pondělí 27. září 2010

Boží podoba (1.část)


„Milovaný Swámí“, oslovuje jedna z účastněných při satsangu Šrí Swámího Vishwanandu, „Védy učí, že Bůh nemá tvar. Boží podoba, podoba Boha jako je ta milovaného Narayany, kterou člověk vytvořil po staletí energie, hraje roli ve vytváření a uctívání různých podob, které jsou skutečně reálné. Prosím, pověz nám o tom něco.“

„Ano, je pravda, že Božství nemá tvar“, odpovídá Šrí Swámí Vishwananda.

„V Gítě je psáno, vlastně ve Védách, že Bůh je Sargun a Nirgun. Je v podobě a mimo podobu.

Kdykoliv HO ctitelka či ctitel vnímá v nějaké podobě, manifestuje se v této podobě, aby tak splnil žákovi jeho přání.

Ale Bůh je také bez tvaru, protože mnozí se modlí k Bohu jako k něčemu beztvarému.

Ale něco je jisté: obojí je dobré, protože když si sedneme k meditaci, uvědomujeme si Boha velmi různě. Kdo dosáhne mistrovství v meditaci, uvidí, že Božství není totéž, jako když ho člověk vnímá myslí, rozumem. Protože ten vnímá Boha v Jeho všudypřítomnosti. A boží všudypřítomnost není taková, že bychom mohli říct 'ukazuje se v jediné podobě', neboť ON má velké množství podob.

A přeci, dokud je člověk na duchovní cestě, dokud je člověk na cestě k seberealizaci nebo uskutečnění Boha, pokouší se soustředit na jednu podobu. Protože ta Boží podoba má všechny kvality, plnost božství, stejně tak jako beztvaré."

Žádné komentáře: