sobota 30. listopadu 2013Mahavatar Kriya Babaji Ki Jai!

pátek 29. listopadu 2013

Mluvte málo...

… protože lidé, kteří stále mluví a mluví, prostě odbíhají pryč. Prostě se bojí vidět pravdu, to je důvod proč mluví a mluví. Povídají bez znalosti toho o čem mluví. 

Pokud chcete začít komunikovat s Božstvím uvnitř sebe, buďte tak tišší, jak jen to lze. Ale pokud chcete začít komunikovat s člověkem, stále mluvte! 

Víte jak je nádherné naslouchat Božství ve vás? Je to ta nejkrásnější věc: nemohu ji prostě vyjádřit slovy, protože slova mají stále limit. Jak jsem řekl včera - „Od formy k beztvarému, od jména k bezejmennému.“ To je Božství uvnitř každého z vás. A být stále na tomto místě, být stále v tomto vědomí a shledat, že nejste od Božství odděleni… to je tak krásné, tak naplňující!

čtvrtek 28. listopadu 2013

Zápisky z Maha OM Healingu.

Před pár dny jsme se měli možnost setkat na dalším společném Maha OM Healingu, zažít krásné propojení vibrace ÓM, navzájem se lépe poznat a potěšit se z návštěvy milého hosta, Swamiho Vishwaanashuyanandy. 
Takto pro vás zaznamenali toto setkání Yadhava a Swarupini:

16.11. 2013 se v Praze konala akce, kterou nazýváme Maha OM Healing. Bylo nás tentokrát opravdu "Maha", asi 140 ;-). Cílem Maha OM Healingu bylo vytvořit prostor pro setkání OMH koordinátorů a všech dalších lidí, kteří se nějakým způsobem zapojují do aktivit spojených se Swamim Vishwanandou a Bhakti Margou. Tak se i stalo. V milé atmosféře jsme strávili celé odpoledne. Program byl jako vždy plný různých aktivit.OM Healing na úvod setkání byl opravdu krásný a ticho po něm bylo velmi harmonické... Do něj jsme pak spontánně, za doprovodu klavíru, začali zpívat Bhajo Nitai Gaurenga... To byl jeden z velmi krásných společně vytvořených momentů setkání, který nám mohl připomenout i Swamiho daršan v září. 

Naším milým hostem byl tentokrát Swami Vishwaanashuyananda, který má mimo jiné za úkol dohlížet na zájmy Bhakti Margy v ČR. Připravil si pro nás puju, mnoho bhajanů, promítání obrázků, přednášku, a došlo i na tanec s hůlkami.Též bylo možné si zakoupit zboží z obchůdku, ochutnat vynikající prasad a odnést si olej požehnaný Božskou Matkou z oslav Navaratri. 

Kromě programu určeného pro veřejnost proběhla ještě dvě setkání. 
První bylo setkání koordinátorů OM Healingu. Bylo krásné se vzájemně více poznat s vedoucími různých skupin z celé republiky. Všem koordinátorům OM Healingu, těm co přišli, i těm, co nemohli, patří veliký dík za práci, kterou dělají ! ♥.
Večer po veřejné části setkání následoval prostor pro Atma Kriya Yogu. Setkali se zde studenti i učitelé. Po dotazech k technikám jsme si ještě stačili začvičit Kriyu; krátce, leč intenzivně. Učitelé Kriye všem nabídli a nabízejí stále možnost kontaktovat je v případě nějakých dotazů ohledně cvičení ;-).


Děkujeme všem, kteří svojí pomocí a přízní přispěli k ukutečnění celé akce.

P.S.:
Dozvuky Maha OMH, Yadhava:
"Tak jsem si poprvé zatančil s hůlkami. Možná jsem slušně klamal tělem, jelikož si někteří mysleli, že jsem to již provozoval. Popravdě řečeno jsem se na každém Navaratri zdráhal tančit. Mysl byla příliš silná na to, abych se uvolnil a byl sám sebou. Dokonce i když mě Guruji očima vyzýval ať vstanu a přidám se k němu, tak jsem napoprvé předstíral, že jsem zrovna velmi zaneprázdněn hraním na činelky v muzikantské sekci. On byl tenkrát ale vytrvalý a vyzval mě ještě jednou. Pak jsem teprve přinutil vstát své neochotné tělo ;-). Tak díky Anashuyo za tu příležitost, bylo to super! Guruji, děkuji za trpělivost. Jai Gurudev."


Celý soubor fotografií z Maha OM Healingu si můžete prohlédnout zde:
http://www.flickr.com/photos/109554614@N04/sets/72157637964794104/with/11006880965/
(děkujeme Renuce za krásné a atmosféru skvěle zachycující snímky)

středa 27. listopadu 2013

Babaji Day.

V sobotu 30. listopadu proběhnou v Centru Shree Peetha Nilaya ve Springenu oslavy Mahavatara Babajiho...

Tento den si připomeneme událost, kdy se Mahavatar Babaji rozhodl zůstat na Zemi, aby pomáhal lidstvu probudit se do stavu osvícení.

Proběhne Puja  a Abišekam, obojí věnované Mahavataru Babajimu. Modlitby se uskuteční po 18 hodině v Babajiho jeskyni. 

Pro registraci klikněte na následující odkaz:


úterý 26. listopadu 2013

Daršan v Assamu v Indii!

Sri Swami Vishwananda dával 20. listopadu poprvé daršan v Assamu!

Oblast označená červeně je Assam.

Swamiji byl pozván Deepem, indickým oddaným žijícím v Německu a knězem ve Shree Peetha Nilaya, aby navštívil jeho domovský stát, jemuž tím Swamiji právě prokázal laskavost.

Deep vyzvedl Swamijiho na letišti.

Den předtím než se daršan uskutečnil, poskytl Swamiji rozhovor místní assamské televizní zpravodajské stanici do programu, který byl vysílán později ten samý večer. Rozhovor se Swamijim obsáhl plných 30 minut záznamu ve večerním vysílacím čase a ti kteří ho viděli, říkali, že to bylo skvělé!Daršan sám o sobě byl velmi dobře připraven a všichni oddaní a shromáždění účastníci čekali trpělivě na Swamijiho příchod.


Zde vidíte Deepa a Pramoda na podiu, pověřené uvítacím zahajovacím proslovem a zmiňující jeden nebo dva příběhy a zážitky s Gurujim...


Až konečně dorazil a začal krásně zpívat, povzbuzujíc všechny, aby se  k bhajanům připojili!


Daršan trval několik hodin a všichni ti kteří přišli a obdrželi jeho požehnání, mluvili o oddanosti a lásce, kterou díky Swamijimu zažívali. Všichni Swamiho žádali, aby je, až bude příště v Indii, navštívil znovu, a mnozí cítili při svém prvním setkáním se Sri Swamim Vishwanandou nevysvětlitelné dojetí.


Zde je tedy několik dalších obrázků a dojmů z prvního z mnoha daršanů, které se, doufejme, v Assamu uskuteční.
Jai Gurudev!


pondělí 25. listopadu 2013

neděle 24. listopadu 2013

Chci být s vámi opět jedním…

Naše duše chce být s Božstvím jedním, naše duše chce dosáhnout lotosových nohou Pána. Výborným příkladem je sám Pán Čaitanja, který žil několik let normálním životem. I když byl projevem Pána, žil normální život, dokud ho Pán nepovolal; když dostal milost, uvědomil si
"Nejsem tu jen pro to. Nejsem tu jen, abych učil. Nejsem tu jen pro tento svět,  existuje něco většího, čeho má být dosaženo. To je to, kdo jsem." 


Právě jsem dočetl, předtím, modlitbu svatého Augustina. Vždy se modlil s jedinou modlitbou: "Pane, dovol, abych si uvědomil kdo jsi Ty a abych si uvědomil kdo jsem já". To byla jeho modlitba, kterou se modlil a jeho srdce hořelo touto Božskou láskou. 
Víte, když mluvíme o hořícím srdci pro Božství, někteří z vás to mohou pochopit, někteří z vás možná neporozumí, protože se díváme na věci z naší mysli. Jak už jsem říkal na začátku diskuse, pokud by byla naše mysl schopna pochopit Božství, nebyli bychom tady, byli bychom s Ním. To je důvod, proč nám dal tak mnoho svých aspektů, takže naše mysl se může zaměřit, dokud si neuvědomíme sami sebe. Neřeknu jen dokud si neuvědomíme Boha v nás samotných, ale dokud si neuvědomíme, že jsme Jeho součástí.

Takže, Sri Čaitanja dosáhl bodu, kdy ukázal, že pouze prostřednictvím bhakti, pouze prostřednictvím oddanosti, může být tato Láska probuzena.

Ale tato oddanost musí být opravdu ze srdce, protože pokud se snažíme jen v mysli a řekneme: "Ano, mám oddanost", budete směřovat jen ven a hořící srdce uvnitř vás se neuskuteční. Nemusíte se bát, protože když srdce hoří, není to jako ve vědě, když říkáte, že vás pálí žáha, máte problém s kyselostí! Není to tak. Znamená to hoření Láskou, které svatí opravdu zažívali. Je to stejné ve všech náboženstvích, protože všichni hledají lotosové nohy Pána. 
Pojmenujte Ho jakýmkoli jménem, zavolejte Ho jakýmkoli jménem, vložte Ho do jakékoli podoby, ale je to stejný Pán, víte. To je důvod, proč každý z vás má svého Išta Deva. Je pro vás snazší soustředit se na svého Išta Deva, takže touha po Božství v této formě se může objevit uvnitř vás.

Takže Pán Čaitanja může obejmout také vaše srdce a pomůže vám, abyste Pána milovali jak Jej miloval On, až se na konci stali jedním. Nemohl žít v tomto světě. Nesnesl toto oddělení.

Stejné to je, když se naše duše dívá na Pána.

Je to stejná touha, když říkáme: "Já chci být s Tebou znovu jedním. Toužím se vrátit k tomuto stavu, kdy jsem si uvědomil, že jsem s Tebou jedním a Ty jsi jedním se mnou, po celou dobu."


sobota 23. listopadu 2013

Poselství od Mahavatara Babajiho.


Melancholie přichází ke všem.
Atma Kriya pomáhá i s tímto společným problémem, 
který se dnes na Zemi rozrůstá.
~
Mahavatar Babaji

Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda

pátek 22. listopadu 2013

Pozvánka na...

 

Sri Yantra Workshop 
s 
Premavatarem 

Sri Swamim Vishwanandou


Uctívání Sri Yantry je považováno za nejvyšší formu uctívání Božské Matky, která je možná. Sri Yantra ztělesňuje nespočet božstev a v konečném důsledku reprezentuje celé stvoření. Proto při uctívání Devi jako Sri Yantry člověk vlastně uctívá nejvyšší Šakti.

Premavatar Sri Swami Vishwananda podrobně vysvětlí co je Sri Yantra a poskytne definici všech manter s ní spojených. V průběhu tohoto semináře se účastníci kurzu naučí zvláštní puju a také jim budou dány bij mantry pro aktivaci Sri Yantry. 
Tento 2-denní kurz, vyučovaný Swamijim, se ve Shree Peetha Nilaya uskuteční poprvé.

Cena kurzu: 300 EUR na osobu
Datum: sobota 21.12. 2013 od 12:00 a neděle 22.12. 2013 od 12:00
Místo konání: Centrum Shree Peetha Nilaya, Springen, Německo

Dotazy na tel.: +49 (0)6124 605 9000 (mezi 14:00-17:00, úterý-sobota) 
nebo na e-mailu: registration@bhaktimarga.org

Registrace končí 8. prosince!

(Pozn.: pro české a slovenské občany možnost snížené ceny, snížená cena 250 EUR/os.)

čtvrtek 21. listopadu 2013

Pouní cesta do Indie se Swamim - návštěva chrámu Varadharaj Perumal v Kanchi.

Během návštěvy Sri Swamiho Vishwanandy v Kanchi Puram, se skupina zastavila v chrámu Varadharaj Perumal, kde hlavními božstvy jsou 3500 let staré murti Šri Lakšmi Narayany, které se sami manifestovaly. 


Zde můžete vidět skupinu nakupujíc tulsi maly, které se obětují božstvům a pak vrací jako maha prasad oddaným. 

Swami byl samozřejmě jednou ozdoben sám! :-) 


Zde můžete vidět božstva Šri Lakšmi Narayany, která se manifestovala před 3500 lety z ohně! 


Po této návštěvě Swamiji se skupinou navštívil slavný Kanchi Kammakshi chrám, kde nejsou povoleny kamery. Pozoruhodné je, že západním turistům, kterým je většinou zakázano přiblížit se k božstvům, jakož i vstoupit do vnitřního prostoru chrámu, tentokrát tak bylo dovoleno učinit, takže i celá skupina poutníků mohla přijít opravdu blízko k Maa a modlit se k ní. Je to skutečně velmi, velmi vzácná příležitost a velké požehnání pro všechny na poutní cestě, uskutečněné možná pouze Swamijiho milostí!

středa 20. listopadu 2013

Jak si můžeme zasloužit Boží milost?


Jak si můžeme zasloužit Boží milost? 
Swami: Milovat Ho v plném rozsahu. 

Pokud se nám dostane Boží milosti, je to jen pro některé věci nebo někdy? 
Swami: Ne, je to navždy. 

Můžeme také Boží milost ztratit? 
Swami: Ne, neztratíte ji. 

A máme-li Boží milost, můžeme ji projevit na věky v našich životech? 
Swami: Ano, pokud budete chtít. 

Jak to můžeme udělat? 
Swami: Tím, že milujete. Láskou! V tom to je, ničím jiným.

úterý 19. listopadu 2013

Kdo je Vishvakhsena?

Poslední dobou při obřadech v Centru SPN můžete stále častěji slyšet jméno Vishvakshena-Vishwakshena /Višvaksena/…kdo se za tímto jménem skrývá?  A co reprezentuje hůl v jedné z jeho rukou?

Swamiji dal odpověď na tuto otázku při srpnovém satsangu, pár informací nyní přinášíme také zde, včetně videozáznamu Swamiho celé odpovědi…


Vishvakshena je generálem armády Pána Maha Višnu, když se na něj podíváte, vypadá jako Maha Višnu sám, reprezentuje jeho kvality… obdobně jako Jaya a Vijaya (strážci nebeské brány), kdokoli se totiž pohybuje blízko jeho samotného, pomáhá mu, vyzařuje jeho kvality. 

Vishvakshena je generál a reprezentuje řád, symbolizovaný holí v jeho ruce, stejně jako řád symbolizuje například Danda – hůl, kterou nosí členové swamijského řádu. Vishvakshena je tedy jakýmsi „policistou“, je tady proto, aby chránil Pána Višnua a vytvořil správný řád, zajišťuje správný řád ve vesmíru, v souladu s tím, že Pán sám je protector-ochránce. 

Když někdo zemře, zemře oddaný, je Vishvakshena s dalšími služebníky Pána Maha Višnu připraven, aby chránil duši této osoby. Pokud tato umírající osoba vysloví, chantuje jméno Pána, vytvoří jakýsi štít, aby tuto duši ochránil, nezáleží co udělala, jakou nastřádala předtím karmu, bude vzata pod ochranu. 

Swamiji líčí příběh, kdy umírající osoba volala svého syna, který dostal při narození jméno Narayana a jen díky tomu, že dotyčný vyslovil v okamžiku smrti toto jméno (myslíc ve skutečnosti na svého syna), byl vzat pod ochranu a šel do nebe. Nezáleží totiž na tom koho volal, jméno Pána je Pán sám, není odlišné od Něj samotného. 

Modlíte–li se k Pánu Vishvakshenovi, je to stejné, jako když se modlíte ke Ganéšovi. Vyznavači Šivy uctívají Ganéšu, zatímco ve vaišnavské tradici je nahrazen Vishvakshenou. Ganéša je manifestací Vishvaksheny (manifestoval se, zrodil se manželce Šivy, Parvati, díky požehnání Pána Krišny).

pondělí 18. listopadu 2013

neděle 17. listopadu 2013

Ponořte se co nejvíce do sebe a buďte v tichosti.

Když se teď všech zeptám: „Co chcete?" Někteří budou říkat „Já chci lásku", někteří budou říkat „Já chci Boha" nebo „Chci realizaci Boha"

No, to je krásné, ale opravdu to chcete? 

Pokud to opravdu upřímně chcete, pak buďte silní a mějte víru. Věřte! Důvěřujte tomu, co vám Božství dává, věřte tomu, co cítíte uvnitř. Jak se říká, člověk musí mít víru jako dítě, ne? Když se podíváte na děti, jsou svobodné. Příliš mnoho nepřemýšlí. Ale co se stane potom? Pokud dítě zmizí? Převezme to mysl. Myslíte si, že víc víte, takže potřebujete mít důvod. Někdy důvod nemusíte mít. Potřebujete jen tiše sedět a cítit. Cítit a naslouchat, protože když máte pocit, samozřejmě, že to není jen pocit. Když jste zcela v tichosti, je zde také hlas Boží. Boží hlas k vám nemluví jako v dávných dobách. Bude k vám promlouvat přímo z vás. Naučte se věřit tomuto vnitřnímu hlasu a pokud máte stále o tom pochybnosti, zeptejte se ho na otázky. Zeptejte se ho, jestli je to opravdu takhle nebo takhle. Pak to můžete vyzkoušet sami, takže se můžete naučit tomuto vnitřnímu hlasu věřit. To neznamená, že ho jen uslyšíte a přijmete „OK, ano, je to v pořádku. Takhle je to dobré". Ne, když ho uslyšíte, zeptejte se na nějaké otázky a uvidíte, jestli se to opravdu tak děje, pak mu dejte svou plnou důvěru. To je jeden způsob, jak naslouchat svému vnitřnímu já a činit ho silnějším a silnějším. 

Tenhle příklad byl dán samotnou Pannou Marií:

Když se u ní objevili andělé a pozdravili ji „Zdrávas Maria, požehnaná jsi mezi ženami. Pán tě vybral, abys nosila Božího Syna uvnitř svého lůna", neřekla „OK, fajn, to se mi líbí. Ne, řekla: „Jak to bude možné? Nikdy jsem nebyla s mužem". Takže andělé byli s tím spokojeni, protože to potvrdilo její víru. Neměla pochybnosti, ale zeptala se. To je to, co andělé řekli: „Stane se to v souladu s Boží vůlí. Duch do tebe sestoupí a ty počneš". 


Je důležité naučit se tomuto vnitřnímu hlasu věřit a vědět jistě, jestli je to skutečné nebo jestli je to jen fantazie lidské mysli. Učiníte tak kladením některých otázek a přesto budete pozorovatelem tohoto rozhovoru. Átman, duše, bude pozorovatelem tohoto rozhovoru. 
Něco vám povím, to je ta nejkrásnější věc, kterou můžete udělat - sledovat, jak mysl mluví s vyšším Já a naslouchat co slyšíte uvnitř vás. Jak jsem vám řekl dříve, to se stane pouze tehdy, pokud jste v tichosti. Takže se ponořte co nejvíc do sebe a buďte v tichosti, protože když někdo mluví, mluví a mluví, jako to dělám právě teď já, co se stane? Samozřejmě, je radostí mluvit, ale pak jste unaveni. Samozřejmě, že řeknete: „Když si tiše sednu, také se unavím", ale když je mysl klidná, nebudete unaveni. To je okamžik kdy přichází meditace. 

Meditace není jen sedět na jednom místě a zavřít očí a meditovat, jak ji známe v tradičním podání, ale meditace je také pokaždé, když se můžete podívat do svého srdce a uvidět Božství.

sobota 16. listopadu 2013


Často lidé říkají 
"Nemyslím, že budu mít dost času realizovat Boha v tomto životě." 

  Proč si myslíte, že není dost času? 
  Říká se, že i jen jediná vteřina, než opustíte toto tělo, pokud jste si uvědomili Božství, budete plně osvobozeni. 
  Základem je láska, která vás osvobodí. 
  Praxe je teď, ne v budoucnu, protože často říkáme "Uvidíme, co se stane pak", ale co teď? 
  ~
  Sri Swami Vishwananda

pátek 15. listopadu 2013

O mysli...

Existuje mnoho způsobů jak ovládat mysl. Některé jsou velmi jednoduché a některé z nich jsou velmi obtížné. 
Takže, který z nich se vám líbí? Obtížná cesta nebo snadný způsob...? 
Proud myšlenek běží neustále kupředu. Dokonce i když vám řeknu, abyste seděli v meditaci, kam vaše mysl už skočila? Už přemýšlí "Ó, jaké to bude?" Někdy sedíte tady a jste už v Americe, tak rychlá je mysl. To je důvod, proč říkáme "Skáče jako opice ze stromu na strom". 

Takže držte tuto opici, svázat ji je velmi důležité. V opačném případě nebudete nikdy volní. Budete jako takhle opice.
~
Sri Swami Vishwananda

čtvrtek 14. listopadu 2013

Maha OM Healing se blíží.

Nenechte si ujít... již tuto sobotu!

Jai Gurudev milí všichni, 
jistě máte ještě v paměti nedávnou návštěvu Sri Swamiho Vishwanandy v Praze 
 a mnozí z vás jistě nezapomenou na Jeho daršan. 
S radostí vám oznamujeme, že se pro vás, a pro nás všechny, chystá další akce… 


Maha OM Healing 
 v sobotu 16.11. 2013 
 v Praze, v Domě dětí a mládeže, ve Slezské ulici č. 21

Na co se můžete těšit? 

Samozřejmě na společný OM Healing, který bude začínat ve 13.00 

Techniku OM Healingu, zpěv posvátné mantry ÓM, která navrací harmonii nám samotným i okolnímu prostředí a Matičce Zemi, nám předal Sri Swami Vishwananda a je součástí širšího souboru technik nazvaných Atma Kriya Yoga...

Pokud jste koordinátory OM Healingu, přijďte prosím již na 11.30, abychom si mohli udělat malou „pracovní poradu“ k věcem kolem OM Healingu. 
(Pokud máte něco, co byste si rádi kolem OM Healingu vyjasnili, můžete své dotazy psát již předem Swarupini na: tosnarovaiva@centrum.cz)

Jako milou návštěvu tentokrát přivítáme: 

Swamiho Vishwaanashuyanandu
z Centra Sri Swamiho Vishwanandy ve Springenu v Německu, jednoho z Jeho nejbližších žáků a spolupracovníků. 
Na programu bude jeho Satsang a navíc nám Swami Anashuya promítne obrázky Swamiho Vishwanandy z cest a míst, která navštívil v minulých letech, a samozřejmě se také podělí o své zážitky a zkušenosti s Ním. 

Jistě také budeme jako vždy společně zpívat mantry a bhajany. (Vezmětě si bubínky, cinkátka a jiné nástroje, které jsou vám milé, budeme rádi, když se připojíte.) 

 Předpokládaný konec veřejné části setkání je kolem 18:00.

--- 
Pro všechny studenty zasvěcené do Atma Kriya Yogy, bude program plynule pokračovat od 18.00 společným cvičením. 
Přítomna bude většina učitelů Atma Kriya Yogy, kteří působí v Čechách a na Slovensku, můžeme tedy po cvičení společně prodiskutovat dotazy a nebo sdílet své postřehy. 
 --- 

Moc se na Vás všechny opět těšíme, přijďte a pozvěte všechny ty, které by podobné setkání mohlo potěšit!


Pro registrace nebo dotazy pište na: tosnarovaiva@centrum.cz nebo volejte: 723587143 (Pomocníci na přípravu a úklid sálu jsou vítáni, hlaste se předem)
Příspěvek: 200,- kč (na uhrazení nájmu a nákladů)