17 hod na místě, které již znáte - v Domě dětí a mládeže ve Slezské ul. č. 21 na Vinohradech (Praha 2).
Jeho ukončení odhadujeme cca ve 20 hod., může však být i delší. Prosíme návštěvníky, aby se dostavili k registraci v 16 hod.
Celá akce je zároveň pořádána na podporu Svámího charitativních aktivit a obnovu ašrámu Shree Peetha Nilaya. S tím souvisí též vstupní poplatek ve výši 500,-- Kč.
Veškerý výtěžek je určen na uvedené aktivity.

Kontakty:
Prosíme Vás, abyste se registrovali výhradně na: vishwanandadarsan@seznam.cz
Se svými telefonickými dotazy se můžete obracet na: Klára Lepíková, 777 578 978
Též doporučujeme průběžně sledovat český blog o Svámím, kde naleznete aktuální oficiální informace

Jak se zaregistrovat a uhradit vstupné:
1. Prosíme, přihlašujte se závazně a celým jménem na výše uvedené adrese. Do mailu zároveň uveďte jednu otázku,
kterou byste chtěli Svámímu položit ( 1 návštěvník = 1 otázka).

  1. 2. Současně odešlete částku vstupného na účet č. 2105776904 / 2700. Vaše registrace se stává platnou ve chvíli, kdy od nás mailem obdržíte potvrzení o přijetí vstupného. Jeho obdržení Vám potvrdíme zpět mailem. Je velmi nutné, abyste do zprávy pro příjemce vyplnili jméno účastníka a vaši mailovou adresu. Pokud tak neučiníte, nebudeme schopni platbu identifikovat.(Příklad:Jan Novák, j.novak@seznam.cz). Jedna osoba může zaregistrovat více osob a to tím způsobem, že zaplatí např.2000 Kč. Dostanete pak potvrzenou registraci pro čtyři osoby
3. Uzávěrka přihlášek a nejpozdější termín připsání platby na uvedený účet je 31.10.2010. Registrujte se a plaťte co nejdříve.
Ve chvíli kdy bude dosaženo počtu 200 osob registrace již nebude možná.
Při satsangu platí stejná pravidla chování a oblékání jako při daršanu. Raději připomínáme, že vstup do sálu je opět bez obuvi a větších zavazadel.
Prosíme též, abyste nefotili a nepořizovali zvukové ani audiovizuální záznamy.

Těšíme se na další společné chvíle a na Vaše rozsvícené oči J Je nám potěšením pro Vás pracovat a připravit pro Vás tento obohacující zážitek.
Dejme si navzájem krásný vánoční dárek a sejděme se v lásce na satsangu Svámího Vishwanandy J
S láskou a úctou
Organizační tým satsangu

pondělí 27. září 2010

Boží podoba (1.část)


„Milovaný Swámí“, oslovuje jedna z účastněných při satsangu Šrí Swámího Vishwanandu, „Védy učí, že Bůh nemá tvar. Boží podoba, podoba Boha jako je ta milovaného Narayany, kterou člověk vytvořil po staletí energie, hraje roli ve vytváření a uctívání různých podob, které jsou skutečně reálné. Prosím, pověz nám o tom něco.“

„Ano, je pravda, že Božství nemá tvar“, odpovídá Šrí Swámí Vishwananda.

„V Gítě je psáno, vlastně ve Védách, že Bůh je Sargun a Nirgun. Je v podobě a mimo podobu.

Kdykoliv HO ctitelka či ctitel vnímá v nějaké podobě, manifestuje se v této podobě, aby tak splnil žákovi jeho přání.

Ale Bůh je také bez tvaru, protože mnozí se modlí k Bohu jako k něčemu beztvarému.

Ale něco je jisté: obojí je dobré, protože když si sedneme k meditaci, uvědomujeme si Boha velmi různě. Kdo dosáhne mistrovství v meditaci, uvidí, že Božství není totéž, jako když ho člověk vnímá myslí, rozumem. Protože ten vnímá Boha v Jeho všudypřítomnosti. A boží všudypřítomnost není taková, že bychom mohli říct 'ukazuje se v jediné podobě', neboť ON má velké množství podob.

A přeci, dokud je člověk na duchovní cestě, dokud je člověk na cestě k seberealizaci nebo uskutečnění Boha, pokouší se soustředit na jednu podobu. Protože ta Boží podoba má všechny kvality, plnost božství, stejně tak jako beztvaré."

neděle 26. září 2010

Rozhovor se Swámím Vishwanandou


Česká duchovní internetová televize Cesty k sobě uveřejnila rozhovor s našim milovaným Gurujim. Naleznete jej na http://www.cestyksobe.cz/novinky/nejnovejsi-a-nejzajimavejsi-porady/685.html.

pátek 24. září 2010

Guru Mantra


Před nějakým časem vysvětloval Šrí Swámí Vishwananda význam Guru mantry.

Šrí Swámí Vishwananda: "Slovo samo o sobě to říká – Guru – mantra: Mantra, kterou dal (daroval, udělil) guru. A když guru dá někomu mantru, je v ní obsažená také mistrova milost. Když někdo zpívá mistrovu milost – mistr se již vznesl do duchovního stavu -, přijímá také tento podíl (tuto část).

Takže, když ti dá guru mantru a ty odříkáváš tuto mantru, tak se podílíš na božství mistra.

Ale musíš to praktikovat!

Je to jako když jdeš k lékaři. Lékař ti dá medicínu, ale je na tobě, abys ji užíval, ne?

Takže, když ji užíváš, uzdravíš se!

Je to stejné.

Když dosud nemáš osobní Guru-mantru, můžeš vždycky zpívat 'Om Namo Narayanaya' Mantru pro Pána Vishnua.

http://www.youtube.com/watch?v=aBy0nU2rPEY&feature=related

středa 22. září 2010

Proč se modlí mistr ? (2.část)


Šrí Swámí Vishwananda vysvětluje dál:

„Takto učí mistr jak se máme modlit. To je ten první krok. Je to jako s dítětem, držíš dítě za ruku a učíš ho, jak má chodit.

Potom, po modlitbě, přijde meditace, koncentrace a yoga až jednoho dne budete i vy umět sami chodit.

Možná, že to bude trvat jeden celý život, nebo i více životů. Ale všechno potřebuje mít svůj základ. Je to jako když stavíte dům, nemůžete začínat zhora, nedrželo by to, víte? Co myslíte, jak zůstane stát velká budova? Musíte nejdříve postavit základy, ne? A vnější modlitba je skutečně ten základ, základna, kterou stavíme. Porozumíme tomu, když se podíváme, jak vstupujeme na naši duchovní cestu. Na začátku své duchovní cesty lidé vždycky hledají. A co hledají? Hledají, začnou číst knihy, potom obdrží mantru a začnou tu mantru recitovat. Naučí se určité modlitby. Začnou se modlit a provádějí své rituály. A od té chvíle postupují dál po žebříku osvícení, až dosáhnou cíle svého života, víte? Až dosáhnou osvícení, až se sami stanou mistry. Potom už nemají zapotřebí se modlit.

Proto slouží mistrova modlitba vždy jako příklad k tomu, aby lidem ukázala, jak důležité je i zde začít od základu.“

pondělí 20. září 2010

Proč se modlí mistr ? (1.část)


Jednou při satsangu jsem si dovolila položit otázku, která mě již častěji zaměstnávala:

Milovaný Swámijí, proč se modlí mistr? … my se modlíme, abychom se dostali do kontaktu s Bohem, abychom překonali dualitu a vstoupili do Jednoty. Modlíme se také k našemu guruovi...

Proč se modlí mistr?

Modlí se za nás?

Modlí se, aby nám ukázal jak se máme modlit?“

Šrí Swámí Vishwananda odpovídá:

„Tato otázka se mi opravdu líbí, protože už dříve se mě někdy lidé na to ptali, víte? Máš zapotřebí se modlit....skutečně, ne, nemusím se modlit. Je nutno vědět, že mistr se nemusí modlit sám sa sebe.

I když mi lidé píšou a já řeknu: 'Nedělej si starost, pomodlím se za Tebe.' Nedávno jsem řekl, že Matka všechno slyší, že? Je to jako modlitba, která k ní dolehla.

Modlitba je všechno.

Každá činnost, kterou někdo vykonává, je modlitbou k Božství.

Nejde jenom o to, sednout si a modlit se. Samozřejmě, mistr to dělá, aby lidi naučil, že....

Podívejte se, když jste ve školce, musíte se učit, co se vyučuje ve školce. Když postoupíte na dalšího stupeň, do základní školy, učíte se víc, něco, co je výš než školka. Potom se dostanete na gymnázium a tam máte něco vyššího než v základní škole. A tak to jde dál, až jsou z vás mistři. Když dosáhnete v něčem mistrovství, tak jste něco zvládli, víte?

Takže to nehraje žádnou roli, jestli se mistři modlí nebo nemodlí, je třeba vědět, že každá jejich činnost je pro ně modlitbou k Božství.“

pátek 17. září 2010

Malba ikon


Swámího velká láska k malbě ikon už není žádným tajemstvím.

Jakkoli velká byla snaha udržovat diskreci v této věci...velké duše, světci, avatáři, kteří jsou ochotni s námi žít a znovu inkarnovat, abychom mohli sdílet jejich božskou lásku, uzdravovat nás a vézt k ní, se musí podle mého vjemu usmířit se situací, ve které si mohou pro sebe samy udržet vskutku minimum privátního prostoru a času....tak se v době, kdy ještě žil v malém ašrámu ve Steffenshofu, našli vždy diváci, ať už se rozhodl malovat přes den anebo v noci.

I to svědčí o jeho velikosti a jeho nesmírné lásce k lidem, že jim tuto blízkost dovolil.

Tuto blízkost, kterou nelze docenit, jelikož dokáže léčit a uvézt do pohybu vše co je nutné, abychom pokročili na naší duchovní cestě.
Zažít našeho nádherného, neúnavného a radostného, vždy nápomocného, nezištného mistra, který překypuje porozuměním a láskou, je pro nás všechny velkou milostí a božím požehnáním.
Swámí Vishwananda si podmanil vlastní oddaností vůči svému poslání, kterou je nám zářným příkladem, od prvního okamžiku mé srdce.

Mistr, který přes veškeré své božské schopnosti dokáže vystupovat s takovou skromností, je skutečný, milovaný posel Boží.

Jednou jsem slyšela, že opravdový mistr nemá zapotřebí něco představovat...co by také měl představovat?

On prostě JE !

Uma / Německo

středa 15. září 2010

Medituj denně...


Medituj denně přibližně jednu hodinu.

Během této hodiny buď jednoduše sám se sebou.

Měj radost z toho, že jsi sám sebou!

Po nějakém čase uslyšíš hluboko ve svém nitru hlas.

A na všechno, na co se zeptáš, dostaneš odpověď.


Swámí Vishwananda


pondělí 13. září 2010

Kontrola mysli


Šrí Swámí Vishwananda
byl konfrontován při satsangu s touto otázkou:

„Guruji, neustále nám říkáš, že máme kontrolovat naši mysl. Hodně mistrů ale vysvětluje, že mysl, (rozum) neexistuje. Proč je tedy potřeba ji kontrolovat?“

Odpověď Swámího Vishwanandy:
„Velmi dobrá otázka. Z jedné strany můžeme říci, že mysl neexistuje, ale přesto, když se rozhlédneme – existuje mysl nebo ne? Ptám se teď vás. Vnímáš sílu mysli/rozumu nebo ne?“
Tazatel přitakává.
„To znamená že je v tom určitá realita. Ale ve skutečnosti, když jsi všechno v duchu proměnil (transcendoval), když jsi dosáhl osvícení jako mistr, tak mohou říci, že duch/mysl neexistuje.
Potom můžeme říct, že nemáme zapotřebí ho kontrolovat. Ale dokud žiješ ve fyzickém těle, dokud jsi nedosáhnul stavu osvícení jako mistr, musíš mysl držet pod kontrolou.“

neděle 12. září 2010

Jak jsem potkal Swámího


Jak to jde, jezdíme k Matce Meeře na Daršany. Dlouho jsem netušil, nevěděl, že existují ještě jiní Avatáři než-li Sai Baba z Puttaparthi. Z existence a Daršanu u Matky Meery jsem byl a jsem stále fascinován, dojatý, šťastný a poučený. Vřele doporučuji každému.

Dnes bych rád povyprávěl jak jsem poznal Swámího Vishwanandu.

Po jednom z Daršanů u Matky Meery jsme seděli s přáteli a povídali si zážitky a dojmy a užívali pospolitosti. Už přesně nevím jak na Swámího přišla řeč, ale najednou náš kolega říká: tady někde kolem Frankfurtu má být Avatár Swámí Vishwananda. Říkám. Avatár? Odpověď: Ano, Avatár. Nevěřil jsem a pochyboval, ale něco mi říkalo na tom něco bude..?


Požádal jsem kolegu, zda nemá nějakou fotografii. Měl. Měl foto v mobilu. Když mi foto ukázal, dostal jsem "ránu do srdce". Byl jsem tváří a září unesen a fascinován. Začal jsem se ptát, kde Swámího najdem, jak se k němu dostanem apod.

Kolega říká: Pustím Ti Swámího zpěv. Pustil z mobilu Swámího hlas a já věděl, že Swámího musím vidět. Měl jsem záblesk, že se se Swámím druhý den setkáme.

Začal jsem se pídit po kontaktech, telefonech. Začal jsem hledat způsob, jak se ke Swámímu dostat. Bylo pozdě večer, krátce před půlnocí. V noci jsem nemohl myslet na nic jiného.

Ráno jsem požádal kolegyni, aby do Centra ke Swámímu zavolala. Požádali jsme, zda můžeme Swámího navštívit. Byli jsme pozváni na oběd. Nemohl jsem uvěřit.

Bylo po ránu a my dělali ranní úklid. S kolegou jsme myli nádobí. Věděl jsem, že pokud kolegovi řeknu, že jedeme ke Swámímu, velice mile ho to překvapí a tak mu s nadsázkou říkám: Swámí nás zve na oběd:). Kolega: ty kecáš:). Říkám: fakt, v jednu hodinu nás čekají na oběd. Kolega měl málem "infarkt":). Začal poletovat po domě, aby vyrovnal nával energie:)

Cestou jsme se v duchu modlili, abychom Swámího viděli.

V Centru se nás velice mile ujali a dali nám oběd. Během oběda mě něco táhlo na chodbu, tak jsem šel. Ve foaye u obrazu Babádžího stál Swámí v černé pérové bundě, černých džínách a čepicí a povídal si s dívkou, která chystala vánoční výzdobu. Byl jsem v němém úžasu. Hlava mi nebrala holý fakt, že stojím pár metrů od Avatára, který je tak "normální", lidský, přirozený, božský, nevím jak tehdejší pocit popsat...byl jsem očarován věčným a nezmohl se na víc, než- li sepnout ruce a uklonit se. Swámí pozdrav s úsměvem opětoval.


Kdyby mi někdo dříve řekl, že jednou budu stát takto blízko k Avatárovi řeknu, že je blázen.

Modlitby byly vyslyšeny. Swámí pak "za mnou" ještě přišel do obchůdku, prošel kolem mě a já nebyl schopen vůbec ničeho, moc jsem si přál se Swámím promluvit, ale prostě to nešlo..Jednu věc jsem setkáním pochopil: Ježíš byl velmi blízko lidem. Bůh je s lidmi a v lidech a ve Swámím se Bůh, Ježíš a člověk sešli v Jednom.

Toto jedno přeji každému zažít a ze srdce a upřímně děkuji Bohu, že na sebe bere tyto formy, skrze které se přiblížíme k vidění třetím okem a srdcem světa bez forem, kde Bůh je jistě nejradši:).

Děkuji Bohu za milost být s Ním...

P.F. / Č.R.

pátek 10. září 2010

Naše myšlení

Guruji, Yogananda řekl, že naše okolí je silnější než naše vůle“, obrátil se jeden z oddaných na Šrí Swámího Vishwanandu.

Skutečně, to je velmi správné“, odpověděl Swámí Vishwananda, „protože když vidíte, jaké je okolí, tak nám to dělá starost. Jak se naše mysl, naše myšlení vždycky změní při pomyšlení na to, co si o nás kdo myslí. To nás vždycky zneklidňuje. Nejsi nikdy sám sebou, protože pořád uvažuješ, jak bys mohl všechny uspokojit a jak se všem zalíbit.

Otázka je:

Co můžeme dělat, abychom posílili naši schopnost myslet na naše dobré vlastnosti, nezávisle na dění, které vládne v okolí, i v našich dalších životech, když budeme zase muset začít od malička?

Musíš si uvědomit jedno: Jsi ojedinělá, jedinečná osobnost. A když začneš myslet na sebe, bude okolní svět samozřejmě proti tobě. Proto se chceš lidem vždycky zalíbit, aby byli šťastní. Na jak dlouho? Úsudky zvenčí tu budou nadále, protože každý vidí věci jinak.

Představme si, že celá společnost myslí stejným způsobem, okay? Potom bude vládnout mír, porozumění, radost a štěstí. Víte ve společenství je způsob myšlení jiný a je velmi těžké se z toho vyprostit, pro kohokoli, kdo se v ní nachází.

Ale na druhé straně, když jste na duchovní cestě, znáte svůj cíl a víte, čeho chcete dosáhnout, tak vás neruší, co si myslí druzí. Protože nejde o smýšlení, jde o to, co cítíte ve vašem srdci.

Takže když můžete následovat své srdce, pomůže vám to i v příštím životě, když budete muset znovu začít.

Jestliže chcete zase přijít v příštím životě, protože jak se zdá, jste již připravení na příští život – máte tedy hodně práce, ne ?“


čtvrtek 9. září 2010

Danya Lakshmi Tombola - poslední příležitost

Příští tah naší tomboly proběhne 13. září 2010
1. cena: Swámího mala s přívěškem Lakshmi-Narashingadev.

Všichni účastníci tomboly mají poslední možnost vyhrát hlavní tříměsíční cenu. Důležité sdělení: z důvodu nečekaného překrývání termínů musí být poutní cesta se Swámím Vishwanandou do Konnersreuthu za Terezou Neumannovou bohužel odložena na příští rok. Hlavní cena tedy zůstává, může však být splněna až v příštím roce nebo vyměněna za Speciální Event v Centru D' Ompio v překrásné severní Itálii.

Bližší informace u dakshini@bhaktimarga.org

Hodně radosti a štěstí ve hře Vám všem přeje náš tým tomboly!

Krishna Janmashtami 2010 se Swámím Vishwanandou

Ten krásný hlas v doprovodu videa je zpěv Miry ze Srbska. Zpívá s velkou láskou pro Krishnu, všichni to můžeme cítit i slyšet. Dharmananda s ní udělal hudební nahrávky, takže se můžeme těšit na její CD..!

středa 8. září 2010

PROMLUVA Z DARŠANU VE VÍDNI, srpen 2010 (2.část)

Šrí Swámí Vishwananda pokračuje ve své promluvě ve Vídni, v srpnu 2010:

Věřte a nemějte o sobě žádné pochybnosti. K tomu vám povím ještě jeden příběh:

Byl jeden malý hoch, který žil s matkou v lese. Do školy musel chodit přes onen les a každý den říkal: „Mám takový strach, když tamtudy jdu.“

Matka mu na to jednou řekla: „Víš, neměl by ses bát. V lese žije tvůj bratr a kdykoliv ho potřebuješ, zavolej ho. Jmenuje se Gopál.“

Druhý den šel vyděšený chlapec lesem a začal volat: „Gopále, kde jsi,....... proč nepřicházíš“ Tomu Pán nemohl odolat a zjevil se mu, Krišna byl poté vždy s ním. Jednou ředitel pravil, že má druhý den narozeniny a že mu musí každý něco přinést. Chlapec však nic neměl, tak zavolal Gopála. Krišna se mu zjevil a dal mu pro ředitele hrnec másla s tím, že se nikdy nevyprázdní.

„Kde jsi to vzal?“ ptal se ředitel.

„To mi dal můj bratr, jmenuje se Gopál a žije v lese“, odpověděl chlapec.

„Lžeš, ukaž mi ho!“

Šli spolu do lesa a chlapec zavolal svého bratra Gopála. Mluvil s Krišnou, ale nikdo jiný Krišnu neviděl.

„Proč tě nikdo nevidí?“, zeptal se chlapec.

„Nemají v sobě víru“, odvětil Krišna.

Hoch plakal a prosil: „Ukaž se jim, jsi můj bratr.“

Díky jeho lásce Krišna souhlasil a ukázal se všem. Toto udělala víra, touha po Bohu.


Dokud nejste čistí v srdci, snažte se. Žádejte Božství o milost a On vám ji dá.


Na téma změn v životě lidském a o tom jak funguje lidská mysl následně navázal i Pandit Dr. Satya Narayana Dasa a mimo jiné k tomu pověděl i tento příběh:

Byl jednou jeden muž, který hodně kašlal, a když už s tím chtěl něco udělat, šel k doktorovi. Doktor se ho zeptal: „Kouříte?“

Když muž odpověděl, že ano, že se tak cítí „cool“, doktor mu pověděl, že musí přestat....nebo to alespoň omezit.

Na to muž zareagoval: “Dobrá, ale musím si zakouřit aspoň po každém jídle.“

„Ok“, souhlasil doktor.

Za několik měsíců se muž vrátil zpět k doktorovi a byl hodně tlustý.

„Co se vám stalo?“, ptal se doktor.

„No, víte, teď musím jíst aspoň desetkrát za den...“

Tomu se říká změna beze změny...
Zápis a překlad: Zdeněk a Iva / Č.R.

pondělí 6. září 2010

PROMLUVA Z DARŠANU VE VÍDNI, srpen 2010 (1.část)


PROMLUVA Z DARŠANU VE VÍDNI , srpen 2010

(volněji přeloženo tak, jak to zapisovatel zrovna stíhal :-))

Šrí Swámí Vishwananda: Někdo se mě zeptal: „Proč člověk zůstává v kruhu narození a smrti, i když je to utrpení? Proč nerealizujeme účel svého života?“ Odpověď je, lidé se neradi mění. Vědí, že by museli změnit staré zvyky, ale jsou v nich chyceni. Pokud se někdo nerozhodne změnit teď, pak je to obtížné. Říkat si „později“, je jen výmluva. Lidé vyrostou a domnívají se, že ví vše. Ale v určitém bodě se zeptají: “Co tady dělám, proč nejsem šťastný?“ Protože, když se chcete změnit, musíte odhodit určité kvality, nemůžete si je ponechat. Hodně lidí se snaží přestat kouřit, ale je to těžké. Víte, musíte totiž to kouření nahradit něčím jiným. Zde přichází na řadu spiritualita, víra,..... bez ní je to těžké. A musíte též toužit po Bohu. Pokud tam toto toužení není, pak je tam prázdnota. Materiální svět nedává skutečné štěstí, protože čím víc lidé mají, tím víc chtějí a stále si stěžují.

To mi připomíná příběh. Šel jednou jeden muž kolem stromu a uslyšel hlas: “Chceš nějaké zlato?“

„Ano, jistě!“ odpověděl muž.

„Pak jdi domů, čeká na tebe.“

Muž přišel šťastný domů a našel tam sedm džbánů. Šest z nich bylo plných zlata, ale sedmý byl jen do poloviny. „Co to je, proč ten sedmý není také plný????“ podivil se muž. Vzal veškeré své úspory, proměnil je ve zlato a vložil je do džbánu. Nestačilo to však. Tak prodal vše, nábytek atd...Ale opět to nestačilo k naplnění sedmého džbánu... Tak začal zuřivě pracovat. Rodina hladověla, ale on se snažil naplnit poslední džbán. Ten muž pracoval u krále a protože začal být velice skleslý, král se ho zeptal, co mu je. Jenže muž odpověděl žádostí o zvýšení platu. „Dobře“, pomyslel si král, „je to dobrý člověk“ a souhlasil.

Za několik měsíců ale král viděl, že muž stále není moc šťastný. Zavolal si ho a chtěl vysvětlení. „Proč jsi předtím byl šťastný a nyní, i když jsem ti zvýšil plat, jsi tak nešťastný? Snad jsi nepotkal démona sedmi zlatých džbánů?“ Muž byl šokován a nahlas řekl: „Ano...“ Král odvětil: „To byla chyba, chtít zaplnit sedmý džbán. To ti přinese jen utrpení. Ten džbán nejde naplnit.“

Ten muž ztratil vše, všechny úspory, vše. To lidé často dělají - život za životem chtějí naplnit džbán utrpení .. rádi hrají tuto hru. Pouze vaše duchovní cesta vám přinese štěstí. Ale nesmí to být povrchní, jinak obdržíte jen povrchní věci. Jste-li upřímní a toužíte po Bohu, On k Vám poběží......

neděle 5. září 2010

Darshan ve stanu


Při včerejším darshanu se Swámjí zaměřil ve své promluvě na naši mysl, na to, co způsobují naše myšlenky:

Především totiž posuzují! A my dovolíme, že takto ovliňují naše chování. Je proto nutné, abychom naše myšlenky uklidnili a vycvičili! T.zn.: vnitřní recitace mantry nebo japa (opakování Božího jména).


Toto cvičení napomáhá tomu, že se naše mysl uklidní a že můžeme najednou, nejdříve velmi tiše (ne tak hlučně a ostře jako naše myšlenky) slyšet / cítit naši intuici. Naučte se naslouchat této vnitřní intuici. Na ni se můžeme bez obav spolehnout. Začněte tedy teď! Změňte se teď!...“

sobota 4. září 2010

Důležitá zpráva ze Springen

Z důvodů nepředvídaného překrývání termínů je nutno krátkodobě přesunout poutní cestu do Konnersreuthu za Terezou Neumannovou na příští rok. Jakmile najdeme náhradní termín v příštím roce, budeme Vás o něm okamžitě informovat. Je nám to líto a omlouváme se všem, kteří se již tak na tuto poutní cestu těšili.

Srdečné pozdravy ze Springenu

Dakshini

pátek 3. září 2010

Krishnovy narozeniny

Během minulé noci probíhaly ve stanu na pozemku Centra Shree Peetha Nilaya ve Springen oslavy narozenin Krishny.
Zde je několik fotografií z průběhu slavnosti:

Swámí měl krátky proslov,

prováděl Kalash Puju,

Yagnu

....a Abishekam

Samozřejme, že jsme na závěr dlouho tančili a zpívali.

Drishti / Springen

Krishna Janmashtami


KRISHNA je osmou inkarnací (Avatár) Vishnua. Narodil se o půlnoci jako osmý syn Devaki a Vasudevy asi před 5 100 lety. Jeho narozeniny spadají na osmý den po úplňku v měsíci Bhadrapada (srpen/září). Další názvy pro jeho narozeniny jsou proto Krishnashtami a Gokulashtami. Neboť Ashtami znamená osmý den po úplňku.

GOKUL je obec (u Vrindavanu ve dnešním státě Uttar Pradesh), ve které Krishna vyrostl.

Ale ve skutečnosti je opravdové rodiště a sídlo Krishny v srdci každého člověka. Pokaždé, když probudíme v našem srdci lásku a oddanost (Bhakti), může se Krishna znovu narodit. Na jeho narozeniny slavíme jeho narození před 5000 lety jakož i zrození oddanosti a lásky v našem srdci.

Na Krishna Janmashtami jsou domy a chrámy umělecky vyzdobeny květinami k patřičnému uvítání Boha. V chrámě se uctívají Krishnovy sochy, zatímco se v mnoha domácnostech zdobí kolébky s panenkami (malým Krishnou). Nabízejí se Mu sladkosti, máslo a smetana, (jeho nejoblíbenější jídlo).

Cesta od vstupu do domu až k meditační místnosti je označena pomocí otisků šlépějí dítěte v mouce smíchané s vodou.

Tak člověk nabude dojmu, jako by tu sám Krishna zanechal otisky svých chodidel. Všude se zpívá, modlí a recituje Bhagavatam (dílo o životě Krishny). Už osm dní před Krishnovými narozeninami se začíná nepřetržitě recitovat Mantra 'Om Namo Bhagavate Vasudevaya'. Mnozí věřící se postí až do půlnoci, kdy se Krishna narodil.

V některých místech se provádí Dahi – Handi – ceremonie, tak, že se rozbíjí krajáč. Ve svém dětství prý Krishna se svými kamarády mlsal máslo a sladkou smetanu z vysoko postavených hrnců, které se přitom často rozbily.

Takové krajáče (Dahi – Handi) jsou naplněny na Krishnovy narozeniny jogurtem, máslem a ovocem a jsou připevněné vysoko nad cestou na dlouhých tyčích. Za neustálého skandování „Govinda, Govinda“ vytváří chlapci lidské pyramidy aby dosáhli na hrnec a rozbili ho.

středa 1. září 2010

Daršan v našich srdcích...


Milí přátelé,

děkujeme jestě jednou za Vaši velkou důvěru a Váš zájem využít tu vzácnou příležitost a setkat se s naším milovaným duchovním mistrem, Šrí Swámím Vishwanandou v Praze, kde jsme všichni měli možnost přijmout jeho požehnání.

Když si vzpomenu na první daršany, které jsem navštívila, tak si znovu uvědomuji, jak bohatě obdarovaná jsem tehdy odcházela a zřetelně cítila, jaká milost tím vstoupila do mého života...Má duše, která věděla, co sama nevím, mě neomylně dovedla na místo, které jsem tak dlouho hledala, k bytosti mému srdci tak důvěrně známé...není třeba vyjadřovat slovy vděčnost, kterou znovu a znovu pociťuji při pohledu do Jeho očí. Nevím, jak dlouhá pouť to byla, asi velmi dlouhá. Hledání v času i prostoru skončilo v zatajení dechu, okamžiku, který již nezapomenu...

Možná, že jste též stále ještě plni dojmů z daršanu, možná, že byste rádi sdělili druhým, jak jste tento večer prožívali a jak na Vás zapůsobil, že byste rádi sdíleli pocity spolupřítomných v sále...prosíme, neostýchejte se a napište nám...možná, že Vaše srdce na to čeká..

Se srdečnými pozdravy

a láskou

Uma