čtvrtek 21. listopadu 2013

Pouní cesta do Indie se Swamim - návštěva chrámu Varadharaj Perumal v Kanchi.

Během návštěvy Sri Swamiho Vishwanandy v Kanchi Puram, se skupina zastavila v chrámu Varadharaj Perumal, kde hlavními božstvy jsou 3500 let staré murti Šri Lakšmi Narayany, které se sami manifestovaly. 


Zde můžete vidět skupinu nakupujíc tulsi maly, které se obětují božstvům a pak vrací jako maha prasad oddaným. 

Swami byl samozřejmě jednou ozdoben sám! :-) 


Zde můžete vidět božstva Šri Lakšmi Narayany, která se manifestovala před 3500 lety z ohně! 


Po této návštěvě Swamiji se skupinou navštívil slavný Kanchi Kammakshi chrám, kde nejsou povoleny kamery. Pozoruhodné je, že západním turistům, kterým je většinou zakázano přiblížit se k božstvům, jakož i vstoupit do vnitřního prostoru chrámu, tentokrát tak bylo dovoleno učinit, takže i celá skupina poutníků mohla přijít opravdu blízko k Maa a modlit se k ní. Je to skutečně velmi, velmi vzácná příležitost a velké požehnání pro všechny na poutní cestě, uskutečněné možná pouze Swamijiho milostí!

Žádné komentáře: