sobota 3. září 2011

O Kalki Avatárovi


Na Satsangu ve švýcarském Rheinfelden mluvil Swami Vishwananda mimo jiné také o Avatárovi Kalki

ze Satsangu ve Švýcarsku

Swami Vishwananda řekl:
"Kniha Yoganandy:
Druhý příchod Krista hovoří o návratu Krista na bílém koni, avatár Kalki v hinduismu také přijíždí na bílém koni, Korán říká, že návrat Mohameda bude na letícím bílém koni. To vše ukazuje podobnost Písma svatého. Jedná se o stejnou osobu. Kalki avatár přinese mír a spravedlnost na zemi. Bude povznesením lidstva. Kdy přijde? Když všichni probudí bezpodmínečnou lásku ve svém srdci. Pro tento příchod není datum. Bůh není vázán žádným časem. On je sám Pánem času. Bílý kůň symbolizuje čistotu spolu s kontrolovanou myslí. V Bagavad Gitě Krishna řídí vůz s pěti koňmi. Jedná se o pět smyslů které máme kontrolovat. Kalki Avatár jede na své mysli. Nejen pět smyslů je kontrolováno, ale samotná mysl je v ohnisku, zaměřená na sebe a řízena Sebou. Když je mysl kontrolovaná, probudí se čistá láska a Pán zjeví sám Sebe v Srdci Lidstva.“Překlad: Ivana.F./Č.R.

Žádné komentáře: