pátek 31. ledna 2014


"Pokud se stanete opravdu pokorným a jste ve svém srdci opravdu čistí a opravdu vyčistíte svou mysl, pak uvidíte, že On může odstranit všechny karmické věci jen tak! On může změnit váš život, může změnit životy lidí v jedné vteřině, ale můžete také svůj život v jedné vteřině zničit! 
Je to jen na vás. Jste to jen vy, kdo má tuto volbu. Chcete-li se změnit, změníte se. Pokud se nechcete měnit, nezměníte se, ale máte na výběr. On to za vás neudělá. Mistr to nikdy neudělá za vás. Mistr vám ukáže cestu."
~~~ 
Sri Swami Vishwananda

čtvrtek 30. ledna 2014

Srdce jogínů.


Sri Swami Vishwananda: 
Jogíni věděli, jakým se svět stane, oni věděli, že srdce člověka může být obtížné otevřeno. Takže vytvořili svou jogínskou silou určitá cvičení, která by byla velmi dobrá pro srdce, pro tělo a pro duši. 

Mahavatar Babaji: 
Atma Kriya jóga, tak jak jí učí Sri Swami Vishwananda, obsahuje všechny prvky poznání a moudrosti himálajských jogínů, nashromážděné v průběhu staletí. Tito „velikáni“ jsou zástupci Božského a proměnili destruktivní tendence lidstva ve světlo, které pomohlo udržet tento svět při životě po celá staletí. 

(zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)
---
pro více informací o této technice nalistujte stránky Atma Kriya Yogy:


více o učitelích v Čechách a na Slovensku a o termínech kurzů se dozvíte v záhlaví tohoto blogu:

středa 29. ledna 2014

Malý příběh z období před Vánoci.

Někteří z nás měli plné ruce práce, aby bylo Centrum na Vánoce hezké. Měla jsem v plánu vyzdobit Swamijimu daršanové křeslo v Light Hall, pro daršan po Vánocích...
Když jsem přišla do Light Hall, uviděla jsem, že prostor a rámy kolem dveří kaple jsou krásně ozdobené barevnými světly. Byla tam Dakshini, tušila jsem, že to udělala ona, a tak jsem řekla: „Ach, tys to udělala tak krásné!" Usmála se a řekla: 
„On to udělal."


Pohlédla jsem blíže jak byla světla zapojena a zeptala se jí, jak to udělala. Opakovala: „Ne, ty to nechápeš, On to udělal, On dělá všechno!" Nyní, trvalo to chvíli, jsem velmi pomalu pochopila, co to znamená!

Ano, samozřejmě! Jsme, v lepším případě, jen nástroje v jeho rukou, ale On je ten, kdo dělá všechno!


Řekla jsem: „No... tak uvidíme, jak teď udělá dekorace pro Jeho daršanové křeslo!" A začala jsem na tom pracovat. 
A udělal křeslo také tak krásné ;-)!
(Drishti)

úterý 28. ledna 2014

První obrázky z Brazílie.
Včera přijel Swamiji do Florianopolis  a hned si udělal malý výlet s Rámem  a jeho rodinou:...navštívil kostel ...a malý Ašrám "Vrinda Ašrám"

...tam zpíval téměř 3 hodiny nádherné bhajany!

Brazílie volá!

V neděli Swamiji odletěl do Brazílie...


Čekal ho dlouhý noční let do Sao Paula  a pak do Florianapolis. Ve středu tam bude mít daršan a ve čtvrtek satsang.


Jsou  s Ním Nikhilananda a Tandav. Oba jsou brazilci a podpoří Swamiho během těchto akcí bhajany.

pondělí 27. ledna 2014

Daršan 25. ledna.

V sobotu proběhl v Centru SPN velmi poklidný daršan, protože: za prvé daršan začínal až v 19 hodin a za druhé, nerozdávali jsme žádné náramky pro jednotlivá kola, a tak nedošlo k žádnému přerušení.Než Swamiji přišel, zpívali jsme Guru Stotram.
Během toho, tentokrát Saraswati a Lakšmí, kladly okvětní lístky na padukas.Swami zazpíval několik okouzlujících bhajanů a potom začal daršan.Večer skončil Aarti a všichni se rozešli domů se šťastným srdcem a naplněnou duší.

Inspirace od Mahavatara Babajiho.


sobota 25. ledna 2014

Lila hry o trička.

„Božství je  od mysli daleko, protože pro mysl je velmi obtížné  pochopit Božství. Dokud jste doopravdy zcela nevyprázdnili mysl, dokud jste mysl doopravdy úplně nevyčistili, je docela těžké Božství pochopit.“ 
Swami Vishwananda

 
Výše uvedené tvrzení se ukázalo být obzvláště pravdivé před pár týdny ve Shree Peetha Nilaya...
Když se Media Team chystal představit novou kolekci triček pro vánoční oslavy 2013, zeptali jsme se Swamiho, kterému vzoru triček dává přednost. Když si prohlédl nabídku, učinil pár poznámek o každém návrhu, a poukázal na to, že Jemu se obzvláště líbí vzor „Láska“, který mu byl předveden. Berouc v úvahu Jeho poznámku, rozhodl se Media Team objednat tři vzory triček, jeden byl vzor „Šrí Yantra“, druhý vzor „Jen láska a zpívej Božská jména“ a poslední jednoduchý vzor „Láska“, o kterém se Swamiji zmínil, že se mu líbí.


Trička byla na prodej během vánočních oslav a ukázala se u oddaných být velmi populární. S výjimkou vzoru „Láska“, byly všechny ostatní vzory zcela vyprodány, a my jsme neměli jakýkoli zbytek pro prodej po skončení oslav. To bylo pro Media Team poněkud překvapivé a přemýšleli jsme, proč to tak je, že jsme prodali všechna trička, s výjimkou těch, o kterých Swami sám řekl, že se mu líbí. 
Byla by jiná věc, pokud by se žádné z triček neprodávalo dobře, ale to, že všechny ostatní vzory byly zcela vyprodané a téměř nikdo nekupoval vzor "Láska", nedávalo žádný smysl. 
Jak lidské bytosti obvykle mají tendenci dělat, začali jsme rozebírat, proč se tak stalo. Řekli jsme si, že vzor je příliš obyčejný, je příliš matoucí, barvy nevypadají hezky, atd. Jak jsme se začali vymlouvat, proč se vzor „Láska" dobře neprodává, Swami, který vždy zrcadlí naše myšlenky, odrážel zpět přesně to, co jsme cítili. Swami začal dělat poznámky typu „proč jsme udělali tento vzor příliš matoucí" a „musíme být více v kontaktu s tím, co oddaní v Evropě chtějí". Samozřejmě, jak Swami potvrdil to, co jsme si mysleli, dospěli jsme k závěru, že bylo opravdu chybou trička objednat, i když Swami sám dal původně své požehnání a řekl, že se mu líbí. Příběh by tím mohl skončit, ale naštěstí pro nás měl Bůh jiné plány. 

Tak se stalo, že během oslav konce roku, dvanáct oddaných mauricijců (Mauricius je stát, kde se Swami narodil) pobývalo po dobu několika týdnů v Ašrámu, a mělo naplánováno odjet začátkem nového roku. Vzhledem k tomu, že se jejich pobyt chýlil ke konci, jeden z členů Media Teamu si vymyslel, že by byl dobrý nápad dát jim trička, která se neprodala, jako dárek na cestu. V noci před plánovaným odjezdem jim Swami dal dárkové tašky s několika věcmi, které si mohli s sebou odnést, včetně triček. Poté co dostali dárkové tašky, několik mauricijců napadlo, zda by nebyla nějaká extra trička, která by mohli vzít zpět na Mauricius a distribuovat je oddaným, kteří si nemohou dovolit pouť do Shree Peetha Nilaya.Poté co Media Team spočítal všechny oddané na Mauriciu, kteří by  tričko chtěli a nemohou pro něj do Německa, počet oddaných dosáhl téměř přesně množství triček, která nebyla prodána v průběhu vánočních oslav. Pokud bychom během vánočních oslav prodali další trička se vzorem „Láska", neměli bychom jich dost pro mauricijce. Následující den, kdy Media Team rozebíral sérii událostí, jsme si k našemu překvapení uvědomili, že vzor „Láska" měl přesně stejné barvy jako mauricijská vlajka. 

"Lila hry“ o trička naučily každého v Media Teamu několika cenným lekcím. Pokud Guru dá své požehnání na cokoliv, ať už je to něco jednoduchého, jako vzor triček, najít životního partnera, mít dítě, získat práci atd... pak by nikdo neměl mít strach o výsledek, člověk by měl mít víru v požehnání a být pevný v tom, že vše se stane přesně tak, jak by se mělo stát. 
Druhá lekce, kterou jsme se naučili je, že nemůžeme začít chápat Božství naší myslí. Když vnímáme něco naší myslí a pokoušíme se zdůvodnit, proč by určité věci měly být určitým způsobem, ztratíme s Božstvím spojení. 
Jak jednou řekl Swami: „…mysl vždy chce něco pochopit a chce, aby to pochopila rychle. No, jsou některé věci, které mysl pochopit nemůže a proto existují k pochopení jiné způsoby. Pocit je duše samotná". 


Doufejme, že milostí našeho Gurua jsme schopni pochopit naše srdce/duše a ne naší mysl a následovat stopy učedníků Ježíšových. 
Ježíš jim řekl: „…blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět ty věci, které vy vidíte, a neviděli je, a slyšet ty věci, které slyšíte, a neslyšeli je". 

„Nic není náhoda. Když lidé říkají, že se stala náhoda, není to náhoda. Neexistuje nic takového jako náhoda. Pán plánuje vše způsobem, že když jste odevzdaní, znáte Jeho plán ještě předtím, než se pokusíte o tom přemýšlet. Umístí ho zde, uvnitř vás. Pak budete vedeni a On vás povede na každém kroku. On vás přenese tam, kde máte být". 
Swami Vishwananda 

(napsal Prabhu Chidhananda )

pátek 24. ledna 2014

Zkuste to...

Když se sadhu, svatý, posadí do meditace, co se děje uvnitř něj?

Ano, samozřejmě nepřemýšlí. Je u Boha? Bůh je s ním. Nad tím vším je čistota, klid. Když nejste v klidu, jak můžete posedět? 
Ovšem že je u Boha, On je ve všem, ale především je v tichosti, klidu uvnitř sebe. Není rozrušen. Nepobíhá kolem. Když je člověk v tomto tichu, dosáhne vše.

Tak to zkuste...

Sri Swami Vishwananda

čtvrtek 23. ledna 2014

Daršan v Innsbrucku.

Zde je několik obrázků z daršanu v Innsbrucku v Rakousku a pár krátkých informací...

Sri Swami Vishwananda mluvil o Radharani a jak její jméno ovlivňuje naše srdce. Vyprávěl také příběhy o ní a jejím životě ve Vrindavanu a její lásce k Pánu Krišnovi.


Bhajany byly nádherné, "Mira Maharani" zpívala velkolepě, Innsbruck "šplhal do  šílených výšek"!

Hala byla zcela zaplněna - přišlo více než 700 lidí, aby od Sri Swamiho Vishwanandy obdrželo daršan. Vše bylo místním týmem velmi dobře zorganizováno  a akce trvala do 4 hodin dalšího rána.

středa 22. ledna 2014

Zpráva Mahavatara Babajiho.

Mahavatar Babaji zaslal následující zprávu učitelům Atma Kriya Yogy. Posílá ji také vám všem… 


Návrat k pravidelnému běhu života, jak nastává po návštěvě ašrámu Premavatara Sri Swamiho Vishwanandy, může být trochu šokem pro mysl a pro motivaci zpět k běžnému způsobu života bytosti. Touha být s žijícím Mistrem v těle je přirozená a musí být transformována do poznání, že On je vždy s vámi. Jednoho dne budete muset odevzdat vše Božství. Proč ne teď? 

Připomínejte si nebýt ponořeni v hmotného světě, jehož součástí je projevené Mistrovo tělo. Buďte vděčni za dobu, po kterou jste přiděleni v této inkarnaci, kde můžete být s Mistrem, v tom, co je zdánlivě fyzickým tělem. Uvědomte si, že Mistrovo tělo je Božské a jiné než se zdá, a jednoho dne se vrátí do svého přirozeného domova. Vaše světelné tělo, stejně tak, se vrátí do vašeho přirozeného domova. 

Jedna se rovná jedné, jak se říká. Ve vyšší matematice, jedna je nepočitatelné číslo životní částice, kde jedna je rovna nejvyššímu stupni, jste jednou z částí ohromného množství, které se rovná Jednomu. 

Posílám vám lásku a požehnání, a vězte, že jsem v životě vždy s vámi a ve vašich modlitbách a meditacích. 

Mahavatar Babaji

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

úterý 21. ledna 2014

Daršan v Mnichově, 19. ledna.


V neděli v podvečer proběhl další daršan v rámci německého turné Sri Swamiho Vishwanandy, tentokrát v Mnichově. Přišlo více než 500 lidí,  a většina z nich přišla, aby uviděla Swamiho Vishwanandu úplně poprvé. Místnost byla zcela zaplněna.

Swami měl dlouhou promluvu a vyprávěl tři nádherné příběhy, všechny zahrnovaly téma odevzdání a vedení Mistrem.


Líčil příběh o Ekalavyovi, chlapci z nízké kasty, který se chtěl učit od Drony Ačáryi (Gurua Panduovců) jak se stát lukostřelcem. Problém byl v tom, že Drona Ačárya byl výhradně učitelem královských bojovníků, a tak nemohl učit chudého Ekalavyu. K překonání tohoto problému Ekalavya vytvořil murti /sochu/ Drony Ačáryi a modlil se k němu, aby dostal veškeré učení, po kterém toužil. Jeho víra byla taková, že skutečně získal všechny znalosti od murti a stal se nejlepším lukostřelcem ze všech království, dokonce větším než sám Arjuna!
Takže brzy došlo na Gurua, aby si došel pro svou Guru dakšinu /odměnu/, za učení udělené Ekalavyovi. Drona Áčarya tedy k němu přišel a řekl mu, že přijme pouze jednu věc jako dakšinu - palec Ekalavyi.
Tak by bylo pro Ekalavyu prakticky nemožné znovu napnout luk a všechno jeho učení by přišlo vniveč. Přesto, na důkaz kapitulace a úplné důvěry ve svého Gurua, si bez přemýšlení uřízl vlastní palec, a nabídl ho k nohám svého Gurua.

Swamiji vyprávěním tohoto příběhu ukazoval, jak někdy člověk není schopen pochopit způsoby Gurua nebo rozhodnutí a věci které dělá, ale jedna věc je naprosto jasná - nikdy ho nesuďte nebo se ho nesnažte pochopit myslí. Místo toho se soustřeďte zcela na váš stav odevzdání a učiňte ho tak úplným, že nikdy nezakolísáte. Nemůže to být tak, že jednoho dne cítíme toto odhodlání a odevzdáme se a další den je to všechno pryč. Musíme učinit víc než Ekalavya a odevzdat se lotosovým nohám Mistra bez myšlenky, pochybnosti nebo otázky!
(Děkujeme Nikhilanandovi za tuto pěknou zprávu, obrázky přispěli Anuprabha, Ratnamanjari a Naamdev.)

pondělí 20. ledna 2014

neděle 19. ledna 2014

Daršan ve Friedrichshafenu.

V pátek měl Swami daršan ve Friedrichshafenu v jižním Německu, poblíž jezera Constance.
Večer zahájil několika bhajany a poté měl dlouhou promluvu... o egu a že neexistují přátelé nebo nepřátelé, ale ego dělá náš vnější svět takovým - a vyprávěl pár pěkných příběhů o Krišnovi s příklady. Také řekl, že když člověk udělá Boha přítelem, pak jím i bude - a pak, když Bůh přijde, nepřijde zvenku k nám, ale přijde zevnitř nás. 
Daršan začal v 17 hodin, a tím, že tam bylo více než 300 lidí, večer skončil aarti až kolem 23 hodiny.

Zde je několik fotografií...


  


sobota 18. ledna 2014

Čas k modlitbě.

Otázka - Jak moc je důležitý čas po modlitbu či meditaci?

Sri Swami Vishwananda:
"Čas pro modlitbu nebo meditaci je velmi důležitý. Protože, víte, když se nastavíte na určitou dobu, není to jen pro vás být tam v tu dobu! Když přemýšlíte, že půjdete meditovat teď v 7 hodin, když vyslovíte čas, který jste si zvolili pro modlitbu nebo meditaci, přijde tam také Božství! Například, jdeme do chrámu se modlit v 6.30  a tam, samozřejmě, se Pán v tu dobu manifestuje. On na vás čeká také, stejně jako vy pravděpodobně čekáte na Něj! Protože, víte, On po vás touží! Nevím, zda toužíte po Něm. Je tam vztah, kdy si dáte termín! On tam je, sedí a čeká na vás! Pak přijdete v 7.00 - takže po půl hodině se unavil, čekal na vás. Tak to je důvod, proč je čas velmi důležitý."

(ze Satsangu 21. září 2012)

pátek 17. ledna 2014

V temnotě - paprsky světla.Premavatar Swami Vishwananda a Mahavatar Babaji


Lakšman, Ráma, Síta, klečící Hanuman 

V Mahavatarově jeskyni v Indii sedí čtyři bytosti, v časných ranních hodinách, před svítáním, ve vysokém pohoří indického Himálaje. Dvě z nich jsou bohové, Mahavatar Babaji a Premavatar Swami Vishwananda Narayana. Dvě z nich jsou vtělené bytosti, které byly v rodině Rámy, když On se jako avatar inkarnovali do těl čtyř bratrů - Rámy, Lakšmana, Bharata a Šatrughny… Epický příběh o Rámovi je zaznamenán v Rámajáně. 

Tyto čtyři bytosti sedí společně v Mahavatarově jeskyni vysoko v zasněženém, chladném, indickém Himálaji. Když se mezi těmito čtyřmi bytostmi projeví určitá frekvence rezonance, náhle se ve středu kruhu čtyř objeví malý králík. Mahavatar říká těm, kteří s ním sedí: „Tohoto králíka posílám malému nemocnému chlapci v České republice na Zemi. Jeho matka ho uviděla ve zverimexu a vzala ho chlapci domů, aniž by věděla, odkud vzniká nutkání tak učinit. Časem se chlapec vyléčí a jak matka tak chlapec se posunou duchovně kupředu a v souvislosti s námi čtyřmi sedícími zde dnes ve prospěch lidstva. Když poslouží svému účelu, králík zmizí. Bohové mají nekonečné způsoby komunikace s lidmi jak dosáhnout Božství. Proto dávejte pozor na vše, co se ve vašem životě děje." 

Jako zmizí malý králík, obdobně prsteny, manifestované Premavatarem Swamim Vishwanandou Narayanou, některým z jeho oddaných zmizí. Když posloužily svému účelu, prsteny prostě zmizí. Lidé někdy pro to truchlí. Místo toho, aby byli vděčni za skutečný dar poučení z energie prstenu, jež žil svůj vymezený čas na Zemi. 

Dvě vtělené bytosti, sedící dnes s námi, slouží jako pozitivní katody, jimiž můžeme poslat energii některým lidem na Zemi se kterými se setkávají. To je dohoda duše, která byla uskutečněna před tím, než se inkarnovali do přítomných těl. Když dva jsou spolu, energie je zvýšena nebo je zvýšená frekvence, něco jako světelný kabel umístěný do elektrické zásuvky. Je čas projevovat pomoc ostatním. 

Všichni vy kdo toto čtete, se můžete také stát nástrojem Bohů, odevzdáním všeho Božství. Jak vás učí Swami Vishwananda: „Váš účel zrození je dosáhnout Božství." Způsob jak to rychle udělat, je odevzdat vše, okamžitě. Může to být tak i u vás. 

Posíláme naši lásku a požehnání každému a všem, 

Mahavatar Babaji

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)
---

Pozná se někdo z vás v tomto příběhu?
I kdyby ne, jistě poslouží nám všem jako skvělá inspirace, abychom si více všímali co se v našich životech děje a uvědomovali si,  že Božství je s námi neustále, přítomno ve všem.

čtvrtek 16. ledna 2014

Sri Swami Vishwananda hovoří o pýše...

Swami říká:
Hiranyakashipu symbolizuje pýchu, ego ve své úplnosti. Ta se může rozpustit pouze v případě, že je zcela odevzdána Pánu. 
Když je mu dána, může se rozpouštět. Jinak si budeme stále myslet: 
„Ano, já jsem větší než kdokoli jiný, já jsem lepší než někdo jiný!" 
Pýcha, i když je velmi malá, to je jako když Ježíš řekl: „Když máte víru jako hořčičné semínko..." 
Můžete se modlit, můžete požádat Matku, aby ji odstranila (pýchu) a ona to udělá. Ale dokud dobrovolně neřekneme: 
„Pane, tady, vezmi si ji, odevzdávám ti to.", bude stále nad námi viset.


středa 15. ledna 2014

Daršan v Berlíně 11. ledna.

Pro daršan v Berlíně našla Swamini Vishwadayamatianandama velmi pěkný prostor zvaný "Logenhaus", s místem pro 400 účastníků. 


Bylo možné tam jít již odpoledne den předem a začít s nastavením zvukové aparatury a zvukovou zkouškou. Následně šli všichni pomocníci do pizzerie (12 apoštolů) a zažili jsme krásný večer v přítomnosti Sri Swamiho Vishwanandy. 


Věděli jsme předem o 350 žádostech (180 nově příchozích) a tak bylo jasné, že místnost bude plná. Bylo tam víc než 400 návštěvníků a daršan trval asi 5 hodin. 


Poté co Swami Vishwananda přišel, začal zpívat, a několikrát přerušil svůj bhajan, a znovu a znovu vyzýval návštěvníky, aby zpívali nahlas také. Mluvil o modlitbě, zpěvu pro Boha a přímém rozhovoru s Bohem. Ihned po daršanu musel Swamiji odjet  na letiště, protože v Ašrámu ve Springenu našich 12 návštěvníků z Mauriciu čekalo na to, aby se s ním rozloučili - letěli druhý den ráno zpět domů.