úterý 12. listopadu 2013

Sladké jméno Sri Hariho je to nejdůležitější...

Když říkáme, že chceme konat Boží vůli, musíme opravdu konat Boží vůli, ne svoji vlastní. 


Vědět, co je tou Boží vůlí, to je otázka, že? 

Když se modlíte, tak je tam vždycky nějaký pocit, který se probouzí. Když se modlíte upřímně a upřímně zpíváte Boží jméno, tak se probouzí veliká touha, hluboký mír a klid. Když se toto probouzí uvnitř vás, tak je tam také vnitřní hlas, který se začne probouzet. Když slyšíte tento vnitřní hlas, je to dokonce ještě něco většího, než co máte v mysli, protože i když chcete dělat, co chce vaše mysl abyste dělali, tak tenhle hlas bude silnější. Budete to vědět. Vaše srdce vás bude táhnout za tím hlasem. 

Když zpíváte Boží jméno, tak to není jen pouhé zpívání, kdy odříkáváte sladké jméno. Není to jen takové zpívání, ale je to také to, co to vytváří uvnitř vás, co to uvnitř vás probouzí, protože podívejte, je řečeno, že jméno Boha a Bůh jsou jedno. Není rozdílu mezi jménem Boha a Bohem. A tak když zpíváte jméno, On je vedle vás. 

Říká se, že když zpíváte, tak jako první by měl být ve vaší mysli váš Guru. Skrze Mistra Pán odhalí sám sebe. A tak vždycky, když zpíváte, dejte na první místo svého Mistra. Tímto způsobem to bude jako řekl Krišna v Gítě: „Když Mě chcete dosáhnout, odevzdejte se svému Guruovi a tak Mě dosáhnete.“ 
Zpívat jméno Gurua je tak snadné. Existuje tolik jmen. Každý cítí blízkost k určitým jménům, ale je řečeno, že v tomto věku je sladké jméno Pána Hariho tím nejdůležitějším. Zpívejte stále, a když zpíváte, nechte vaši mysl zaměřenou na Božství. Nedělejte to jen mechanicky, ale dělejte to a pociťujte, že Bůh je s vámi a stojí vedle vás.

překlad: Alandini, Č.R.

Žádné komentáře: