úterý 12. listopadu 2013

Pozvánka na yagnu.Dovolujeme si vás tímto co nejsrdečněji pozvat na: 
Yagnu se Swamim Vishwaanashuyanandou
která se uskuteční tento pátek v Rožnově pod Radhoštěm.

Začátek v 17.30,  yagna se uskuteční uvnitř.
Více informací Shivani na tel.: 603588081

Co je yagna?
Slovo yagna má několik významů:
- v doslovném překladu znamená nezištná oběť pro ušlechtilé účely
- yagna také znamená uctívat Božství-buď vnějším rituálem nebo vnitřním rituálem prováděným uvnitř vlastní bytosti
- za třetí, yagna je jméno patřící ohňovému obřadu, který je pořádán k nabízení oběti do posvátného ohně-kde se oheň stává aspektem Boha

Ohňové obřady-yagny jsou prováděny za přítomnosti skupiny lidí. Cíle yagny jsou různé, ale v podstatě jsou yagny vykonávány ve prospěch některých nebo všech přítomných osob, ve prospěch okolního životního  prostředí a ve prospěch světa. Božství, ke kterému je yagna vykonávána, je přivoláno skrze meditaci a zpívání manter v sanskrtu.
Yagna je velmi mocný nástroj pro vyčištění nahromaděné karmy, kterou si člověk hromadí po mnoho životů.

Žádné komentáře: