pátek 30. září 2011

Jak Ravi, bratranec Swamiho potkal Božskou Matku

Swami Vishwananda vypráví:
Můj bratranec Ravi odbržel jednou darshan od Božské Matky, která se mu zjevila v podobě Kálí. Všichni znáte Kálí. Navenek vypadá moc děsivě, ale ve svém nitru je velmi mírná. Jak tak Božskou Matku uviděl, tak dostal samozřejmě velký strach. Matka mu řekla: “Proš se bojíš? Jsem Matka, přede mnou nemusíš mít strach.“ Požehnala mu a řekla: „Zítra za tebou přijdu, ale musíš mě poznat.“ Bratranec se mě zeptal: „Podle čeho ji poznám?“ Odpověděl jsem: „Ona ti to tak řekla. Nesmím ti to prozradit, protože pak ta zkouška neplatí, ale mohu ti dát radu: „Pokloň se před všemi ženami, které zítra během dne potkáš.“ On na to: „To je velký úkol, představ si kolik Mataji potkám.“

Byla to jednoduchá zkouška. Od rána do večera se se klaněl před každou Mataji, kterou potkal; dokonce uprostřed ulice v Londýně. Vzpomínám si, jak to bylo legrační vidět reakce těch osob. Na konci dne se Ma vrátila. Byla s ním velmi spokojená a řekla: „Tys tu zkoušku vpravdě obstál. Viděl jsi mě všech matkách a proto jsi dostal mé požehnání.“ Tentokrát přišla Matka v nesmírně půvabné podobě a požehnala mu.

Člověk tedy nemůže vědět, kdy Bůh přijde a v jaké podobě přijde. V duchu si myslíme, že Bůh má jen tu podobu, kterou si představujeme. Ne, nikdy nepřijde v té podobě. Božskou Matku rozeznáte ve vaše vnitřním Já, ve vašem srdci. Už tolikrát jsem viděl Boha přicházet v různých podobách. A když jsem byl připravený jednat, zadržel mě a řekl „Buď klidný“. Toto propojení, které máme všichni k Bohu, by tady mělo být. Není to propojení s vaší myslí, která se snaží všemu porozumět, nýbrž spojení s Božstvím 'od srdce k srdci'. Vaše srdce, Vaše vědomí pozná Boha.

Boží darshan máte tedy každý den.

středa 28. září 2011

Navaratri 2011


Navaratri je festival „Devíti nocí“, čas, ve kterém vzýváme a uctíváme ženský aspekt Boha, Durgu, zvanou také Shakti - zářící sílu, esenci a kreativní manifestaci Nejvyššího Bytí, jež je mimo dualitu. Vzýváme devět aspektů Matky. Tyto jsou stručně řečeno Kali, Lakshmi a Saraswati. V prvních třech dnech vzýváme Matku jako Kali proto, aby zničila všechny naše nečistoty, neřesti a nedostatky. Další tři dny je Matka zbožňována jako dárkyně duchovní hojnosti, Lakshmi. Posledních tři dny jsou věnovány uctívání Matky jako Bohyně moudrosti, Saraswati.

O oslavách svátků Navaratri a charakteristice všech devíti aspektů Božské Matky se můžete více dočíst zde:
http://swamivishwananda-cz.blogspot.com/search/label/Navaratri

úterý 27. září 2011

neděle 25. září 2011

Darshan Swamiho Vishwanandy v Praze – září 2011

Na darshan Swamiho Vishwanandy se dostavilo devět set oddaných do velké sportovní haly v Praze 4 - Chodově. Swami zpíval bhajany a požehnal každému oddanému.

Program darshanu trval osm hodin. Byl to krásný večer s lidmi z České republiky.

Swami Vishwananda povzbuzoval znovu všechny přítomné aby zpívali Boží jméno: „Zpěv svatého Božího jména uklidňuje mysl a dodá vám schopnost přijetí Boží milosti.“

Ceremonie darshanu byla hezky organizovaná a Swami Vishwananda byl oddanými vřele uvítán.

Na konci darshanu v Praze zpíval Swami Vishwananda bhajany obklopen tančícími oddanými

(Zprávu podal: vijaya-vishwananda)

sobota 24. září 2011

Swami Vishwananda na Slovensku

SWAMI VISHWANANDA V BRATISLAVĚ

Swami Vishwananda hovořil v Bratislavě o mysli.


Swami Vishwanada
řekl: „Mysl je svazek myšlenek a vzpomínek. Úkolem mysli je setrvávat u objektu. Každý objekt má svůj tvar. Objekt vnímáte svými smysly a dáte mu jméno a tvar ve vaší mysli. Jaký tvar má láska? Láska má tvar (podobu) a je bez podoby. Láska sídlí v každé osobě. Mysl dokáže vnímat lásku bez podoby ale nedokáže porozumět lásce bez tvaru, rozum myslí podle představ. Mysl chce všemu rychle rozumět. K pochopení lásky bez tvaru je zapotřebí vědomí. Vědomí musí probudit, uvědomit si tuto lásku. Když jste se dotkli této lásky uvnitř vás, stanete se postupně touto láskou. Bůh se vám odhalil a Jeho kvality se vám odhalily. Začnete vibrovat v těchto kvalitách.“


Ve všech náboženstvích vám dají na duchovní cestě nejdříve růženec, malu, nebo masbahu, protože Boží jmého zklidní mysl. Zkrze Boží jméno dosáhnete Boží milosti. K realizaci potřebujete obojí: Vaši vlastní snahu a Boží milost.“

(Zprávu podal: vijaya-vishwananda)

pátek 23. září 2011

Před návštěvou Slovenska a České republiky

Swami Vishwananda v Bělěhradě

Swami Vishwananda byl srdečně přivítán v Srbsku. Poskytl satsang o oddanosti a vzdání se Bohu

Swami řekl: „Bůh vám daroval život, abyste Ho dosáhli. Když jste příliš zaměstnaní ve vnějším světě, najděte během dne trochu času a mluvte k Němu. Když nemůžete přes den, tak nabídněte Bohu co jste ve dne udělali a myslete na Něj než ulehnete ke spánku.“

Swami Vishwananda v Mnichově

Duše je skryta velmi hluboko. Atma odhalí svůj vlastní aspekt: je to probuzení duše a světlo začne zářit. Objevíte nový aspekt své podstaty, který je neomezený.“

Swami Vishwananda

čtvrtek 22. září 2011

JUST LOVE / JEN LÁSKA


Všichni obecně dobře víme, že láska pramení ze srdce. To víte všichni, ne? Víme, že naše srdce je uvnitř plné Lásky, ale stejně je pro nás těžké ji vyjádřit a nechat ji projevit. Naše mysl je totiž velmi omezená a plná překážek. Sami se omezujeme vlastními omezeními! Jestliže však víme, že Láska sídlí v našem srdci, proč ji nevoláme? Nechte ji vyjít ven!

Řekněme, že byste za mnou šli na návštěvu, protože ode mě nutně něco potřebujete a víte, že jsem uvnitř v domě. Co uděláte? Zaklepete na dveře a nepřestanete klepat, dokud vám neotevřu. Když tam bude zvonek, budete zvonit na zvonek. Budete obcházel celý dům a budete se snažit najít způsob, jak upoutat mou pozornost. Mám pravdu? Takhle nějak byste to udělali. Kvůli takové touze byste udělali vše.

S Láskou uvnitř vás je to ale úplně stejné. Lidé velmi často říkají: „Ano, chci ji cítit, ale jestli ji neucítím do měsíce, končím!“ Takhle to není. Láska, ať k Bohu nebo ke komukoliv, je prostě láska. Začínáme milovat to, co je nám nejblíže, co vidíme, čeho se můžeme dotknout, a teprve to nás přivede k vyšší Lásce. Velká láska je přítomna, když jsou na začátku vztahu dva lidé do sebe zamilovaní. Láska poroste, pokud ji necháte růst.

Pro lásku k Bohu, kterou máte uvnitř sebe, to platí stejně. Nechte ji projevit. Jak už jsem řekl mnohokrát, musíte se o to stále pokoušet. Božství sídlí uvnitř vašeho srdce. Opravdový chrám nenajdete venku. Nachází se zde, uvnitř vás, tam, kde sídlí Bůh. Opravdový kostel a opravdový chrám je v srdci a všichni o něm víte, ať jste Ho pocítili nebo ne. Vaše mysl ví, že Bůh sídlí ve vašem srdci. Síla mysli je obrovská, o tom velmi dobře víte. Z malého strachu se snadno stane velký. Stejně tak je to s láskou. Pokud víte, že jen maličké místo ve vašem srdci patří Bohu, můžete mu ho přece zvětšit.

A jak také všichni víte, jediná síla Lásky je schopna vše porazit. Chcete-li dosáhnout Boha, použijte Lásku. Dosáhnout se vám Ho podaří jen skrze Lásku. Musí se ale jednat o čistou Lásku. Nemůžete říkat: „Protože jsem navštívil zdejší centrum a ášram, protože jsem byl na Šivarátrí, je má Láska čistá.“ Ne, musíte Lásku vyčistit uvnitř sebe. Musíte trénovat svou mysl, aby si navykla být pozitivní. Je-li vaše mysl pozitivní, víte-li, že uvnitř vašeho srdce je Bůh a budete-li Ho volat, není šance, aby se vám neodhalil.

Swami Vishwananda


Úryvek z knihy JUST LOVE / JEN LÁSKA

v překladu Kateřiny Pařízkové / Č.R.

Swami Vishwananda v Chorvatsku

Swami řekl :Prvně milujte co děláte a místo kam vás Bůh poslal. Je to zákon Dharmy, dělat si své povinnosti. Někteří to těžko přijímají, protože chtějí víc, víc z tohoto materiálního světa. Kvůli tomu na sebe tlačí. Ale jak můžete milovat co děláte, když tak na sebe tlačíte? Když na sebe tlačíte nemůžete být svobodní. Jakmile na sebe lidé tlačí, pak si stěžují. Rádi si stěžují tak až lidé mají pro ně soucit."

Překlad: Ivana F. / Č.R

úterý 20. září 2011

Prosba k daršanu

Rádi bychom Vás požádali o pomoc. Hledáme dobrovolníka, který by vyzvedl v Praze české vydání knih Just Love a Unity with Divine Babaji, a přivezl je v sobotu na daršan. Máte li chuť pomoci kontaktujte Terezu 774 188 805, bhagesri@atmakriya.org. Děkujeme!

E-karta: Inspirace od Mahavatára Babajího


neděle 18. září 2011

Rožnov 3-4 september 2011


V dňoch 3. a 4. septembra som sa zúčastnil obradov YAGNA a ABIŠÉKAM v Rožnove pod Radhoštem u Jagadishena a Shivani pod vedením Swámiho Vishwakurunandhananandy (Kuru). V piatok 9. 9. som bol vyzvaný, aby som sa o to podelil.

Prvý raz v živote som zažil, čo nie som schopný vyjadriť a tak týždeň rozmýšľam, ako použiť slová na niečo, na čo sú slová krátke.

Pre pochopenie: moje myslenie je technické a logické – priemyslovka a vysoká elektro, prakticky: čo neodmerám alebo neodvážim neexistuje; rok sa pravidelne zúčastňujem OM Healingu a od apríla t. r. cvičím Atma Kriju (AK).

Ak dáte žabu do hrnca so studenou vodou a začnete vodu pomaly zohrievať, žabu uvaríte. Dôvod: žaba si neuvedomuje pomalú zmenu. Toto sa deje so mnou pri OM Healingu a AK: blízki mi povedia, že sa mením, ja si to neuvedomujem. (Toto s nami robia aj politici: pomalé zmeny a sme tam, kde oni chcú (nebránime sa).)

Ak žabu hodíte do horúcej vody, vyskočí. To sa stalo mne. Bolo to tak silné, že ešte dnes po 14 dňoch spracúvam (prežúvam) „popáleniny“.

Čo sa vlastne udialo v mojom živote v Rožnove?

Žil som v detskej izbe a hral som sa s drevenými kockami. Čítal som knižky a časopisy, ako rýchlejšie a lepšie stavať z drevených kociek „hrad prepevný“, zúčastňoval som sa motivačných školení, ako byť výkonný a úspešný v stavaní drevených kociek. A zrazu som na zelenej lúke, slnko svieti a mám k dispozícií tehly a maltu. To je to uvedomenie a precítenie srdcom: z drevených kociek Karlštejn nepostavím ani za 200 rokov; Yagna a Abišékam mi sprostredkujú, že božstvá mi zabezpečia nepretržitý prísun tehál a malty a odvedú za mňa 99% práce, 1% je na mne, t. j. moje konkrétne myšlienky a moja duchovná práca. Uvedomenie: nie ja „to“ (zhmotnenie mojich prianí) urobím, ale všetko sa udeje skrz božstvá. Konečne som pochopil: toto je odovzdanie ega Bohu (najprv ho samozrejme musím mať, aby som ho mohol dať (žobrák vám peniaze nemôže dať, nemá ich)).

Pri Abišékamu som kŕmil lyžičkou Budhu. Odprisahal by som, že sám Budha bol prítomný a jedol z mojej lyžičky. Nech by mi skúsil predtým niekto povedať, že soška (murti) skutočne je (prijíma potravu) .

Celý život som bol presvedčený, že všetky tie rituály a obrady sú bezduché formality. Vďaka Kuruovi a vlastnej skúsenosti som si uvedomil, precítil a zažívam, že to funguje. A ako!

Som iný človek!

Zhrnutie:

Vedomosti sú prenositeľné (napr. slovníky), skúsenosti nie, preto všetkým odporúčam: zúčastnite sa Yagny a Abišékamu!

Zhruba povedané: jeden obrad Yagny alebo Abišékamu vám nahradí 3 mesiace duchovnej práce, beriem späť: Yagna a Abišékam sú nenahraditeľné na duchovnej ceste.

Snažil som sa uchopiť neuchopiteľné. S láskou

Ing. Vladimír Slavomír Frťala


P. S.

Ja, s mojou povahou, by som napísal autorovi tohto článku: „Toto sú všetko duchovné kecy o ničom. Čo konkrétne do Vášho života priniesla účasť na Yagne a Abišékamu, ktoré spomínate?“

Odpovedám: „Uvediem jeden príklad: Dostal som nádherný dar – ďalekohľad. O čo ide? Nedokázal som riešiť skutočnosť, že s niektorými ľuďmi sa jednoducho nedá. Bol som slušný, argumentoval som, zdôvodňoval. Ignorovali svoje povinnosti a moje do očí bijúce potreby (z môjho pohľadu na vec), nároky (dokonca zákonom stanovené). Dohody, zmluvy nedodržovali. Právoplatné súdne rozhodnutia ignorovali. (Buďme úprimní: samozrejme, že všetko sa to dialo iba preto, lebo som im to dovolil.) Nechápal som: o čo ide? Jednoduché, ako facka: takýto ľudia sa dívajú na svet cez ďalekohľad. Seba a svoje potreby vidia obrovské, druhých vidia maličkých a ich práva nevidia vôbec.

Začal som sa dívať na svet a tieto osoby cez ďalekohľad, ktorý otáčam podľa mojich potrieb. (Robím to vedome, na rozdiel od spomínaných ľudí, ktorí si to vôbec neuvedomujú.) Fantastické! Skúste to sami!“

Pre dnešok stačilo.

V Bratislave, dňa 17. septembra 2011.

E-karta: Inspirace od Swámího Vishwanandy

Svátky Navaratri ve Shree Peetha Nilaya


Za deset dní od 28.září do 6.října 2011 se bude celebrovat v Centru Swámího Vishwanandy Shree Peetha Nilaya NAVARATRI, oslava k poctě Božské Matky. Navaratri, devět dní, kdy je možno být na Jejích kolenou, sedět na Jejím klíně a vychutnávat Její Lásku. Božská Matka vám dá devět Božích požehnání, jako je Láska, Soucit, Radost a další a přála by si, aby její děti byly ochotné se v této době poněkud omezit v jídle. Půst pro Boží Matku zvláště během Navaratri není tvrdý. Nevyžaduje, abyste nejedli nic. Říká, že můžete jíst sladkosti. Jediné, co by si přála je, abyste se vyvarovali požívání masa, soli, nebo když jíte sůl, tak jen Himalájskou, ne mořskou sůl. Chtěla by, abyste vynechali česnek, cibuli a také lilek, to není dobré. To je všechno, co od vás očekává. Dodržujte tedy tento půst, myslete na Ni.

Jako Matka je tu neustále a vždy ochotná vám pomoci.

čtvrtek 15. září 2011

Workshop ve středních Čechách

Druhý pudža workshop se konal 10.-11. září ve středních Čechách nedaleko Prahy. Byl stejně krásný jako ten první v Rožnově. Hostitelka Bhagesri je, stejně jako Jagadishen, učitelka Atma Krije. Strávili jsme společně dva úžasné dny. 10 účastníků (9 žen, hej, co se děje s muži a duchovnem??..) přivedli 10, vlastně 12 vznešených Božských hostů: Matku Marii 2x, Ganéšu 4x, Kršnu3x, Ježíše Krista, Šivu a Širdi Sai Babu (a samozřejmě, kde jsem já je i moje Ma Durga ). Bhagesri byla úžasná hostitelka, Rajen vařil skvělé indické jídlo, a počasí bylo zas, jak kdybych byl v Řecku, a zdálo se, že si každý užil víkend v Boží přítomnosti. Abišék si obzvláště vychutnal Ganéša, jak si můžete prohlédnout na obrázku, natolik, že se nám ukázal při jádžně druhý den.Skutečně jsem si deset dní v Čechách zamiloval, je zde mnoho laskavých duší a tento výlet nám pomohl se více propojit.

Jsem vděčný, že jsem byl poctěn a mohl být spojovacím článkem mezi ašrámem a těším se, doufám, na mnoho dalších návštěv, s milostí Božské Matky a mého milovaného Gurujiho.

Z Shree Peetha Nilaya/Springen s Láskou Kuru (Swami Vishwakurunandhanananda)

P.S.: Před časem jsem měl pocit, že učitelé Atma Krije příliš nerozvíjí bhakti ve formě modlitby a uměleckého projevu, jako je zpěv. Ale Bhagesri a Jagadishen jsou příkladem rozrůstající se části krija jógínů, jež se hlouběji zajímají o púdžu a hudbuJ. Z toho co jsem slyšel, Bhagesri plánuje Kalaš pudžu a jádžnu tento víkend a Jagadishen mi sdělil, že plánuje každý týden Kalaš pudžu v malém rodinném ašramu v Rožnově a měsíčně veřejné púdžy, kde jsou všichni srdečně vítáni!


středa 14. září 2011

Buďte připraveni...

Jedna sofistická moudrost říká: "udělal jsem v životě tři chyby..."

...první chyba byla když jsem začal svou duchovní cestu, myslel jsem si že jsem to já kdo se blíží k Božství, ale pravda byla taková, že už daleko předtím než jsem se k Božství začal přibližovat, tak už Božství bylo na cestě ke mně.

...druhá chyba byla že jsem říkal - já Ho tak miluji, miluji Boha tak, že to je za hranicí lidského chápání, něco nezměrného, ale zatím jsem shledal že moje láska byla jen kapičkou z toho oceánu božské lásky ke mně, ke všemu.

...třetí chyba byla že jsem říkal že jsem Ho dosáhl, pravda byla taková že to byl On kdo umožnil abych ho dosáhl.

Stejné je to s každým z vás...není to vašim přičiněním, je to díky Boží milosti že jste tu...ale skrze Jeho milost můžete jednat a milovat v tomto životě, a skrze Jeho milost Ho můžete dosáhnout...

Buďte připraveni kdykoli vás zavolá.

(z promluvy Swamiho Viswanandy na Daršanu v srpnu 2010 v Praze)

pondělí 12. září 2011

sobota 10. září 2011

Zlatý Lingam v Keni 9.9.2011

Sri Swami Vishwananda manifestoval včera večer ve 20:00 hod. v Keni-Africe Zlatý Hiranyagarbha Lingam !!!

Už při poslední návštěvě Swamijiho v Keni si si jeho oddaní velmi přáli, aby se jim také dostalo požehnání Hiranyagarbha Lingamu. Prosili Swamiho aby ho manifestoval a ptali se: „Co musíme udělat, aby přišel?“ Swami odpověděl: „ Modlit se a držet půst“. To dodrželi před letošní návštěvou Swamiho.Na níže zobrazeném Hiranyagarbha Lingamu, který manifestoval Swamiji v roce 2009 můžeme obdivovat jeho nádheru...

pátek 9. září 2011

NAVARATRI TOMBOLA

Drazí přátelé,
jak víte, vyžadují renovace mezinárodního centra Swamiho Vishwanandy „Shree Peetha Nilaya“ ve Springen další finanční prostředky. Z tohoto důvodu bude výtěžek z této tomboly použit výhradně k dokončení budov, aby jejich znovuotevření bylo zajištěno co nejdříve.

Cena losu: € 35,--

Tah tomboly se bude konat na konci Navaratri 6. října ve Springen.


1. cena

Swami poskytuje svou vlastní oltářní pokrývku ze své místnosti!

Rozměry: 115 cm x 105 cm

2. cena

Lampa, kterou Swami používal ve své místnosti! (Velikost 19 cm)

3. cena

Třídenní bezplatný pobyt během Maha Shivaratri 2012 od 18. do 21. února 2012 ve Swamiho Centru v jednolůžkovém pokoji s plnou penzí!

Jak se zúčastnit:

lístek můžete získat buď

Zakoupením v Bhakti Shopu v Centru ve Springen

(Mataji Tusti)

nebo

Objednáním e-mailem a poukázáním 35,-Euro za lístek. Po uhrazení obdržíte jedno či více čísel losů mailem.

Email: tombola@bhaktimarga.org

Prosíme zasílejte e-maily v angličtině nebo němčině.

Bankovní účet:

Účet: Bhakti Event GmbH

Číslo účtu: 200 282 891, Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE295005 0201 0200282891

BIC: HELADEF1822

Účel platby: Tombola


středa 7. září 2011

Satya Narayan Das - Stadia oddanosti (Promluva)

Ve dnech 31. srpna a 1. září 2011 navštívil ctěný host Swámího Vishwanandy pan Satya Narayan Das, který doprovázel Swámího též při jeho posledním darshanu v Praze 2010, jeho centrum Shree Peetha Nilaya ve Springen.
Návštěvy i promluvy pana Satya Narayan Dasy jsou zde vždy s radostí a velkým zájmem očekávány. V tomto pokračování zvukových záznamů si můžete vyslechnout první z jeho tří promluv, ve které se soustředil na thema "Stadia oddanosti". Tyto stupně jsou uvedeny v různých hinduistickych písmech.
Přejeme i Vám mnoho inspirace:-)Více informací o působení pana Satya Narayan Dasy najdete zde:
http://www.vrajababaji.com/

úterý 6. září 2011

pondělí 5. září 2011

Kurz s Kuruem v Rožnově

Swami Vishwakurunandhanananda ( zkráceně Kuru) podává zprávu:
"Tento víkend se konal první kurzy Yagny, Pujy a Abišékam v České republice. Shivani a Jagadishen byli báječní hostitelé. (Bohům a mně hrozně chutnal prasad od Shivani.....) Božští účastníci v tomto workshopu byli:

Narayana
Krishna 2x
Ganesha 2x ( běžný host u každé tvůrčí dílny o puje)
Buddha 2x
Lakshmi & Matka Marie
Kali
Durga

Kurzu se zůčastnilo 9 skvělých českých a slovenských oddaných („energie byla úplně stejná jako ve Shree Peetha Nilaya Springen“); našel jsem nový talent v troubení na lasturu; počasí bylo jako kdybych byl v Řecku a Česká republika má na východě pohádkovou krajinu, která stojí za návštěvu; těším se, že se zase brzy vrátím – příští stanice bude další puja worshop poblíž Prahy 10. & 11. září.“