pátek 17. září 2010

Malba ikon


Swámího velká láska k malbě ikon už není žádným tajemstvím.

Jakkoli velká byla snaha udržovat diskreci v této věci...velké duše, světci, avatáři, kteří jsou ochotni s námi žít a znovu inkarnovat, abychom mohli sdílet jejich božskou lásku, uzdravovat nás a vézt k ní, se musí podle mého vjemu usmířit se situací, ve které si mohou pro sebe samy udržet vskutku minimum privátního prostoru a času....tak se v době, kdy ještě žil v malém ašrámu ve Steffenshofu, našli vždy diváci, ať už se rozhodl malovat přes den anebo v noci.

I to svědčí o jeho velikosti a jeho nesmírné lásce k lidem, že jim tuto blízkost dovolil.

Tuto blízkost, kterou nelze docenit, jelikož dokáže léčit a uvézt do pohybu vše co je nutné, abychom pokročili na naší duchovní cestě.
Zažít našeho nádherného, neúnavného a radostného, vždy nápomocného, nezištného mistra, který překypuje porozuměním a láskou, je pro nás všechny velkou milostí a božím požehnáním.
Swámí Vishwananda si podmanil vlastní oddaností vůči svému poslání, kterou je nám zářným příkladem, od prvního okamžiku mé srdce.

Mistr, který přes veškeré své božské schopnosti dokáže vystupovat s takovou skromností, je skutečný, milovaný posel Boží.

Jednou jsem slyšela, že opravdový mistr nemá zapotřebí něco představovat...co by také měl představovat?

On prostě JE !

Uma / Německo

Žádné komentáře: