středa 14. září 2011

Buďte připraveni...

Jedna sofistická moudrost říká: "udělal jsem v životě tři chyby..."

...první chyba byla když jsem začal svou duchovní cestu, myslel jsem si že jsem to já kdo se blíží k Božství, ale pravda byla taková, že už daleko předtím než jsem se k Božství začal přibližovat, tak už Božství bylo na cestě ke mně.

...druhá chyba byla že jsem říkal - já Ho tak miluji, miluji Boha tak, že to je za hranicí lidského chápání, něco nezměrného, ale zatím jsem shledal že moje láska byla jen kapičkou z toho oceánu božské lásky ke mně, ke všemu.

...třetí chyba byla že jsem říkal že jsem Ho dosáhl, pravda byla taková že to byl On kdo umožnil abych ho dosáhl.

Stejné je to s každým z vás...není to vašim přičiněním, je to díky Boží milosti že jste tu...ale skrze Jeho milost můžete jednat a milovat v tomto životě, a skrze Jeho milost Ho můžete dosáhnout...

Buďte připraveni kdykoli vás zavolá.

(z promluvy Swamiho Viswanandy na Daršanu v srpnu 2010 v Praze)

Žádné komentáře: