neděle 24. listopadu 2013

Chci být s vámi opět jedním…

Naše duše chce být s Božstvím jedním, naše duše chce dosáhnout lotosových nohou Pána. Výborným příkladem je sám Pán Čaitanja, který žil několik let normálním životem. I když byl projevem Pána, žil normální život, dokud ho Pán nepovolal; když dostal milost, uvědomil si
"Nejsem tu jen pro to. Nejsem tu jen, abych učil. Nejsem tu jen pro tento svět,  existuje něco většího, čeho má být dosaženo. To je to, kdo jsem." 


Právě jsem dočetl, předtím, modlitbu svatého Augustina. Vždy se modlil s jedinou modlitbou: "Pane, dovol, abych si uvědomil kdo jsi Ty a abych si uvědomil kdo jsem já". To byla jeho modlitba, kterou se modlil a jeho srdce hořelo touto Božskou láskou. 
Víte, když mluvíme o hořícím srdci pro Božství, někteří z vás to mohou pochopit, někteří z vás možná neporozumí, protože se díváme na věci z naší mysli. Jak už jsem říkal na začátku diskuse, pokud by byla naše mysl schopna pochopit Božství, nebyli bychom tady, byli bychom s Ním. To je důvod, proč nám dal tak mnoho svých aspektů, takže naše mysl se může zaměřit, dokud si neuvědomíme sami sebe. Neřeknu jen dokud si neuvědomíme Boha v nás samotných, ale dokud si neuvědomíme, že jsme Jeho součástí.

Takže, Sri Čaitanja dosáhl bodu, kdy ukázal, že pouze prostřednictvím bhakti, pouze prostřednictvím oddanosti, může být tato Láska probuzena.

Ale tato oddanost musí být opravdu ze srdce, protože pokud se snažíme jen v mysli a řekneme: "Ano, mám oddanost", budete směřovat jen ven a hořící srdce uvnitř vás se neuskuteční. Nemusíte se bát, protože když srdce hoří, není to jako ve vědě, když říkáte, že vás pálí žáha, máte problém s kyselostí! Není to tak. Znamená to hoření Láskou, které svatí opravdu zažívali. Je to stejné ve všech náboženstvích, protože všichni hledají lotosové nohy Pána. 
Pojmenujte Ho jakýmkoli jménem, zavolejte Ho jakýmkoli jménem, vložte Ho do jakékoli podoby, ale je to stejný Pán, víte. To je důvod, proč každý z vás má svého Išta Deva. Je pro vás snazší soustředit se na svého Išta Deva, takže touha po Božství v této formě se může objevit uvnitř vás.

Takže Pán Čaitanja může obejmout také vaše srdce a pomůže vám, abyste Pána milovali jak Jej miloval On, až se na konci stali jedním. Nemohl žít v tomto světě. Nesnesl toto oddělení.

Stejné to je, když se naše duše dívá na Pána.

Je to stejná touha, když říkáme: "Já chci být s Tebou znovu jedním. Toužím se vrátit k tomuto stavu, kdy jsem si uvědomil, že jsem s Tebou jedním a Ty jsi jedním se mnou, po celou dobu."


Žádné komentáře: